ТОП 10:

Проблеми походження життя на землі.Серед питань, що цікавлять науку, філософію, релігію, та й кожної людини, найважливішим є питання, що ж таке життя? Як воно з'явилось на Землі? Традиційно вважається, що перші наукові теорії про походження життя розробили Опарін і Холдейн.

У чому полягає теорія походження життя на Землі ОПАРІНА ? Абіогенний синтез. З неживого у результаті хімічних, фізичних і інших процесів почався синтез складних органічних з'єднань і біополімерів. Як би випадково, складні молекули амінокислот з'єднуються в пептиди, а ті далі створюють первинні білки з яких синтезуються первинні живі організми. Немає жодного факту, що підтверджує можливість абіогенного синтезу на Землі, хоча б найпростішого живого організму з неживого з'єднання. В даний час серед учених дуже популярний принцип Реді: "Живе - тільки від живого". Але допустимо, що коли-небудь ці експерименти увінчаються успіхом.

Суперечить теорії абіогенного синтезу і геологічні дослідження. Нині палеонтологи в породах, вік яких приблизно 3,8 млрд. років, тобто приблизно дорівнює вікові Землі, знайшли викопні останки досить складно організованих організмів - бактерій, синьо-зелених водоростей, простих грибів. Вернадський був упевнений, що життя геологічно вічне, тобто в геологічній історії не було епохи, у якій не існували б живі організми. Розвиток життя на Землі, її еволюцію Вернадський зв'язував з Космосом. (Життя - явище Космічне, а не чисто земне). Земна форма життя тісно зв'язана з гідросферою. Про це говорить хоча б той факт, що вода - це основний компонент будь-якого земного організму (людина - 70 % H2O, медуза або огірок - 98). Очевидно, що життя на землі сформувалася лише тоді, коли на ній з'явилася гідросфера, а це случилося майже відразу з моменту утворення Землі. Багато особливостей живих організмів обумовлені властивостями води, сама ж вода є феноменальним з'єднанням. Багато учених вважають, що вся гідросфера Землі є, по суті, однією гігантською молекулою води. Установлено, що вода може активізуватися природними електромагнітними полями земного і космічного походження (крім штучного). Вода має пам'ять. Може бути те, що біосфера є єдиним суперорганізмом і обумовлено цими особливостями води? Хоча нам відома лише белково-нуклеиновая форма життя, це не означає, що в Космосі не можуть існувати інші форми життя. (Учені реально допускають існування життя у формі плазмоїдів).

Еволюція біосфери

Історія життя на Землі охоплює 6 ер і 17 періодів, загальною тривалістю 3,5 млрд.років.

Абіогенез – не живе походження життя на Землі.

Біогенез – період розвитку життя на Землі.(Пастер вважав що розвиток життя почався з мікроорганізмів.)

Ноогенез – етап розвитку життя під впливом розуму.(Вернадський)

Наука про взаємини людського суспільства і природи – ноогеника.

Всі еволюційні теорії, починаючи з теорії Ч. Дарвіна, базуються на представленні про розвиток від простого до складного. Це представлення зіштовхується з протиріччями, яких накопичується усе більше і більше. Особливо воно суперечить відомому в кібернетику правилу Ешбі.

Правило Ешбі керована система ніколи не може бути складніше, ніж керуюча, вона завжди простіше.

Змініючи якийсь стан біосфери,ми змінюємо й еволюційні процеси,погіршуючі них.Відкриття і вивчення генетичного коду підтверджує, що індивідуальний розвиток будь-якого живого організму (онтогенез) і розвиток систематичної групи живих організмів (філогенез) швидше схожі на редагування і роздруківку готового тексту або введення в ЕОМ програми з ди-скети. При цьому спостерігається такий парадокс: організми відтворюють собі подібних без зменшення складності своєї будівлі. Навпаки, палеонтологам відомі такі тривалі періоди еволюції, протягом яких складність організмів збільшувалася. А тим часом спроби кібернетиків створити самовідтворені автомати наштовхуються на нездоланну перешкоду: у процесі самовідтворення механічних систем неминуче спостерігається зменшення їхньої складності (виродження). Причину такої невідповідності живих і механічних систем учені бачать у тім, що живі організми не відтворюються. Вони відтворюють собі подібних в умовах неймовірно складного середовища - біосфери. Іншими словами, організми одержують якісь "провідні вказівки", інформацію з зовнішнього середовища, з біосфери, причому система, що керує розвитком індивіда, розшифровкою інформації, записаної в його генетичному коді, набагато складніше самого організму. Що ж це за система? Останнім часом усе більш переконливими здаються висновки Вернадського про те, що біосфера у своєму розвитку керується інформацією, що надходить з Космосу.

А.Чижевський? Біосфера знаходиться під впливом електромагнітних і інших випромінювань, що надходять з космосу від Сонця і далеких галактик. Від нього залежить врожайність с/г культур, спалаху захворю-вань і т.п. Універсальну роль носіїв інформації в біосфері грають електромагнітні поля. Це обумовлено тим, що з усіх відомих нам видів зв'язку саме зв'язок на основі електромагнітних полів є найбільш інформативною й економічною. Електромагнітні поля як спосіб зв'язку в біосфері має наступні переваги перед звуковою, світловою або хімічною інформацією:

1. поширюються в будь-якому середовищі – вода, повітря, ґрунт, організми;

2. має максимальну швидкість поширення;

3. не залежать від стану погоди і часу доби;

4. передаються на будь-які відстані;

5. надходять на Землю з космосу;

6. на них реагують усі біосистеми.

Раніш біологи враховували тільки електромагнітні випромінювання Сонця - інфрачервоного, видимого й ультрафіолетового діапазону, як джерело енергії для всього живого. Тільки в останнє десятиліття стала зрозуміла та роль, що грають у живій природі електромагнітні поля земного і космічного походження в діапазонах радіочастот, низьких і инфранизких частот. З'ясувалося, що саме ці енергетично слабкі сигнали несуть інформацію, що приймається, накопичується і використовується організмами. Це питання ще мало вивчене, але на підставі того, що відомо геліо і космобіологам, можна стверджувати, що функціонування біосфери в цілому зв'язане з інформаційними сигналами космічного походження.

Еволюційні тупики теорії Дарвина:

1.природний відбір найбільш пристосованих організмів. Однак найбільш пристосованими виявилися найпростіші організми – бактерії, синьо-зелені водорості, що не змінювалися еволюційно на протязі млрд. років.

2. історія розвитку мурах і термітів. Вони зберегли і штучно підтримують клімат далеких часів. Їхній розвиток зупинився 65 млрд. років тому.

Новий виток еволюції відбувся з появою організмів, у клітках яких є ядро (спочатку одноклітинних, а потім багатоклітинних) - з появою кооперації. Значення кооперативних зв'язків постійно зростало і стало вирішальним для появи на Землі Розуму. Більш широкі можливості для розвитку мають ті організми, що, легко змінюючись, здобувають нову інформацію від інших організмів і навколишнього середовища, зокрема з Космосу. У цих організмів яскраво виражена тяга до розмаїтності, нетрадиційним рішенням, волі творчості.Отже, біосфера сформувалася на ранніх етапах розвитку життя на Землі, причому дуже швидко і вже в досить складному вигляді. Ціолковський вважав, що численні види найпростіших організмів зародилися на Землі одночасно. Цю же думку неодноразово підкреслював Вернадский, вважаючи, що комплекс одноклітинних організмів не тільки існує і розмножується в навколишнім середовищі, але й активно перебудовують його. За три мільярди років комплекс найпростіших організмів невпізнанно змінив навколишнє середовище на Землі - склад атмосфери, гідросфери і верхніх шарів літосфери, але, не будучи здатними змінити себе, змушені були поступитися місцем більш складним організмам з ефективною енергетикою. В даний час найпростіші залишилися в таких екологічних нішах, що по своїх умовах відповідають ранньому декембрию - гарячих джерелах, багатих сірководнем. Тому, коли в результаті господарської діяльності знищуються високоорганізовані групи організмів, їхнє місце займають більш примітивні організми і поступово утворюється таке середовище, у якому немає місця не тільки вищим організмам, але незабаром не буде місця і нам. Отже, яким же все-таки образом виникають на планеті нові види організмів - тварин і рослин?

В ізольованому виді клітина високоорганізованого організму жити не може – вона існує тілки в умовах співробітництва і кооперації з іншими клітинами. Природно, організмом є не окрема клітина, а вся його система, сукупність у цілому, де на перший план виходять інформаційні зв'язки, що регулюють його погоджену діяльність.Доведено, що програма розвитку записана в хромосомній структурі організму, знаходиться в геноме (сукупність генів) і починає реалізовуватися з початку запліднення яйцеклітини.У ДНК людини 3 млн. пар нуклеотидів.

Еволюція людини

Поява на Землі Розуму, носієм якого є людина, докорінно змінила хід еволюції біосфери. Чому ж саме з одного з "рядових" представників нічим, здавалося б, не примітної групи приматів почався розвиток організмів – носіїв розуму? Чому розумними не стали, наприклад, комахи або слон? Видатний біолог і письменник-фантаст И. Єфремов переконливо доводить, що в земних умовах тільки людина могла стати Розумним. Що ж треба для розвитку великого мозку?

1. Дуже добре розвиті органи почуттів – зір двома очима і стереоскопічне;

2. Голова на передній частині тіла (органи почуттів у ній)4

3. Органи почуттів максимально близько розташовані до мозку;

4. Мисляча істота повинна добре рухатися, мати складні кінцівки;

5. Розміри мислячої істоти не можуть бути малими, але не можуть бути і великими;

6. Мозок може розвиватися тільки тоді, коли голова не є знаряддям;

7. Кінцівки повинні мати таку будівлю, щоб мати можливість тримати, використовувати, виготовляти і пересуватися.

 

Коли ж і як людина виділилася з тваринного світу і стала людиною?

Наукові дослідження підтверджують ідею Ч.Дарвіна, що нашими найближчими родичами на Землі – людиноподібні мавпи. По біохімічному аналізі крові – шимпанзе (особливо карликовий шимпанзе тропічних лісів Конго). Мозок 400-600 см3. Це менше мінімуму для розумної істоти, але ці мавпи ходили прямо, на нижніх кінцівках, кисті перетворилися в них у стопи. Однак еволюція коня 60 млн.років, а людина за 3 млн.років від мавпи до розроблювачів космічних апаратів?

Академік Дубинін відносно біологічної еволюції людини. Еволюція людини не могла бути наслідком його соціально-трудової діяльності, тому що результати цієї діяльності не могли записуватися в генах і передаватися в спадщину. Спадковість змінюють тільки мутагенні фактори – радіація або сильно діючі хімічні речовини.

Російський учений Матюшин звернув увагу, що саме в Східній Африці, де знайдені останки древніх предків людини, довгий час існували такі мутагенні факторы як попіл, як наслідок виверження вулканів, який слабко радіоактивний, покладу уранових руд.

Еволюція людини незвичайна. На відміну від інших організмів людина не пристосовується до природи, а як би відокремлює себе від неї. Знаряддя праці, житло, вогонь, одяг - це ті прийоми, за допомогою яких людина відгороджується від навколишнього середовища. Тому людині не обов'язково змінювати свій організм, його фізична еволюція практично завершилася. Оберігаючи своє внутрішнє середовище, людина у великих масштабах змінює середовище зовнішню. Зараз ці зміни стали такими, що загрожують існуванню самої людини.


 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.17 (0.008 с.)