Розробка лінійної регресійної моделі впливу скиду стічних вод підприємства на якість річкової води в контрольному створіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розробка лінійної регресійної моделі впливу скиду стічних вод підприємства на якість річкової води в контрольному створіМета роботи: поглиблення теоретичних знань та надбання практичних навичок у розрахунках параметрів регресійних моделей процесів навколишнього середовища за даними синхронних спостережень та графічному відображенні (візуалізації) даних спостережень і розрахунків.

 

Завдання. Результатом роботи мають бути розраховані:

оцінки параметрів двох параметричної лінійної

регресійної моделі залежності вмісту речовини у

контрольному створі від її вмісту в стічній воді

залишки регресії,

параметри довірчої області,

параметри довірчого інтервалу регресії,

парметри довірчого інтервалу прогнозів впливу

скиду на вміст речовини у контрольному створі.

На підставі проведених розрахунків мають бути визначені умови існування регресії даних вимірювань, а також побудовані:

графік (точковий) розподілу даних синхронних

вимірювань,

графік (точковий) розподілу залишків регресії,

графік регресійної залежності,

графік довірчіх інтервалів регресійної залежності,

графік довірчих інтервалів прогнозу впливу скиду

стічної води на вміст речовини у контрольному

створі.

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Скиди виробничих, побутових і сільськогосподарських стічних вод у поверхневі води вносять чуттєві зміни в їх гідрохімічний і біологічний режим, змінюючи якість води, порушуючи жіттєдіяльність рослинних і тваринних організмів. Тому витрати скидуваних стічних вод і вміст забруднюючих речовин у стічних водах підлягають нормуванню залежно від асимілюючої здатності поверхневих вод. Нормативи гранично допустимих скидів розраховуються і встановлюються з використаннім математичних моделей впливу скидів на якість поверхневих вод для гарантованих з певною забезпеченістю умов скидання. Найбільш поширеною моделлю розрахунку впливу окремого скиду стічної води на якість води річки є модель матеріального балансу забруднюючої речовини:

. (1)

де - вміст забруднюючої речовини у контрольному створі; - вміст забруднюючої речовини в стічній воді скиду; - фоновий вміст забруднюючої речовини в річці безпосередньо перед місцем розташування випуску стічної води; - кратність розбавлення стічної води річковою на шляху від місця випуску до контрольного створу.

Проте оцінка впливу скиду на вміст забруднюючої речовини у контрольному створі за моделлю (1) є досить складною проблемою через те, що, наприклад, кратність розбавлення є величиною, складним чином залежною від місцевих гідродинамічних умов переносу речовини річкою. Альтернативою є побудова статистичної моделі оцінки впливу скиду, якщо існують дані регулярних синхронних гідрохімічних спостережень (вимірювань) вмісту забруднюючої речовини в стічній воді та контрольному створі, що мають проводитися на випусках з великими річними об’ємами скиду.стічної води. Саме модель (1) дозволяє висловити припущення щодо структури статистичного зв’язку і :

,

де = є лінійна регресія величини , що розглядається як випадкова, за величиною ; і є параметри регресії; - внесок випадкових факторів, що визначають вплив фонової концентрації та умов робавлення стічної води. Задачами регресійного аналізу є перевірка припущення, що регресія має вигляд

= , (2)

визначення величин регресійних параметрів, а також характеристик “шуму”, тобто впливу випадкових факторів.

 

 

РОЗРАХУНКОВІ ЗАЛЕЖНОСТІ

 

Вихідними даними для проведення повного регресійного аналізу, метою якого є побудова статистичної (регресійної) моделі впливу скиду стічної води на якість річкової води у контрольному створі, є синхронні ряди спостережень величин і (табл.1).

 

Таблиця 2.1. Дані вимірювань величин і

Номер вимірювання ... і ... М
... ...
... ...
               

 

Число М визначає розмір вибірки спостережень, а індекс і нумерує дані вимірювань. Розрахунки і визначення проводять у наступній послідовності.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.191.104 (0.01 с.)