ОРГАНІЗАЦІЯ УМОВ ПРАЦІ ТА ЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ НЕБЕЗПЕК ПІД ЧАС ОЗЕЛЕНЕННЯ ДИТЯЧОГО САДОЧКА № 3 «СОФІЙКА»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОРГАНІЗАЦІЯ УМОВ ПРАЦІ ТА ЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ НЕБЕЗПЕК ПІД ЧАС ОЗЕЛЕНЕННЯ ДИТЯЧОГО САДОЧКА № 3 «СОФІЙКА»Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних засобів та заходів спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

Керівництво охороною праці та відповідальність за загальний стан техніки безпеки на підприємстві зеленого господарства покладається на керівника підприємства та його заступників.

Закон України про охорону праці встановив основні принципи державної політики в галузі охорони праці: пріоритет життя і здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності, повної відповідальності роботодавця за створення безпечних і здорових умов праці, комплексного розв'язання завдань охорони праці, соціального захисту працівників, повного відшкодування збитків особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, використання економічних методів управління, виконання нормативів охорони праці незалежно від форм власності і видів діяльності підприємства.

Основні положення з охорони праці в зеленому будівництві встановлюються і регламентуються Конституцією України, законом України "Про охорону праці" від 14 жовтня 1992 p., "Державними правилами планування та забудови населених пунктів" від 24 липня 1996р. та низкою інших законів.

Створення безпечних та нешкідливих умов праці в галузі садово- паркового будівництва є однією з найважливіших умов підвищення соціально-економічної ефективності. Ефективність профілактики виробничого травматизму і професійних захворювань в першу чергу залежить від якісного їх аналізуй

Перед початком робіт слід провести інструктаж з техніки безпеки. Для цього потрібно ознайомити весь персонал, який бере участь у створенні високодекоративних упорядкованих територій, з усіма технічними засобами та машинами, що використовуються для виконання певних робіт, принципи безпечної роботи на них [16].

До роботи з благоустрою допускаються особи, які пройшли інструктаж з техніки безпеки, не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, вступнии інструктаж з техніки безпеки, виробничої санітари та пожежної безпеки, первинний інструктаж з техніки безпеки на робочому місці. До самостійної роботи допуск проводиться після двотижневого стажування під керівництвом особи, призначеної розпорядженням. Повторний інструктаж проводиться не рідше одного разу на три місяці. При введенні в дію нових правил, інструкцій з охорони праці, заміні машин, при порушенні вимог безпеки праці, при нещасних випадках, на вимогу органів нагляду, працівник повинен пройти позаплановий інструктаж, при допуску до виробництва небезпечних робіт або тих, що раніше ним не виконувалися - цільовий інструктаж.

В проекті озеленення та благоустрою присадибної ділянки передбачається проведення таких видів робіт: підготовка грунту, навантажувально-розвантажувальні роботи, перенесення вантажів, викопування посадкових ям і траншей, посадка рослинного матеріалу, роботи по догляду за рослинами з ручним інструментом.

Оскільки всі роботи проводяться на відкритій місцевості, велику роль відіграють фактори зовнішнього середовища. Тривале перебування працівника у несприятливому для людини температурному режимі, негативно впливає на здоров'я та самопочуття. Якщо температура зовнішнього середовища вища фізіологічних потреб організму (вища 18- 19°С), то тепловіддача організму буде утруднена, що суттєво знизить працездатність людини. Це призводить до перегрівання організму. Тому працівник повинен мати головний убір, повинен бути забезпечений водою.

При ручному обробітку фунту потрібно звернути увагу на якісну підготовку Інструменту. Він повинен бути легким, зручним в роботі, міцним, загостреним, без заусениць. Ручки інструментів повинні бути зручними та гладкими з твердої деревини чи пластмаси. Відстань між працюючими, для запобігання поранень, повинна бути не менше 5 метрів. Не дозволяється працювати без рукавиць та взуття. Прополювання проводять прополюваль­ними ножами і ручними розрихлювачами. При викопуванні та пересадці квітів та кущів більше всього страждають локтеві частини руки. Тому бажано користуватися рукавицями, які стягуються в зап'ястях резинкою з налодонником.

Роботи пов'язані з викопуванням посадкових ям, можна віднести до розряду земельних робіт. Грунт, вийнятий з траншеї чи посадкової ями, слід розміщувати на відстані не менше 0,5 м від бровки отвору. Розробляти грунт способом підкопу не допускається. Валуни і каміння, а також відшарування грунту, виявлені на відкосах, повинні бути видалені. Перед допуском робітників в траншеї глибиною більше 1.3 м повинна бути перевірена стійкість відкосів.

Навантажувально-розвантажувальні роботи повинні виконуватись у відповідності до нормативно-технічної документації, яка містить положення щодо безпеки при виконанні робіт даного виду. Місця виконання навантажувально-розвантажувальних робіт повинні бути обладнанні знаками безпеки. Не допускається знаходження людей і рух транспортних засобів в зоні можливого падіння вантажів. Перед підйомом і переміщенням вантажів повинні бути перевірені стійкість вантажів і правильність їх стропування. При ручному стропуванні вантажів повинні використовуватись спеціальні драбини і інші пристосування, які забезпечують безпеку працівників. Вантажі на транспортних засобах повинні бути укладені і закріпленні так, щоб під час транспортування не виникло їх зміщення і падіння. Місця виконання навантажувально-розвантажувальних робіт повинні бути розміщені на спеціально відведені території з твердим і рівним покриттям і мати достатнє природне та штучне освітлення. Освітлення повинно бути рівномірним (5-10 люкс) без сліпучої дії на працівників. Все обладнання яке використовується при роботі з вантажами повинно бути справним і відповідати вимогам безпеки. Робітники, зайняті на навантажувально-розвантажувальних роботах, повинні проходити попередній і періодичні медичні огляди та інструктажі з охорони праці та надання першої медичної допомоги.

Посадкові роботи виконуються вручну, тому тут найбільшу увагу слід звернути на роботу з ручними знаряддями праці (лопатами, сапами, граблями, сокирами), Ручні знаряддя праці повинні бути у справному стані: робоча частина заточена відповідно до вимог, а держак надійно прикріплений. Посадка крупномірних дерев здійснюється відповідно до технологічних вимог. Упаковку з кома дозволяється знімати лише після встановлення дерева у посадкову яму. Для запобігання нахиленню або вивертанню дерева його закріплюють за допомогою розтяжок: стовбур обв'язують мішковиною, а потім дротом, в кінці якого натягують і прикріплюють до міцних коротких кілочків, вбитих в землю за межами посадкової ями. При необхідності крону дерева підрізають. Для цього використовують переносні драбини. їх верхня сходинка повинна бути оббита повністю, майданчик огороджений перилами; інструменти (ножі, сокири, секатори) повинні бути справними, гострими і щільно насадженими на держак. Ручні знаряддя праці переносять (чи перевозять) в спеціальних чохлах чи ящиках. Ручки ручного інструменту повинні бути відшліфовані від візуально видимих дефектів.

Робота по благоустрою території пов'язана з такими видами небезпеки: електричний струм (джерела: електрична газонокосарка, система зовнішнього освітлення); наявність шкідливих речовин - добрив, пестицидів; наявність легкозаймистих рідин (бензин); робота з машинами (газонокосарка, мотоблок, сучкоріз).

Під час роботи на території присадибної ділянки робочим видається: спецодяг, рукавички прогумовані - у міру використання.

Протягом робочого дня персонал зобов'язаний виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, вимоги інструкцій з техніки безпеки, розпорядження та вказівки безпосереднього керівника, керівника робіт і його заступника, спрямовані на безпечне виконання робіт.

Заходи безпеки при роботі з газонокосаркою: якщо трава дуже висока - її слід стригти в два проходи; якщо земля волога - не стригти, прибрати скошену траву; перед початком стрижки прибрати предмети, що перешкоджають роботі; у випадку зупинки мотора, а також перед будь-якою дією, пов'язаною з відкриванням мотора, від'єднати свічку; заповнювати бак тільки при зупинці мотора; наливати паливо обережно, не курити; не знімати під час роботи дефлектор та інші захисні частини; не стояти на шляху викидання потоку; берегти руки й ноги, з самого початку роботи стежити за тим, щоб не бути затягнутим під газонокосарку. Потрібно ногу ставити на корпус; не рухати газонокосарку в зворотному напрямку; не косити по ранковій росі; на крутому схилі потрібно працювати вдвох: один штовхає газонокосарку, піднімаючись по схилу, інший, стоячи нагорі, витягує газонокосарку за допомогою мотузки; виключати мотор при переїзді через дорогу; необхідно виключати мотор, щоб вийняти ящик зі скошеною травою; не залишати працюючу газонокосарку без нагляду; перед будь-якою роботою з газонокосаркою від'єднати шнур живлення від мережі. Щоб не перерізати мережевий шнур, потрібно косити паралельними рядами, залишаючись завжди з одного і того ж боку від неї. Перекинути шнур через плече і тримати його в руці [47].

Працювати з газонокосаркою рекомендується в довгих штанах і черевиках, а також обов'язково надягати захисні окуляри.

Заходи безпеки при роботі з пестицидами: потрібно надягати захисні герметичні рукавички, чоботи і комбінезон; готувати робочий розчин на відкритому повітрі; не застосовувати пестициди при сильному вітрі та під час дощу; органи зору захистити від пилу, парів, бризок хімічних речовин окулярами (ПО-2), органи дихання - респіраторами або протигазами (РУ- 60М, "Лепесток-В"), в залежності від пестициду; під час обробки не можна їсти, пити, курити; підготувати все для того, щоб у разі попадання речовини на шкіру можна було швидко промити уражене місце, знявши робочий одяг після обробки, промити її; після обробки відразу ж вимитися і переодягтися в чистий одяг. Необхідно зберігати препарати в закритих на замок місцях, недоступних для дітей і домашніх тварин в оригінальній упаковці; порожні упаковки знищувати, складати їх у спеціально призначену для цього тару; під час роботи з препаратами не підпускати близько дітей та домашніх тварин; не зливати залишки речовин для обробки в проточні водойми, канави та ін.

Під час перерв в роботі необхідно, щоб ланковий (бригадир) організував відпочинок з таким розрахунком, щоб працюючі не відходили далеко від місця основної роботи [16].

Не дозволяється проводити догляд за культурами при сильному вітрі, при густому тумані. Працівники, зайняті на прополці культур повинні користуватися спецодягом (халат або костюм бавовняний та спецрукавиці).

Отже, для покращення умов праці та попередження виробничого травматизму потрібно провести наступні заходи:

- встановити оптимальний режим праці та відпочинку;

- систематично проводити видачу засобів індивідуального захисту;

- уникати проведення робіт на відкритому повітрі при несприятливих метеорологічних умовах, у вечірні та вихідні дні.

Моделювання - дослідження об'єктів пізнання на їх моделях; побудова і вивчення моделей реально існуючих об'єктів, процесів або явищ з метою отримання пояснень цих явищ, а також для передбачення явищ, що цікавлять дослідника.

Моделювання та прогнозування небезпечних ситуацій

Умови, за яких існує навіть малоймовірна можливість впливу на людину небезпечного чинника, можна назвати небезпечними умовами (НУ), а дії людини, що не відповідають науково обґрунтованим нормам професійної поведінки - небезпечними діями (НД).

Здійснюючи небезпечні дії, оператор може перебувати в обставинах: мети, часу, місця, причин та способу дії. Випадковий збіг в певний момент часу та небезпечних обставин (НО) створює реальну можливість виникнення нової випадкової події - небезпечної ситуації (НС). За небезпечною ситуацією з певним ступенем ймовірності виникають наслідки - сприятливий наслідок (СН), аварія (А) або травма (Т).

Моделювання виробничої небезпеки під час озеленення ділянки:

НУ 1 - не сприятливі погодні умови;

НУ2 - за відсутності бригадира не видали засоби захисту;

НД - обприскування зелених насаджень пестицидами;

HCl - працівник працював без засобів захисту (респіратора, окулярів

рукавиць, спец, одягу);

НС2 - сильний вітер;

О - отруєння.

НД
НС 1
НС 2
О
НУ 1
НУ 2

 


Моделювання виробничої небезпеки при роботі з газонокосаркою:

НУ 1 - засміченість газону залишками будівельних матеріалів;

НУ2 - інструмент без захисного щитка;

HC 1 - запуск в роботу неперевіреного інструменту;

HC 2 - працівник працював без засобів індивідуального захисту;

НД - відскакування каміння з-під ножа;

Т – травма.

НУ 2
НУ 1
Т
НД
НС 2
НС 1

 


Отже, вивчення умов, процесів формування HC, їх моделювання та оцінка шляхом розрахунку ймовірності виникнення дозволяє прогнозувати HC, обґрунтовано розробляти ефективні заходи щодо їх попередження.

 

 

 
РОЗДІЛ 5

КОШТОРИС ОРІЄНТОВНИХ ВИТРАТ НА ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ОЗЕЛЕНЕННЯ ДИТЯЧОГО САДОЧКА № 3 «СОФІЙКА»

Економічне розуміння витрат базується на проблемі обмеженості ресурсів і можливості їхнього альтернативного використання. Управління витратами – це процес цілеспрямованого формування витрат щодо їхніх видів, місць та носіїв за постійного контролю рівня витрат і стимулювання їхнього зниження. Система управління витратами має функціональний та організаційний аспекти. Вона містить такі організаційні підсистеми: пошук і виявлення чинників економії ресурсів; нормування витрат ресурсів; планування витрат за їхніми видами; облік та аналіз витрат; стимулювання економії ресурсів і зниження витрат [57].

Калькуляція орієнтовних витрат при озелененні дитячого садочка складається з розрахунків які наводяться в окремих таблицях. Розрахунок вартості запроектованих робіт з озеленення дошкільного навчального закладу, проводимо відповідно до наступних пунктів:

- складання балансу території об’єкта озеленення;

- розрахунок кількості та вартості садивного матеріалу для покращення озеленення об’єкта;

- розрахунок потреби і кількості допоміжних матеріалів для облаштування дитячого садочка;

- кошторисна вартість робіт з озеленення об`єкта.

Розрахунки показників вартості створення різних видів зелених насаджень здійснені з урахуванням рекомендованих норм кількості, якості і вікових кондицій посадкового матеріалу, а також балансу території об'єкту озеленення [56].

Для того, щоб розрахувати вартість орієнтовних витрат, насамперед потрібно скласти баланс території зимового саду, тобто визначити площі елементів озеленення. Розглянемо баланс території дошкільного навчального закладу в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.249.17 (0.011 с.)