Формы выплаты заработной платы.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Формы выплаты заработной платы.Задание:

Задача 1.

Заработная плата маляра строительной организации „Донбасстрой” Грабовского на 1 октября 2006 года составляет 2000 грн. Ежемесячно он выплачивает алименты на двух детей. 15 ноября 2006 года в бухгалтерию организации поступили два исполнительных листа на имя указанного работника (1й - об удержании из его зарплаты задолженности перед Жэк за пользование коммунальными услугами в размере 800 грн.; 2й – о возмещении вреда, причиненного соседке в связи с затоплением ее квартиры в размере 1500 тыс. грн.)

Каким образом производятся удержания из заработной платы? Перечислите виды удержаний из заработной платы, которые могут осуществляться лишь в случаях, предусмотренных законодательством.

 

Задача 2.

Секретаря Лобанову частного предприятия «Сетях», работавшую 80% своего рабочего времени за компьютером, в связи с беременностью согласно медицинскому заключению перевели на более легкую работу (выдавать продукцию по заказам покупателей) в другое структурное подразделение. Программиста Скворцова после операции на глазах также по медицинскому заключению перевели на более легкую работу на 3 месяца.

Лобанова получала заработную плату до перевода 600 грн., а после перевода ее оклад составлял на новом рабочем месте 450 грн. Скворцов, будучи программистом, получал 2000 грн., после перевода его оклад составлял 1500 грн.

Имеют ли право указанные работники на сохранение заработной платы по предыдущему месту работы?

В каких случаях сохраняется заработная плата по предыдущему месту работы после перевода на более легкий труд?

 

Нормативно-правовые акты

Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

Кодекс законів про працю України. - Харків: Одіссей.- 2006.

Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 року // Відомо­сті Верховної Ради України. - 1996. - № 17. - Ст. 121.

Про податок із фізичних осіб: Закон України від 22 травня 2003 року № 889- IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 37. - Ст. 308.

Про внесення змін до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення": Закон України від 6 лютого 2003 р. № 491- IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 15. - Ст. 111.

Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати: Закон України від 19 жовтня 2000 року № 2050-111 // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 49. - Ст. 422.

Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів: Закон України від 9 вересня 2004 року № 1994-IV // Офіційний вісник України.-2005.-№ 38. Ст.2370.

Концепція подальшого реформування оплати праці в Україні: указ Президента України від 25 грудня 2000 року № 1375 // Офіційний вісник України.-2000.- № 52.-Ст.2257.

Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери: постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 // Офіційний вісник України.-2002.- № 30.-Ст.1699.

Про затвердження Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати: постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. № 159 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 8. - Ст. 322.

Положення про Порядок компенсації втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням строків її виплати: постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 року № 1427 // Офіційний вісник України.-1997.- № 52.-Ст.50.

Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення: постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 // Офіційний вісник України.-2003.- № 29.-Ст.1471.

Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місце­вість: постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. № 225 // Урядовий кур'єр. - 1998. - 26 березня.

Порядок надання документів і їх перелік при застосуванні податкової соціальної пільги: постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2035 // Офіційний вісник України.-2002.- № 52.-Ст.2805.

Про перелік товарів, не дозволених для виплати заробітної плати натурою: постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 року № 244 // Зібр. постанов Уряду України.-1993.- № 9.-Ст.183.

Про затвердження заходів щодо поліпшення нормування праці: постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 1995 року № 197 // Поточний архів Кабінету Міністрів України за 1995 рік.

Рекомендації щодо нормування праці в галузях народного господарства: постанова Міністерства праці України від 19 травня 1995 року № 2 // Поточний архів Міністерства праці України за 1995 рік.

Про затвердження Інструкції зі статистики із заробітної плати: наказ Державного Комітету статистики України від 13 січня 2004 року № 5 // Офіційний вісник України.-2004.- № 4.-Ст.2000.

Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів: постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 // Офіційний вісник України.-2006.-№ 10. -Ст.632.

Литература

Божко В.М. Колективно-договірне регулювання заробітної плати: Автореф. дис…кан. юр. наук : 12.00.05. / Київський нац. ун-т ім. Т.Шевченка.-К, -2002.-19с.

Сова В. Про норми обслуговування та нормативи чисельності прибиральників службових приміщень // Праця й зарплата.-2004.-№ 47.-С.22.

Уяздовська О. Колективно-договірне регулювання оплати праці / Праця і зарплата.-2002.- № 39.-С.11.

Процевський О. Окремі питання захисту права на заробітну плату в судовому порядку. // Право України. – 2008. - №2. – С.64-69.

 

Тема 10. Охрана труда

Занятие 1.План практического занятияПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.249.17 (0.007 с.)