Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку - податкова звітність подається у формі податкових декларацій та розрахунків.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку - податкова звітність подається у формі податкових декларацій та розрахунків.Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку - податкова звітність подається у формі податкових декларацій та розрахунків.

Податкова декларація, розрахунок - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

 

Податкові пільги та порядок їх застосування.

Податкова пільга - передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав.

Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат.

Методична картка самостійного опрацювання навчального матеріалу студентами

тема: Податкова система та податкова політика.

 

Ø Питання для самостійної роботи

1. Загальнодержавні та місцеві податки і збори.

 

Ø Література

1. Довгалюк В.І., Ярмоленко Ю.Ю. Податкова система: Навч. посібник . – К.: Центр учбової літератури, 2007, с. 10-11.

2. Податковий кодекс України від 02.12. 2010 р. № 2755- VI. Зі змінами та доповненнями. minrd.gov.ua/nk/‎. Розділ 1, ст.. 9, 10.

 

Ø Методичні рекомендації

1. Для вивчення питань самостійної роботи опрацювати розділ 1 ПКУ, ст.. 7, 15

2. Відповідь на питання оформити у формі конспекту.

 

Ø Питання для самоконтролю

1. Які податки відносяться до загальнодержавних?

2. Які податки відносяться до місцевих?

3. Відповідно до якого документу встановлюються ставки загальнодержавних та місцевих податків?

4. Хто затверджує ставки місцевих податків?

 

Загальнодержавні та місцеві податки і збори

Відповідно до статті 9 ПК до загальнодержавних належать такі податки та збори: (18 податків і зборів)

§ податок на прибуток підприємств;

§ податок на доходи фізичних осіб;

§ податок на додану вартість;

§ акцизний податок;

§ збір за першу реєстрацію транспортного засобу;

§ екологічний податок;

§ рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України;

§ рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні;

§ плата за користування надрами;

§ плата за землю;

§ збір за користування радіочастотним ресурсом України;

§ збір за спеціальне використання води;

§ збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

§ фіксований сільськогосподарський податок;

§ збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

§ мито;

§ збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками;

§ збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

Зарахування загальнодержавних податків та зборів до державного і місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.

Відповідно до статті 10 ПК до місцевих податків належать: (2 податки)

§ податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

§ єдиний податок.

Пільги з ПДВ.

Звільняються від сплати ПДВ ті операції платників, що підпадають під пільги.

Основні види пільг:

· Операції, які не є об’єктом оподаткування (визначено ст.. 196 ПК);

· Операції, звільнені від оподаткування(визначено ст.. 197 ПК).

· Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою (визначено ст.. 195 ПКУ);

 

 

 

Методична картка самостійного опрацювання навчального матеріалу студентами

тема: Порядок визначення суми ПДВ , що підлягає сплаті до бюджету.

 

Ø Питання для самостійної роботи

1. Звітні періоди та порядок подання податкової декларації.

 

Ø Література

1. Податковий кодекс України від 02.12. 2010 р. № 2755- VI. Зі змінами та доповненнями. minrd.gov.ua/nk/‎. Розділ 5, ст.. 202 - 203.

2. Шара С.Ю., Бідюк І. Є. Бухгалтерський фінансовий облік та податковий облік. : Навч. посібник . – К.: Центр учбової літератури, 2011., с. 327 – 329.

 

Ø Методичні рекомендації

1. Для вивчення питань самостійної роботи опрацювати розділ 4 ПКУ, ст.. 202, 203.

2. Відповідь на питання оформити у формі конспекту.

 

Ø Питання для самоконтролю

1. Який звітний період встановлено ПКУ для ПДВ?

2. В які терміни подається місячна декларація з ПДВ?

3. У яких випадках, особливо визначених ПКУ, звітним період визначено календарний квартал?

 

Податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

2. Платник податку зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації.

 

 

Методична картка самостійного опрацювання навчального матеріалу студентами

тема: Суть, порядок нарахування та сплати акцизного податку.

 

Ø Питання для самостійної роботи

1. Підакцизні товари.

2. Ставки податку.

 

Ø Література

1. Податковий кодекс України від 02.12. 2010 р. № 2755- VI. Зі змінами та доповненнями. minrd.gov.ua/nk/‎. Розділ 6, ст.. 215.

2. Шара С.Ю., Бідюк І. Є. Бухгалтерський фінансовий облік та податковий облік. : Навч. посібник . – К.: Центр учбової літератури, 2011., с. 336 – 339.

 

Ø Методичні рекомендації

1. Для вивчення питань самостійної роботи опрацювати розділ 4 ПКУ, ст.. 215.

2. Відповідь на питання оформити у формі конспекту.

 

Ø Питання для самоконтролю

1. Які товари відносяться до підакцизних відповідно до ПКУ?

2. Як класифікуються ставки акцизного податку?

3. Дайте визначення:

- Адвалорних ставок;

- Специфічних ставок?

4. Для яких товарів в Україні застосовуються змішані ставки?

 

 

Підакцизні товари.

Відповідно до ст..215 ПК України до підакцизних товарів належать:

· спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

· тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

· нафтопродукти, скраплений газ;

· автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.

Ставки податку

Для нарахування акцизного податку встановлені наступні ставки:

- адвалорні;

- специфічні;

- адвалорні та специфічні одночасно.

Адвалорною (відносною) визнається ставка податку, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється у відсотковому або кратному відношенні до одиниці вартісного виміру бази оподаткування.

Специфічною (абсолютною) є ставка податку, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється як фіксована величина стосовно кожної одиниці виміру бази оподаткування.

Податок справляється з таких товарів та обчислюється за такими ставками:

ДОДАТОК 1

Ø спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Одиниці виміру Ставки податку
2203 00 Пиво із солоду (солодове) гривень за 1 літр 0,74
2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Вина виноградні натуральні гривень за 1 літр 0,01
2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені) гривень за 1 літр 2,14
2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00 Вина ігристі Вина газовані гривень за 1 літр 3,1
Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів гривень за 1 літр 2,14
2206 00 (крім 2206 00 31 00, 2206 00 51 00, 2206 00 81 00 - сидр і перрі (без додавання спирту) Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту) гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 42,12
2206 00 31 00 2206 00 51 00 2206 00 81 00 Сидр і перрі (без додання спирту) гривень за 1 літр 0,42
Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 42,12
Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 42,12

Ø тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Ставки податку
специфічна адвалорна
одиниці виміру ставка одиниці виміру ставка
Тютюнова сировина Тютюнові відходи гривень за 1 кілограм (нетто)    
2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну гривень за 1 кілограм (нетто) 149,66    
2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки гривень за 1000 штук 43,03 відсотків
2402 20 90 20 Сигарети з фільтром гривень за 1000 штук 96,21 відсотків
2403 (крім 2403 99 10 00, 2403 10) Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції гривень за 1 кілограм (нетто) 53,45    
2403 10 Тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції гривень за 1 кілограм (нетто) 74,83    
2403 99 10 00 Жувальний і нюхальний тютюн гривень за 1 кілограм (нетто) 21,38    

Ø мінімальне акцизне податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Мінімальне акцизне податкове зобов'язання
одиниці виміру сума
2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки гривень за 1000 штук 61,47
2402 20 90 20 Сигарети з фільтром гривень за 1000 штук 160,35

Ø нафтопродукти, скраплений газ:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Ставки акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
одиниці виміру ставка
  Легкі дистиляти:    
2710 11 11 00 для специфічних процесів переробки євро за 1000 кілограмів
2710 11 15 00 для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 11 11 00 євро за 1000 кілограмів
  Бензини спеціальні:    
2710 11 21 00 уайт-спірит євро за 1000 кілограмів
2710 11 25 00 інші спеціальні бензини євро за 1000 кілограмів
  Бензини моторні:    
2710 11 31 00 бензини авіаційні євро за 1000 кілограмів
  бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше:    
2710 11 41 11 2710 11 41 31 2710 11 41 91 2710 11 45 11 2710 11 49 11 із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового етеру або їх суміші: євро за 1000 кілограмів
2710 11 41 19 2710 11 41 39 2710 11 41 99 2710 11 45 99 2710 11 49 99 інші бензини євро за 1000 кілограмів
2710 11 51 00 2710 11 59 00 з вмістом свинцю більш як 0,013 г/л євро за 1000 кілограмів
2710 11 70 00 Паливо для реактивних двигунів євро за 1000 кілограмів
2710 11 90 00 Інші легкі дистиляти євро за 1000 кілограмів
  Середні дистиляти:    
2710 19 11 00 для специфічних процесів переробки євро за 1000 кілограмів
2710 19 15 00 для хімічних перетворень в процесах, не зазначених у позиції 2710 19 11 00 євро за 1000 кілограмів
  Гас:    
2710 19 21 00 паливо для реактивних двигунів євро за 1000 кілограмів
2710 19 25 00 інший гас євро за 1000 кілограмів
2710 19 29 00 Інші середні дистиляти євро за 1000 кілограмів
  Важкі дистиляти (газойлі) із вмістом сірки:    
2710 19 31 40 2710 19 35 40 2710 19 49 00 більш як 0,2 мас. % євро за 1000 кілограмів
2710 19 31 30 2710 19 35 30 2710 19 41 30 2710 19 45 00 більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,2 мас. % євро за 1000 кілограмів
2710 19 31 20 2710 19 35 20 2710 19 41 20 більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. % євро за 1000 кілограмів
2710 19 31 10 2710 19 35 10 2710 19 41 10 не більш як 0,005 мас. % євро за 1000 кілограмів
2710 19 61 00 2710 19 63 00 2710 19 65 00 2710 19 69 00 Тільки паливо пічне: євро за 1000 кілограмів
2711 12 11 00 2711 12 19 00 2711 12 91 00 2711 12 93 00 2711 12 94 00 2711 12 97 00 2711 13 10 00 2711 13 30 00 2711 13 91 00 2711 13 97 00 скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) євро за 1000 кілограмів

Ø автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Ставки податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:  
8703 10 - транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу; спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби:  
8703 10 11 00 - - транспортні засоби спеціального призначення для переміщення по снігу, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням 0,6 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 10 18 00 - - інші 0,6 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
  - інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом:  
8703 21 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 куб. см:  
8703 21 10 00 - - - нові 0,05 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 21 90 - - - що використовувалися:  
8703 21 90 10 - - - - не більш як 5 років 1 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 21 90 30 - - - - понад 5 років 1,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 22 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см:  
8703 22 10 00 - - - нові 0,03 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 22 90 - - - що використовувалися:  
8703 22 90 10 - - - - не більш як 5 років 1,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 22 90 30 - - - - понад 5 років 1,5 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 23 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 3000 куб. см:  
  - - - нові:  
8703 23 11 - - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей:  
8703 23 11 10 - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см 0,15 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 23 11 30 - - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см 0,6 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 23 19 - - - - інші:  
8703 23 19 10 - - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см 0,12 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 23 19 30 - - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см 0,12 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 23 90 - - - що використовувалися:  
  - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см:  
8703 23 90 11 - - - - - не більш як 5 років 1,5 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 23 90 13 - - - - - понад 5 років 2 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
  - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см:  
8703 23 90 31 - - - - - не більш як 5 років 2 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 23 90 33 - - - - - понад 5 років 3 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 24 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 куб. см:  
8703 24 10 00 - - - нові 1 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 24 90 - - - що використовувалися:  
8703 24 90 10 - - - - не більш як 5 років 3 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 24 90 30 - - - - понад 5 років 3,5 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
  - інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):  
8703 31 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 куб. см:  
8703 31 10 00 - - - нові 0,05 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 31 90 - - - що використовувалися:  
8703 31 90 10 - - - - не більш як 5 років 1,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 31 90 30 - - - - понад 5 років 1,5 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 32 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2500 куб. см:  
  - - - нові:  
8703 32 11 00 - - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей 0,15 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 32 19 00 - - - - інші 0,15 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 32 90 - - - що використовувалися:  
8703 32 90 10 - - - - не більш як 5 років 1,75 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 32 90 30 - - - - понад 5 років 2 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 33 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 куб. см:  
  - - - нові:  
8703 33 11 00 - - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей 1 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 33 19 00 - - - - інші 1 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 33 90 - - - що використовувалися:  
8703 33 90 10 - - - - не більш як 5 років 2,5 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 33 90 30 - - - - понад 5 років 3,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 90 - інші:  
8703 90 10 00 - - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами 100 євро за 1 штуку
8703 90 90 00 - - інші 100 євро за 1 штуку

Ø кузови для автомобілів, зазначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Ставки податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705:  
8707 10 - кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703:  
8707 10 10 - - для промислового складання:  
8707 10 10 10 - - - укомплектовані 100 євро за 1 штуку
8707 10 10 20 - - - не укомплектовані 100 євро за 1 штуку
8707 10 90 - - інші:  
8707 10 90 10 - - - що використовувалися 5 років або менше 400 євро за 1 штуку
8707 10 90 20 - - - що використовувалися понад 5 років 400 євро за 1 штуку
8707 10 90 90 - - - інші 400 євро за 1 штуку

Ø мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Ставки податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8711 40 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об'ємом циліндрів понад 500 куб. см, але не більш як 800 куб. см 0,2 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8711 50 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об'ємом циліндрів понад 800 куб. см 0,2 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8711 90 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них, крім тих, що з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом; коляски 10 євро за 1 штуку

Ø причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах, типу причіпних будиночків:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Ставки податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8716 10 99 00 причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах, типу причіпних будиночків масою понад 3500 кг, крім тих, що складаються 100 євро за 1 штуку

Таблиця групи платників єдиного податку

Групи Кількість найманих працівників Доход за календарний рік, що передував переходу на ЄП Вид діяльності Ставка ЄП
(фізособи – підприємці) Без найманих працівників Не перевищує 150 тис грн. Роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках, надання побутових послуг населенню 1% - 10% від мін. зарплати
     

Ø Питання для самоконтролю

1. Хто може бути платником єдиного податку?

2. Як поділяються платники єдиного податку за групами?

3. Які особливості оподаткування єдиним податком за групами?

 

 

Методична картка самостійного опрацювання навчального матеріалу студентами

тема: Плата за землю.

Ø Питання для самостійної роботи

1. Пільги щодо сплати податку:

а) юридичних осіб;

б) фізичних осіб.

 

Ø Література

1. Податковий кодекс України від 02.12. 2010 р. № 2755- VI. Зі змінами та доповненнями. minrd.gov.ua/nk/‎. Розділ 13, ст..281, 282.

2. Шара С.Ю., Бідюк І. Є. Бухгалтерський фінансовий облік та податковий облік. : Навч. посібник . – К.: Центр учбової літератури, 2011., с. 348– 349.

Ø Методичні рекомендації

1. Для вивчення питань самостійної роботи опрацювати розділ 14 ПКУ, гл.1.

2. Відповіді на питання оформити у формі конспекту.

Ø Питання для самоконтролю

1. Вкажіть пільги якими користуються юридичні особи при нарахуванні плати за землю відповідно до ПКУ?

2. Вкажіть пільги якими користуються фізичні особи при нарахуванні плати за землю відповідно до ПКУ?

 

Туристичний збір

Туристичний збір — це місцевий збір, кошти від якого зарахо­вуються до місцевого бюджету.

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністра­тивно-територіальної одиниці, на якій діє рішення місцевої ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (но­чівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

Ставкавстановлюється у розмірі від 0,5 до 1 % до бази справляння збору.

Базою справляння є вартість усього періоду проживання (но­чівлі) за вирахуванням податку на додану вартість.

До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закор­донних паспортів, дозволів на в'їзд (віз), обов'язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду.

Згідно з рішенням сільської, селищної та міської ради справ­ляння збору може здійснюватися:

· адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно- курортними закладами;

· квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що нале­жать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

· юридичними особами або фізичними особами-підприємцями, які уповноважуються сільською, селищною або міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця. Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відобража­ються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (подат­ковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податко­вого періоду.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

Методична картка самостійного опрацювання навчального матеріалу студентами

тема: Інші податки.

Ø Питання для самостійної роботи

1. Порядок обчислення та сплати екологічного податку.

Ø Література

1. Податковий кодекс України від 02.12. 2010 р. № 2755- VI. Зі змінами та доповненнями. minrd.gov.ua/nk/‎. Розділ 8 ст. 249, 250.

 

Ø Методичні рекомендації

1. Для вивчення питання самостійної роботи опрацювати розділ 8 ПКУ ст. 249, 250.

2. Відповідь на питання оформити у формі конспекту.

 

Ø Питання для самоконтролю

1. Який базовий податковий (звітний) період для екологічного податку встановлений ПКУ?

2. Який порядок обчислення податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення?

3. Який порядок обчислення податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення?

4. Який порядок обчислення податку за утворення радіоактивних відходів?

5. Яка дата є датою виникнення податкового зобов'язання для транспортних засобів.

 

 

Державне мито

Державне мито справляється на підставі Декрету КМУ «Про державне мито» та ЗУ «Про судовий збір».

Державне мито — це плата за вчинення юридичних дій та за видачу документа уповноваженими на те органами.

Платниками державного мита виступають юридичні та фізичні особи, які звертаються у відповідні органи.

Державне мито справляється:

- з позовних заяв;

- за вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними конторами;

- за реєстрацію актів громадянського стану;

- за видачу документа на право виїзду за кордон і про запрошення в Україну осіб з інших країн;

- за видачу нового зразка паспорта громадянина України;

- за прописування громадян або реєстрацію місця проживання;

- за видачу дозволів на право полювання та рибальства;

- за операції з випуску (емісії) цінних паперів;

- за операції з об’єктами нерухомого майна, що здійснюються на товарних біржах;

- за видачу охоронних документа (патентів і свідоцтв) на об’єкти інтелектуальної власності тощо.

Ставки державного мита визначаються двома методами:

Ø у процентах до ціни позову, суми договору, вартості майна;

Ø у твердих розмірах, обчислених у відповідних частках неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (НМДГ).

Ставки встановлюються відповідно до ст.. 3 Декрету КМУ «Про державне мито»:

- із позовних заяв – 1 % ціни позову, але не менше 3 НМДГ і не більше 100 НМДГ;

- із позовних заяв про розірвання шлюбу - 0,5 НМДГ, повторно – 1 НМДГ;

- із позовних заяв майнового характеру – 1 % ціни позову, але не менше 6 НМДГ і не більше -1500 НМДГ;

- із позовних заяв не майнового характеру – 1 НМДГ;

- за посвідчення заповітів - 0,05 НМДГ;

- за видачу свідоцтва про право на спадщину – 2 НМДГ.

Перелік пільг щодо оплати державного мита є досить значним (ст. 4 Декрету)

Державне мито сплачується за місцем розгляду та оформлення документів і зараховується до бюджету місцевого самоврядування, крім державного мита, що справляється з позовних заяв, які подаються до господарського суду, із апеляційних і касаційних скарг на рішення та постанови господарських судів та деякими іншими виключеннями.

Державне мито сплачується за місцем розгляду та оформлення документа готівкою, митними марками або через перерахування з рахунку платника в кредитній установі.

Державне мито, яке стягується в Україні, крім функції відшкодування витрат держави на вчинення юридичних дій, виконує й функцію додаткового оподаткування спадщини і дарувань.

Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку - податкова звітність подається у формі податкових декларацій та розрахунків.

Податкова декларація, розрахунок - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.026 с.)