Перехід 100-бальної шкали оцінки знань в національну та шкали ECTSМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перехід 100-бальної шкали оцінки знань в національну та шкали ECTSЗа шкалою ECTS За 4-бальною шкалою За шкалою навчального закладу (семестровий контроль - екзамен)
A Відмінно 90-100
B Добре 89-85
C 84-75
D Задовільно 74-70
E 69-60
FX Незадовільно з можливістю повторного складання, необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання 59-35
F Незадовільно з обов’язковим повторним курсом, повторне вивчення дисципліни 34-1

 

ЗМІСТ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ

ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

Зміст лекційних занять

Змістовий модуль 1. Маркетинг на підприємствах

Туристичної індустрії

Тема 1. Вступ до маркетингу в туризмі (2 год.)

Мета:визначити сутність концепції маркетингу в туризмі.

План лекції:

1. Умови виникнення маркетингових підходів у практичній діяльності підприємств індустрії туризму.

2. Визначення маркетингу підприємства туристичної індустрії

3. Основні категорії маркетингу в туризмі

4. Еволюція європейського ринку послуг гостинності та ролі маркетингу в ньому

5. Послідовність основних етапів маркетингу підприємства, що надає послуги туристам

Рекомендована література:

 

Тема 2. Маркетинг співпраці та внутрішній маркетинг туристичного підприємства (4 год.)

Мета: розкрити поняття маркетингу співпраці та визначити складові внутрішнього маркетингу туристичного підприємства

План лекції:

1. Розвиток концепції маркетингу співпраці в умовах інформаційної, глобалізованої економіки

2. Механізм формування системи маркетингу співпраці у туризмі

3. Корпоративна культура як основа формування системи маркетингу співпраці

4. Підходи до розробки внутрішньокорпоратвиного стандарту якості обслуговування на туристичному підприємстві

Рекомендована література:

 

Тема 3. Методологія та основні напрями маркетингових досліджень в туризмі (6 год.)

Мета:визначити сутність і необхідність проведення маркетингових досліджень в туризмі.

План лекції:

1. Концепція формування маркетингової інформаційної системи туристичного підприємства (МІСТП)

2. Класифікація методів маркетингових досліджень, які застосовують у туризмі

3. Процес маркетингового дослідження.

4. Підготовка анкети.

5. Схема проведення кон’юнктурного огляду індустрії туризму

Рекомендована література:

 

Тема 4. Сегментація на ринку туристичних послуг (4 год.)

Мета:визначити потреби і бажання потенційного споживача, охарактеризовувати схему ринкової сегментації на туристичному ринку.

План лекції:

1. Сутність, послідовність, терміни та ознаки сегментації споживачів туристичного ринку

2. Методи сегментації. Оцінювання сегментів. Поняття профілю сегмента

3. Вибір стратегій охоплення ринку

4. Сегментація споживачів туристичного продукту

5. Сегментація туроператорів та турагентів. Види диференціації

6. Місце ринкової сегментації в підготовці маркетингового плану.

Рекомендована література:

Змістовий модуль 2. Маркетинговий вплив на споживача туристичного продукту

Тема 5. Продуктова політика підприємства (4 год.)

Мета:визначити роль продуктової політики в маркетингу туристичного підприємства.

План лекції:

1. Поняття, мета та завдання продуктової політики. Рівні туристичного продукту та його особливості

2. Специфічні риси туристичного продукту: комплекс 4 «Не»

3. Концепція життєвого циклу туристичного продукту

4. Ступені новизни тур продукту та ставлення до новинок

5. Поняття, рівні та категорії якості туристичного продукту

6. Оцінка якості послуг споживачами. Об’єктивна та суб’єктивна якість

7. Застосування моделі Кано для розробки індивідуалізованого туристичного продукту

8. Бренд та фірмовий стиль як невід’ємні складові туристичного продукту

Рекомендована література:

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.95.208 (0.017 с.)