ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Модуль І. Теоретико-практичні основи фінансів підприємств
Змістовий модуль 2. Формування фінансових результатів діяльності підприємств

Практичне заняття № 1

 

Тема 3: Грошові потоки підприємств
Тема заняття: Планування виручки від реалізації продукції
Мета заняття: Закріпити теоретичні знання і сформувати практичні навики з планування виручки від реалізації продукції  
Обладнання: 1. Методичні рекомендації до виконання практичної роботи. 2. Мікрокалькулятори. 3. Контрольні завдання.

 

Методичні рекомендації

 

Виручка від реалізації продукції - це сума коштів, які надійшли на рахунок підприємства за реалізовану продукцію. Вона є основним джерелом грошових доходів і фінансових ресурсів підприємств.

Розмір виручки від реалізації продукції, за інших однакових умов, залежить від:

1) кількості, асортименту та якості продукції, що підлягає реалізації;

2) рівня реалізаційних цін і розрахункової дисципліни.

За умов ринкової економіки існують вільні, фіксовані і регульовані ціни.

Установлюючи вільні ціни, за основу беруть собівартість і прибуток (планову рентабельність). Потім додають акцизний збір (для підакцизної продукції) і податок на додану вартість.

Розрахунок ціни продукції можна здійснити за такими формулами:

 

(1)

де - ціна продукції (ціна виробника продукції);

С - собівартість продукції;

П - прибуток.

(2)

 

де Ц2 - ціна продукції з податком на додану вартість;

ПДВ - податок на додану вартість.

 

(3)

 

де Ц3 - ціна продукції з акцизним збором і податком на додану вартість.

Відтак повну роздрібну ціну продукції можна розрахувати за формулою:

 

, (4)

 

де Ц4 - роздрібна ціна продукції;

ТН - торгова націнка.

Для визначення планової виручки від реалізації продукції користуються такими методами:

Метод прямого розрахунку

Розрахунок ведеться по кожній номенклатурі виробу за формулою:

 

(5)

 

де В - виручка від реалізації продукції;

Р - кількість реалізованих виробів;

Ц - ціна реалізації кожного виробу.

Отримані суми додаються за всією номенклатурою виробів.

Укрупнений метод розрахунку

Плановий обсяг реалізації обраховують з формули:

 

, (6)

 

де Р - обсяг реалізації в плановому періоді;

З1 - залишки кожного виду готових виробів на складі та відвантажених на початок планового періоду;

Т - випуск товарної продукції в плановому періоді;

З2 - залишки кожного виду виробів на складі на кінець планового періоду.

Реалізаційні ціни в плановому періоді визначають на основі цін базового періоду, які коригують на передбачувані зміни в плановому періоді, у тому числі з урахуванням попиту та пропозиції.

Залишки виробів на початок планового періоду можна визначати на основі даних бухгалтерського балансу. Однак, в бухгалтерському балансі вони враховуються за собівартістю і необхідно їх перерахувати в оптові ціни підприємства за допомогою коефіцієнту:

 

(7)
Обсяг виручки від реалізації товарної продукції

за звітний період за оптовими цінами

Кпер. = ------------------------------------------------------- .

Обсяг виручки від реалізації товарної продукції

за той же період за собівартістю

 

Комбінований метод розрахунку

Цей метод використовується коли асортимент виробів надто великий. Виручку від реалізації основних видів продукції визначають методом прямого рахунку, а для підрахунку виручки від реалізації виробів іншого асортименту користуються укрупненим методом. Для розрахунку беруть товарний випуск за всією номенклатурою залишків виробів, додають до нього вартість залишків на початок планового періоду і віднімають очікувані залишки на кінець планового періоду за відпускними вільними цінами і за собівартістю.


ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Задача 1

Собівартість виробу А становить 6 грн. Планова рентабельність реалізації – 35%. Визначити роздрібну ціну товару А з урахуванням ПДВ та торгової націнки 30%.

Задача 2

Собівартість підакцизного виробу Б становить 6 грн.. Ставка акцизного збору – 2,5 грн. Розрахувати роздрібну ціну товару Б з урахуванням ПДВ і торгової націнки 15%.

Задача 3

Розрахувати виручку від реалізації продукції методом прямого розрахунку та прибуток за даними таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 101; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.117.125 (0.008 с.)