ПОРЯДОК СЛОВОТВІРНОГО АНАЛІЗУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОРЯДОК СЛОВОТВІРНОГО АНАЛІЗУ 

1. Зіставленням слів одного кореня з′ясувати, похідним чи непохідним є аналізоване слово.

2. У похідному слові з′ясувати мотиваційні відношення: яке слово з гнізда споріднених є базою для творення аналізованого слова.

3. Вказати твірну основу і словотворчий засіб.

4. З′ясувати словотвірне значення, яке виражається словотворчим засобом.

5. Назвати спосіб словотвору.

 

Примітки. 1.При аналізі складного і складноскороченого слова мотиваційні відношення встановлюються через співвіднесеність його зі словосполученням і визначається спосіб творення. 2. При з′ясуванні переходу слова з однієї частини мови в іншу достатньо вказати, з якої частини мови перейшло слово чи словоформа і в яку.

 

Завдання. Коротко охарактеризувати та укласти такі документи: оголошення, витяг з протоколу.

 

Література

1. Сучасна українська літературна мова / за ред. М.Я.Плющ. — К., 2000. — С.145 – 191.

2. Сучасна українська літературна мова / за ред. О.Д.Пономарева. — К., 1997. — С.103 - 111.

3.Український правопис. — К., 1993. — С. 19 – 20.

 

 

Додаткова література:

1. Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. Сучасна українська літературна мова. — К., 1995.

2. Сучасна українська літературна мова / за ред. А.П.Грищенка. — К., 1997.

3. Сучасна українська літературна мова: Морфологія/ За заг.ред. І.К.Білодіда. — К.: Наук. думка, 1969.

4. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 4-те вид., доповн. – Х.:Торсін, 2003.

5. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.П. Складання ділових паперів. Практикум:Навч.посібник. – К.:Либідь, 2002.

6. Українська мова. Енциклопедія / Русанівський В.М., Тараненко О.О. та ін.. – К., 2000.

 


Тема 2.1. Іменні частини мови (іменник, прикметник, числівник) та займенник.

Практичне заняття 1.Іменник як частина мови.

1. Загальна характеристикаіменника як частини мови.

2. Лексико-граматичні розряди іменників.

3. Морфологічні категорії іменника.

4. Вираження категорії роду (іменники спільного роду) та числа (іменники singularia tantum та pluralia tantum).

5. Основні значення відмінків, способи вираження відмінкових значень невідмінюваних іменників. Спостереження над правописом окремих відмінків

6. Поділ іменників на відміни.

 

Прочитайте і законспектуйте С. 201 - 229 з підручника "Сучасна українська літературна мова" за ред. М.Я.Плющ.

 

Вправа 1.Визначте рід поданих іменників.

Столиця, гора, пагорб, дядько, Степан, замазура, Валя, горобець, Конго, біль, тінь, суддя, ненажера, Екзюпері, степ, сирота, лікар, педагог, нероба, собака, мишеня, рученя, листоноша, вовчице, лисеня, аташе, заїка, біолог, ступінь, лапище, кенгуру, маестро, річище, ательє, комроти, юннат, мінфін, ООН, ЖЕК, СБУ, МХАТ, ЕОМ.

 

Вправа 2.Запишіть подані слова та словосполучення у Д. та Кл.відмінках.

Олег, Оксана Яківна, швець, товариш, пан Сорока, президент, професор, батько, Віталій, колега, слухач, добродій, друг, Василь Петрович, лікар, ректор.

 

Вправа 3.Поставте подані нижче іменники у формі Р. відмінка одн.

День, Київ, агітатор, Крим, лист, вересень, звук, термін, водій, університет, льон, дуб, камінь, віл, звір, організм, ректор, телефон, тин, міст, край, договір, Кривий Ріг, зір, наказ, кінь, рубін, крик, Париж, офіцер, турнір, Дунай, гопак.

 

Вправа 4.Поставте подані нижче іменники у формі Кл. відмінка одн.

Андрій, Степан, Лесь, Іван, Олег, Микола, Федір, Петрусь, Ігор, Марія, Тетяна, Оксана, Ірина, Леся, Анастасія, Маруся, Маргарита Олексіївна, Юлія Петрівна, Вікторія Юріївна, Степан Вікторович, Дмитро Федорович, козак, викладач, хлопець, солдат, директор, пан міністр, суддя, сестричка, бабуся, донечка, доня, панна, відмінниця, товариш Прокопенко, пан директор, колега Тарас.

 

Вправа 5.Перекласти словосполучення українською мовою. Зіставити форми категорій роду в обох мовах.

Правый глаз, веселая жизнь, скромный человек, интересный доклад, зубная боль, мокрое полотенце, высокий тополь, злая собака, растворимый кофе, ученическая тетрадь, широкая степь, далекая Сибирь, входная дверь, старый рояль, телефонная связь.

 

Вправа 6. З’ясувати, які іменники вжиті в неправильній відмінковій формі, пояснити характер помилок, виправлені варіанти речень записати.

1.Багато статтів написано на цю тему, багато прочитано доповідів. 2.Він ще не може виконати це завдання, бо йому бракує знаннів. 3. Тут ви можете придбати літературу з різних галузів техніки. 4. У клубі було багато солдат місцевої частини. 5. Київська Русь гуртувала слов’янів. 6. На зелених грядках безсовісно господарювали багато кур і двоє свинів. 7. Без коней та сан у таку погоду нікуди не добратися.

 

Вправа 7. Розкриваючи дужки, запишіть слова у дві колонки: 1) які пишуться разом; 2) які пишуться через дефіс):

Півогірка, контррозвідка, стоп-кран, ракета-носій, сімдесятиріччя, горицвіт, лейб-медик, міні-футбол, вакуум-камера, стереозвук, радіотелемайстер, яхт-клуб, трудодень, людино-день, чар-зілля, сон-трава, велотрек, сторіччя, свят-вечір, пів-Києва, хліб-сіль, пів’ящика, прем’єр-міністр, член-кореспондент; норд-ост, екс-чемпіон, стоп-кран, шлакоблок, важкоатлет, тепловоз, чорнозем, перекотиполе, автовокзал, розтяг-стиск, батько-мати, хліб-сіль, щастя-доля, біоенергія, географія, атомохід, дощомір, купівля-продаж, імпорт-експорт, розтяг-стиск.

Вправа 8.Прочитайте пари слів (форма однини – форма множини), поставте наголос. З’ясуйте, чи однакове лексичне значення вони мають. Складіть зі словами речення.

Вода – води, жито – жита, гречка - гречки, сіль – солі, сталь – сталі, жир – жири, пісок – піски.

 

Вправа 9.Розподіліть іменники між відмінами та групами (І і ІІ відм.). Визначте, які іменники не ввійшли до жодної з відмін.

Акація, степ, вікно, дівча, жар, Остап, каченя, мати, таксі, ніж, черговий, орля, піч, ім’я, нероба, Володимир, ворота, жінка, хлоп’я, вівчар, наречений, афіша, хор, стіл, життя, полк, місто, комар, біль, пташка, журі, сани, боа, річ, плем’я, каменяр, Ігор, мідь, ягня, мить, розкіш, край, кенгуру, знання, леді.

 

Вправа 10.Поставте подані нижче іменники у формах давального орудного відмінків однини.

Квітка, знання, біль, відсіч, листя, плащ, краля, рука, ім’я, Ілля, абзац, Ігор, відчуття, кочегар, муха, ножище, серце, далеч, путь, тюль, паморозь, кір.

 

Питання, винесені на позааудиторне самостійне опрацювання:

1. Особливості відмінювання субстантивованих прикметників.

2. Іменники множинні та незмінювані.

3. Визначення роду запозичених невідмінюваних іменників.

 

Прочитайте і законспектуйте С. 206 – 212, 228 з підручника "Сучасна українська літературна мова" за ред. М.Я. Плющ.

 

Вправа 11.Назвіть два слова французького походження з кінцевим наголошеним о, які в українській мові змінюються за відмінками?

Вправа 12. Визначте, яке слово зайве за родовою ознакою:

1) депо, бюро, Оріноко (річка), соло, кіно;

2) денді, Капрі, кулі, поні, журі;

3) рагу, какаду, кенгуру, зебу, гну;

4) попурі, колібрі, таксі, журі, парі;

5) хобі, конфеті, дербі, окапі, шасі;

6) аташе, туше, койне, каное, алое;

7) туті, візаві, джерсі (одяг), графіті, алібі;

8) леді, денді, гінді, міледі, пані.

Вправа 13. Від чого залежить рід іменників типу ківі, боа, лао, макао? Доберіть до поданих іменників прикметники, утворіть словосполучення.

 

Порядок морфологічного розбору іменників

І. Частина мови, її значення.

ІІ. 1. Початкова форма (для змінюваних слів).

2. Власна чи загальна назва, означає істоту чи неістоту.

3. Рід, число.

4. Відміна (група), відмінок.

ІІІ. Синтаксична роль у реченні.

 

Література

1. Сучасна українська літературна мова / за ред. М.Я.Плющ. — К., 2000. — С.198 – 228.

2. Сучасна українська літературна мова / за ред. О.Д.Пономарева. — К., 1997. — С.114 – 134.

3.Український правопис. — К., 1993. — С. 60 – 80.

 

Додаткова література:

1. Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. Сучасна українська літературна мова. — К., 1995.

2. Сучасна українська літературна мова / за ред. А.П.Грищенка. — К., 1997.

3. Сучасна українська літературна мова: Морфологія/ За заг.ред. І.К.Білодіда. — К.: Наук. думка, 1969.

4. 5. Українська мова. Енциклопедія / Русанівський В.М., Тараненко О.О. та ін.. – К., 2000.

 


Практичне заняття 2. Прикметник як частина мови.

1. Загальна характеристика прикметника як частини мови.

2. Семантико-граматичні розряди іменників.

3. Ступені порівняння якісних прикметників

4. Типи відмінювання прикметників.

 

Прочитайте і законспектуйте С. 229 – 243 з підручника "Сучасна українська літературна мова" за ред. М.Я. Плющ.

 

Вправа 1. Утворіть від поданих іменників відносні прикметники. Виділіть словотворчі суфікси.

Сніг, замша, дуб, море, атом, хутро, земля, кришталь, військо, пісня, степ, студент, батько, козак, агент, сирота, учитель, генерал, Сиваш, Прага, Одеса, Кременчук, Мекка.

 

Вправа 2. Знайдіть явища переходу прикметників з одного розряду в інший.

1. Вечори падали на Дніпро з усієї сили, вечори фіалкові, вечори смоляні, і запахи води, а по воді – боязких нічних трав, і верб і диму (Ю.Яновський). 2. Орлиним допитливим оком вимірював гетьман вражу силу (Я. Качура). 3. І марили айстри в розкішнім півсні Про трави шовкові, про сонячні дні ... (О. Олесь). 4. ... До сніданку мама й тато Починають умовляти: “Випий, золотко, хоч трошки Жиру риб’ячого з ложки!” – Я, звичайно, не мовчу, Відвертаюсь і кричу...(Г.Бойко). 5. І ось він, Київ, за валами він! – той стольний град, золотоверхе диво, душі моєї малиновий дзвін! (Л. Костенко). 6. Як бабиного літа срібні ниті, Думки пливуть і світять оддалік ...(Д.Павличко).

 

Вправа 3. Розподіліть прикметники за лексико-граматичними розрядами. Утворіть ступені порівняння від якісних прикметників. Провідміняйте підкреслені словосполучення в однині та множині.

Великий князь, великий поет, велика літера, власна назва, тихий голос, тиха ніч, легкий день, легкий нежить, легке завдання, легкий кошик, міцний дуб, осляча впертість, ослячі вуха, сільський клуб, світовий ринок, атомна електростанція, учителеве слово, яблуневий цвіт, людський потік, вовчі зуби, заяча капуста, заяча душа, заяча губа, дамоклів меч, орлиний ніс, орлине гніздо, срібний голос, срібний келих, батьківські збори, материне серце, риб’ячий жир, риб’ячі очі, вовча натура, левова частка, гусяча шкіра.

 

Вправа 4. Провідміняйте подані прикметники разом з іменниками. Визначте тип відмінювання (за групою). Поясніть їхні відмінкові флексії.

Дружня розмова, безкраїй степ, короткий термін, блідолиций молодик, стара груша, скрутне становище, срібна чаша, старший викладач, давня розмова, осінній дощ.

 

Вправа 5. Утворіть від поданих прикметників усі можливі форми ступенів порівняння. Окремо випишіть ті з них, які не утворюють ступенів порівняння, поясніть чому.

Далекий, маленький, розумний, ситий, білястий, високий, старший, хворий, премудрий, синенький, тонкий, лисий, карий, фіалковий, високий, босий, низький, злющий, гарний, порожній, короткий, блідо-рожевий, дужий, ледачкуватий, далекий, давній-давній.

 

Вправа 6. Перекладіть українською мовою. Зіставте морфологічні особливості ступенів порівняння прикметників в обох мовах.

Ближайшая школа, договор дороже денег, счастливейшие годы жизни, ближайший родственник, малейшее неповиновение, произвести еще большее впечатление, самый умный ребенок, в кратчайший срок, брат старше сестры.

 

Питання, винесені на позааудиторне самостійне опрацювання:

1. Особливості відмінювання і правопису складних прикметників.

2. Правопис и та і в закінченнях прикметників.

3. Правопис форм вищого ступеня порівняння прикметників.

4. Правопис присвійних прикметників.

5. Повні і короткі форми прикметників.

 

Прочитайте і законспектуйте С. 233 – 242 з підручника "Сучасна українська літературна мова" за ред. М.Я. Плющ.

 

Словниковий диктант

Далекий/предалекий, вище/зазначений, канадсько/український, всесвітньо/історичний, всесвітньо/відомий, кругло/лиций, ново/грець­кий, ячмінно/житній, життє/здатний, вище/сказаний, військо­во/полонений, м’ясо/молочний, зменшено/пестливий, машино/будівний, сніжно/білий, важко/хворий, високо/розви­нений, три/денний, фінансово/промисловий, східно/слов’ян­ський, тьмяно/рожевий, жовто/гарячий, навчально/виховний.

 

Вправа 8. Утворіть від поданих слів вищий ступінь порівняння прикметників, поясніть зміни приголосних.

Високий, вузький, легкий, рідкий, тонкий, низький, багатий, тяжкий, глибокий, широкий, близький, товстий, гарний, поганий, молодий.

 

Вправа 9. Утворіть від поданих слів присвійні прикметники. Виділіть словотворчі суфікси.

Козак, викладач, учитель, учителька, генерал, дядько, тітка, сестра, брат, гайдамака, товариш, друг, подруга, свекруха, сваха, Тетяна, Марія, Марійка, Одарка, Гафійка, Оленка, Олена, Наталія, Наталя, Наталка, Степан, Степанко, Юрій, Юрчик, Юрко, Михайло, Мишко, Михась.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.019 с.)