Потреба в насінні газонних трав для створення звичайного садово-паркового газонуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Потреба в насінні газонних трав для створення звичайного садово-паркового газонуТип газону Склад травосуміші Вміст в суміші, %
Звичайний садово-парковоий Вівсяниця червона, комутата (Festuca rubra L.) РАЙМОНД/КАПРІЧІО/КАЗАНОВА
Вівсяниця червона, рубра (Festuca rubra rubra) ДІЄГО/МАКСІМА1/МІСТИК
Тонконіг лучний (Poa pratensis L.) ДЖЕРОНІМО/КОМПАКТ/ЕВОРА
Вівсяниця червона, дуриускула (Festuca rubra L.) НОРДІК/РІДУ/ТРІАНА/БОРНІТО/ДУМАС
Райграс пасовищний (Lolium perenne L.) КАПРІ//МОНДІАЛ/ПОНДЕРОЗА

В таблиці 5.4. наведено відсоткове співвідношення газонних трав в травосуміші. Норма висіву: на 1 м2 - 30-50 г. Площа всього газону становить 769,0 м2 . Тому для всієї площі нам потрібно 39,00 кг насіння. Вартість 1 кг травосуміші становить 50,00 грн.

Отже, вартість насіннєвого матеріалу для влаштування звичайного садово-паркового газону становить 1950,00 грн..

Важливе значення при визначенні витрат на озеленення та благоустрій ділянки є оплата праці. Оплата праці базується на нормуванні праці, тарифній системі та різноманітних формах оплати праці.

Кошторис – це обчислення вартості обсягу виконаних робіт та обчислення вартості наданих послуг по озелененню певної території. Вартість є базою для визначення ціни виконаних робіт та надання послуг. Кошторис дає можливість вести контроль за ходом і вартістю фактично виконаних робіт, проводити поточну оцінку вартості виконаних робіт [56].

Кошторис на об’єкт озеленення є основним документом проекту і представлений в таблиці 5.5.

Таблиця 5.5

Кошторис витрат на проведення робіт по озелененню території дитячого садка № 3 «СОФІЙКА»

№ п/п Найменування робіт Одиниці виміру Об’єм робіт Ціна, грн. Кошторисна вартість, грн.
1. Підготовка ділянки під озеленення
1.1. Планування ділянки м2 1631,0 1,00 1631,00
1.2. Розбивка ділянки (винос проекту в натуру) м2 1631,0 1,40 2283,40
  Всього: 3914,40
2. Посадкові роботи
2.1. Посадка деревних рослин шт. 80,00 4560,00
2.2. Посадка кущових рослин шт. 30,00 3930,00
2.3. Посадка однорічних квіткових рослин шт. 5,00 440,00
2.4. Влаштування газону (спеціальна підготовка грунту і засів газону) м2 15,00 4500,00
  Всього: 13430,00
  Разом: 17344,40

 

За даними таблиці 5.5 для робіт по озелененню дитячого садка необхідно витратити 17344,40 грн., з них: на підготовчі роботи – 3914,40 грн., на роботи по посадці рослин – 13430,00 грн.

Загальну вартість озеленення навчального закладу визначаємо у таблиці 5.6 на основі витрат із розрахунків, наведених у попередніх таблицях.

Таблиця 5.6

Загальна вартість проекту озеленення території дитячого садка № 3 «СОФІЙКА»

№ п/п Вид робіт Загальна вартість, грн.
1. Роботи по озелененню 17344,40
2. Вартість садивного матеріалу дерев та кущів 10580,00
3. Вартість садивного матеріалу для влаштування квітника 238,00
4. Вартість насіння трав для газону 1950,00
  Всього: 30112,40

З аналізу таблиці 5.6 можна зробити висновок, що найбільші витрати припадають на витрати по проведенню робіт з озеленення – 17344,40 грн. а також на закупівлю садивного матеріалу деревних та кущових рослин – 10580,00 грн. Найменше витрат припадає на закупівлю садивного матеріалу для влаштування квітника – 238,00 грн.

Висновок:отже, загальна вартість проекту озеленення дитячого садочка № 3 «СОФІЙКА» становить 30112,40грн..

 

 

ВИСНОВКИ

1. Аналіз території дитячого садка № 3 «Софійка» в м. Умань Черкаської області показав, що територія поділена на три площадки для ігор різних вікових груп, які обладнані ігровими снарядами; озеленення території знаходиться в задовільному стані та потребує реконструкції.

2. Реконструкція озелененя території дитячого садочку № 3 «Софійка» міста Умані Черкаської області полягатиме в створення нових декоративних насаджень. Для озеленення території дитячого навчального закладу підібрано такий асортимент рослин: клен гостролистий (Acer platanoides L.); береза бородавчаста (Betula pendula L.); ліщина деревовидна (Corylus colurna L.); туя західна (Thja occidentlis. L.); гортензія деревовидна (Hydrangea arborescens L.); спірея японська (Spirea japonika L); керія японська (Kerria japonika L.); та ялівець козацький (Juniperus sabina L.).

3. Проектні пропозиції щодо озеленення території дитячого садочку № 3 «Софійка» включають наступні композиції у змішаному стилі: клумби, рядові та групові насадження деревних і кущових рослин.

4. Загальна вартість проекту озеленення та благоустрою дитячого садка № 3 «Софійка» в м. Умань Черкаської області становить 30112,40грн.. Найбільші витрати припадають на витрати на проведення робіт з озеленення та благоустрою – 17344,40 грн., а також на закупівлю садивного матеріалу – 10580,00грн..

 

 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Агафонов Н.В. Декоративное садоводство / Н.В. Агафонов, И.А. Иванова, Е.В. Мамонов. — М.: Колос, 2000. — 320 с.

2. Аксенова Н.А. Деревья для садоводства и озеленения / Н.А.Аксенова, Л.А. Фролова. — М.:МГУ,1989. — 155с.

3. 3. Астахова О.В. Сад вашей мечты / О.В. Астахова, Т.М. Крупа, М.Г. Череватенко. — Харьков, Константа, 2007. — 320с.

4. Анисимова Л.Б. Экологический мониторинг зеленых насаждений как условие устойчивого развития урбоэкосистемы // Проблемы озеленения крупных городов: Материали 10-й конференции. – М., 2007. – С. 82-83.

5. Бельц Г. Фигурная стрижка деревьев: формы, методы, уход / Г. Бельц. – М., 2007. — 126 с.

6. Белочкина Ю. Ландшафтный дизайн / Ю. Белочкина. – Харьков: Фолио, 2006. – 317 с.

7. Билибина А.В. Декоративные теневыносливые растения садов и парков. / А.В. Билибина. — М.: МГУ, 1990. – 90с.

8. Білоус В. І. Декоративне садівництво / В. І. Білоус. — Умань, 2005. — 296 с.

9. Білоус В. І. Садово-паркове мистецтво / В. І. Білоус. // Коротка історія розвитку та методи створення художніх садів. – К.: Наук. світ, 2001. – 299 с.

10. Боговая И.О. Ландшафтное искусство / И.О. Боговая, Л.М. Фурсова. — М.: Агропром-издат, 1988. — 233 с.

11. Бородич Л.В. Метод оцінки ефективності містобудівного використання кварталів у центрах історичних міст: автореф. Дис. На здобуття наук. Ступеня. — Полтава, Слово, 2009. — 19 с.

12. Бриджуотер Аллан и Джилл. Ландшафтный дизайн / А. и Д. Бриджуотер – Харьков-Белгород, 2010. – 112 с.

13. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів: Державні будівельні норми України (ДБН В.2.2-4-97). – Київ, 199 . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://specteh.dn.ua/images/stories/normativnye_dokumenty/dbn_v.2.2-4-97.budinki_sporudi_dityach.pdf

14. Бунин В.А. Цветоводство: практикум / В.А. Бунин. — Львов: Вища школа, 1987. — 96 с.

15. Голованов А.И. Ландшафтоведение / А.И. Голованов, Е.С. Кожанов, Ю.И. Сухарев. — М.: Колос, 2006. — 216 с.

16. Гринік Г.М. Охорона праці / Г.М.Гринік та ін. //. К.: Урожай, 1994. ‑. 271 с.

17. Гудак В.А. Ландшафний дизайн сучасного природного навколишнього середовища // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – 2008. – № 11. – С. 46-55.

18. Декоративные растения / Рук. Авт. Кол. В.Ф. Лапчик. — К.: Выща школа, 1981. — 232 с.

19. Древесные растения в озеленении населенных пунктов восточного района Южного берега Крыма / И.Л. Потапенко, С.И. Кузнецов // Інтродукція рослин. – 2009. – № 1. – С. 63-67.

20. Ельшин И.М. Строителю об охране окружающей среды / И.М. Ельшин. – М.: Стройиздат, 1989. – с. 130.

21. Забелина Е.В. Поиск новых форм в ландшафтной архитектуре / Е.В. Забелина. — М.: Архитектура-С, 2005. — 160 с.

22. Залесская Л.С. Курс ландшафтной архитектуры / Л.С. Залесская. — М.: Стройиздат, 1964. — 184 с.

23. Заячук В.Я. Дендрологія / В.Я. Заячук. — Львів: Апріорі, 2008. – 656 с.

24. Иванова З.Я. Декоративные древесные растения (деревья, кустарники, лианы) и способы их размножения / З.Я. Иванова, А.А. Перепадин. — Симферополь: Таврия, 2003. — 208 с.

25. Калініченко О.А. Декоративна дендрологія [Текст]: навч. Посібник / О.А. Калініченко. — К.: Вища школа, 2003. — 199 с. : ил.

26. Кирильчик Л.А. Декоративные растения и композиции / Л.А. Кирильчик. — Минск: Полымя, 1981 . — 105 с.

27. Клименко О.М., Хомич Н.Р. Сучасний екологічний стан навколишнього природного середовища міста Рівне та природоохоронні заходи щодо його покращання // Збірник матеріалів МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eco.com.ua/content/suchasnii-ekologichnii-stan-navkolishnogo-prirodnogo-seredovishcha-mista-rivne-ta-prirodookh

28. Ковальський Л.Н. Архитектура учебно-воспитательных зданий. / Л.Н. Ковальский. — К.: «Будивэльнык», 1983. — 143 с.

29. Колесников А.И. Декоративная дендрология. — М.: Гос. Изд.-во лит-ры по строительству, архитектуре, 1960. — 672 с.

30. Краткий справочник архитектора. Ландшафтная архитектура. / Под ред. Родичкина И.Д. — К.: Будівельник, 1990 — 336с.

31. Крижановская Н.Я. Основы ландшафтного дизайна / Н.Я. Крижановская. — Харьков: Константа, 2002. — 214 с.

32. Куницкая В. Растения и их применение. История и современность / В. Куницкая, М. Жиак. ­ Варшава: Медицина, 1992. – 212 с.

33. Кучерявий В.П. Озеленення населених місць / В.П. Кучерявий. — Львів: Світ, 2005. — 456 с.

34. Левон Ф.М. Створення зелених насаджень в умовах урбанізованого середовища: вимоги, лімітуючі чинники, шляхи оптимізації // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету. – 2003. – Вип. 13.5. – С. 157-162.

35. Лук’янова Л. Етико-естетичний компонент екологічної освіти // Професійно-художня освіта України: Зб. наук. праць / Редкол.: І.А. Зязюн (голова), В.О. Радкевич, Р.Т. Шмагало та ін. – Київ; Черкаси: видавництво «Ченкаський ЦНТІ», 2005. – Вип. 3. – С. 72-81.

36. Машинский В.А. Проектирование озеленения жилых районов / В.А. Машинский., Е.Г. Злогина. – М.: Стройиздат, 1978. – 84 с.

37. Немова Е. М. Дизайн садового участка / Е.М. Немова. – М.: Фитон+, 2008. – 192 с.

38. Никитский Ю.И. Приемы цветочного оформления / Ю.И.Никитский, Г.К. Тавлинова. — М.: Россельхозиздат, 1985. — 235 с.

39. Олексійченко Н.О. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Реконструкція і реставрація СПО» / Н.О. Олексійченко – 2010.

40. Піхалов О.В. Роль зелених насаджень в урбогенних умовах м. Києва // Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. Збірник / - К., НАУ. – 2010. – Вип. 3. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Prms/2010_3/index.htm

41. Поліщук О.П. Художня культура України на межі тисячоліть: виклики і перспективи розвитку // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: філософія, культурологія, соціологія. – 2011. – Вип. 2. – С. 18-23.

42. Приходченко А.А, Іванченко А.В. Екологічна психологія – проблеми та перспективи // Збірник матеріалів МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eco.com.ua/content/suchasnii-ekologichnii-stan-navkolishnogo-prirodnogo-seredovishcha-mista-rivne-ta-prirodookh

43. Про дошкільну освіту: Закон України від 11 липня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 49. – Ст. 259.

44. Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 476.

45. Романча Л.В. Озеленение села. / Л.В. Романча. — К.: Урожай, 1989, — 184 с.

46. Рубцов Л.И. Проектирование садов и парков / Л.И. Рубцов. — М.: Изд-во лит. По строительству, 1964. — 234 с.

47. Серіков Я.О. Про охорону праці / Я.О. Сєріков. – Х.: ХНАМГ, 2007.‑ 227 с.

48. Соботович А.Л. Видовий склад трав’янистих рослин фітоценозів в умовах різного рекреаційного навантаження // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2010_147/zmist.html

49. Совгіра С.В. Нові перспективні культури для рекреаційного використання в озелененні [Електронний ресурс] / [Совгіра С.В., Гончаренко Г.Є., Люленко С.О, Подзерей Р.В.] // Збірник наукових статей «ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю». – Вінниця, 2011. – Том.1. – С. 261-264.

50. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство: цветоводство / Т.А. Соколова, И.Ю. Бочкова.— М.: Колос, 2006. — 432 с.

51. Справочник цветовода (цветочно-декоративные растения открытого грунта) /И.Е. Ботяновский, Э.А. Бурова, Л.Ф. Грищик и др.; Под ред. А.Т. Федорука. — Мн.: Ураджай,1984. — 208с.,ил.

52. Стивен Бредли. Защита растений. – М.: «Кладезь-Букс», 2003. – 143 с.

53. Стольберг Ф.В. Экология города / Ф.В. Стольберг. – К., 2000. – 465 с.

54. Теодоровский В.С. Объекты ландшафтной архитектуры / В.С. Теодоровский, И.О. Боговая. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2008. – 210 с.

55. Теодоронский В.С. Садово-парковое строительство (посадки деревьев и кустарников в сложных екологических условиях) / В.С. Теодоронский. — М.: МГУ, 1999. — 91 с.

56. Теодоронський В. С. Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры: [учебник для студентов высш. учеб. заведений] / В.С. Теодоронський, Е.Д. Сабо, В.А. Фролова; под. ред. В.С. Теодоронський. – 2-е узд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 352 с.

57. Турило А. М. Управління витратами підприємства / навч. посібн. // А. М Турило та ін. – К. Центр учбов. лі-ри, 2006. – 120 с.

58. Черняк В. Озеленення ділянки дошкільного навчального закладу / В. Черняк, О. Бочелюк. — Тернопіль: Богдан, 2010. — 392 с.

59. Чупахин В.М. Основы ландшафтоведения / В.М. Чупахин. — М.: Агропромиздат, 1987. — 168с.

60. Шевченко Л.С. Екологічні аспекти ландшафного дизайну міського середовища // Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. Збірник / - К., НАУ. – 2010. – Вип. 3. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=284786

61. Шкварук Н. М. Природные условия Уманского района/ Н. М. Шкварук, С. Е. Сапатий // Сб. науч. трудов Уманского с.-х. ин-та. – К., 1960. – Вып. 12. – С. 89-100.

62. Щепотьев Ф.Л. Дендрология / Ф.Л. Щепотьев. — К.: Выща шк., 1990. — 287 с.

63. Янушкавічюс Л., Курдюк О.М. Карликові декоративні форми ялини звичайної (picea. abies (L.) karst.) для озеленення об’ємно обмежених територій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і прородокористування України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво. – Вип. 2. . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/8313/

 

 


ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

 

Рис. А.1. Стилізовані скульптури

 

 

Рис. А.2. Дорожньо-стежкове покриття

Продовж. додатку А

 

 

Рис А. 3. Квітник біля фасаду будівлі

 

 

Рис. А. 4. Газонне покриття

 
Додаток Б

Ситуаційний план

 

 
Додаток В

Генеральний план

 

 
Додаток Г

Дендрологічний план

 

 
Додаток Д

Посадкове креслення

 

 
Додаток Е

Календарний план робіт

 

 
Додаток К

20300, м. Умань, Черкаська обл., вул.Київська, 12-а

тел. (047-44) 3-63-19, 3-61-11 факс. (047-44) 3-72-94

розсадник тел. (047-44) 3-98-42

e-mail: sofievka@ck.ukrtel.net

ПРАЙС-ЛИСТ

на садивний матеріал, що реалізується Національним дендрологічним парком "Софіївка" НАН України з 1 січня 2013р.

 

Назва рослин Приблизний розмір, см Ціна, грн.
Хвойні дерева та кущі (відкрита коренева система)
1.Біота східна Platycladys orientalis L. 150–180 100,00
2.Дугласія Pseudotsuga (Mirb.) 130–150 300,00
3.Модрина європейська( щеплена) звивиста Larix decidua "Tortuosa" Mill. 140–180 300,00
4.Модрина європейська( щеплена) плакуча Larix decidua‘Pendula’ Mill. 140–180 300,00
5.Модрина європейська( щеплена) куляста Larix decidua ‘Globosum’ Mill. 140–180 300,00
6.Туя західна ‘Ельвангера’ Thuja occidentalis’Ellwangeriana’ 30–50 100,00
7.Туя західна ’Пірамідальна’ Thuja occidentalis L. 90–100 100,00
8.Туя західна’Пірамідальна’ Thuja occidentalis L. 110–120 110,00
9.Туя західна’Пірамідальна’ Thuja occidentalis L. 130–150 120,00
10.Туя західна’Пірамідальна’ Thuja occidentalis L. 160–200 150,00
11.Туя західна ’Вересоподібна’ Thuja occidentalis’Ericoides’ 90–120 100,00
12.Туя західна ’Рівноверхівкова’ Thuja occidentalis’Fastigiata’ 100–110 150,00
13.Туя західна ’Рівноверхівкова’ Thuja occidentalis’Fastigiata’ 120–140 200,00
14.Туя західна ’Рівноверхівкова’ Thuja occidentalis’Fastigiata’ 150–200 250,00
15.Туя західна ’Рівноверхівкова’ Thuja occidentalis’Fastigiata’ 210–230 300,00
16.Туя західна ’Рівноверхівкова’ Thuja occidentalis’Fastigiata’ 310–350 750,00
17.Туя західна вноверхівкова’(формована) Thuja occidentalis’Fastigiata’ 100–200 250,00
18.Туя західна ‘Kуляста’ Thuja occidentalis’Globosa’ 60-100 300,00
19.Туя західна ‘Kуляста’ Thuja occidentalis’Globosa’ 40–50 100,00
20.Туя західна ‘Kуляста’ Thuja occidentalis"Globosa" 20–30 50,00
21.Туя західна Вагнера Thuja occidentalis’Wagneriana’ 180–200 300,00
22.Ялина звичайна Picea abies(L.) Karst. 130–150 150,00
23.Ялина звичайна Picea abies(L.) Karst. 110–120 100.00
24.Ялина звичайна Picea abies(L.) Karst. 70–90 50,00
25.Ялина колюча Picea pungens “Coerulea” 120–140 500,00
26.Ялина колюча Picea pungens “Coerulea” 140–160 550,00
27.Ялівець звичайний ’Ірландський’ Juniperus communis ‘Hibernica’ 160–180 250,00
28.Ялівець звичайний ’Ірландський’ Juniperus communis ‘Hibernica’ 130–150 200,00
29.Ялівець звичайний ’Чашоподібний’ Juniperus communis ‘Cyathyformis’ 100–120 100,00
30.Ялівець звичайний ’Чашоподібний’ Juniperus communis ‘Cyathyformis’ 130 –150 150,00
31.Ялівець звичайний ’Шведський’ Juniperus communis ‘Suecica’ 180–200 250,00
32.Ялівець козацький, форми Tamariscifolia’, "Cupressifolia’, ’Arcadia’,’RockeriGem’ 40–60 50,00
33.Ялівець середній , форми Juniperusх media 40–60 50,00
34.Ялівець козацький, форма кіпарисолиста Juniperusх Sabina "Cupressifolia’ 40 –60 30,00
35.Ялиця біла Abies alba Mill. 80–100 100,00
36.Ялиця біла Abies alba Mill. 180–200 300,00
37.Модрина європейська Larix decidua Mill 200–250 150,00
38. Модрина європейська Larix decidua Mill 150–180 100,00
39.Сосна чорна Pinus nigra Arn. 50–80 50,00
40.Сосна чорна Pinus nigra Arn. 100–150

 
100,00

41.Сосна чорна Pinus nigra Arn. 100–140 500,00
Листяні дерева та кущі (відкрита коренева система)
80.Бузок звичайний сортовий (щеплений) Syringa vulgaris ‘Alba’ 80–150 100.00
81.Бузок звичайний сортовий (щеплений) Syringa vulgaris ‘Purprea’ 80–150 100,00
82.Береза бородавчаста 'Плакуча' (щеплена) Betula pendula ‘Pendula’ 180–200 500,00
83.Верба біла ‘Плакуча’ (щеплена) Salix alba ‘Pendula’ 160–180 500,00
84.Вишня шаровидна на штамбі (щеплена) Cerasus vulgaris’Umbraculifera’ 100–120 300,00
85.В’яз шорсткий 'Пірамідальний'(щепленний) Ulmus glabra ‘Piramidales’ 150–180 500,00
86.В’яз шорсткий 'Плакучий' (щепленний) Ulmus glabra ‘Pendula’ 150–180 500,00
87.Аронія чорноплідна на штамбі (щеплена) Aronia melanocarpa (Vichx.) Elliot 120–150 300,00
88.Горобина звичайна 'Плакуча' (щеплена) Sorbus aucuparia ‘Pendula’ 180–200 300,00
89.Груша верболиста (щеплена) Pyrus salicifolia Pall. 140–160 300,00
90.Робінія псевдоакація звивиста(щеплена) Robinia pseudoacacia "Tortuosa" 150–200 300,00
91.Робінія псевдоакація жовтолиста(щеплена) Robinia pseudoacacia L. 150–200 300,00
92.Робінія псевдоакація‘Умбракуліфера’(щеплена) Robinia pseudoacacia "Umbraculifera" 150–200 500,00
93.Ліщина звичайна 'Плакуча'(щеплена ) Corylus avelllana‘Pendula’ 120–150 300,00
94.Ліщина звичайна 'Скручена'(щеплена ) Corylus avelllana‘Contorta’ 120–150 300,00
95.Ліщина звичайна “М’ясочервона’ (щепл.) Corylus avelllana ‘Fuscorubra ’ 120–180 300,00
96.Ліщина звичайна “М’ясочервона’ (щепл.) Corylus avelllana ‘Fuscorubra ’ 200–280 500,00
97.Ліщина звичайна “Розсіченолиста’(щепл.) Corylus avelllana ‘Laciniata’ 200–280 500,00
98.Карагана дерев’яниста плакуча (щеплена) Caragana arborescens “Pendula” 140–180 300,00
99.Клен гостролистий 'Кулястий'(щеплений) Acer platanoides ‘Globosum’ 150–180 500,00
100.Луізіанія трилопатева (щеплена) Loiseania triloba (Lindl.) Pachom. 100–120 300,00
101.Слива Пісарді (щеплена) Prunus divarikata"Atropurpurea" 130–150 300,00
102.Слива червонолиста Prunus "Atropurpurea" 130–150 300,00
103.Черешня звичайна ‘Плакуча’ (щеплена) Cerasus avium ‘Pendula’ 180–200 300,00
104.Шовковиця біла 'Звивиста' (щеплена) Morus alba "Tortuosa" 150–180 300,00
105.Шовковиця біла 'Кулевидна' (щеплена) Morus alba ’’Umbraculifera’ 150–180 300,00
106.Шовковиця біла 'Плакуча' (щеплена) Morus alba ‘Pendula’ 150–180 300,00
107.Яблуня лісова ‘Плакуча’ (щеплена) Malus sylvestris ‘Pendula’ 140–200 300,00
108.Яблуня лісова ‘Пурпурова’ (щеплена) Malus sylvestris ‘Purpurea’ 180–200 300,00
109.Ясен звичайний ‘Різнолистий’ (щеплений) Fraxinus excelsior ‘Diversifolia’ 160–170 300,00
110.Ясен звичайний 'Плакучий' (щеплений) Fraxinus excelsior ‘Pendula’ 160–170 300,00
111.Ясен звичайний ф. золотава(щеплений) Fraxinus excelsior 'Aurea' 150–200 300,00
112.Андрахна колхідська Andrachne colchica Fisch. et Mey 50–60 30,00
113.Алича пістряволиста Prunus divariсata ‘Hessei’ Ledeb. 140–160 100,00
114.Айлант високий Ailanthus altissima MiII. 200–220 50,00
115.Барбарис звичайний Berberis vulgaris L 50–60 50,00
116.Береза бородавчаста Betula pendula Roth. 230–250 50,00
117.Береза бородавчаста Betula pendula Roth. 400–500 500,00
118.Верба біла 'Пірамідальна' Salix alba ‘Pyramidalis’ 200–250 30,00
119.Верба блискуча 'Кулевидна' Salix ‘Globosum’ 100–120 30,00
120.Верба вавілонська Salix babylonica L. 200–220 30,00
121.Верба гібридна Salix matsudana ‘Tortuosa’ хSalix alba L. 90–120 30,00
122.Верба курайська Salix curaica 100–150 30,00
123.Верба біла ‘Блискуча’ Salix alba ‘Splendens’ 100–120 30,00
124.Верба Матсуди 'Звивиста’ Salix matsudana ‘Tortuosa’ 100–120 30,00
125.Верба пурпурова 'Курнік' Salix purpurea ‘Kurnik’ 40–50 30,00
126.Верба шведська Salix suecica 80-–20

 
30,00

127.Глід Crataegus x grandiflora 100–120 50,00
128.Гортензія деревовидна Hydrangea arborescens L. 50–90 30,00
129.Дейція шорстка 'Махрова' Deutzia scabra ‘Plena’ 100–150 30,00
130.Дерен білий ‘Аргентеомаргіната’ Cornus alba"Argenteo-marginata" 60–70 30,00
131.Дерен білий Cornus alba L. 60–70 30,00
132.Дерен шершаволистий Cornus asperifolia “Kesselringii” 60–70 30,00
133.Жимолость пухнаста Lonicera xylosteum L. 80–100 30,00
134.Катальпа прекрасна Catalpa speciosa Warder ex E. 150–200 100,00
135.Клокичка периста Staphylea pinnata L. 50–70 30,00
136.Ліщина деревовидна Corylus colurna L. 250–280 50,00
137.Ліщина деревовидна Corylus colurna L. 100–170 40,00
138.Ліщина деревовидна Corylus colurna L. 100–120 30,00
139.Ліщина звичайна “Мясочервона” Corylus avellana” Fuscorubra” 150–250 60,00
140.Ліщина рогата Corylus cornuta March. 50–150 60,00
141.Ліщина китайська Corylus chinensis Franch. 50–100 60,00
142.Липа різнолиста Tilia heterofylla Vent. 180–200 50,00
143.Липа американська крупнолиста Tilia Americana “Macrophylla” 180–200 50,00
144.Магонія падуболиста Mahonia aquifolium Nutt. 40–50 50.00
145.Садовий жасмин звичайний Philadelphus coronarius L. 100–140 30,00
146.Садовий жасмин густоквітучий Philadelphus x floribundus S. 50–70 30,00
147.Самшит Buxus sempervirens L. 15–20 20,00
148.Самшит Buxus sempervirens L. 25–30 30,00
149.Самшит Buxus sempervirens L. 35–40 50,00
150.Стефанандра надрізанолиста Stephanandra incisa (Thunb.) Z. 25–30 30,00
151.Калина звичайна Viburnum opulus L. 100–120 50,00
152.Черемха звичайна Padus avium Mill. 100–120 50,00
153.Піраканта яскраво-червона Pyracantha coccinea (L.) M.Roem. 50–70 30.00
154.Таволга верболиста Spiraea salicifolia L. 50–70 30,00
155.Таволга японська Spiraea japonica L. 40–50 30,00
156.Таволга японська ‘Крупнолиста’ Spiraea latifolia ‘Macrophylla’ 80–120 30,00
157.Тополя Симона ‘Пірамідальна’ Populus simonii "Fastigiata" 150–200 50,00
158.Фундук сортовий Corylus L. 50–100 50,00
159.Фундук сортовий Corylus L. 20–40 30,00
160.Форзиція проміжна Forsythia x intermedia Zabel. 100–120 30,00
161.Форзиція європейська Forsythia europaea Deg. Et Bald. 50–70 30,00
162.Церцис канадський Cercis canadensis L. 50–70 50,00
Трав'янисті багаторічники (в контейнерах)
219.Юка нитчаста 20,00   228.Барвінок малий 10,00
220.Лаванда 10,00   229.Ірис 10,00
221.Айстра новобельгійська 10,00   230.Рудбекія 10,00
222.Вівсяниця 10,00   231.Очиток камчатський 10,00
223.Молочай декоративний 10,00   232.Сонцецвіт 10,00
224.Арабис 10,00   233.Флокс шиловидний 10,00
225.Хризантема 10,00   234.Чебрець 10,00
226.Очиток визначний 10,00   235.Живучка 10,00
227.Лілійник 10,00   236.Кермек 10,00
Чайно-гібридні щеплені троянди по ціні 15,00 грн. масові сорти (відкрита коренева система)
Аква, Акра, Амбасадор, Анкел Уолтер, Блек Баккара, Блек Меджик, Вергілія, Юлія, Госпел, Дольче Віта2001, Літка, Ланкомі, Нью Блу, Поло, Париж 2000, Перл Нуар, Поларштерн, Боїнг, Біг Перпл, Гармоні, Глорія Дей, Шопен, Гран Могул, Ейфель Тауер, Конфеті, Медальйон, Сафарі, Ріна Херхольд, Рожевий Вальс, Сандра, Шарль де Голь, Спадж, Черрі Бренді, Софі Лорен, Дем де Кер, Імператриця Фарах, Ред Інтуішен, Кермо, Дабл Ділайт,Сандора, Баркарола
Троянди патіо щеплені по ціні 15,00 грн. (відкрита коренева система)
Ель Торо, Тореро, Голд Бебі, Голд Еліза, Пінк Флеш, Оранж Меяндін, Літл Сенсен

 
Троянди грандіфлора щеплені по ціні 15,00 грн. (відкрита коренева система)

Апачі, Аріфа Куін Елізабет Артур Бел
Троянди флорібунда щеплені по ціні 15,00 грн. (відкрита коренева система)
Сіті оф Белфаст Тореро Фрезія, Цезар
Троянди флорібунда кореневласні по ціні 5,00 грн. (відкрита коренева система)
Айсберг (біла) Люміна (червона) Сентенер де Люрд (рожева)
Ама (червона) Марко Вовчок (малинова) Цикламен (рожева)
Поліантові кореневласні троянди: дворічні по ціні 5,00 грн. (відкрита коренева система)
Бордер Кінг (червона) Катрін Цеймет (біла) Роте Тешендорф (рожева)
Евлалія Берідж (світло-рожева) Оранж Тріумф (червона)    
Плетисті кореневласні троянди: дворічні – 5,00 грн. (відкрита коренева система)
Вартербург (рожева) Дівочі Грьози (яскраво-рожева) Фельхен Блау (бузкова)
Вогні маяка (червона) Корал Дон (коралова) Фламентанц (червона)
Глен Дейл (біла) Нью Доун (світло-рожева) Рубін (малинова)
Плетисті щеплені троянди по ціні 15,00 грн. (відкрита коренева система)
Голден Шоуерс Лавінія, Полька, Шванензее
Англійські щеплені троянди по ціні 25,00 грн. (відкрита коренева система)
Вільям Моріс Зе Пілгрім Марі Роз Грехем Томас, Розаріум, Сомбрей Клаймінг
Троянди мініатюрні кореневласні: дворічні по ціні 5,00 грн. (відкрита коренева система)
Літл Баккеру (червона), Полка Дот (біла) Росліні (рожева), Свані (біла) Суспеня (жовта) , Фреш Пінк (рожева)
Троянди паркові кореневласні: дворічні по ціні 5,00 грн. (відкрита коренева система)
Роза-ругоза 'Махрова' (малинова) Робуста (червона) Центифольна (світло-рожева)
Троянди в контейнерах
Плетисті кореневласні, чайно-гібридні щеплені, мініатюрні кореневласні 10,00
Однорічні укорінені живці декоративних дерев та кущів (під замовлення)
Самшит вічнозелений 10-15 10,00
Туя західна 'Вересоподібна', 'Пірамідальна', 'Рівноверхівкова' 10-20 10,00
Ялівець козацький, середній 10-15 10,00
Виткі листяні (жимолость, декоративний виноград), листяні декоративні чагарники 10–30 5,00
                         

Ціни вказані в гривнях в т.ч. ПДВ і можуть змінюватись, садивний матеріал поверненню не підлягає

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.249.17 (0.027 с.)