ТОП 10:

Став московським князем у 1325 р.брав участь у Куликовській битві

очолював руські раті у битві на р. Вожі

був ініціатором кількох резонансних антиординських виступів

 

З кін. ХV ст. за часів Івана ІІІ офіційним гербом Московської держави було зображення …

Лева.

Щита і мечів

Лілії

Візантійського двоголового орла

 

З’ясуйте хто дешифрував ієрогліфи:

Ф. Шампольйон

Г. Картер

Г. Масперо

Г. Лейярд

 

Гільгамеш був володарем:

Вавилону

Аккаду;

Лагашу

Урука

 

Аменхотеп ІV побудував нову столицю, яку назвав:

Фіви

Ахетатон

Амарна

Мемфіс

 

Александр Македонський підкорив державу Ахеменнідів у:

530 р. до н.е.

430 р. до н.е.

Р. до н.е.

230 р. до н.е.

 

Хто спорудив Висячі сади Семіраміди:

Дарій ІІ

Навуходоносор ІІ

Тіглатпаласар ІІІ

Кір ІІ

 

Коли перси завоювали Єгипет?

У 525 р. до н.е.

у 671 р. до н. е.

у 698 р. до н.е

у 705 р. до н.е.

 

Хто склав першу періодизацію староєгипетської історії?

Павсаній

Геродот

Страбон

Манефон

 

Політичним спадкоємцем Ассирійської імперії стає:

Нововавилонське царство

Урарту

Елам

Єгипет

 

Пантеон ассирійських богів очолював бог, якого вважали царем богів, покровителем царської влади:

бог Енкі

Бог Ашшур

бог Енліль

бог Ра

 

Ізраільсько-Іудейське царство досягло вершини у своєму розвитку за царювання:

Саула

Давида

Соломона

Ахірама

 

У Ахеменідській державі начальниками областей були:

жерці

Сатрапи

номархи

раджі

 

Встановіть, які племена завоювали Єгипет наприкінці існування Середнього царства:

семіти

Гіксоси

Хаміти

Сюнну

 

З’ясуйте, хто вперше об’єднав Верхній та нижній Єгипет:

Міна

Хеопс

Джосер

Тутанхамон

 

За якого римського імператора розпочалися гоніння на християн?

Калігули

Клавдія

Нерона

Тиберія

 

Коли відбувся І Вселенський собор?

315 р.

320 р.

325 р.

330 р.

 

Як називалася єресь, заснована у Північній Африці єпископом Донатом?

денаризм

Донатизм

маніхейство

монтанізм

 

Середніми віками прийнято називати період:

I-IX ст.

III-XI ст.

V-XV ст.

V-XVII ст.

 

Середньовіччя бере початок:

з утвердження християнства за часів імператора Константина

З падіння Західної Римської імперії

з першого хрестового походу

з виникнення Арабського халіфату

 

Падіння Західної Римської імперії відбулося у…:

395 р.

410 р.

Р.

500 р.

 

Аллод – це:

рухоме майно

нерухоме майно

Землі спільного користування

власність на рухоме майно та обмежене право успадкування на нерухоме майно

 

Верденський поділ імперії Карла Великого відбувся в:

870 р.

843 р.

814 р.

815 р.

 

«Салічна правда» – це:

Кодекс законів звичаєвого права франків

закон складений Піпіном Коротким

діловодне джерело

художньо-літературне джерело

 

Коли вперше були скликані Генеральні Штати у Франції?

Р.

1245 р.

1345 р.

1316 р.

 

Коли була прийнята «Велика хартія вольностей» в Англії?

1222 р.

1215 р.

1234 р.

1200 р.

 

Перше засідання парламенту в Англії відбулося у… :

1269 р.

1265 р.

1233 р.

1298 р.

 

Назвіть хронологічні рамки існування Візантійської імперії?

395-1000 рр.

Рр.

476-1025 рр.

500-1000 рр.

 

Торговий шлях «з варяг у греки» проходив з Балтійського моря в:

Каспійське море

Чорне море

Адріатичне море

Північне море

 

Правитель Візантійської імперії по-грецьки іменувався:

Цезарем

Василевсом

Великим князем

Стратегом

 

Зростання колишніх і поява нових міст в Західній Європі припадає на:

V-VI ст.

VII -VIII ст.

IX ст.

X-XI ст.

 

Торгово-ремісничі об’єднання майстрів однієї або суміжних професій в середньовіччя називалися:

Цехами

фабриками

артілями

зборами

 

Якої з теорій походження середньовічних міст не існує?

«романістична»

«маркова»

«ринкова»

«земельна»

 

Латинська імперії була заснована хрестоносцями на території:

Італії

Палестини

+Візантії

Венеції

 

Назвіть ім'я Папи Римського, що виступив із закликом «звільнити гріб Господній»:

Урбан ІІ

Іннокентій

Павло І

Іоанн ІІІ

 

Як називався церковний суд у справах єретиків?

схизма

індульгенція

Інквізиція

інвеститура

 

Де виник перший європейський університет?

В Болоньї

в Лондоні

в Парижі

в Римі

 

Який стиль архітектури переважав у середньовічному церковному будівництві Зх. Європи?

Готичний

кельтський

римський

візантійський

 

Культура епохи Відродження зародилася в:

Іспанії

Франції

Англії

Італії

 

Центральне місце в гуманізмі належить:

церкві

Людині

праву

торгівлі

 

Хто був автором відомого зібрання новел «Декамерон»?

Франческо Петрарка

Джованні Боккаччо

Леонардо Бруні

Леонардо да Вінчі

 

Визначте територію, заселену племенами трипільської культури від:

Пруту і Дунаю до Дніпра;

Дністра до Дону;

Дніпра до Дону.

Прута до Дністра

 

За даними візантійських джерел поляни хрестились вперше за княжіння:

Аскольда;

Рюрика;

Олега.

Ігоря

 

З якою подією історії Київської Русі пов’язано ім’я князя Олега?

запровадження християнства як державної релігії;

укладення миру з печенігами;

об’єднання Новгородської і Київської земель;

розгром Хазарського каганату;

здійснив похід на Дунайську Болгарію

 

Яка з перелічених подій історії Русі відбулася найраніше?

побудова у Києві першої на Русі християнської церкви Святого Іллі;

Аскольдове хрещення;

переможний похід князя Олега на Константинополь;

перший напад печенігів на Київську Русь

“Не ходи, але візьми данину, яку брав Олег, додам ще до цієї данини„. Ці слова візантійського імператора адресовані:

Рюрику,

Аскольдові,

Ігореві,

Ользі,

 

Визначте основне рішення Любецького з’їзду руських князів.

вибори першого митрополита - русича;

+встановлення спадкового характеру володіння князями своїми вотчинами;

укладення союзу з половцями для боротьби з монголами;

примирення Володимира Мономаха і Ярослава Осмомисла.

 

Кому із галицько-волинських князів належить улюблений вислів: „Не вбивши бджіл, не поласуєш медом”?

Роману Мстиславовичу;

Данилу Галицькому;

Леву Даниловичу;

Юрію І

 

Коли, хто і де коронував князя Данила Галицького?

у 1253 р. папський легат у Дорогичині;

у 1253 р. польський король у Кракові;

у 1264 р. папський легат у Холмі;

у 1245 р. австрійський герцог у Галичі

 

Вкажіть назву держави, з якою українські землі почали межувати на півдні з 1449 р.:

Османська імперія;

Молдавське князівство;

Угорщина;

Московське князівство;

Кримське ханство.

 

Запорозьку Січ у 1594 р. відвідав посол Еріх Лясота. Яку країну він представляв?

Австрію;

Венецію;

Туреччину;

Францію

 

Соратникми Б.Хмельницького у Визвольній війні українського народу були:

Єремія Вишневецький, Максим Кривоніс, Михайло Кричевський, Филон Джеджалій, Іван Богун, Данило Нечай, Адам Кисіль, Семен Височан, Григорій Лісницький, Кіндрат Бурляй, Станіслав Мрозовицькйй (Морозенко);

Максим Кривоніс, Михайло Кричевський, Филон Джеджалій, Іван Богун, Данило Нечай, Адам Кисіль, Григорій Лісницький, Кіндрат Бурляй, Станіслав Мрозовицький (Морозенко);

Максим Кривоніс, Михайло Кричевський, Филон Джеджалій, Іван Богун, Данило Нечай, Семен Височан, Григорій Лісницький, Кіндрат Бурляй, Станіслав Мрозовицький (Морозенко).

Данило Нечай, Адам Кисіль, Семен Височан, Григорій Лісницький, Кіндрат Бурляй, Михайло Кричевський, Филон Джеджалій.

 

Ініціаторами Берестейської унії були:

Папа Римський;

польська шляхта;

українське селянство;

Православна ієрархія.

 

Знайдіть помилкове твердження. Білоцерківський договір 1651 р. передбачав:

кількість козацького війська мала становити 40 тис.;

територія, яка перебувала під владою гетьманського правління, обмежувалася Київським воєводством;

селяни, які не потрапили до козацького реєстру, мали повернутися до своїх панів;

на звільненій від поляків території всі державні посади мали займати тільки православні;

 

Територія держави Війська Запорозького в часи Богдана Хмельницького майже постійно охоплювала:

Київське, Брацлавське, Волинське і частину Руського воєводства;

Чернігівське, Брацлавське, Волинське та частину Руського воєводства, а також межові землі Білої Русі;

Чернігівське, Київське, Волинське та частину Брацлавського воєводства, а також межові землі Білої Русі;

Чернігівське, Київське, Брацлавське та частину Волинського воєводст­ва, а також межові землі Білої Русі.

 

Періодом „Руїни” в історії України називають:

50-70-і рр. XVII ст.;

60-80-і рр. XVII ст.;

70-90-і рр. XVII ст.

50-80-і рр. XVII ст.

 

Поразка під Чудновим російської армії і згода гетьмана Ю.Хмельницького на підписання Слободищенського трактату в 1660 р. зумовила:

фактичне повернення всієї України під владу поляків;

фактичний розпад України на промосковську Лівобережну і пропольську Правобережну;

вторгнення турецько-татарської армії на Правобережжя.

поділ України між Москвою та Туреччиною.

 

Доповніть текст:

Останнім гетьманом Козацької України став брат фаворита імператриці Єлизавети, граф ... (П.Калнишевський, О.Розумовський, К.Розумовський). Призначений на цю посаду Єлизаветою, він був формально обраний у Глухові в ... (1734, 1750, 1747) році і усунутий Катериною ІІ в ... (1762, 1775, 1764) році. Автономний статус Гетьманщини був ... (збережений, скасований, розширений).

К.Розумовський; 1750; 1764; скасований;

О.Розумовський; 1747; 1762; збережений;

П.Калнишевський; 1734; 1775; скасований;

О.Розумовський;1750; 1764; розширений

Опришківський рух на західноукраїнських землях під проводом Олекси Довбуша охоплював період:

1768-1775;

1745-1754;

1734-1738;

1738-1745

 

Загони гайдамаків на Правобережжі діяли:

1710-1750 рр.;

1730-1760 рр.;

1710-1770 рр;

Рр.

 

Вкажіть рік скасування полково-сотенного устрою України:

1750 р.;

1764 р.;

1775 р.;

1782 р.;

1790 р.

 

Яка риса свідчить про збереження середньовічних відносин в українській економіці першої половини ХІХ ст.?

збільшення торгового обороту ярмарків;

значне підвищення ролі промисловості в економіці;

збереження кріпосного права;

продаж поміщиками і селянами своєї продукції на ринку;

скасування поміщицького землеволодіння.

 

Що змінилося у становищі українських селян після видання Маніфесту 19 лютого 1861 р.? Вкажіть невірне твердження.

селяни були повністю зрівняні у правах з представниками інших станів;

селяни отримали особисту свободу;

було визнано без усяких застережень право селян на володіння майном /знаряддя праці, худоба, господарські будівлі, млини, фабрики тощо/;Последнее изменение этой страницы: 2016-09-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.143.26 (0.023 с.)