ТОП 10:

Демографічні процеси. Демографічна ситуація в УкраїніЗаняття 6. Народжуваність і репродуктивна поведінка

Семінарське заняття (4 год.)

1 . Народжуваність у демографічному вимірі.

2. Плідність як біологічне підґрунті народжуваності.

3. Репродуктивна поведінка, репродуктивна установка, репродуктивна мотивація.

4. Потреба в дітях як соціальна потреба особистості.

5. Вимірювання народжуваності.

6. Соціально-економічні передумови формування народжуваності.

7. Абсолютні показники і загальні коефіцієнти народжуваності, їх пізнавальна цінність.

8. Динаміка народжуваності в Україні (короткий огляд сучасних тенденцій).

Теми рефератів:

1. Динаміка народжуваності в Україні.

2. Продуктивність шлюбу.

3. Народжуваність як демографічна категорія.

4. Демографічний вибух: причини і наслідки.

Контрольні запитання і завдання

1.Чим відрізняється народжуваність від плідності?

2. Поясніть зміст категорій «репродуктивна поведінка», «репродуктивна установка», «репродуктивна мотивація».

3. Які чинники впливають на народжуваність?

4. Який віковий інтервал вважається репродуктивним для жінок?

5. Як вимірюється народжуваність?

Запитання для самостійного опрацювання:

1. Основні завдання статистичного вивчення народжуваності й плідності.

2 .Структура соціально-нормативної регуляції репродуктивної поведінки в історичному контексті.

3.Внутрішньосімейне регулювання народжуваності. Перехід до малодітності.

4.Таблиці народжуваності.

5.Стандартизовані коефіцієнти та індекси народжуваності.

6.Сумарний коефіцієнт народжуваності.

Тести

1. Коефіцієнт народжуваності - це:

а) чисельність народжених за рік;

б) різниця між кількістю народжених за поточний та попередній роки;

в) чисельність народжених за рік у розрахунку на 1000 жителів;

г) відношення кількості народжених за рік до чисельності населення у країні (місті, області, районі тощо).

2 .Кількісне мірило заміщення материнської генерації дочірньою, що показує кількість дівчат, які народжені жінкою за весь період і які дожили до того віку, в якому була жінка під час народження кожної з цих дівчат - це

а) режим відтворення;

б) брутто-коефіцієнт;

в) нетто-коефіцієнт;

г) кумулятивний коефіцієнт народжуваності.

3 .Коефіцієнт демографічного навантаження показує:

а) яку кількість дітей та осіб старшого віку „утримує” кожна тисяча покоління батьків;

б) яка кількість осіб досягла та перетнула поріг старості у загальній чисельності населення;

в) яке кількісне співвідношення осіб жіночої і чоловічої статі в розрахунку на 1000 осіб.

4. Що являє собою біологічну здатність жінки, чоловіка або шлюбної пари до зачаття і народження живих дітей?

а) народжуваність.

б) репродуктивна поведінка.

в) плідність.

г) відтворення.

 

5. Найважливіший демографічний чинник народжуваності, формування сімей та зміни сімейної структури населення це:

а) розлучуваність;

б) шлюбність;

в) овдовіння;

г) плідність.

6. Обов’язкова умова репродуктивної поведінки – це:

а) безпліддя;

б) біологічне та фізіологічне здоров’я;

в) плідність;

г) наявність репродуктивних установок.

7. Який віковий інтервал вважається репродуктивним для жінок?

а) 16-40 років:

б) 15-49 років;

в) 21-50 років;

г) 21-60 років;

д) 25-45 років.

8. Системи дій та відносин, які опосередковують народження або відмову від народження дитини у шлюбі або поза шлюбом називається:

а) репродуктивною мотивацією;

б) статевим дозріванням;

в) репродуктивною поведінкою;

г) статевою поведінкою.

9.Що означає буква „N” у формулі розрахунку спеціального коефіцієнта народжуваності F= ?

а) абсолютне число народжених;

б) середня кількість народжених дітей;

в) загальна чисельність населення;

г) загальний коефіцієнт народжуваності.

Література

1.Антонов А.И. , Медков В. М. Социология рождаемости. - М., 1980.

2. Борисов Л. А. Перспективы рождаемости. - М.,1976.

3.Прибиткова І. М. Основи демографії. – К.: Артек, 1996.

Заняття 7. Смертність і тривалість життя населенняПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.238.190.122 (0.005 с.)