Основні складові, які повинне включати формування місій організації.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні складові, які повинне включати формування місій організації.Місія деталізує статус організації і забезпечує напрямок і орієнтири для визначення цілей і стратегій на різних організаційних рівнях. Місія повинна включати: 1) задачі організації з погляду її основних послуг чи виробів, її основних ринків та технологій; 2) зовнішнє середовище стосовно організації, яке визначає робочі принципи організації; 3) культура організації.

Рекомендації, які необхідно враховувати при формуванні місії організації.

1) місія не повинна залежати від поточного стану організації, форми і методів її роботи, так як вона спрямована на майбутнє і показує, на що будуть спрямовані її зусилля і які цінності будуть найважливішими для організації; 2) в місії не повинно вказуватися в якості цілі отримання прибутку; 3) між місією організації і загальною системою, якою вона є не повинно бути протиріч.

Поняття цілі та вимоги, які необхідно враховувати при розробці цілей.

Мета – це кінцевий стан, якого організація прагне досягти в певний момент у майбутньому (ідеальне уявлення про майбутні рубежі фірми).

Правильно сформульовані організаційні цілі мають відповідати наступним вимогам: 1)цілі мають бути конкретними та вимірюваними;

2)цілі мають бути зорієнтованими у часі; 3)цілі мають бути реалістичними, досяжними, такими, що не перевищують можливостей організації; 4) цілі мають бути не суперечливими, узгодженими, взаємопов’язаними; 5)цілі мають бути сформульованими письмово. Цілі, сформульовані з урахуванням зазначених вимог, виступають своєрідними нормативами, за допомогою яких менеджер може робити висновки про ефективність своєї майбутньої практичної діяльності.

Класифікація цілей організації.

1) за періодом часу (стратегічні 1 рік, тактичні 1-5 років, оперативні до 1 року); 2) за змістом (економічні, соціальні, організаційні, політичні, наукові, технічні, екологічні); 3) пріоритетність (особливо пріорітетні, пріорітетні, решта); 4) повторюваність (повторювані, разові (нові)); 5) ділове середовище (зовнішнє, внутрішнє); 6)організаційна структура (цілі організації, цілі підрозділів); 7)функціонування підсистем (маркетинг, інновац., фінанс., виробн., менеджмен ); 8) в стадії життєвого циклу (створення, рост, зрілості, завершення).

Зміни цілей організації залежно від стадій життєвого циклу.

Цілі, які бувають на стадії створення: 1) планування спрямоване на те, щоб вийти на ринок; 2) встановлення ділових відносин з партнерами; 3) знайти необхідні засоби для стартової діяльності; 4) цілі спрямовані на виживання. Цілі на стадії росту: 1) успішне місце організації на ринку; 2) задовільні фінансові результати . Це розширяє сферу діяльності ринку. Цілі на стадії зрілості: 1) цілі пов’язані з подальшим вдосконаленням структури управління; 2) методичне ведення нових систем і методів управління. Завершальна стадія: 1) пов’язана з вирішенням проблем: повна зупинка діяльності, звільнення працівників, продаж матеріалів).

Основні напрямки за якими в організації встановлюються цілі.

1) прибутковість; 2) ринок; 3) продуктивність (затрати на одиницю продукції, на одиницю часу); 4) продуктивність ( асортимент ); 5) фінансовий рух готівки; 6) потужність організації;7) впровадження нововведень; 8) організація; 9) людські ресурси (кваліфікація працівників, стимулювання праці ); 10) благодійність.

113. Поняття "дерево цілей". Основні принципи його побудови.

Дерево цілей – це схема, яка відображає підпорядкування і внутрішній зв’язок цілей. Принципи побудови: 1) головна ціль повинна мати конкретний результат; 2) реалізація підцілей кожного наступного рівня є необхідною і достатньою умовою дослідження цілей попереднього рівня; 3) кількість рівнів дерева цілей залежить від масштабів складності поставлених цілей, прийнятої в організаційній структурі і ієрархії менеджменту.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.88.35 (0.006 с.)