ТОП 10:

Витрати води на господарсько-питні потреби мікрорайонуСередньогодинні витрати (м3/год), складаються з витрат води, споживаної в житлових будинках (Qж/б), у школах (Qшк.), дитячих закладах (Qд/с), магазині (Qмаг.) і

т.п.:

Q1= Qж/б+ Qшк. + Qд/с+ Qмаг.. (2.2)

Розрахункову (середню за рік) добову витрата води на господарсько-питні потреби населення житлових будинків визначають залежно від розрахункового числа мешканців і норми водоспоживання, м3/добу:

 

  Qсер.доб. = q м × N м (2.3)  
     
         
де q м питоме водоспоживання л/доб на 1 мешканця;    
Nм розрахункове число мешканців мікрорайону, чол.;    
Витрата води за добу найбільшого водоспоживання, м3/добу:    
  Qдоб. max. = K доб. maxQсер.доб. , (2.4)  

де K доб. max – коефіцієнт добової нерівномірності водоспоживання, що враховує уклад життя населення, режим роботи підприємств, ступінь благоустрою будинків, K

доб. max =1,1 – 1,3.

 

Середньогодинна витрата води (м3/год) споживаної в житлових будинках:

Q м/б = Qдоб.max   (2.5)  
   
       
Середньогодинна витрата води, споживаної у будинках комунально-    
побутового призначення (Qшк. , Qд/с, Qмаг.):        
Q=   q × N ,   (2.6)  
         
  1000 ×T    

 

де q – витрата води за добу найбільшого водоспоживання в будинках комунально-побутового призначення (школи, дитячі заклади, магазини і т.п.), л/добу;

N –кількість відвідувачів або працюючих,чол.;

Т – час роботи даного об’єкта, год. (приймають за завданням).

Витрати води на полив проїжджої території

Полив проїжджої частини мікрорайону здійснюють з автоцистерн.

Витрата води на полив Q2, м3/добу, приймається залежно від покриття території, способу її поливки, виду насаджень, кліматичних і інших місцевих умов згідно зі СНиП [1]. За відсутністю даних о площах за видами благоустрою годинну витрату води на поливку визначають за формулою

 

Q2 = F2× q2×0,2 , м3/год, (2.7)  
   
  1000 × tn    
де F2 – площа вулиць внутрішньоквартальних проїздів (м2), приймається  
залежно від генплану в межах 0,15-0,25 загальної площі мікрорайону,    

 


q2 –норма витрати води на полив,приймається залежно від типу покриття.(див. додаток 2).

 

tn –час заправки автоцистерн,приймають1÷2години,0,2 – поливається 20% від площі всіх проїздів.

 

Витрати води на полив зелених насаджень

 

Годинну витрату води на полив зелених насаджень розраховують в такий спосіб (м3/год):

 

Q3 = F3× q3 × 0,3 , (2.8)  
× t3  
         

де F3 – площа зелених насаджень в межах 30-40 % загальної площі мікрорайону, м2;

 

q3 –норма витрати води на поливку,л/м2(див.додаток2);0,3 – 30% від усієї площі зелених насаджень поливаються; t3 –полив здійснюють протягом, 8год.на добу.

 

Витрати води на гасіння пожеж

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння визначається за формулою:

 

Qпож =3,6×Т(qпож × nпож + qвнутр ), (2.9)

 

де qпож – витрата води на зовнішнє пожежогасіння на одну пожежу, що приймається залежно від числа жителів і поверховості забудови;

 

nпож –розрахункове число одночасних пожеж,що приймається залежно відчисла жителів (див. дод. 2);

Т -час гасіння пожежі,Т=3год.

 

Норми водоспоживання на зовнішнє пожежогасіння в населених пунктах залежать від от поверховості забудови (див. дод. 2), на гасіння пожеж в окремих будівлях залежать від призначення і об’єму будинків, ступеня вогнестійкості конструкцій, температурного режиму у виробничих приміщеннях і приймаються згідно з нормативними рекомендаціями.

 

Згідно вимог будівельних норм [1] для будівель поверховістю більше за 12 поверхів приймається протипожежний водопровід з пожежними кранами.

 

Невраховані витрати води

 

Визначення неврахованих витрат (м3/год) на зовнішньому водопроводі приймають з розрахунку 10% від витрати води на господарсько-питні потреби

Q5 = Q1·0,1. (2.10)

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.200.21 (0.013 с.)