ТОП 10:

Зі зниженням небезпеки зовнішнього опромінення переважного значення в загальній вражаючій дозі набуло внутрішнє опромінення цезієм-137, стронцієм-90 (при вживанні продуктів харчування).У 1991р. був прийнятий Закон України «Про правовий режим території, що дістала р/а забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», який визначає рівні забруднення місцевості та вид екологічної зони.

Згідно зі статтею 1 Закону забрудненою вважається територія, проживання на якій може призвести до опромінення населення понад 0,1 бер за рік ( перевищує природний доаварійний фон).

За статтею 2 забруднена територія поділяється на такі зони (рис. 2).

1. Зона відчуження – 30-кілометрова зона, з якої була проведена евакуація у 1986 р.

2. Зона обов’язкового відселення.Це територія, де людина може отримати додаткову дозу опромінення понад 0,5 бер за рік.

3. Зона добровільного відселення.Це територія, де людина може отримати додаткову дозу опромінення понад 0,1 бер за рік.

4. Зона посиленого радіоекологічного контролю.На цій території людина може отримати додаткову дозу опромінення 0,1 бер за рік.

 

 

 

Рис.2. Характеристика зон радіоактивного забруднення місцевості

При аварії ЧАЕС

Оцінка радіаційної обстановки при аварії на АЕС

Серед уражаючих факторів ядерної аварії і ядерного вибуху особливе місце займає радіоактивне забруднення, що поширюється на сотні кілометрів і на великих площах може створюватись забруднення, яке буде небезпечним для населення протягом тривалого часу.

За цих умов необхідно організувати захист населення від радіоактивних речовин та випромінювань на основі даних про рівні радіації, характер, район і масштаби радіоактивного забруднення місцевості.

Для визначення впливу радіоактивного забруднення місцевості на особовий склад формувань ЦЗ при проведенні рятувальних і невідкладних робіт, населення, виробничу діяльність сільського і лісового господарства виявляють і оцінюють радіаційну обстановку.

Радіаційна обстановка –

Радіаційна обстановка може бути виявлена і оцінена за даними прогнозу і розвідки.

Оцінку проводять начальник штабу ЦЗ, командири формувань за участю спеціалістів об’єкта чи населеного пункту.

Для наочності і оперативності використання даних радіаційної обстановки при розв’язанні типових задач передбачається відображення на картах (схемах) фактичних або прогнозованих зон радіоактивного забруднення місцевості.

Методика оцінки радіаційної обстановки внаслідок аварії

На АЕС

Радіаційна обстановка може бути виявлена та оцінена за даними прогнозу і розвідки.

А) Методика оцінки радіаційної обстановки методом прогнозування

Оцінка радіаційної обстановки методом прогнозування – це перший етап роботи. Така оцінка дає можливість орієнтовно визначити вплив радіоактивного забруднення місцевості на боєздатність формувань ЦЗ, можливість функціонування об’єкту , вибрати найбільш доцільні способи дій на забрудненій місцевості, намітити заходи протирадіаційного захисту, а також дати завдання для ведення радіаційної розвідки.

Для прогнозування радіоактивного забруднення місцевості необхідно мати такі вхідні (початкові) дані:

- тип і потужність ядерного реактора ( ВВЕР-1000);

- координати АЕС;

- час аварії;

- частка радіоактивних речовин, які можуть бути викинуті під час аварії ( 3%, 10%, 30% );

- швидкість і напрямок вітру;

- стан вертикальної стійкості атмосфери.

Завчасно деякі дані прогнозувати неможливо, тому обирають найгірші умови: швидкість вітру 5м/с , напрямок вітру на об’єкт, стан вертикальної стійкості атмосфери – ізотермія, частка викинутих радіоактивних речовин – 10%.

Оцінка проводиться в такій послідовності:

1.Визначають зони забруднення:

В таблиці 2 показані прогнозовані розміри зон забруднення при руйнуванні реакторів з 10% викиданням радіоактивних речовин, вітрі 5 м/с і ізотермії.

Таблиця 2. Прогнозовані зони забруднення

Зони Реактор
ВВЕР-1000
L, км Ш, км S, км2
М 13,8
А 29,5 1,16 26,8
Б - - -
В - - -
Г - - -

 

2.Наносять на карту (схему) зони радіоактивного забруднення.

 

 

Рис. 3. Прогнозовані зони радіаційного забруднення при аварії на АЕС

 

3.Розраховують час випадання радіоактивних речовин.

 

Проте прогноз радіоактивного забруднення має відносний характер, тому його обов’язково уточнюють радіаційною розвідкою з метою своєчасного забезпечення штабів, командирів формувань ЦЗ, керівників, власників і спеціалістів даними про фактичну радіаційну обстановку.

Конкретні дії особового складу формувань ЦЗ, керівників, власників, спеціалістів сільського господарства і населення, встановлення режиму роботи об’єктів в умовах радіоактивного забруднення проводиться тільки на основі оцінки радіаційної обстановки за даними розвідки. Тому збір і обробка необхідних даних, виявлення та оцінка радіаційної обстановки є одним із важливих завдань штабів і командирів формувань ЦЗ.

Б) Методика оцінки радіаційної обстановки за даними розвідки

Другий етап роботи –

 

 

Для спостереження за радіаційним і хімічним ста­ном на кожному об'єкті народного господарства створю­ються пости радіаційного і хімічного спостереження (РХС).

 

Оцінка радіаційної обстановки –

 

При оцінці радіаційної обстановки проводять такі роботи:

1.

 

Таблиця 3. Коефіцієнти зниження радіації забрудненої місцевості

Після аварії на АЕС

Час після аварії
  К 0.76 0.64 0.57 0.52 0.49 0.46 0.43 0.41 0.4 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32
Час після аварії рік  
  К 0.315 0.31 0.3 0.295 0.29 0.285 0.28 0.275 0.27 0.267 0.263 0.25 0.19 0.16 0.125 0.09  

Приклад 1: На 2 добу після аварії рівень радіації був Р2 = 150 мР/год. Визначити рівень радіації на першу добу після аварії і зону забруднення.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.77.252 (0.005 с.)