Спеціальності «Філологія: російська, українська мова і література»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Спеціальності «Філологія: російська, українська мова і література»
Основна література

1. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С.О. Караман, О.В. Караман, М.Я. Плющ [та ін.] ; За ред. С.О. Карамана. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 560 с.

2. Сучасна українська літературна мова : підручник / А.П. Грищенко, Л.І. Мацько, М.Я. Плющ та ін. ; За ред. А.П. Грищенка. – К. : Вища школа, 1997. – 493 с.

3. Сучасна українська літературна мова : підручник / М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас та ін.; За ред. М.Я. Плющ. – К. : Вища шк., 2005. – 430 с.

4. Сучасна українська мова : підручник / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін. ; За ред. О. Д. Пономарева. – Вид. 3-тє, перероб. – К. : Либідь, 2005. – 488 с.

5. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія : навч. посіб. / Бондар О.І., Карпенко Ю.О., Микитин-Дружинець М.Л. – К. : ВЦ «Академія», 2006. – 368 с.

6. Шкуратяна Н.Г. Сучасна українська літературна мова : навч. посібник / Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. – К. : Літера, 2000. – 688 с.

 

Додаткова література

1. Гнатюк Л.П. Українська мова. Особливості практичного застосування / Гнатюк Л.П., Бас-Кононенко О.В. — К. : Знання-Прес, 2006. — 259 с.

2. Історія української мови : хрестоматія / Упорядники С.Я. Єрмоленко, А.К. Мойсієнко ; Автор передмови С.Я. Єрмоленко. – К. : Либідь, 1996. – 288 с.

3. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови : підручник / О.Д. Пономарів. – К. : Либідь, 1993.— 248 с.

4. Сучасна українська літературна мова : зб. вправ / М.Я. Плющ, О.І. Леута, Н.П. Гальона. – К. : Вища школа, 2003. – 287 с.

5. Сучасна українська літературна мова : зб. завдань для лабор. робіт / Колоїз Ж.В., Малюга Н.М., Явір В.В. – К. : Знання, 2006. – 356 с.

6. Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Орфоепія. Графіка і орфографія. Завдання і вправи : навч. посіб. / Н.І. Тоцька. – К. : Вища школа, 1995. – 151 с.

 


МОДУЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 1

 

1. Морфологія як граматичне вчення про систему форм слова та засоби їх вираження.

Завдання: виконання вправи № 194(І,ІІ), с.72.

Збірник вправ: Навч.посіб. /М.Я.Плющ, О.І.Леута, Н.П.Гальона.

 

2. Синтаксис як розділ науки про мову, що вивчає будову словосполучень і речень.

Завдання: виконання вправ № 195,196, с.73.

Збірник вправ: Навч.посіб. /М.Я.Плющ, О.І.Леута, Н.П.Гальона.

 

3. Взаємозв'язок між словом і словоформою.

Завдання: написання плану і підготування доповіді.

 

4. Повнозначні /самостійні/ та неповнозначні /службові/ частини мови.

Завдання: написання реферату і його репрезентування.

 

5. Словотвір іменників.

Завдання: виконання тестів.

 

Тестування СЛОВОТВІР ІМЕННИКІВ
1. У яких рядках усі іменники утворено префіксально-суфіксальним способом?
 1. Вагончик, дитятко, долинка, дощик, вовчище.
 2. їжачиха, висота, широчінь, здоровань, зелень.
 3. Ягідка, матуся, вихід, українка, перловка.
 4. Подорожник, суглинок, підвіконня, звістка, міжбрів'я.
 5. Синь, блакить, розклад, вишиванка, рядок.
 6. Моряк, пекарня, байкар, горянка, житель.
 7. Нагрудник, безсилість, безрукавка, безхребетність, відлюдність.
 8. Плавець, співець, берізка, переклад, чорноморець.
 9. Боксер, українець, вівсянка, заспів, недогляд.
 10. Водичка, перехід, морозець, переклад, законодавство.
2. У яких рядках усі іменники утворено префіксальним способом?
 1. Книга, школа, рівнина, доброта, сіно.
 2. Кість, лікар, яструб, виліт, правнук.
 3. Шахта, голова, скарб, двір, степ.
 4. Прадід, пагорб, недруг, суперкнига, передмова.
 5. Черешенька, широчінь, дитинство, битва, картоплина.
 6. Горище, днище, літун, далина, ріжок.
 7. Лісостеп, лісотундра, лісохімія, лісосплав, лісосклад.
 8. Безвість, безчестя, підгрупа, побережжя, правнук.
 9. Дівчина, візок, вовчище, бігун, сінце.
 10. Праліс, прадід, передісторія, вихід, забіг.
3. Визначте, у яких рядках твірні похідних слів належать до однієї частини мови.
 1. Помста, розробка, виварка, вчителька, дрімота.
 2. Розмова, світанок, кривляка, грілка, біднота.
 3. Вишиванка, розписка, плавка, вискочка, синь.
 4. Задавака, жуйка, зівок, рева, лісок.
 5. Ковток, шепіт, вариво, жених, виграш.
 6. Сотник, потроїти, всімох, вісімка, збільшити.
 7. Сотка, десятеро, двійня, втретє, по-друге.
 8. Пастух, свекруха, обіцянка, пустослів'я, обговорення.
 9. Виробництво, відвідини, лестощі, приміщення, гарбузиння.
 10. Керівництво, спуск, мандрівник, недоварити, повстанець.
 11. Спокуса, поцілунок, пахощі, мудрець, прибулець.
 12. Наступ, ковзкий, платний, віддзеркалювати, просьба.
 13. Трійня, одиначка, кількісний, численний, дев'ятка.
 14. Відсоток, одинокий, самотній, численність, червонець.
 15. Трійця, трояк, напарник, по-перше, вчотирьох.
4. Яким способом утворено іменники прабатьківщина, підстанція, присмак, незгода, суперклас?
 1. Префіксально-суфіксальним.
 2. Префіксальним.
 3. Суфіксальним.
 4. Складанням основ або слів.
 5. Переходом прикметників у іменники.
5. Яким способом утворено іменники прамова, передісторія, призвук, неволя, суперприз?
 1. Суфіксальним.
 2. Префіксально-суфіксальним.
 3. Переходом прикметників в іменники.
 4. Префіксальним.
 5. Складанням основ або слів.
6. У яких рядках усі іменники утворено суфіксальним способом?
 1. Шахтар, викладач, голівка, сестричка, візник.
 2. Студент, учень, теплота, ягода, молоко.
 3. Полісся, комарик, сталевар, суглинок, розклад.
 4. Лікарня, лікар, кістка, кість, яструб.
 5. Розлука, вистава, ходіння, щастя, лісопарк.
 6. Правнук, вихователь, подорожник, вишивка, зліт.
 7. Синочок, передзвін, сестричка, Прикарпаття, довідка.
 8. Верболози, димар, чайник, розклад, вибори.
 9. Законодавство, вихід, складач, доказ, передвечір'я.
 10. Вовчиха, селище, квіточка, рученька, пісняр.
7. У якому рядку слова розташовано так, щоб кожне попереднє було твірним для наступного?
 1. 1.Свій ® свояк ® своячка ® свояцтво.
 2. Зелений ® зелененький ® зеленіти ® позеленити ® позеленіння.
 3. Мудрий ® мудрувати ® мудрування ® мудрощі.
 4. Свіжий ® свіжіший ® свіжішати ® посвіжішати ® свіжозораний.
 5. Твердий ® твердіти ® затвердіти ® затвердіння.
8. У якому рядку подано твірні слова до похідних хід, біг, веселість, коли-небудь, синь?
 1. Ходіння, біганина, веселити, синіти, колись.
 2. Входити, забіг, веселенький, синюватий, небудь.
 3. Ходити, бігати, веселий, коли, синій.
 4. Ходи, бігун, веселун, синька, деколи.
 5. Хода, пробіг, весело, синець, кого-небудь.
9. Яким способом утворено іменники навчання, теплота, визволитель, потомство, гілочка?
 1. Префіксально-суфіксальним.
 2. Суфіксальним.
 3. Переходом прикметників в іменники.
 4. Складанням скорочених основ.
 5. Префіксальним.
10. Яке слово утворено основоскладанням?
 1. Письменник.
 2. Лісостеп.
 3. Перебудова.
 4. Вирощувати.
 5. Дитинство.
11. Виберіть рядок, у якому слова в парах є твірним — похідним.
 1. Поклик — покликати; позначка — знак; пестливий — пестити.
 2. Будова — перебудова; варити — переварити; орати — орач.
 3. Знижка — знизити; по-румунськи — Румунія; купчиха — купець.
 4. Безпомилковий — помилковий; здобувач — здобувати; знекровити — кров
 5. Ткачиха — ткати; обеззброїти — зброя; узагальнювати — загальний.
12. Яким способом утворено іменники прислівник, передплужник, безпам'ятство, надколінок, підфарник?
 1. Суфіксальним.
 2. Переходом прикметників в іменники.
 3. Префіксально-суфіксальним.
 4. Префіксальним.
 5. Складанням основ або слів.
13. Визначте неправильно впорядкований словотвірний ланцюжок.
 1. Вчити ®вчитель ® вчителька.
 2. Вчити ® учень ® учениця.
 3. Вчити ® навчити ® навчання.
 4. Вчити ® вчитель ® вчителювати.
 5. Вчити ® учительський ®учительство.
14. У якому рядку слова розташовано так, щоб кожне попереднє було твірним для наступного?
 1. Верх ® вершник ® вершниця ® вершок ® верхом.
 2. Лід ® льодина ®льодинка ® льодистий ® льодовитий ® льодовитість.
 3. Слід ® слідок ®слідочок ® слідство ® слідчий.
 4. Франція ® француз ® французький ® по-французьки.
 5. Німець ® німецький ® по-німецькому ® німка.
15. У яких рядках усі іменники утворено складанням основ або слів?
 1. Чорногуз, овочесховище, костоправ, медінститут, трикутник.
 2. Побережжя, бездушшя, суперклас, недоля, напад.
 3. Заголовок, контрнаступ, чорноморець, всюдихід, мореплав.
 4. Важкоатлет, дощомір, землетрус, життєпис, водограй.
 5. Дітвора, слухання, півгодини, Прикарпаття, співрозмовник.
 6. Жар-птиця, піднебесся, підземелля, ключик, татусь.
 7. Полісся, бездоріжжя, суперприз, сівба, неволя.
 8. Підстанція, контратака, коріння, мовознавець, синок.
 9. Законодавець, піваркуша, Закарпаття, свят-вечір, передмістя.
 10. Любов, вість, море, край, праця.
16. Яким способом утворено слово гідростанція?
 1. Префіксальним.
 2. Суфіксальним.
 3. Префіксально-суфіксальним.
 4. Основоскладанням.
 5. Переходом в іншу частину мови.
17. Яким способом утворено іменники лісотундра, горицвіт, пів'яблука, свят-вечір, сторіччя?
 1. Суфіксальним.
 2. Префіксальним.
 3. Префіксально-суфіксальним.
 4. Переходом прикметників в іменники.
 5. Складанням основ або слів.
18. У якому рядку всі слова утворено від дієслів?
 1. Веселість, радість, сміливість, заздрість, хмарність.
 2. Читання, ходіння, знання, учитель, видання.
 3. Біг, синь, міць, денний, хід.
 4. Лісок, садок, похід, мандри, картопляник.
 5. Біліти, білити, радіти, сумувати, веселити.
19. Виберіть слова, утворені безсуфіксним способом.
 1. Веслування.
 2. Шум.
 3. Здрібнілість.
 4. Безмірність.
 5. Сучасність.
 6. Учитель.
 7. Спів.
 8. Гризун.
 9. Співак.
 10. Білизна.
20. Яким способом утворено іменники читання, доброта, вихователь, садівництво, вершечок?
 1. Префіксальним.
 2. Суфіксальним.
 3. Префіксально-суфіксальним.
 4. Переходом прикметників в іменники.
 5. Складанням скорочених основ.
21. У якому рядку всі слова, подані в парах, є твірним — похідним?
 1. Знедолити — доля; мрійниця — мріяти; тигреня — тигр.
 2. Непривітний — привітний; читальний — читати; неприхованість — ховати.
 3. Схованка — сховати; занімілість — занімілий; відродження — відродити.
 4. Поливати — поливальний; труд — трудівник; історія — історик.
 5. Надзвичайно — звичайний; перелічити — лічити; добувний — добувати.
 

 


Практичне заняття № 1

Граматика української мови як учення про її морфологічну та синтаксичну будову. Основні граматичні поняття. Морфологія. Частини мови та принципи їх виділення в укра­їнській мові

 

План

1. Морфологія і синтаксис як розділи граматики.

2. Основні граматичні поняття: граматичне значення, граматична форма, граматична категорія.

3. Граматичне значення слова у його відношенні до лексичного значення.

4. Граматична форма слова. Синтетичні й аналітичні форми слів в українській мові.

5. Граматична категорія. Система граматичних категорій в українській мові. Морфологічні, синтаксичні та лексико-граматичні категорії.

6. По­няття про словоформу.

7. Частини мови та принципи їх виділення в українській мові.

8. Поняття про слова категорії стану та модальні слова як окремі лексико-граматичні розряди.

 

Література

1. Сучасна українська літературна мова. Морфологія / за ред. І. К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1969. – С. 15-22.

2. Жовтобрюх М.А. Курс сучасної української літературної мови / Жовтобрюх М.А., Кулик Б. М. – К. : Вища шк., 1972. – С.181-189.

3. Безпояско О.К. Граматика української мови. Морфологія / Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. – К. : Либідь, 1993. – С.5-15.

4. Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті / Вихованець І.Р. – К. : Наук. думка, 1988. – С.5-40.

5. Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Синтаксис / Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Чернов Є. І. – К. : Вища шк., 1989. – С.3-9, 14-25.

6. Сучасна українська літературна мова / за ред. М. Я. Плющ. – К.: Вища шк., 2005.– С.194-200.

7. Сучасна українська літературна мова / за ред. О.Д.Пономарева – К.:Либідь, 1997. – С.114-118.

8. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови. Морфологія / Загнітко А.П. – Донецьк : ДонДУ, 1996. – 437 с.

9. Горпинич В.О. Українська морфологія / Горпинич В.О. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2002.– 350с.

10. Теоретична морфологія української мови: Академ. граматика укр. мови / І. Вихованець, К. Городенська; за ред. І. Вихованця. – К.: Унів. вид-во «Пульсари», 2004. – С. 7-43.

 

Контрольні питання:

1. Схарактеризуйте сутність лексичного і граматичного значення слова. Що спільного і відмінного між лексичним і граматичним значенням?

2. Які слова виражають лише граматичне значення?

3. Чи може одне і те ж граматичне значення виражатися різними граматичними формами?

4. Чи може одна і та ж граматична форма виражати різні граматичні значення?

5. У чому відмінність між синтетичним і аналітичним способами вираження граматичних значень?

6. Що таке граматична категорія? Які категорії властиві українській мові?

7. Що таке частини мови? Які основні категоріальні ознаки частин мови?

8. Розкрийте суть наявних у сучасній лінгвістичній теорії двох підходів до класифікації частин мови?

9. Доведіть правомірність поділу частин мови на повнозначні і неповнозначні. Обґрунтуйте лінгвістичний статус службових частин мови.

10. Яке місце в системі частин мови посідають слова категорії стану, модальні слова і вигуки?

 

Практичні завдання

1. Які слова в наведених реченнях мають граматичне й лексичне значення? З’ясуйте ці значення.

Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову (Л. Костенко).

Кожному мила своя сторона (Г. Сковорода).

Вітчизна — ось і альфа і омега! (Д. Павличко.)

2. Назвіть способи й засоби вираження граматичних значень слова, схарактеризуйте в кожному окремому випадку.

Побудував – побудував би, зимИ – зИми, долоні – в долоні, ломити – зламати, мудрий – мудріший, прилітати – прилетіти, скликАти – склИкати, ми – нас, доцільний – більш доцільний, співає – хай співає, читати – прочитати.

Успіх супроводжує настрій. Настрій супроводжує успіх.

3. З поданих речень випишіть приклади синтетичних та аналітичних граматичних форм змінних слів. Назвіть, які граматичні значення вони виражають.

Погляньте в степ душі моєї —

Там сонце серця в світ сія,

В ріці життя цвітуть лілеї

І пахне Таврія моя.

 

Ота, що струнами колосся

Від ніжних дотиків вітрів

Дзвеніла арфою…

Подосі

Бринять мелодії старі… (М. Тимошенко)

4. Які граматичні категорії можна виявити в результаті аналізу таких пар слів?

Малювати – малюватися, думаю – думав – думатиму, поет – поети, мій – мого – моєму, говорити – сказати, споруджуючи – спорудивши.

5. Проаналізуйте текст за віднесеністю слів до частин мови: за загальним значенням (частиномовним), морфологічними ознаками й морфемною будовою, за синтаксичною роллю в реченні.

Терпи, терпи - терпець тебе шліфує,

сталить твій дух - отож терпи, терпи.

Ніхто тебе в недолі не врятує,

ніхто й не зіб'є з власної тропи.

На ній і стій, і стій, допоки скону,

допоки світу й сонця - стій і стій.

Хай шлях до раю, пекла чи полону -

тримайся далі розпачу й надій.

Торуй свій шлях, той, що твоїм назвався,

той, що обрав тебе, як побратим.

До нього змалку ти заповідався

сумним осердям, поглядом сумним. (В. Стус)

6. Які слова в наведених уривках стоять поза прийнятою в школі класифікацією частин мови?

Та шлях до правди торний і крутий,

І я, напевне, також пам’ятаю,

Що білий світ не тільки з доброти,

Що руки і руйнують, і стріляють. (Г. Чубач)

Жаль мені всіх літ юначих,

Жаль, що проминають,

Мов ті квіти весняні

Рано оцвітають. (В. Гартованець)

7. Складіть 5-7 речень, у яких би простежувались явища переходу з однієї частини мови в іншу.

 


Практичне заняття № 2Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.012 с.)