Програмні засоби навчального призначення 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Програмні засоби навчального призначенняКоли ви виконуєте домашнє завдання, добираєте матеріал для написання реферату, готуєтеся до контрольної роботи, вам потрібні різноманітні джерела інформації: підручники та збірники завдань, атласи, словники, хрестоматії, колекції фотографій тощо. Для виконання навчальних завдань ви використовуєте й різноманітні електронні засоби. Це можуть бути ресурси Інтернету, електронні енциклопедії, галереї зображень, а також прикладні програми загального призначення, які використовуються для проведення обчислень (наприклад, Калькулятор), для підготовки рефератів (наприклад, текстовий процесор Word 2007), для створення та редагування малюнків (наприклад, графічний редактор Paint) та ін.

Разом з тим, існують програми, які безпосередньо призначені для забезпечення навчання. Такі програми називають програмними засобами навчального призначення або педагогічними програмними засобами (ППЗ). Прикладами таких програм є Програмно-методичний комплекс «Таблиця Менделєєва», Електронний посібник «Біологія 8-9», Програмне середовище «Система лінійних рівнянь» та інші, які ви могли використовувати на уроках та при підготовці до навчальних занять у попередніх класах. (рис. 1.1)

Перевагою програмних засобів навчального призначення порівняно з традиційними засобами навчання є наявність зручних у використанні засобів візуалізації навчального матеріалу: статичне та динамічне представлення об'єктів, процесів, явищ, їх складових, наочне представлення закономірностей і результатів проведених експериментів, дослідів, знайдених розв’язків задач. Однією з переваг ППЗ є швидкий зворотній зв'язок між користувачем і засобами ІКТ, який забезпечує реалізацію діалогу між учнем і програмним навчальним середовищем. Такий зворотній зв'язок називають інтерактивністю програмного засобу. Завдяки використанню ППЗ, навчання може здійснюватись у тому темпі, який найбільше задовольняє учнів.

Педагогічні програмні засоби можна розподілити на такі групи:

електронні посібники – електронні навчальні видання, які доповнюють підручники та містять навчальний матеріал з певного предмету, окремих розділів навчальної дисципліни, факультативного курсу або курсу за вибором, найчастіше представлений з використанням мультимедійних засобів; наприклад, Педагогічний програмний засіб «Фізика, 10-11»(рис. 1.2 а),Педагогічний програмний засіб «Алгебра, 11 клас»

електронні(віртуальні)практикуми – електронні навчальні збірки практичних завдань і вправ, у тому числі:

віртуальні лабораторії, наприклад, Віртуальна хімічна лабораторія. 8-11 кл. (рис. 1.2 б);, Програмно-методичний комплекс «DG – динамічна геометрія»

електронні тренажери, наприклад, «Майстер-клас». Клавіатурний тренажер з української мови;

електронні задачники, наприклад, Електронний задачник «Фізика. 7-9», Програмне середовище «Система лінійних рівнянь»;

 

Рис. 1.2. Приклади педагогічних програмних засобів

 

 

електроннізасобиконтролюнавчальнихдосягненьучнів – комп’ютерні програми, призначені для створення тестових завдань, проведення тестування та фіксації результатів; наприклад, Система інтерактивного тестування «Школярик»;

мультимедійні засоби ілюстративного і довідникового призначення:

електронні атласи – електронні колекції зображень різних об'єктів (карти, креслення, малюнки та ін.) із засобами навігації та пошуку; наприклад, Електронний атлас «Економічна і соціальна географія світу, 10-11 клас»(рис. 1.2 в);

електронні хрестоматії – електронні навчальні видання літературно-художніх, історичних та інших друкованих творів, музичних творів, творів образотворчого чи кіномистецтва або їх фрагментів; наприклад, фонохрестоматія «Шкільна колекція». Фонохрестоматія для 10-12 класів з англійської мови;

електронні енциклопедії – електронні довідникові видання, що містять основні відомості з однієї чи кількох галузей знань та практичної діяльності, подані у коротких статтях, доповнені аудіо- та відеоматеріалами, засобами пошуку та відбору довідникових матеріалів; наприклад, Електронна база знань «Людина, суспільство і світ», Електронна енциклопедія «Міфи народів світу»;

електронні словники – електронні видання словників державної або іноземних мов, що містять засоби пошуку слів та словосполучень і доповнені можливістю прослуховування фрагментів словника; наприклад, Навчальне середовище «1001 слово»(рис. 1.2 г)

та інші.

Існують комбіновані ППЗ, в яких поєднані програмні засоби з різних груп, наприклад, Інтегрований електронний комплекс «Економічна та соціальна географія світу».Вони отримали узагальнену назвумультимедійніабо інтерактивні курси.

Найчастіше педагогічний програмний засіб має такі складові:

меню програми, яке відображає зміст матеріалу в програмному засобі або надає доступ до його основних функцій;

гіпертекстова система навігації між блоками навчального або довідкового матеріалу;

пошукова система для швидкого переходу до потрібного блоку навчального матеріалу;

довідка з навчального матеріалу або по роботі з програмою.

Залежно від його типу, до складу педагогічного програмного засобу можуть входити:

· текстовий інформаційний блок;

· колекція графічних зображень;

· колекція аудіо та відеоматеріалів;

· блок виконання тренувальних вправ та практичних завдань;

· контролюючий блок

та інші.

Деякі ППЗ розроблені за клієнт-серверною технологією. Передбачається, що на комп’ютері вчителя встановлюється серверна частина таких засобів, на комп’ютерах учнів – клієнтська частина.

Вибір для роботи того чи іншого педагогічного програмного засобу залежить від навчального завдання, яке стоїть перед учнем. Наприклад, готуючи повідомлення на урок географії, ви зможете шукати потрібні матеріали в електронному посібнику, хрестоматії, енциклопедії або електронному атласі. Якщо ж вам потрібно підготуватися до контрольної роботи з хімії, корисним буде звернутися до віртуальної хімічної лабораторії, задачника або засобу контролю навчальних досягнень.

ППЗ можуть містити не тільки програмний матеріал з предмету, а й додатковий, наприклад, теоретичний матеріал, що виходить за межи шкільної програми, задачі підвищеної складності, засоби для проведення навчальних досліджень та ін. Це може бути корисним при підготовці до олімпіад та інших інтелектуальних і творчих змагань, написанні робіт МАН тощо.

Програмні засоби навчального призначення для вивчення різних предметів можна, наприклад, отримати безкоштовно на сайті Острів знань(http://www.ostriv.in.ua) у розділі Сервіси Þ Файловий архів Þ Електронні засоби навчання.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-18; просмотров: 1386; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.203.18.65 (0.008 с.)