Семінар 16. Тема. Засоби (форми) системи маркетингових комунікацій (2 год.)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінар 16. Тема. Засоби (форми) системи маркетингових комунікацій (2 год.)Мета:сформувати знання щодо використання інструментів комунікаційної політики у практичній діяльності туристичного підприємства.

План семінарського заняття:

1. Реклама у системі маркетингових комунікацій (СМК) підприємства туристичної індустрії

2. Види Інтернет-реклами

3. Заходи стимулювання збуту (ОСЗ) як елементи СМК підприємства індустрії туризму

4. Основні інструменти заходів зв’язків із громадськістю та їх можливості в туристичній сфері

5. Прямий маркетинг і персональний продаж продукту гостинності

6. Виставки і ярмарки – синтетичні елементи СМК

Основні питання для обговорення:

1. Чи не відмовляться в майбутньому турагенції від своєї функції прямих продажів, якщо враховувати, що сьогодні всю необхідну інформацію про мандрівки можна знайти у всесвітній мережі?

2. Інтернет-аукціони стають все більш популярним способом реалізації турпутівок. Чи не компрометує це сам продукт? А може туристи повинні вітати подібні акції, що дозволяють придбати тури за зниженими цінами?

3. Серед іноземців дуже розповсюджена оманлива думка, про те що (Бельгія та Канада)….. - це найнудніші місця на планеті, де ніщо не викликає захоплення. Підготуйте рекламні матеріали, які представляють ці країни у вигідному ракурсі, у тому числі й проспекти відповідних національних туристських рад, та проаналізуйте, наскільки їх загальна концепція відповідає вказаному стереотипу. Як зробити ці напрямки більш привабливими для молодіжного сегменту ринку.

4. Порівняйте два рекламних оголошення, що інформують про продукти окремого сектору індустрії туризму (транспортного, готельного тощо), при чому одне з них повинно звертатися до логіки споживача, а інше – звертатися до почуттів. Поміркуйте, на які групи туристів вони розраховані, та оцініть їх з точки зору загальної привабливості та сили впливу.

5. Обґрунтуйте переваги та недоліки перерахованих нижче методів регулювання попиту в періоди масового напливу туристів:

· Обмеження доступу з боку місцевої/центральної влади або коло урядових структур;

· Цінова політика;

· Вибіркова дистрибуція;

· Принцип невтручання, згідно якому рано чи пізно натовп відлякує частину туристів та рівновага встановиться природним шляхом.

Рекомендована література:

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Обов’язковим елементом успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни «Маркетинг в туризмі» є самостійна робота студентів з вітчизняною і зарубіжною спеціальною літературою з питань маркетингу взагалі і маркетингу в галузі туризму. Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від нормованих навчальних занять, тобто лекційних і практичних занять (аудиторної роботи).

Метою самостійної роботи є сприяння формуванню самостійності як риси особистості, яка реалізується у вміннях систематизувати матеріал, доопрацьовувати конспекти лекцій, опрацьовувати рекомендовану літературу, готуватися до семінарських та контрольних занять.

Основні види самостійної роботи, на які повинні звертати увагу студенти:

· вивчення лекційного матеріалу;

· робота з законодавчими, нормативними матеріалами;

· робота з опрацювання і вивчення рекомендованої літератури;

· підготовка до семінарських занять;

· підготовка до дискусій та інших пропонованих викладачем завдань;

· робота над рефератом;

· робота над індивідуальним науково-дослідним завданням (курсовою роботою);

· самоперевірка студентом власних знань за питаннями для самодіагностики;

· підготовка до проміжного і підсумкового контролю.

Змістовий модуль 1. Маркетинг на підприємствах

Туристичної індустріїПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.026 с.)