ТОП 10:

Техніко-економічні показники та оцінка економічної ефективності проекту будівництваДля оцінки проектних рішень об’єкта застосовується система техніко-економічних показників, яка включає: об’ємно-планувальні показники, показники економічності конструктивних рішень, показники вартості будівництва, показники поточних експлуатаційних витрат, показники витрат праці, показники витрат основних будівельних матеріалів і конструкцій.

В роботі техніко-економічні показники будівництва об’єкта необхідно подати в відповідній таблиці. Нижче наведена таблиця техніко-економічних показників проекту будівництва. Для техніко-економічної оцінки будівельної частини проекту розрахунковими одиницями доцільно прийняти 1м2 площі забудови, 1м2 корисної площі, 1м3 будівельного об’єму.

Показники площі забудови та будівельного об’єму будівлі розраховуються в архітектурній частині дипломного проекту.

Площа забудови об’єкта визначається по зовнішньому периметру будівлі на рівні цоколя за зовнішнім обводом стін. Площа забудови складається з корисної і конструктивної.

Корисна площа ─ це чиста сума площ приміщень усіх поверхів, тобто площа виміряна у межах внутрішніх поверхонь огороджень. У корисну площу включають також площі допоміжних приміщень, антресолей, площадок, етажерок, галерей і естакад.

Конструктивну площу визначають по кожному поверху, як суму площ, зайнятих сходовими клітями, внутрішніми стінами, перегородками, шахтами і прорізами в перекриттях для пропуску устаткування, його монтажу і демонтажу, а також для аерації.

Будівельний об’єм будівлі, що має скатне покриття, визначають множенням площі поперечного перерізу на його довжину.

Будівельний об’єм будівлі з горищним перекриттям визначають множенням площі забудови на висоту від рівня першого поверху до верху горищного перекриття, а при безгорищних перекриттях ─ на висоту до верхньої відмітки покрівлі.

Виробнича потужність об’єкта це обсяг річного виробництва продукції, чи вмістимість або пропускна спроможність об’єкту, яка повинна вказуватись у завданні на проектування об’єкту за погодженням з керівником дипломного проектування.

Вартість будівництва об’єкта дорівнює сумі договірної ціни на будівництво об’єкта та вартості устаткування за об’єктним кошторисом.

Вартість загальнобудівельних і будівельно-монтажних робіт визначається за договірними цінами відповідно на виконання загальнобудівельних робіт і на будівництво об’єкта.

Кошторисна трудомісткість і кошторисна заробітна плата працівників на будівельно-монтажних роботах визначається за об’єктним кошторисом.

Кошторисна трудомісткість загальнобудівельних робіт та кошторисна зарплата працівників при їх виконанні визначається за локальним кошторисом на загальнобудівельні роботи.

Проектні витрати праці на виконання будівельно-монтажних робіт та тривалість будівництва об’єкта визначаються за сітковим (календарним) графіком будівництва.

Середньоденний виробіток одного робітника визначається діленням почергово вартості загальнобудівельних та будівельно-монтажних робіт на відповідні витрати праці.

Нормативна тривалість будівництва визначається за СНИП 1.04.03-85 „Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений”.

Рівень рентабельності загальнобудівельних робіт визначається відношенням прибутку підрядника від виконання робіт до вартості БМР за договірною ціною.

Додатковий прибуток замовника (інвестора) від дострокового введення в експлуатацію об’єкта (Едв) визначається за формулою:

(4.1)

де Ен ─ очікувана прибутковість збудованого об’єкта;

Ф ─ вартість основних виробничих фондів, що вводяться в експлуатацію достроково;

Тн і Тп ─ строк будівництва об’єкта відповідно нормативний і передбачений проектом організації робіт, в роках.

Прибутковість виробництва на збудованому і введеному в експлуатацію об’єкті приймається в розмірі 15-20 %. Обсяг основних виробничих фондів можна прийняти в розмірі 95% від вартості інвестованого капіталу (кошторисної вартості об’єкту). Дострокове введення об’єкта в експлуатації дозволяє підрядній організації знизити загальновиробничі й адміністративні витрати та отримати додатковий прибуток:

(4.2)

де dп частка умовно постійних загальновиробничих витрат, приймається рівною 0,5;

ЗВВ ─ загальновиробничі витрати;

А ─ адміністративні витрати, що відносяться до будівельно-монтажних робіт.

Сума загальновиробничих і адміністративних витрат в цілому по об’єкту визначаються за їх питомою вагою в договірній ціні і вартістю будівельно-монтажних робіт по об’єкту.

Техніко-економічні показники проекту будівництва об’єкта можливо розглянути в таблиці 4.1.

№ пп. Найменування показників Од. виміру Рівень показника
Площа забудови м2  
Корисна площа будівлі м2  
Будівельний об’єм м3  
Вартість будівництва об’єкта тис. грн.  
із неї: будівельно-монтажних робіт тис. грн.  
устаткування тис. грн.  
Виробнича потужність, вмістимість об’єкта од.  
Питомі капітальні вкладення грн/од.  
Вартість будівництва об’єкта:    
на 1м2 корисної площі грн/м2  
на 1м3 будівельного об’єму грн/м3  
Вартість загальнобудівельних робіт: .  
всього тис. грн.  
на 1м2 корисної площі грн/м2  
на 1м3 будівельного об’єму грн/м3  
Трудомісткість будівельно-монтажних робіт по об’єкту    
кошторисна люд.-год.  
проектна люд.-год.  
Витрати праці при виконання БМР на 1м2 корисної площі    
кошторисні люд.-дн.  
проектні люд.-дн.  
Витрати праці при виконанні БМР на 1м3 будівельного об’єму    
кошторисні    
проектні    
Середньоденний виробіток одного робітника: грн..  
кошторисний грн.  
проектний грн.  
Кошторисна заробітна плата: тис. грн.  
на виконання БМР тис. грн.  
на виконання загальнобудівельних робіт тис. грн.  
Кошторисна середньоденна заробітна плата:    
при виконанні БМР грн.  
при виконанні загальнобудівельних робіт грн.  
Договірна ціна: .  
на виконання загальнобудівельних робіт тис. грн.  
на будівництво об’єкта тис. грн.  
Кошторисна заробітна плата на 1грн.договірної ціни    
при виконанні БМР грн.  
при виконанні загальнобудівельних робіт грн.  
Рентабельність:    
загальнобудівельних робіт %  
БМР по об’єкту будівництва %  
Тривалість будівництва:    
нормативна діб.  
проектна діб.  
Економічний ефект від скорочення строків будівництва тис. грн.  
у т.ч. від дострокового введення основних фондів тис. грн.  
від скорочення умовно-постійних витрат тис. грн.  
Економічний ефект від впровадження прогресивних конструкцій за весь строк їх експлуатації тис. грн.  

Таблиця 4.1

Техніко-економічні показники проекту будівництва об’єктаПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.74.184 (0.007 с.)