ТОП 10:

Добровільне відречення династії Цінвідновлення монархії

встановлення диктатури "чотирьох сімей".

 

Мустафа Кемаль відомий як:

Лідер молодотурків

автор тексту Конституції 1876 р.

засновник Турецької Республіки

радник султана Мурада V.

 

Бал Гангадхар Тілак очолював :

Індійський національний конгрес (ІНК)

крайніх в ІНК

релігійну опозицію в ІНК

рух "недоторканих".

 

Рух "свадеши":

рух народності на півдні Індії

Бойкот англійських товарів у 1905 - 1908 рр.

рух за релігійну рівність.

рух за відновлення імперії Великих Монголів.

 

Інтервенція іноземних держав в Росію тривала з:

1918 – 1919 рр.

1917 – 1921 рр.

1918 – 1920 рр.

1918 – 1922 рр.

 

Масові репресії сталінського режиму здійснювалися впродовж:

1932 – 1936 рр.

1935 – 1938 рр.

1934– 1940 рр.

1945– 1953 рр.

 

Вкажіть з якого часу і по який СРСР був членом Ліги Націй?

З 1919 – 1945 рр.

з 1934 – 1939 рр.

з 1933 – 1940 рр.

з 1934 – 1945 рр.

 

В яких хронологічних межах існувала неп?

1917-1918 рр.

1918-1921 рр.

Рр.

1922-1929 рр.

 

Вкажіть хронологічні рамки існування Радянського Союзу.

25 жовтня (7 листопада) 1917 р. – 25 грудня 1991 р.

25 жовтня (7 листопада) 1917 р. – 8 грудня 1990 р.

30 грудня 1922 р. – 25 грудня 1991 р.

30 грудня 1922 р. – 8 грудня 1991 р.

У повоєнний період збройна боротьба націоналістичних сил з частинами

Радянської армії, військами НКВС і МДБ у західних регіонах СРСР тривала впродовж:

1945– 1948 рр.

Рр.

1945– 1953 рр.

1945 – 1956 рр.

 

За часів якого керівника радянської держави було розпочато деяку лібералізацію суспільно-політичного та культурного життя, амністію більшості політичних в’язнів?

М.С.Хрущова.

Л.І.Брежнєва.

Ю.В.Андропова.

М.С.Горбачова.

 

Радянські війська були введені в Афганістан під час перебування на перших посадах у країні:

Л.І.Брежнєва.

Ю.В.Андропова.

К. У.Черненка.

М.С.Горбачова.

 

У яких хронологічних рамках існувала „холодна війна”?

1945– 1985 рр.

Рр.

1956 – 1991 рр.

1957 – 1991 рр.

 

Реальним початком європейської економічної інтеграції стало створення:

Європейського об'єднання вугілля і сталі;

"Спільного ринку";

Європейського співтовариства з атомної енергетики;

Європейської асоціації вільної торгівлі.

 

Спільним між президентами США Г. Труменом, Л. Джонсоном та Дж. Фордом було те, що вони:

пішли зі своїх посад до закінчення терміну повноважень через сексуальні або корупційні скандали;

намагалися нормалізувати міждержавні стосунки з СРСР;

вступили на свої посади не після перемоги у президентських виборах, а внаслідок смерті або відставки своїх попередників;

обирались президентами більше двох разів поспіль.

 

"Проблема Ольстера" - це:

економічна відсталість Північної Ірландії порівняно з іншими регіонами Ірландії;

економічна відсталість Північної Ірландії порівняно з іншими регіонами Великої Британії;

боротьба ольстерських католиків за відокремлення Північної Ірландії від Великої Британії та приєднання до Ірландської Республіки;

боротьба ольстерських протестантів за відокремлення Північної Ірландії від Ірландської Республіки та приєднання до Великої Британії.

 

"Англійська хвороба" - це термін, який вживався у британських ЗМІ для позначення:

наслідків реформ третього уряду лейбористів на чолі з К. Еттлі;

проблем соціально-економічного розвитку Великої Британії в другій половині ХХ ст., пов'язаних із розпадом колоніальної системи;

ольстерської проблеми;

політики мультикультуралізму.

 

"Британська революція" -- вираз, який вживався у британських ЗМІ на позначення:

перемоги лейбористів на парламентських виборах 1945 року;

наслідків фултонської промови У.Черчілля в березні 1946 року;

наслідків реформ уряду М.Тетчер;

активізації праворадикальних субкультур в другій половині 70-х рр ХХ ст.

 

"Нова східна політика" ФРН на початку 70-х рр. була спрямована на:

нормалізацію дипломатичних і торговельних стосунків з країнами "соціалістичного табору";

погіршення міждержавних взаємин із країнами "соціалістичного табору" в межах "холодної війни";

вступ до НАТО;

поглинення НДР.

 

Вислів "режим особистої влади" вживається щодо періоду правління:

К. Аденауера;

Ш. де Голля;

М. Тетчер;

Ф. Міттерана.

 

Політикою "співмешкання" (або "співіснування") у Франції називається:

неоколоніальна політика;

участь у Європейському об'єднанні вугілля і сталі;

феномен державно-політичної співпраці президента та прем'єр-міністра з протилежних ідейно-політичних таборів у 80 - 90-х рр.;

політика мультикультуралізму.

 

 

«Карделівській» Югославії була притаманна криза:

релігійно-політична

політико-ідеологічна

демографічна

Геополітична

 

 

Причиною появи югославського самоврядного соціалізму слід вважати:

погляди Й. Тіто

економічна доцільність обраної моделі

Радянсько-югославський конфлікт 1848 – 1849 рр.

формування біполярного світу

 

До складу Малої Антанти входили:

Румунія, Франція, Молдова

Чехословаччина, Польща, Франція

Франція, Австрія, Чехословаччина

Румунія, Чехословаччина, Югославія

 

З перелічених визначте румунські праворадикальні політичні сили 30-х рр. XX ст.

Легіон Михаїла Архангела, Залізна Гвардія

Сфатул Церій

Фронт національного порятунку Румунії і політичний блок «Демократична конвенція»

Військова Ліга

 

Підгрунтям концепції «Нової людини» М. Еліаде є поняття:

Nihil novi

Renovation mundi

Modern history

Casus belli

 

Визначте вірну хронологічну послідовність понять Першої, Другої і Третьої Югославії

1918 – 1941 рр.; 1945 – 1992 рр.; 1992 – 2003 рр.

1919 – 1923 рр.; 1924 – 1940 рр.; 1944 – 1990 рр.

1917 – 1924 рр.; 1924 – 1933 рр.; 1933 – 1989 рр.

1918 – 1923 рр.; 1923 – 1929 рр.; 1933 – 1945 рр.

 

Які з перелічених документів стали програмами волоських і молдавських революціонерів у 1848 – 1849 рр.

Органічні регламенти

Іслазька прокламація, Наші принципи реформування Батьківщини

Конвенція відносно устрою Дунайських князівств

Декларація прав людини і громадянина.

 

Кого з перелічених постатей не можна вважати представником чеського національного Відродження

Я. Коллар

Ф. Прохазка

О. Дубчек

П. Шафарик

 

Які з перелічених рис були притаманні польському шляхтичу XVI – XVII ст.

нарцисизм, сарматизм, полоноцентризм

полоноцентризм, модернізм, прагматизм

протестантизм, хіліазм,

педантизм, полоноцентризм, славянофільство

 

Для розробки і проведення реформ Іваном Грозним створено:

Обрана рада

Рада намісництв

Прикази

Верховний собор

 

Воєнна реформа Петра І декларувала комплектування збройних сил Росії на основі

загальної військової повинності

дворянського ополчення

рекрутської повинності

контрактної армії

 

 

Хто з істориків увів термін «еллінізм»?

Арндт В.

Віко Дж.-Батіста

Дройзен Й.

Грот Дж.

 

Що таке «левірат»?

мудре рішення

калим

шлюб із вдовою брата

участь у військовій видобутку

 

Коли було засновано Херсонес Таврійський?

444-443 рр. до н.е.

432-431 рр. до н.е.

422-421 рр. до н.е.

412-411 рр. до н.е.

 

Ярослав Мудрий був ростовським князем в … .

1010-1032

987-1010

1016-1018

1019-1054

 

Що являє собою «Землеробський закон»?

указ візантійського імператора

запис звичаєвого права

різновид актових матеріалів

зібрання постанов єпарха

 

1505-1533 рр. – це період … .

московсько-литовських воєн

приєднання території Поволжжя до Московського царства

правління великого московського князя Василя ІІІ

царювання Івана ІV Грізного

 

Коли був побудований храм Святої Софії в Константинополі?

VI ст.

VIII ст.

IX ст.

XI ст.

 

Всеволод Юрієвич Велике Гніздо був князем … .

Новгорода

Галицько-Волинського князівства

Тверського князівства

Володимиро-Суздальського князівства

 

Меровей був засновником першої династії:

англосаксів

герулів

франків

галлів

 

Мінералогічний і хімічний склад знарядь праці первісних людей досліджує наука:

палінологія

археопетрографія

геологія

одонтологія

 

Назву «Homo sapiens» вперше у своїй класифікації видів запровадив:

Т. Гекслі

К. Лінней

Е. Геккель

Ч. Дарвін

 

За палеоантропологічною періодизацією викопні люди сучасного

фізичного типу отримали назву:

палеоантропи

синантропи

архантропи

неоантропи

 

Яким видом діяльності не займалися архантропи?

мисливством

землеробством

збиральництвом

спорудженням жител

 

Архантропи мешкали на Землі у хронологічний період:

2,5 – 2 млн. років тому

1,5 – 0,3 млн. років тому

2 – 1,5 млн. років тому

1,5 – 1 млн. років тому

 

Праобщина була формою суспільного існування:

австралопітеків

неоантропів

палеоантропів

дріопітеків

 

Моногамний шлюб виникає у період:

первісної сусідської общини

пізньопервісної общини

праобщини

ранньопервісної общини

 

Утворення племінної організації проходить у період:

середнього палеоліту

пізнього палеоліту

мезоліту

неоліт

 

У період класогенезу відбувається перехід до:

стратифікованого суспільства

ранжованого суспільства

егалітарного суспільства

аристократичного суспільства

 

Основною формою ендоексплуатації є:

данництво

контрибуція

військовий грабунок

кабальництво

 

Поділ на егалітарне та масове (простонародне) мистецтво виникає у період

праобщини

ранньопервісної общини

пізньопервісної общини

первісної сусідської общини (політогенезу)

 

Назва Судан походить від арабського білядж –ес-судан –

„країна чорних”

„ті, що займаються скотарством”

„країна рік”

„країна мостів”

 

Місце тимчасового мешкання людей кам’яного віку в археології отримало назву:

городище

посад

стоянка

лежбише

 

Основними категоріями археологічних пам’яток виступають:

поселення, городища, могильники, святилища

церкви, мечеті, вівтарі, кладовища

надгробні плити, мавзолеї, склепи

скарби, монети, прикраси, знаряддя праці

 

За палеоантропологічною періодизацією, до архантропів відносять:

неандертальців

грімальдійців

австралопітеків

пітекантропів

 

Суть якого методу в археології полягає у виділенні типів речей з властивими лише їм ознаками?

типологічного

статистичного

радіовуглецевого

дендрохронологічного

 

Шлюб, коли подружжя не селилося разом, дістав назву:

матрилокального

дислокального

патрилокального

унілокального

 

Археологічними культурами доби раннього заліза Північного Причорономор’я були:

волинцівська, роменська

скіфська, сарматська

трипільська, катакомбна

ашель, мустьє

 

Яким періодом датується празько-корчацька культура?

V-VII ст.

V-VI ст.

III-V ст.

IX-X ст.

 

Роменська культура датується періодом:

V-VII ст.

VІІІ-X ст.

III-V ст.

IX-X ст.

 

Носіями роменської і волинцівської археологічних культур є літописні племена:

полян

сіверян

радимичів

антів

 

Більшість пам’яток волинцівської культури розміщені в басейнах річок:

Десна і Дніпро

Десна і Сейм

Дністер і Сейм

Прут і Дністер

 

Загальна хронологія Зарубинецької культури визначається:

кін. III ст. до н.е. – ІІ ст.

X – VІІІ ст. до н.е.

III – V ст.

IX – X ст.

 

Черняхівська культура датується періодом:

V-VII ст.

VІІІ-X ст.

IІІ-V ст.

IX-X ст.

 

Якою була форма власності в античних полісах?

колективна

общинна

приватна

приватно-общинна

 

Як називалися народні збори у Спарті?

агелла

агора

апелла

ареопаг

 

Яка грецька держава очолювала Пелопоннеський союз?

Афіни

Коринф

Мегари

Спарта

 

Назвіть роки правління в Римі Нуми Помпілія

762 – 715 рр. до н.е.

715 – 672 рр. до н.е.

735 – 672 рр. до н.е.

715 – 692 рр. до н.е.

 

Коли було вбито народного трибуна Тиберія Гракха?

134 р. до н.е.

133 р. до н.е.

123 р. до н.е.

131 р. до н.е.

 

Вкажіть роки Югуртинської війни:

115 – 111 рр. до н.е.

111 – 105 рр. до н.е.

109 – 105 рр. до н.е.

100-99 рр. до н.е.

 

Яка політична система була встановлена у Римі в епоху Пізньої імперії?

домінат

імперія

олігархія

принципат

 

Заснування Москви в російській історіографії традиційно пов’язують з іменем князя …

Мстислава Володимировича

Юрія Довгорукого

Андрія Боголюбського

Всеволода Юрійовича

 

«Юріїв день» (осінній) – це … . Продовжте речення.

назва відомого літературного твору ХV ст.

назва відомого публіцистичного твору кінця ХV ст.

визначене Судебником 1497 р. право переходу селян до іншого власника

визначений Судебником 1497 р. термін сплати городянами всіх податків

 

Хто першим з московських монархів отримав титул «Великий князь

Московський, государ всієї Русі»?

Василь ІІІ

Іван ІІІ

Василь Шуйський

Борис Годунов

 

Першу кодифікацію законів було здійснено за правління Івана ІІІ у … р.

 

Культ Яхве був поширений серед:

стародавніх персів

стародавніх євреїв

стародавніх єгиптян

стародавніх китайців

 

Хто став засновником імперії Маур’їв?

Цінь Шихуан

Александр Македонський

Чандрагупта

Біндусара

 

Хто з аккадських царів підкорив Шумер?

Саргон

Хаммурапі

Кір І

Гільгамеш

 

Коли Феодосій І скликав ІІ Вселенський собор?

325 р.

361 р.

381 р.

385 р.

 

Хто заснував перше варварське королівство в Італії?

Хлодвіг

Одоакр

Теодоріх

Пульфірій

 

Процес феодалізації англосаксонського суспільства проходив в …:

V-VI ст.

IV-VII ст.

V-IX ст.

IX-X ст.

 

Хто був представником англійської правлячої династії Плантагенетів?

+Іоанн Безземельний

Генріх VI

Вільгельм І

Едмунд І

 

Коли у Візантії відбулося повстання «Ніка»?

532 р.

515 р.

606 р.

765 р.

 

В чому полягала суть «романістичної» теорії походження середньовічних міст?

міста та їх установи є прямими нащадками міст пізньої Римської імперії

міста розвинулися з каролінгської феодальної вотчини, вотчинного управління і права

міські установи і право походять з вільної сільської громади-марки

фортеця («бург») і торгове право були тим зерном, з якого виникало місто

 

Право міст на самоврядування отримало назву:

магдебурзького права

римського права

кельтського права

кельнського права

 

Епоха Хрестових походів розпочалася в:

1054 р.

1073 р.

1096 р.

1202 р.

 

Коли відбувся Третій хрестовий похід?

1073-1085 рр.

1096-1099 рр.

1189-1192 рр.

1202-1204 рр.

 

Коли відбувся Четвертий хрестовий похід?

1202-1204 рр.

1234-1235 рр.

1196-1199 рр.

1347-1348 рр.

 

Особливі церковні грамоти про відпущення гріхів називалися:

схизми

індульгенції

інквізиції

інвеститури

 

У 1215 р. було засновано:

Орден францисканців

Орден госпітальєрів

Тевтонський орден

Домініканський орден

 

Найвищої могутності папство досягло за понтифікату:

Інокентія ІІІ

Боніфація І

Урбана ІІ

Григорія ІІІ

 

Що є зайвим у переліку? З іменем Ярослава Мудрого пов’язують:

остаточний розгром печенізьких орд;

зростання міжнародного авторитету Київської Русі;

закладання Софійського собору в Києві;

написання знаменитого „Слова про закон і благодать”;

вів успішну боротьбу проти експансії Візантії.

 

Вкажіть роки князювання: Олега, Святослава Ігоревича, Володимира Святославовича, Ярослава Володимировича:

Олег – 882-912, Святослав Ігоревич – 964-972, Володимир Святославович – 980-1015, Ярослав Володимирович – 1019-1054;

Олег – 860-882, Святослав Ігоревич – 980-1015, , Володимир Святославович – 1019-1054; Ярослав Володимирович – 964-972;

Олег - 878-910, Святослав Ігоревич – 1019-1054, Володимир Святославович – 964-972, Ярослав Володимирович – 980-1015.

 

З якими наступними твердженнями Ви не згодні?

свого найвищого розквіту Галицьке князівство досягло за Ярослава Осмомисла;

боярський вплив був сильним у Галичині;

засновником Галицько-Волинської держави був Данило Галицький;

монголо-татарський воєвода Бурундай у 1259-1260 рр. напав на Волинь і примусив Данила Галицького зруйнувати укріплення міст Володимира, Кременця, Луцька, Львова

 

Які українські землі відійшли до Литви після битви на Синіх Водах?

Київська і Чернігівська землі;

Чернігівська земля, Східна Волинь і Київщина;

Подільська, Київська землі;

Подільська, Київська і Волинська землі

 

З яким нижчевикладеним твердженням Ви згодні?

фактично владу Золотої Орди на українських землях було ліквідовано за правління великого князя Литовського Вітовта;

у 1410 р. було підписано Городельську унію, за якою Велике князівство Литовське визнавалось незалежною державою, хоча зверхність Польщі над ним залишалась;

наступником князя Вітовта став молодший брат Ягайла - Свидригайло Ольгердович, який повів боротьбу за незалежність Великого князівства Литовського;

протягом 50-70-х років XIV ст. було остаточно ліквідовано самостійність удільних князівств Волинського і Київського.

 

Хто стояв на чолі козацького війська, що зруйнувало польську фортецю Кодак у 1635 р.?

Марко Жмайло;

Іван Сулима;

Павло Бут;

Дмитро Гуня

 

Запорозьку Січ у 1594 р. відвідав посол Еріх Лясота. Яку країну він представляв?

Австрію;

Венецію;

Туреччину;

Францію

 

Виберіть правильне твердження.

У 1578 р. козаки отримали грамоти короля Стефана Баторія, які:

надали козакам повну свободу зовнішньополітичної діяльності;

затвердили козацький реєстр: право козаків перебувати на службі у короля, отримувати платню, бути звільненими від сплати податків, займатися промислами та торгівлею;

право спадкової власності на землю;

зобов‘язували козаків охороняти кордони Речі Посполитої і захищати її від Московського царства

 

Соратникми Б.Хмельницького у Визвольній війні українського народу були:

Єремія Вишневецький, Максим Кривоніс, Михайло Кричевський, Филон Джеджалій, Іван Богун, Данило Нечай, Адам Кисіль, Семен Височан, Григорій Лісницький, Кіндрат Бурляй, Станіслав Мрозовицькйй (Морозенко);

Максим Кривоніс, Михайло Кричевський, Филон Джеджалій, Іван Богун, Данило Нечай, Адам Кисіль, Григорій Лісницький, Кіндрат Бурляй, Станіслав Мрозовицький (Морозенко);

Максим Кривоніс, Михайло Кричевський, Филон Джеджалій, Іван Богун, Данило Нечай, Семен Височан, Григорій Лісницький, Кіндрат Бурляй, Станіслав Мрозовицький (Морозенко).

Данило Нечай, Адам Кисіль, Семен Височан, Григорій Лісницький, Кіндрат Бурляй, Михайло Кричевський, Филон Джеджалій.

 

Знайдіть помилкове твердження. Білоцерківський договір 1651 р. передбачав:

кількість козацького війська мала становити 40 тис.;

територія, яка перебувала під владою гетьманського правління, обмежувалася Київським воєводством;

селяни, які не потрапили до козацького реєстру, мали повернутися до своїх панів;

на звільненій від поляків території всі державні посади мали займати тільки православні;

 

Продовжіть перелік основних органів влади та управління української держави часів Визвольної війни: загальнокозацькі збори, гетьман ...

воєводи, міські та волосні отамани;

генеральна старшинська рада; старости, міські та волосні отамани;

полковники, паланкові, сотники;

генеральна старшинська рада, полкова старшина, сотники, міські та волосні отамани.

 

Доповніть текст:

У 1715 р. царським указом було змінено порядок обрання старшини у Війську Запорозькому. Вибирати мали тільки ... (полкову старшину, кандидатів на посади, сотників), право затвердження залишалося за ... (гетьманом, царем, урядом). Поширилася практика роздачі маєтностей та посад у Гетьманщині іноземцям без згоди ... (царя, гетьмана, козаків), призначення офіцерів російської армії командирами козацьких полків.

полкову старшину; гетьманом; царя;

сотників; гетьманом ; козаків;

кандидатів на посади; царем; гетьмана;

полкову старшину; гетьманом; козаків

 

Малоросійська колегія, створена Петром І у 1722 р., була:

найвищим фінансовим і адміністративним органом Гетьманщини після скасування козацького самоврядування;

+апеляційною установою в судових справах, що розглядалися в судах Гетьманщини, контролюючим фінансовим органом, а пізніше й найважливішою фіскальною та адміністративною інстанцією, яка діяла без відома Генеральної канцелярії;

вищою судовою інстанцією Гетьманщини та наглядовим органом, основне завдання якого було не допустити зносин козацької старшини з іноземними державами;

адміністративним органом Гетьманщини.

 

Доповніть текст:

Коліївщина – повстання, що було кульмінаційною точкою ... (козацького, гайдамацького, опришківського) руху, вибухнуло в ... (1760, 1768, 1772) році. Безпосереднім приводом до його розгортання стали масові розправи ... (уніатів, конфедератів, магнатів) – учасників Барського об’єднання шляхти проти свого короля та проти втручання росіян у внутрішні справи Польщі – над українцями, руйнування ними православних церков і монастирів. До виступу спричинилися і чутки, що російські війська, введені на Правобережжя для того, щоб ... (підтримати, послабити, знищити) тут владу польських панів.

козацького; 1760; уніатів; підтримати;

гайдамацького; 1768; конфедератів; знищити;

опришківського; 1768; магнатів; послабити;

4) козацького; 1772; уніатів; знищити.

 

Створіть хронологічний ланцюжок з таких подій історії України першої половини XIX ст.: утворення Азовського козацького війська; заснування таємного Малоросійського товариства;вихід у світ альманаху „Русалка Дністровая”; збройне повстання у Львові проти австрійських властей;

2; 4; 1; 3.

3; 2; 4; 1.

2; 1;3;4;

3; 4; 2; 1

 

З якого документу кирило-мефодіївців взято поданий нижче витяг

“І встане Україна з своєї могили, і знову озоветься до всіх братів своїх слов'ян, і почують крик її, і встане Слов'янщина, і не позостанеться ні царя, ні царевича, ні царівни, ні князя, ні графа, ні герцога... ні в Московщині, ні в Польщі, ні в Україні, ні в Чехії, ні у сербів, ні у болгар. І Україна буде непідлеглою Річчю Посполитою в союзі слов'янськім”

з "Книги буття українського народу";

з прокламації "До братів-українців";

з прокламації "До братів-великоросіян і поляків";

із записки В.Білозерською, яку називають "Поясненням" до статуту.

 

Що є зайвим у цьому переліку, за аграрною реформою 1861 р:

скасовувалась особиста залежність селянина від поміщика;

селяни чорноземних районів отримували 3-5 десятин на душу, а нечорноземних районів - 4-7 десятин;

земельні надлишки забиралися на користь селянина;

за отримані наділи селяни повинні були сплатити викупні платежі протягом 49 років

 

Утворіть хронологічний ланцюжок з таких подій 60-х років XIX ст. в історії України:

1) заснування у Львові товариства „Просвіта”;

2) скасування кріпацтва на українських землях, що перебували у складі Російської імперії;

3) відкриття Новоросійського університету в Одесі;

4) циркуляр міністра внутрішніх справ Росії Валуєва;

2); 4); 1); 3.

2); 4); 3); 1.

2); 1); 3); 4;

1), 2), 4), 3.

 

Продовжіть речення: Москвофіли - це:

суспільна течія в українському політичному русі, представники якої виступили за поширення освіти та пробудження національної свідомості;

суспільна течія в українському русі, представники якої пов’язували розв’язання українського національного питання із соціальним визволенням українського народу;

течія українського культурно-просвітницького руху, представники якої виступали за проведення демократичних реформ у Російській імперії;

суспільно-політична течія на західноукраїнських землях, представники якої прагнули до повного злиття українців Галичини і Буковини з росіянами.

 

Розставте у хронологічній послідовності події:

1) Емський указ;

2) діяльність „хлопоманів”;

3) діяльність народників;

4) утворення товариства „Просвіта”;

5) діяльність ”Братства тарасівців”.

2); 4); 3); 1); 5).

5); 3); 2); 4); 1).

2); 1); 5); 3); 4);

3); 4); 2); 1); 5).

 

Метою створення Тимчасового комітету для розгляду давніх актів було:

розшукування і публікація історичних документів, які доводили б безпідставність польських претензій на Правобережну Україну і виправдовували б русифікаторську політику царизму;

публікація праць істориків та етнографів Харківського і Київського університетів:

розшукування і публікація історичних документів, які доводили б безпідставність російських претензій на Правобережну Україну і виправдовували б польський національно-визвольний рух на цих землях,

розшукування і публікація документів з історії М.Києва, щоб довести його вагому ролі, в історії різних часів

 

Доповніть текст:

Ідея політичної самостійності України вперше на східноукраїнських землях була проголошена в програмі ... (РУП; УСДРП; РУХС), яку уклав... (Д.Антонович, М.Міхновський, В. Винниченко). Програма вийшла окремою брошурою в ... (1890, 1899, 1900) році під назвою „Самостійна Україна”.

УСДРП; М.Міхновський, 1899,

РУХС, В. Винниченко, 1900,

РУП; Д Антонович, 1899,

РУП; М.Міхновський, 1900.

 

Розкол Революційної української партії у 1902 р. призвів до…

утворення Української народної партії;

ослаблення і зникнення РУП;

утворення Української радикальної партії;

трансформації РУП в Українську соціал-демократичну партію.

 

Під час окупації Галичини в роки Першої світової війни російський уряд проводив тут:

політику, спрямовану на підтримку національного руху поляків та українців, німці, а також євреї визнавались „неблагонадійними”;

політику, яка не мала чітко визначених національних пріоритетів, однак в умовах воєнного часу діяльність усіх національних органі­зацій була заборонена;

політику, метою якої було запровадження „русских начал” в життя місцевого населення. З адміністрацією співпрацювали лише москвофіли, українці разом з німцями та євреями були визнані „неблагонадійними”;

політику, спрямовану на підтримку національного руху поляків.

 

Поставте в хронологічній послідовності події: ультимативні вимоги Раднаркому Росії до Української Центральної ради; початок загального наступу радянських військ проти УНР; на з’їзді Рад у Харкові проголошено Україну радянською республікою; війська М.Муравйова захопили Київ; бій під Кругами; проголошення Четвертого універсалу Української Центральної ради.

1); 3); 2); 6); 5); 4).

5); 3); 2); 6); 4); 1).

2); 1); 5); 3); 6); 4);

3); 1); 2); 6); 5); 4).

 

Розташуйте події, які відбулися в Україні протягом квітня 1918 - лютого 1919 рр., у хронологічній послідовності: утворення Директорії УНР; акт Злуки УНР та ЗУНР; проголошення Західноукраїнської Народної Республіки; прихід до влади гетьмана П.Скоропадського;вступ більшовицьких військ до Києва.

2); 4); 1); 5); 3).

5); 3); 2); 4); 1).

4); 3); 1); 2); 5).

1); 3); 2); 5); 4).

 

Коли і на якій конференції Україна ввійшла до ООН як держава засновниця цієї організації?

квітень 1945 р., у Сан-Франциско;

червень 1945 р., у Сан Франциско;

серпень 1945 р., у Потсдамі;

лютий 1947 р., у Парижі.

 

Вказати рік, коли почав виходити „Український історичний журнал”:

1958 р.,

1956 р.,

1967 р.,

1957 р.

 

Вказати, які заохочувальні заходи лягли в основу урядового документа 1965 р. про нову економічну реформу в СРСР, у т.ч. в УРСР?

валова продукція – основний показник виконання плану підприємством;

посилення командної економіки;

утворення фондів підприємства: для його розвитку, для матеріального стимулювання працюючих, для соціально-культурних заходів і житлового будівництва;

вилучення коштів підприємств у загальносоюзний бюджет;

соціально-культурні заходи;

 

Який художньо-літературний твір українських письменників 60-80-х рр. ХХ ст. викликав у представників тоталітарної системи найгострішу критику і цькування автора ?

„Тронка”,

„Лебеді материнства”,

„Собор”,

„Маруся Чурай”.

 

З якими наступними твердженнями Ви згідні?

Україна стала членом ООН після проголошення незалежності.

восени 1991 р. утворено Соціалістичну партію України;

в) студентське голодування на майдані Незалежності в Києві примусило піти у відставку на основі відповідного рішення Верховної Ради склад Кабміну на чолі з прем’єр-міністром В.Масолом у жовтні 1992 р.;

Конституційний договір було підписано в червні 1995 р Головою Верховної Ради України О.Морозом та Президентом України Л.Кравчуком.

 

Виберіть правильні твердження. Проголошення незалежності поставило перед Україною низку принципово нових завдань державного розвитку у політичній, економічній, культурній, зовнішньополітичній, сферах:

відродження українських політичних структур часів УНР;

демонтаж тоталітарних політичних структур і створення
правової демократичної держави, встановлення рівноправних стосунків з далекими і близькими сусідами;

відродження української культури як складової інтерна­ціональної культури радянських народів;

відродження радянської системи економічних відносин;

 

У якому році було легалізовано в УРСР Греко-католицьку церкву?

у 1988 р.,

у 1986 р.,

у 1990 р.,

у 1989 р.

 

Який відсоток громадян підтримали проголошення незалежності України на Всеукраїнському референдумі ?

понад 50 %,

понад 70 %,

понад 90 %,

понад 60 %.

 

За якою системою відбуваються в останній час вибори до Верховної Ради України?

за змішаною,

за пропорційною,

за мажоритарною,

за прорадянською,

за безальтернативною.

 

Укажіть прізвище Президента України і Голови Верховної Ради України, які брали участь у підписанні Конституційного договору:

А Л. Кравчук та І. Плющ;

Л. Кучма та О. Мороз;

В. Ющенко та В. Литвин;

В. Янукович та О. Ткаченко.

В.Литвин, В.Кравчук.

 

Як вплинула Помаранчева революція на міжнародний статус України?

Сприяла зростанню міжнародного авторитету України як демократичної держави;

сприяла падінню міжнародного авторитету України як держави, в якій влада не контролює ситуацію;

вона жодним чином не вплинула на міжнародний авторитет України, тому що була її суто внутрішньою справою;

призвела до наростання кризових явищ в економічній, політичній, культурній і духовній сферах українського суспільства.

 

Яка історична подія об’єднала таких діячів, як Д. Ллойд Джордж, Ж. Клемансо, В. Вільсон?

світова економічна криза 1929 - 1933 рр.

прихід нацистів до влади в Німеччині

Паризька мирна конференція

Локарнська конференція

 

Виберіть з наведеного переліку головний чинник, який сприяв, на вашу думку, обранню Ф. Рузвельта в 1932 р. президентом США:

сподівання, що Рузвельт виведе країну з економічної кризи

зневіра й розчарування в політиці попереднього президента – Г. Гувера

особиста привабливість Рузвельта

значні кошти, вкладені Рузвельтом у передвиборну кампанію

 

Яка ідеологія передбачала скасування приватної власності?

романтизм

консерватизм

лібералізм

марксизм

 

Назвіть ідеологію, яка виходила з того, що права й свободи окремої людини є правовою засадою суспільного порядку:

романтизм

консерватизм

лібералізм

марксизм

 

Провідним напрямком зовнішньої політики США в міжвоєнний період був:

протекціонізм

ізоляціонізм

пацифізм

реваншизм

 

Друге відкриття Японії відбулось:

в середині XVIII ст

в 50-х рр. XIX ст.

на початку XX ст.

під час об'єднання Японії у XVI ст.

 

У боротьбі за Індостан "всі воювали проти всіх" у:

у XV ст.

XVI - XVIII ст.

XX ст.

у період "національного пробудження".

 

Систематичне завоювання Індії британцями почалося під час:

війни за австрійську спадщину

семилітньої війни

війни за іспанську спадщину

після повстання сипаїв у 1857 - 1859.

 

Першу англо - китайську війну називають:

хлібною

опіумною

гарматною

народною.

 

Дата, яка відмежовує середньовіччя в історії Османської імперії від постсередньовіччя:

1453 р. (взяття турками Константинополя)

1699 р. (підписання Карловицького миру)

відкриття торгових шляхів на Схід

Відкриття Америки.

 

Суецький канал споруджений:

в XVIII ст. англійцями

в середині XIX ст. французами

турками в XVII ст.

єгиптянами на початку XIX ст.

 

Ататюрком називали:

Мустафу Кемаля

Намика Кемаля

Ісмета Іненю

останнього султана Османської імперії.

 

Англійська Ост-Індська компанія ліквідована в:

1773 р.

1813 р.

1858 р.

1885 р.

 

Суцільна колективізація та розкуркулення розпочалися в:

1918 р.

1929 р.

1930 р.

1933 р.

 

Прибалтійські держави (Литва, Латвія та Естонія) були анексовані СРСР і втратили свою незалежність:

1939 р.

1940 р.

1944 р.

1945 р.

 

Корінний перелом у ході Другої світової війни наступив:

в 1941 р.

в 1942 р.

в 1943 р.

в 1944 р.

 

Генетична наука в СРСР була розгромлена:

в 1946 р.

в 1948 р.

в 1950 р.

в 1964 р.

 

Хельсінкська нарада з питань безпеки і співробітництва в Європі відбулася в:

1963 р.

1973 р.

1975 р.

1979 р.

 

До поняття «постіндустріальне суспільство» належить наступне визначення:

стадія історичного розвитку людства, якій властиве домінування промислового виробництва над аграрним, кількісне переважання міського населення над сільським та високий рівень промислового виробництва з його механізацією та автоматизацією;

суспільство, в економіці якого пріоритет перейшов від переважного виробництва товарів до виробництва послуг, проведення досліджень, організації системи освіти і підвищення якості життя, в якому прошарок технічних спеціалістів став основною професійною групою і в якому впровадження нововведень все залежить від досягнення теоретичних знань;Последнее изменение этой страницы: 2016-09-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.3.228.47 (0.16 с.)