Порядок морфологічного розбору дієприкметниківМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок морфологічного розбору дієприкметниківІ. Дієприкметникова форма. Від якого дієслова утворена.

ІІ. Морфологічні ознаки:

1. Початкова форма (називний відмінок однини чоловічого роду).

2. Активний чи пасивний, час, вид.

3. Рід, число, відмінок.

ІІІ. Синтаксична роль у реченні.

 

 

Порядок морфологічного розбору дієприслівників

І. Дієприслівникова форма. Від якого дієслова утворена.

ІІ. Морфологічні ознаки:

4. Незмінювана форма.

5. Недоконаного чи доконаного виду; час (щодо основної дії).

ІІІ. Синтаксична роль у реченні.

 

Література

1. Сучасна українська літературна мова / за ред. М.Я.Плющ. — К., 2000. — С. 290 – 294.

2. Сучасна українська літературна мова / за ред. О.Д.Пономарева. — К., 1997. - С.184 – 193.

3. Український правопис. — К., 1993. — С. 96 – 97.

 

Додаткова література:

1. Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. Сучасна українська літературна мова. — К., 1995.

2. Сучасна українська літературна мова / за ред. А.П.Грищенка. — К., 1997.

3. Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За заг.ред. І.К.Білодіда. — К.: Наук. думка, 1969.

4. Українська мова. Енциклопедія / Русанівський В.М., Тараненко О.О. та ін.. – К., 2000.

 


Практичне заняття 3.Невідмінювані частини мови (прислівник, прийменник, сполучник).

1. Прислівник як частина мови.

2. Розряди прислівників за значенням.

3. Творення ступенів порівняння прислівників; відмінність їх від таких же форм прикметників.

4. Правопис прислівників.

5. Загальна характеристика службових частин мови: а) прийменник (класифікація за будовою й походженням, правопис прийменників);

б) сполучник (структура, синтаксичні функції).

 

Прочитайте і законспектуйте С. 295 – 306 з підручника "Сучасна українська літературна мова" за ред. М.Я.Плющ.

Вправа 1. Утворіть від поданих прислівників усі можливі форми ступенів порівняння. Поясніть, як вони творяться.

І. Весело, швидко, голосно, низько, радісно, зручно, завзято, дорого, мало.

ІІ. Сліпуче, добре, гаряче, дуже, блискуче, жагуче.

 

Вправа 2.Перепишіть, знімаючи риску. Поясніть правопис.

Більш/менш, у/стократ, на/жаль, всього/на/всього, раз/у/раз, до/дому, віч/на/віч, кінець/кінцем, з/діда/прадіда, на/зустріч, у/розсип, по/троє, до/речі, с/про/соння, в/ряди/годи, в/осени, по/під/тинню, о/півдні, без/вісти, на/рівні, чим/дуж, за/одно, як/не/як, на/в/шпиньки, в/три/дорога, за/темно, на/льоту, до/тла, на/бік.

 

Вправа 3.Складіть речення з прислівниками і співзвучними з ними словами.

На зустріч – назустріч. по-третє – по третє, вкупі – в купі, доволі – до волі, по-іншому – по іншому.

 

Вправа 4.Перепишіть, вставляючи замість крапок и або і.

Трич.., мовчк.., сидяч.., по-людськ.., безвіст.., опівноч.., назавжд.., почаст.., в цілост.., позаоч.., увечер.., повол.., інкол.., навстоячк.., відтод.. .

 

Вправа 5.Згрупуйте наведені прийменники у синонімічні ряди.

Навкруг, заради, крім, для, край, виключаючи, серед, обабіч, коло, мимо, круг, повз, довкола, за винятком, ради, посеред, мимо, через, опріч, окрім, побіля, задля.

 

Вправа 6. Складіть по два речення з поданими словами так, щоб в одному випадку вони були повнозначними частинами мови, а в другому – прийменниками.

Коло, край, близько, поблизу, вздовж, назустріч.

Вправа 7.Установіть розряд за будовою та з’ясуйте походження сполучників. Із декількома з них складіть речення.

Якби, тому що, і, у зв’язку з тим що, щоб, дарма що, аж поки, неначебто, немовби, але, та.

 

Питання, винесені на позааудиторне самостійне опрацювання:

1. Аналіз прислівників з погляду морфологічної структури.

2. Аналіз присліників, утворених різними способами.

3. Спостереження за наголосом прислівників.

4. Синонімія прийменників.

5. Перехід самостійних слів у прийменники.

6. Різниця між сполучниками і сполучними словами.

7. Правопис сполучників.

 

Прочитайте і законспектуйте С. 297, 301 з підручника "Сучасна українська літературна мова" за ред. М.Я. Плющ.

Прочитайте і законспектуйте С. 37 – 40 Українського правопису.

 

Вправа 8. Поділіть прислівники на групи за морфологічними типами, з’ясуйте правопис складних прислівників.

В/смак, в/знаки, до/не/давна, до/сита, на/перед, по/вік/віки, на/при/кінці, по/простому, по/просту, за/даремно, в/тричі, за/довго, як/небудь, після/завтра, коли/не/коли, в/нічию, на/в/сидячки, ось/ось, в/десятеро, с/права, чим/діж, до/схочу, само/хіть, по/дружньому, по/нашому, в/чотирьох, в/п’яте, вряди/годи, любо/дорого, що/року, на/двоє, на/все/біч, по/перше, на/приклад, на/добра/ніч, віч/на/віч, раз/у/раз, в/останнє, від/тепер, на/далі, чим/раз, мимо/хідь, силоа/силенна, більш/менш, за/пані/брата, на/тще/серце, до/речі, пліч/о/пліч, плече/в/плече, по/чім, на/поготові, по/малу, в/купі, в/голос, до/волі, по/під/тинню, о/пів/ночі, по/де/куди, казна/звідки, ні/звідки, на/віщо, перед/усім, при/тім, будь/де, де/небудь, зо/зла, с/під/лоба.

 

Вправа 9.Поясніть походження, спосіб творення поданих прислівників.

Двічі, гірко, по-батьківськи, запанібрата, сила-силенна, віч-на-віч, зблизька, час від часу, зопалу, стрімголов, зарання, по-друге, абикуди, спересердя, сторч, якнайдалі, навмання, по-справжньому, верхи, вволю, нахил, босоніж, навздогін, пригнічено, лежма, тричі, похапцем, всупереч, пліч-о-пліч, вдесятеро, по-вовчи, мимохіть, дотепер, галопом, кінець-кінцем, слідом, силоміць, вчора, рівномірно, пошепки, поволі, менше, жартома, ніжніше.

 

Вправа 10.Перепишіть, знімаючи риску. Поясніть правопис.

Дарма/що, от/же, що/б, мов/би/то, в/міру/того/як, ото/ж/бо, не/мов/би/то, після/того/як, тільки/но, коли/б/то, але/ж, за/те, то/б/то, це/б/то, як/би, а/ні/ж, наче/б/то, тому/що, через/те/що.

 

Порядок морфологічного розбору прислівників

І. Частина мови, її значення.

ІІ. Морфологічні ознаки:

1. Незмінюване слово.

2. Група за значенням.

1. Ступінь порівняння (якщо має).

2. З яким словом пов'язаний прислівник (дієсловом, прикметником, прислівником, іменником).

ІІІ. Синтаксична роль у реченні.

 

Порядок морфологічного розбору прийменників

І. Частина мови, (службова).

ІІ. Морфологічні ознаки:

1. Незмінюване слово.

2. Первинний чи вторинний.

3. З формою якого відмінка вжито в реченні.

4. Які відношення виражає.

 

Порядок морфологічного розбору сполучників

І. Частина мови, (службова).

ІІ. Морфологічні ознаки:

1. Незмінюване слово.

2. Який за будовою.

3. Що поєднує. Сурядний чи підрядний.

4. Які відношення виражає, до якої групи належить.

 

Література

1. Сучасна українська літературна мова / за ред. М.Я.Плющ. — К., 2000. — С. 295 – 306.

2. Сучасна українська літературна мова / за ред. О.Д.Пономарева. — К., 1997. — С. 194 – 213.

3. Український правопис. — К., 1993. — С. 37 – 40.

Додаткова література:

1. Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. Сучасна українська літературна мова. — К., 1995.

2. Сучасна українська літературна мова / за ред. А.П.Грищенка. — К., 1997.

3. Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За заг.ред. І.К.Білодіда. — К.: Наук. думка, 1969.

4. Українська мова. Енциклопедія / Русанівський В.М., Тараненко О.О. та ін.. – К., 2000.


Практичне заняття 4.Функціональні та структурні різновиди часток. Вигук.

1.Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням, їх функції.

2. Правопис часток

3. Вигук як проміжна частина мови між самостійними та службовими. Розряди вигуків за значенням.

 

Прочитайте і законспектуйте С. 306 – 310 з підручника "Сучасна українська літературна мова" за ред. М.Я. Плющ.

 

Вправа 1. Перепишіть, знімаючи риску. Поясніть правопис.

Хоч/би, ні/би/то, не/наче, хоч/би, дарма/що, не/зважаючи/на/те/що, так/що, а/бо/ж, коли/б/то, тому/то, як/би/то, через/те/що, тако/ж, а/ні/ж, а/чи, від/так, у/наслідок/того/що.

 

Вправа 2. Розподіліть частки на групи за функціонально-семантичними особливостями.

Хай, ну, ні, атож, мов, так, бодай, атож, хіба, не, собі, тільки, майже, саме, якраз, невже.

 

Вправа 3.Утворіть займенники, прислівники за допомогою поданих часток. Складіть з утвореними словами речення.

Хтозна-, аби, казна-, -небудь, -сь, -то, -таки.

 

Вправа 4.Випишіть із поданих речень вигуки. Зробіть їхній морфологічний розбір.

1. Гей, як вийде сонце з-за діброви, Як на плесі крикнуть сірі гуси І щаслива в лузі перепілка З трав роси холодної нап’ється ... (М. Рильський). 2. – Ну й скубуться, Боже мій! – скрикнув на вулиці Яша. – Любо дивитись. Той тому – гав! а той – гав-гав! (В. Підмогильний). 3. Ну, пращай же, - каже, - Варко! Якщо завтра тобі вільно буде, то я й завтра прийду. 4. Ану, справді, заграй, я послухаю... Заграй, Іване! – прохав брат. 5. І мати припала до червоненького личка хлопця... – Ну, годі ж тобі лежати. Годі. Уставай, будемо одягатися. 6. – Ай! – скрикнув білоголовий, і його зелені очі залилися слізьми. 7. – О-о! Вже почалося Купало! – побачивши вогнище, загомоніли в селі. 8. Ох мені ж лихо! – думаю. – Не дай, господи, занедужаю (Панас Мирний).

 

Питання, винесені на позааудиторне самостійне опрацювання:

1. Структурні різновиди часток.

2. Явище інтер’єктивації.

 

Прочитайте і законспектуйте С. 164, з підручника "Сучасна українська літературна мова" за ред. М.Я. Плющ.

Прочитайте і законспектуйте С. 42 – 45 Українського правопису.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.012 с.)