Рівні управління в організації.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рівні управління в організації.Рівні управління: упр-ня низовою ланкою; середньою ланкою; вищою лалнкою. Керівник низової ланки - організаційний рівень, знаходиться безпосередньо над робітниками, здійснює контроль за виконанням завдань. Керівник середньої ланки в залежності від структури організації можуть бути керівниками вищої середньої ланки і нищої середньої ланки. Кеврівники середньої ланки збирають інформацію для рішень, які приймаються керівниками вищої ланки і передать ці рішення після їх трансформації у вигляді конкретних завдань керівникам нищої ланки. Керівники вищої ланки відповідають за прийняття найважливіших рішень для організації вцілому або для осносної частини організації. Існує інша класиф-я рівнів упр-ня, відпов-но ф-й ( Мескон, Альберт, Хедуорі) - за парсоном: 1-й рівень - особи на техн-му рівні; 2-й - особи на упр-му рівні; 3-й - кер-ки на інституц-му рівні.

Управлінські ролі менеджера за Мінцбергом.

1. Міжособові ролі: головний керівник(виконання звичайних об. правов.чи соц.характеру)-дії,до яких зобов. становище, лідер (відповідає за мотиваціюта активізацію підлеглих підготовку працівників і т.п.) - всі управлінськідіїучастюпідлеглих,посередник (забезпечуєроботу системі зовнішніх контактів джерел інформації)- переписка, участь взборах на стороні і т.д. 2.Інформаційні ролі:приймач (розшукує та отримує різну інф. спец. характеру,являється нервовим центром зовн. та внутр. інф., яка поступає в організацію)-обробка пошти,періодики тощо, розподілювач( передає інф.членам організації, частина цієї інф. носить формальний характер, інша -потребує інтерпретації окремих фактів для формування поглядів організації)-вербальніконтакти(бесіди,обзори),розсилка почти.представник(передає інформ.для зовн. контактів відносно планів, політики, дій, результатів роботи орг., діє як експерт по питаннях деної галузі)-участь в засіданнях, звернення через почту, усні виступи.3.Ролі , повязані з прийняттям управлінськихрішень:підприємець(розшукує можливості всередині самої організ. І за її межами, розробляє і запускає проекти по удосконаленню, контролює розробку проектів)-участь в засіданнях по стратегії, обзори ситуації,які включають ініціювання чи розробку проектів по удосконаленню діяльності, ліквідатор порушень (відповідає за коректування дій-обговорення страт.і поточних питань, вкл. проблеми та кризи, розподілювач ресурсів (відповідає за розподіл можливих ресурсів орг.-прийняття та підтримання всіх значних рішень в орг.)-склад. графіків, запити повноважень тощо. укладач угод (в.за представництво орг.на всіх значних і важливих переговорах) - ведення переговорів

Вимоги до професійних і особистих якостей менеджера

1.професійна компетентність, підготовка в сфері менеджменту.2.знання техніки та технології вир. в галузі до якої належить орг.3.знання економіки, права, психології і педагогіки.4.володіння навиками адміністрування.5.вмінян самостійно і своєчасно приймати обгрунтовані рішення інапол егливо добиватися їх виконаня шляхом впливу на підлеглих.6.чуття нового, здатність петредбачати тенденцію розвитку організації,7.організаційні здібності(вмінняефектино використовувати працівників,визначати їх функції та задачі, делегувати повноваження , дотримуватися слова і діла,особиста орган.)8.вміння працювати з людьми, знання здібностей і можливостей підлеглих,захист їх інтересів і піклування про умови побуту та праці,9.вміння налагоджувати гарні контакти в колективі, що грунтуються на взаємоповазі, довірі,створювати соц-псих клімат колективу.10.особисті якості-розум,енергійність.наполегливість,принциповість,рішучість,чесність,справедлиівсть,паовага, почуття об та відпов.ю,вимогливість до себе та до підлеглих.

Модель сучасного менеджера

1.м.-цестратег, який здійснює планування діяльності орг.з врахуванням майбутнього розвитку ринків.2повинен мати рису пристосування, не повинен боятися змін3.повинен використовувати сучасні методи і технології в процесі управління орган.4.розвивати мислення в критичних ситуаціях-вміння вирішувати проблеми, не плутати думку з аргументом, асоціацію з прич. Звязками, вміння не тільки оцінити, але й прод. Аргументи, володіти здоровим глуздом.5.творча діяльність(нові програми, інтерпретувати старі методи і підходи до нових умов)6.робота в команді, 7.м.-лідер,8.постійне самонавчання ісаморозвитокПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.173.249 (0.006 с.)