ТОП 10:

Лекція 3. Системи оброблення тексту. Текстові редактори. 

· Призначення текстових редакторів.

· Текстовий редактор Microsoft Winword.

· Виклик редактора для роботи.

· Елементи вікна Word (рядок головного меню, панелі інструментів, лінійки прокручування, статусна рядок).

 

Загальна частина

Копіювання даних - операція, що дозволяє розмножувати дані з одних місць в інші.

У пункт меню Файл не входять пункти: “Копіювати”, “Панелі інструментів”, ”Повний екран”.

Стандартна панель містить команди:

ü створити;

ü переглянути;

ü копіювати;

ü скасувати

WORD - редактор текстів в MS Office

Меню Файл WORD містить пункти : Створити Відкрити, Друк ті ін.

Параметри сторінки в редакторі Word можна змінити, вибравши пункти меню Файл/ Параметри сторінки.

Вивести на друк можна наступні об'єкти: всі сторінки; вибірково по номерах сторінок; поточну сторінку; виділений фрагмент.

Вірний порядок дій для установки необхідного шрифту: Формат/ Шрифт.

Файл, створений у текстовому редакторі Word, автоматично одержує розширення *.doc.

Під редагуванням розуміється:

ü завдання розмірів аркуша;

ü виділення заголовків;

ü вставка малюнків, об'єктів і графічного матеріалу в текст.

Кегль - розмір шрифту.

Гарнітура - малюнок шрифту.

Наявність графічних образів у тексті зменшує швидкість роботи текстового редактора навіть для досить потужних комп'ютерів.

Спосіб, яким можна встановити автоматичний перенос слів в MS Word - вибравши команду МОВА в меню СЕРВІС і задавши відповідну команду.

Спосіб, яким можна вставити в текст копію активного вікна із екрана: використати клавіші [Alt]+[Print Screen] для копіювання і будь-який відомий спосіб для вставки.

Для автоматичного створення змісту в документі MS Word необхідно, щоб всі пункти і підпункти були відформатовані із використанням стилів ЗАГОЛОВОК різних рівнів.

Під терміном СТИЛЬ в Microsoft Word розуміється набір параметрів форматування, що застосовується до тексту для швидкої зміни його виду.

Контрольні питання

1. Як відбувається створення документів.

2. Які типи файлів можна створити в текстовому редакторі WORD, для чого вони призначені?

3. Збереження документів декількома способами.

4. Відкриття документів декількома способами.

5. Печатка документів, параметри опції "печатка".

7. Способи виділення фрагментів тексту.

8. Копіювання, переміщення й видалення фрагментів тексту.

9. Пошук і заміна фрагментів тексту.

10. Що таке Автозамена тексту й у яких випадках її можна використати.

11. Як виконується перевірка орфографії.

Література

1. С.В.Глушаков, А.С. Сурядный, Т.С. Хачиров. Учебный курс. Домашний ПК.-Харьков: Фолио, 2004.-495 с.

2. Лабораторний практикум з інформатики та комп’ютерних технологій /В.В. Браткевич, І.О. Золотарьова, В.Є. Климнюк, І.О. Пушкар/За ред. О.І. Пушкаря: Навчальний посібник.-Х.: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2003. – 424с.

3. Евдокимов В. В. и др. Экономическая информатика. Учебник для ВУЗов. – СПб.: Питер, 1997.

4. Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2003. – 640с.

5. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник / За заг. Ред.О.Д. Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002. – 534с.

6. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Текстовий редактор Word for Windows” з дисциплін "Інформатика та комп’ютерна техніка" для студентів всіх спеціальностей. Заняття №1 — «Створення та редагування документів» /Ф.Б. Рогальський, М. О. Дурман. -Херсон, ХНТУ, 2007.

Лекція 4. Системи табличного оброблення даних.

Електронні таблиці.

 

· Основні відомості про табличні процесори. MS Excel для Windows.

· Робоче вікно MS Excel. Призначення головного меню. Призначення панелі інструментів.

· Робота з файлами та з аркушами.

Загальна частина

Копіювання даних - операція, що дозволяє розмножувати дані з одних місць в інші.

У пункт меню Файл не входять пункти: “Копіювати”, “Панелі інструментів”, ”Повний екран”.

Стандартна панель містить команди:

ü створити;

ü переглянути;

ü копіювати;

ü скасувати

EXCEL - засіб для створення електронних таблиць в MS Office

Кожен осередок Excel може містити дані одного із трьох типів:

ü текст,

ü число,

ü формула (із функціями).

При вводі даних вони одночасно відображаються в поточному осередку і рядку формул.

Ознакою того, що в осередок в Excel введена формула, а не текст або просте числове значення, являється знак =

Присвоюючи імена осередкам в Excel, не допускається використовувати пробіли.

Знаходячись в діалоговому вікні Параметри сторінки в Excel можна:

Ø змінити відступи від краю аркуша до тексту;

Ø виділити область друку;

Ø змінити порядок сторінок при друку;

Ø створити верхній і нижній колонтитули.

Поява в осередку з формулою ###### означає, що ширина стовпця мала для розміщення результату.

Способи установки абсолютного посилання у формулі MS Excel - клавіша F4 або знак $ перед ім'ям стовпця і номером рядка.

Контрольні питання

1. Назвіть призначення електронних таблиць.

2. Яким образом запускається програма Mіcrosoft Excel?

3. Основні поняття електронних таблиць (осередок, адреса осередку, аркуш, робоча книга, що таке комірка або чарунок, імена стовпців, імена рядків, )

4. Які типи даних використаються в електронних таблицях?

5. Назвіть склад і призначення стандартних елементів вікна Mіcrosoft Excel.

6. Якими способами можна вибрати команду в меню?

7. Перелічите основні елементи вікна документа і їхнє призначення.

8. З яких секцій складається рядок формул?

Література

1. С.В.Глушаков, А.С. Сурядный, Т.С. Хачиров. Учебный курс. Домашний ПК.-Харьков: Фолио, 2004.-495 с.

2. Лабораторний практикум з інформатики та комп’ютерних технологій /В.В. Браткевич, І.О. Золотарьова, В.Є. Климнюк, І.О. Пушкар/За ред. О.І. Пушкаря: Навчальний посібник.-Х.: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2003. – 424с.

3. Евдокимов В. В. и др. Экономическая информатика. Учебник для ВУЗов. – СПб.: Питер, 1997.

4. Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2003. – 640с.

5. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник / За заг. Ред.О.Д. Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002. – 534с.

6. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Табличний процесор Excel for Windows” для студентів усіх спеціальностей. Заняття №1 – “Основні елементи електронної таблиці”/О.Є.Огнєва, О.Ф.Рогалський. – Херсон, ХНТУ, 2006.

Лекція 5. Системи табличного оброблення даних.

Функції. Діаграми.

 

· Робота з даними в аркуші MS Excel.

· Робота з елементами таблиці.

· Використання функцій.Побудова графіків та діаграм.

·Друкування даних.

Типи даних

Excel дозволяє вводити в чарунки три типи даних: числа, текст, формули. Текст може використовуватися для заголовків таблиць, пояснення або позначок на робочому аркуші. Якщо Excel не розпізнає тип даних як числовий або як формулу, то дані сприймаються як текст.

Числа використовуються для представлення цифрової інформації й можуть бути введені в різних форматах: загальному, грошовому, фінансовому, процентному й т.д. Дата й час можуть також розглядатися як числа.

Введення даних

Натискання клавіш переміщення курсору або клацання по іншій чарунці буде завжди приводити до збереження набраних даних в активній чарунці перед переміщенням до наступної.

Текст, ширина якого занадто велика, щоб уміститися в поточній чарунці, буде на вигляд накладатися на сусідні чарунки, хоча фактично він буде міститися в одній чарунці. Excel обмежує текст або формули в чарунці довжиною в 255 символів.

Числа, які занадто великі, щоб бути показаними усередині поточної чарунки, будуть відображатися як послідовність символів ####. Щоб показати числове значення в чарунці, треба збільшити ширину стовпчика. Видалити вміст чарунки можна за допомогою клавіші Delete.

Виділення чарунок

Область виділення може бути як окремою чарункою, так і займати цілу робочу книгу. Активна чарунка завжди є частиною виділеної області.

Відміна й повторення дій

Команда Отменить (Undo)в меню Правка (Edit)контекстно залежна. Коли користувач набирає або редагує дані в рядку формул, у меню Правкабуде запропонована команда, що відповідає останній виконуваній операції.

Вставка рядків і стовпчиків

Додаткові рядки або стовпчики можуть бути вставлені в міру необхідності в будь-якому місці таблиці. Команда Вставить (Insert) в меню Правка (Edit)може використовуватися для вставки нового стовпчика ліворуч від поточного стовпчик або нового рядка над поточним рядком.

При вставці й видаленні стовпчиків або рядків зміщаються адреси даних, що залишилися, у таблиці, тому при вставці або видаленні потрібно бути особливо уважними.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.195.82 (0.007 с.)