ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

Кафедра соціальної роботи

КУРСОВА РОБОТА

Теорії соціальної роботи

Класифікація методів соціальної роботи

Виконала:

студентка III курсу

спеціальності «Соціальна робота»

групи СР- 31

Іщук Аліна Миколаївна

Науковий керівник:

к. п.н., доцент Плівачук К. В.

 

Біла Церква 2012

 

 

Зміст

Вступ3

Розділ 1. Загальна характеристика методів в соціальній роботі4

1.1. Поняття методу соціальної роботи 4

1.2. Сутність методів і їх роль в практиці соціальної роботи 6

Розділ 2. Класифікація методів соціальної роботи10

2.1. Соціологічні та організаційні методи соціальної роботи 10

2.2. Психологічні методи соціальної роботи 13

2.3. Методи соціально групової роботи 17

2.4. Актуальні методи соціальної роботи 21

Висновок26

Список використаної літератури27

 

Вступ

Постійне накопичення знань і досвіду, пізнання навколишньої дійсності збагачують способи, методи проникнення людини у різні сфери суспільного життя. Існують різні класифікації методів залежно від ознак, що покладені в їх основу: ступінь загальності, поширеність, зміст і характер діяльності та ін.

Класифікація методів соціальної роботи являє собою дуже складну, недостатньо розроблену, але актуальну проблему теорії і практики соціальної роботи. Класифікація методів – важливий компонент наукової організації соціальної роботи. Однак необхідно зазначити, що опис та аналіз методів, їх аранжування у спеціальній літературі знаходиться лише в стадії становлення

Актуальність дослідження. На сьогодні існують різні описи змісту, класифікацій методів. Це пов'язно з тим, що соціальна робота як наука все ще перебуває на стадії еволюційного формування, а практичні питання, вирішенням яких займаються соціальні працівники, надзвичайно складні та різноманітні, що ускладнює систематизацію методів для організації та регу­лювання фахової діяльності.

Мета дослідження – проаналізувати класифікацію методів в соціальній роботі.

Об’єкт дослідження – метод в соціальній роботі.

Предмет дослідження – класифікація методів в соціальній роботі.

Для досягнення мети дослідження були визначенні такі завдання:

1. Проаналізувати поняття методу соціальної роботи.

2. Розглянути класифікацію методів в соціальній роботі.

3. Визначити актуальні методи соціальної роботи.

Робота складається з вступу двох розділів висновку та списку використаної літератури. Загальний об’єм роботи складає 30 сторінок.

 

 

Розділ 1. Загальна характеристика методів в соціальній роботі

Розділ 2. Класифікація методів соціальної роботи

Висновок

Таким чином, можна зробити висновок про те, що класифікація методів розглядаються як частина соціальної роботи, які включають систематизований звід правил, що дозволяють розумно здійснювати соціальну роботу.

1. Метод – від грецького "methodos" – шлях дослідження, спосіб досягнення якоїсь мети, вирішення конкретного завдання. Він виступає як сукупність підходів, прийомів, операцій практичного або теоретичного освоєння дійсності.

Метод у соціальній роботі виконує подвійну роль, виступаючи як:

1) спосіб, шлях пізнання і застосування знань, вироблених в науках, що вивчають різні аспекти життєдіяльності людини і соціальної практики;

2) як певний конкретна дія, що сприяє якісній зміни існуючого об'єкта (суб'єкта).

2.Під класифікацією методів розуміються способи, сукупність прийомів і операцій в соціальній роботі; способи досягнення будь-якої мети, вирішення конкретного завдання. Вони виступають як сукупність підходів, прийомів, операцій практичного або теоретичного освоєння дійсності.

Сучасна система наукових методів настільки ж різноманітна, як і сама система знань про навколишній світ. У зв'язку з цим існують різні класифікації методів в залежності від ознак, покладених в основу класифікації: ступінь спільності, сфера застосування, зміст і характер діяльності та ін..

3. Актуальними методами соціальної роботи, які проводяться спеціалістами організацій та установ соціальної сфери у багатьох країнах світу є: командна соціальна робота, волонтерська, телефонне консультування, соціальна робота в спільноті, фостеринг, самокерована групова робота, мобільна соціальна робота, соціально-культурна анімація та ін.

Звідси випливає, що кожен соціальний працівник повинен володіти великим набором методів і умінь, тому що лише, використовуючи безліч методів, можна допомогти клієнтові. До кожної людини необхідно шукати індивідуальний підхід, використовувати ті методи, які дозволять вирішити проблему.

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.171.164.78 (0.006 с.)