Порядок нарахування, утримання та сплати податку та бюджету.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок нарахування, утримання та сплати податку та бюджету.На відміну від більшості інших податків, нарахування і сплата податку на доходи фізичних осіб може покладатись не лише на платника, а й на іншу юридичну чи фізичну особу(податкового агента).

Податковий агент — це юридична особа або фізична особа чи нерезидент або його представництво, які зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати цей податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік і подавати податкову звітність податковим органам, а також нести відповідальність за порушення норм Закону.

Розглянемопорядок сплати податку до бюджету податковим агентом.

1.Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи встановлену ставку податку.

2.Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету.

3.Якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).

4.Якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету до 30 числа наступного місяця.

5.Якщо платник податку, що отримує іноземні доходи; доходи, нараховані особою, яка не є податковим агентом; або якщо окремі види оподатковуваних доходів не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, зобов’язаний включити суму таких доходів до складу загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію з цього податку до 1 квітня, року наступного за звітним.

Контроль за правильністю та своєчасністю сплати податку здійснює орган ДПС за місцезнаходженням юридичної особи або її відокремленого підрозділу. Відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку до відповідного бюджету несе юридична особа або її відокремлений підрозділ, що нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід.

Методична картка самостійного опрацювання навчального матеріалу студентами

тема: Збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

Ø Питання для самостійної роботи

1. Особливості нарахування ЄСВ при нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності.

2. Порядок використання коштів фондів обов’язкового загальнодержавного соціального страхування.

 

Ø Література

1. ЗУ «Про збір та облік ЄСВ на загально­обов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VІ.

2. Левченко Н.М., Талько Т.В. Податкова система: Навч. – метод. посібник . – НМЦ, 2005. – ст. 184.

 

Ø Методичні рекомендації

1. Для вивчення питань самостійної роботи опрацювати ст. 4, 7, 8 та 11,12 ЗУ «Про збір та облік ЄВ НАзагально­обов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VІ та рекомендовану літературу.

2. Відповіді на питання оформити у формі конспекту.

 

Ø Питання для самоконтролю

1. Яка ставка ЄСВ застосовується в частині утримань з допомоги по тимчасовій непрацездатності?

2. Яка ставка ЄСВ застосовується в частині нарахувань з допомоги по тимчасовій непрацездатності?

3. Який порядок розподілу страхових коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування?

4. На які цілі використовуються кошти:

- ПФУ.

- Фонду соціального страху­вання з тимчасової втрати працездатності.

- Фонду соціального стра­хування на випадок безробіття.

- Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.186.91 (0.004 с.)