ТОП 10:

Склад і обсяг курсової роботи 

Задача курсової роботи – запроектувати системи холодного і гарячого водо-постачання, опалення, газопостачання та водовідведення для забезпечення комуналь-них потреб водою, теплом, газом і відведення стічних вод житлового кварталу, жит-лові будинки якого квартирного типу, обладнані ванними умивальниками, мийками і ваннами довжиною до 1700 мм з душами. Житловий квартал постачається холодною питною водою з колодязя міського водопроводу (КВ1-Г). Стічні води з будинків від-водяться внутрішньоквартальною мережею водовідведення самопливом у колодязь міської мережі водовідведення (КК1-Г). Розташування будинків кварталу представ-лено на генплані кварталу чи мікрорайону, який видається викладачем за варіантами.

 

Теплопостачання мікрорайону передбачається від ТЕЦ або районної котель-ної, що розміщується поза мікрорайоном. Для надання гарячої води за закритою схемою в мікрорайоні проектується центральний тепловий пункт (ЦТП), куди підводиться теплова мережа від вказаних джерел.

 

Центральний тепловий пункт отримує воду з температурою tп= 130–150°. У будинку за допомогою водопідігрівачів відбувається приготування гарячої води (tгв = 55 ° С) для господарських потреб. Крім того, ЦТП здійснює розподіл теплоносія з tп = 130–150 ° С по індивідуальних теплових пунктах (ІТП), розміщених у технічних підпіллях будинків, а також виконує ряд інших допоміжних функцій. В ІТП температура теплоносія знижується до tп=95-105° С, після чого гаряча вода надходить до системи опалення будинків.

 

Газопостачання мікрорайону здійснюється природним газом. Від магістраль-ної газової мережі середнього тиску, що проходить вулицею, виконується відгалу-ження в мікрорайон до газорегуляторного пункту (ГРП), який знижує тиск газу в мережі до низького.

 

Курсова робота включає розрахунково-пояснювальну записку приблизним обсягом 15–20 стор. і графічну частину.

 

Розрахунково-пояснювальна записка повинна містити характеристику інже-нерних мереж, їх призначення, основні принципи трасування й способи про-кладання; обґрунтування прийнятих рішень з трасування інженерних мереж, а також розрахунки з визначення потреб мікрорайону в питній воді, кількості стічних вод, що відводяться від житлових та громадських будівель і надходять у господарсько-побутову каналізацію, розрахунки з визначення кількості тепла й газу, споживаного мешканцями мікрорайону.

 

Для визначення потреби мікрорайону в основних видах інженерного забезпе-чення в завданні вказуються розрахункове населення мікрорайону, поверховість будівель житлової забудови, склад громадських будівель з їх розрахунковими пара-метрами і поверховістю. У вихідних даних задаються основні кліматичні характеристики міста, норма загальної площі на 1 людину, норма витрати холодної і гарячої води для будинків різноманітного призначення.

 

Зміст пояснювальної записки має бути ув'язаний із графічними матеріалами проекту. Записка повинна мати зміст і посилання на використану літературу.


 

 


Завданням другої (графічної) частини є розміщення інженерних комунікацій і технічних споруд, що дозволяють функціонувати системам, які забезпечують комфортне перебування людей в житлових і адміністративно-побутових будівлях. У цій частині курсової роботи вирішуються питання розташування введень і випусків інженерних мереж, наближення мереж до будівель і споруд, розміщення їх по відношенню до проїздів і зелених насаджень, а також питання взаємного розташування мереж в плані і за висотою.

 

Зважаючи на великий об'єм роботи з проектування систем інженерного забезпечення мікрорайону завдання на виконання курсової роботи обмежується прокладанням основних підземних мереж: водопровідних, каналізаційних, теплофікаційних і газових.

 

При проектуванні підземних мереж на території мікрорайону мають бути розроблені комплексні рішення з прокладання мереж холодного і гарячого водопостачання, каналізації, тепло- і газопостачання. Крім того, в мікрорайоні проектують мережу дощової каналізації.

 

Графічна частина проекту повинна включати: план мікрорайону з нанесеними інженерними мережами і місцями розташування інженерних споруд і центральних теплових пунктів (ЦТП), газорегулюючих пунктів (ГРП), підвищувальних насосних установок (ПНУ), а також умовні позначення.

 

Проектувати інженерні мережі треба як комплексну систему, що поєднує всі підземні мережі й споруди з урахуванням їх взаємного впливу одна на одну. Необхідно враховувати також можливість перспективного розвитку міста.

 

У проектно-конструкторській документації приймають позначення мереж відповідно до ЄСКД.

– господарсько-питний водопровід В-1;

 

– господарсько-побутова каналізація К-1;

 

– дощова (зливова) каналізація К-2;

– теплопроводи (кількість труб) Т(2);

– газопровід низького тиску Г1;

– газопровід середнього тиску Г2.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.201.9.19 (0.005 с.)