Завдання індивідуальної роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання індивідуальної роботиІз залікового кредиту «Маркетинг в туризмі»

 

Тема: Розробка та впровадження туристичного продукту

на ринок

Стркутура індивідуальної роботи:

1. Розробка туристичного продукту (в т.ч. калькуляція туру).

2. Комплекс засобів з продажу даного туристичного продукту: сегментація ринку, визначення портрету цільового споживача, розробка комплексу комунікацій та заходів для реалізації туру.

3. Обґрунтування запропонованих заходів.

 

 

ЗАВДАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Питання для складання екзамену

 

1. Умови виникнення маркетингових підходів у практичній діяльності підприємств індустрії туризму.

2. Визначення маркетингу підприємства туристичної індустрії

3. Основні категорії маркетингу в туризмі

4. Еволюція європейського ринку послуг гостинності та ролі маркетингу в ньому

5. Послідовність основних етапів маркетингу підприємства, що надає послуги туристам

6. Розвиток концепції маркетингу співпраці в умовах інформаційної, глобалізованої економіки

7. Механізм формування системи маркетингу співпраці у туризмі

8. Корпоративна культура як основа формування системи маркетингу співпраці

9. Підходи до розробки внутрішньокорпоратвиного стандарту якості обслуговування на туристичному підприємстві

10. Концепція формування маркетингової інформаційної системи туристичного підприємства (МІСТП)

11. Класифікація методів маркетингових досліджень, які застосовують у туризмі

12. Процес маркетингового дослідження.

13. Підготовка анкети.

14. Схема проведення кон’юнктурного огляду індустрії туризму

15. Сутність, послідовність, терміни та ознаки сегментації споживачів туристичного ринку

16. Методи сегментації. Оцінювання сегментів.

17. Поняття профілю сегмента

18. Вибір стратегій охоплення ринку

19. Сегментація споживачів туристичного продукту

20. Сегментація туроператорів та турагентів.

21. Види диференціації

22. Місце ринкової сегментації в підготовці маркетингового плану.

23. Поняття, мета та завдання продуктової політики.

24. Рівні туристичного продукту та його особливості

25. Специфічні риси туристичного продукту: комплекс 4 «Не»

26. Концепція життєвого циклу туристичного продукту

27. Ступені новизни тур продукту та ставлення до новинок

28. Поняття, рівні та категорії якості туристичного продукту

29. Оцінка якості послуг споживачами. Об’єктивна та суб’єктивна якість

30. Застосування моделі Кано для розробки індивідуалізованого туристичного продукту

31. Бренд та фірмовий стиль як невід’ємні складові туристичного продукту

32. Цілі встановлення ціни на туристичний продукт

33. Аналіз визначальних факторів ціноутворення

34. Цінові стратегії, що застосовуються в туризмі

35. Методи визначення цінності туристичного продукту для споживача

36. Види знижок в туризмі

37. Характеристика сегментів, для яких прийнятна висока ціна. Умови доцільності встановлення низької ціни

38. Обставини і тактика ініціативної зміни цін на туристичний продукт

39. Види посередників та суміжників у туризмі

40. Функції каналів розповсюдження у системі маркетингу туристичного підприємства

41. Алгоритм прийняття рішень щодо структури каналу розповсюдження.

42. Аудит посередників

43. Варіанти застосування проштовхуючої та притягуючої стратегії розповсюдження

44. Вертикальні договірні системи розповсюдження у туризмі

45. Методи визначення ефективності діяльності посередників

46. Сутність комунікаційної політики підприємства туристичної індустрії та її цілі

47. Послідовність розроблення програми комунікацій

48. Реклама у системі маркетингових комунікацій (СМК) підприємства туристичної індустрії

49. Види Інтернет-реклами

50. Заходи стимулювання збуту (ОСЗ) як елементи СМК підприємства індустрії туризму

51. Основні інструменти заходів зв’язків із громадськістю та їх можливості в туристичній сфері

52. Прямий маркетинг і персональний продаж продукту гостинності

53. Виставки і ярмарки – синтетичні елементи СМК

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.01 с.)