ТОП 10:

Переміщення й копіювання данихПереміщення й копіювання за допомогою меню

Спеціальне копіювання даних

Спеціальне копіювання даних між файлами містить у собі команду Специальная вставка (Paste Special) в меню Правка (Edit).

Специальная вставка

Автозаповнювання

ФункціяАвтозаполнениедозволяє заповнювати даними область чарунок за певними правилами. Excel здійснює пошук правила заповнення введених даних для того, щоб визначити значення порожніх чарунок.

Маркер заповнення активної чарунки

Контекстне меню автозаповнення

Для зручності роботи в Excel існують стандартні списки, що містять назви днів тижня й місяців, доступні при виборі команди Параметры в меню Сервис (закладка Списки), а також списки, створені користувачем.

Створення списку користувача

Розташування вікон

Іноді буває необхідно відкривати кілька робочих книг одночасно, наприклад коли поєднуються дані з різних файлів.

Діалогове вікно варіантів розташування вікон.

Контрольні питання

1. Як почати робочу книгу?

2. Як створити новий файл користуючись меню, що випадає, і інструментами на стандартній панелі інструментів?

3. Як зберегти файл використовуючи меню й панель інструментів?

4. Як уводити в робочу книгу дані різних типів: числа, дату, час, текст, формулу, функцію?

5. Перелічите способи редагування інформації в чарунках.

6. Призначення засобу Автоввод.

7. Якими способами можливо розташувати вікна?

Література

1. С.В.Глушаков, А.С. Сурядный, Т.С. Хачиров. Учебный курс. Домашний ПК.-Харьков: Фолио, 2004.-495 с.

2. Лабораторний практикум з інформатики та комп’ютерних технологій /В.В. Браткевич, І.О. Золотарьова, В.Є. Климнюк, І.О. Пушкар/За ред. О.І. Пушкаря: Навчальний посібник.-Х.: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2003. – 424с.

3. Евдокимов В. В. и др. Экономическая информатика. Учебник для ВУЗов. – СПб.: Питер, 1997.

4. Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2003. – 640с.

5. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник / За заг. Ред.О.Д. Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002. – 534с.

6. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Табличний процесор Excel for Windows” для студентів усіх спеціальностей. Заняття №2 – “Введення й редагування даних»”/О.Є.Огнєва, О.Ф.Рогальський. – Херсон, ХНТУ, 2006.

Лекція 6. Системи табличного оброблення даних.

Аналіз даних.

 

· Проведення аналізу. Робота із списками даних.

· Аналіз даних у списках за допомогою запитів.

· Аналіз даних у списку за допомогою зведених таблиць.

· Використання функцій MS Excel для проведення аналізу даних у списках.

 

Функція ЕСЛИ використовується при перевірці умов для значень і формул.

СинтаксисЕСЛИ(лог_выражение;значение_если_истина;значение_если_ложь)

Лог_выражение – це будь-яке значення або вираження, що приймає значення ИСТИНА або ЛОЖЬ. Наприклад, A10=100 – це логічне вираження; якщо значення в чарунці A10 дорівнює 100, то вираження приймає значення ИСТИНА. У противному випадку – ЛОЖЬ. Цей аргумент може бути використаний у будь-якому операторі.

Значение_если_истина – це значення, що вертається, якщо лог_выражение дорівнює ИСТИНА. Наприклад, якщо цей аргумент – рядок «У межах бюджету» і лог_выражение дорівнює ИСТИНА, тоді функція ЕСЛИ відобразить текст «У межах бюджету». Якщо лог_выражение дорівнює ИСТИНА, а значение_если_истина порожньо, то вертається значення 0. Щоб відобразити слово ИСТИНА, необхідно використовувати логічне значення ИСТИНА для цього аргументу. Значение_если_истина може бути формулою.

Значение_если_ложь – це значення, що вертається, якщо лог_выражение дорівнює ЛОЖЬ. Наприклад, якщо цей аргумент – рядок «Перевищення бюджету» і лог_выражение дорівнює ЛОЖЬ, то функція ЕСЛИ відобразить текст «Перевищення бюджету». Якщо лог_выражение дорівнює ЛОЖЬ, а значение_если_ложь опущена (тобто після значение_если_истина немає крапки з комою), те вертається логічне значення ЛОЖЬ. Якщо лог_выражение дорівнює ЛОЖЬ, а значение_если_ложь порожньо (тобто після значение_если_истина стоїть крапка з комою з наступною закриваючою дужкою), то вертається значення 0. Значение_если_ложь може бути формулою.

Умовні обчислення

У стовпчику Анабрані прізвища двадцяти учнів класу, у стовпчику B – їхній ріст. Потрібно визначити середній ріст учнів, які нижче 1,60 м, і середній ріст тих, хто вище зазначеної границі.

Це можна зробити функціями СУММЕСЛИ(математичні функції) і СЧЕТЕСЛИ(статистичні функції).

СУММЕСЛИ – підсумує чарунки, задані критерієм.

Синтаксис – СУММЕСЛИ(диапазон;критерий;диапазон_суммирования)

Диапазон – діапазон чарунок, що обчислюються.

Критерий – критерій у формі числа, вираження або тексту, що визначає чарунки, що сумуються. Наприклад, критерій може бути виражений як 32, "32", ">32", "яблука".

Диапазон_суммирования – фактичні чарунки для підсумовування.

· Чарунки в «диапазон_суммирования» підсумовуються, тільки якщо відповідні їм чарунки в аргументі «диапазон» задовольняють критерію.

· Якщо «диапазон_суммирования» опущений, то підсумовуються чарунки в аргументі «диапазон».

· Microsoft Excel пропонує додаткові функції, які можна застосовувати для аналізу даних з використанням умов. Наприклад, для підрахунку числа появ текстового рядка або числа в межах діапазону чарунок, використовуйте функціюСЧЁТЕСЛИ. Для одержання формули, що повертає залежно від виконання умови одне із двох значень, наприклад винагорода по зазначеному обсягу продажів, використовуйте функцію ЕСЛИ.

СЧЁТЕСЛИ – Підраховує кількість чарунок усередині діапазону, що задовольняють заданому критерію.

Синтаксис –СЧЁТЕСЛИ(диапазон;критерий)

Диапазон – діапазон, у якому потрібно підрахувати чарунки.

Критерий – критерій у формі числа, виразу або тексту, що визначає, які чарунки треба підраховувати. Наприклад, критерій може бути виражений у такий спосіб: 32, "32", ">32", "яблука".

Складні логічні вирази

У реальних завданнях часто умови ставляться багато складніше, ніж просте порівняння значень на рівність або перевищення. Для комбінування логічних умов використовуються елементи алгебри логіки. Її основні постулати виклав англійський математик Джордж Буль в 1847 році, тому вона ще зветься «булевой алгебри».

Логічні функції

Всі самі складні логічні вирази можуть бути представлені у вигляді комбінації трьох логічних функцій И, ИЛИ й НЕ. При цьому И повертає «істину», якщо істинні всі її аргументи (виконуються всі умови). ИЛИ повертає «істину», якщо істинний хоч один її аргумент (виконується хоч одна умова).НЕ інвертує «істину» в «хибу». (Константи «ИСТИНА» і «ЛОЖЬ» також визначені в Excel і можуть набиратися вручну або через «Мастер функций»).

Синтаксис – И(логическое_значение1; логическое_значение2; ...)

логическое_значение1; логическое_значение2; ... – це від 1 до 30 умов, що перевіряються, які можуть мати значення абоИСТИНА,абоЛОЖЬ.

· Аргументи повинні бути логічними значеннями (такими, як ИСТИНА або ЛОЖЬ), массивами або посиланнями, що містять логічні значення.

· Якщо аргумент, що є посиланням або масивом, містить текст або порожні чарунки, то такі значення ігноруються.

· Якщо зазначений інтервал не містить логічних значень, то Иповертає значення помилки #ЗНАЧ!.

Сортування

Сортування списків.

Сортування строк за зростанням (від А до Я або від 0 до 9) або за спаданням (від Я до А або від 9 до 0)

1. Вкажіть чарунку у списку, що сортується.

2. Натисніть кнопку Сортировать по возрастанию або Сортировать по убыванию.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.220.230 (0.01 с.)