ОЦІНКА ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ ЖИТЕЛІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОЦІНКА ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ ЖИТЕЛІВSWOT-аналіз - це оцінка стартових можливостей перед розробкою практичних кроків по реалізації Стратегічного плану.

Практичне застосування методик SWOT-аналізу показало, що найкраще визначення для сильних та слабких сторін, це ‑ певні реально існуючі на момент здійснення аналізу фактори, які громада отримала від природи чи історії ‑ кліматичні умови, географічне розташування, стан економіки, інфраструктура та природне середовище, склад населення, а також існуючих передумов для позитивних чи негативних процесів.

Можливості та загрози ‑ фактори, які можуть (хоча і не обов’язково) виникнути незалежно від громади як наслідок її зусиль чи бездіяльності, а на момент здійснення аналізу вони або взагалі не існують, або дають про себе знати у вигляді тенденцій, несуттєвих проявів.

За підсумками проведеного аналізу всі фактори зведені в таблиці згідно пріоритетних напрямків та проставленого опитуваними їх рейтингу

УЗАГАЛЬНЕНИЙ SWOT-АНАЛІЗ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНКЕТУВАННЯ

НАПРЯМОК 1: СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Сильні сторони
Великий та потужний промисловий потенціал міста
Зручне географічне розташування міста
Кваліфіковані трудові ресурси
Потужна сировинна база
Історичний статус міста
Розвинутий підприємницький потенціал
Наявність міжнародних зв’язків
Слабкі сторони
Відходи виробництва, що шкідливо впливають на екологічний стан міста
ЗАЕС у 8-км від міста
На виробництві діють застарілі енергозатратні технології
Нерозвинутість транспортної мережі
Незадовільний демографічний стан
«Зайняті» площі в центрі міста не використовуються для його розвитку
Непрацюючі виробництва (Нитковий комбінат…)
Можливості
Створити дієвий стратегічний план сталого розвитку міста до 2020 року
Перепрофілювання депресивного виробництва
Розвиток незадіяних територій та виробничих площ
Розвиток незадіяних територій в центрі міста
Переробка відходів
Перекваліфікація трудових ресурсів (формування муніципального замовлення)
Впровадження закордонного досвіду партнерських міст
Створення комплексного інвестиційного плану
Розвиток спортивних комплексів
Загрози
Погіршення здоров’я населення та екологічного стану міста
ЗАЕС у 8-км від міста
Прогресуюче підтоплення міста
Погіршення якості водних ресурсів каховського водосховища
Руйнування дамби та водозахисних споруд
Руйнування житла та мереж
Моральний розклад громади
Руйнування історичного надбання

 

НАПРЯМОК 2: ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ В МІСТІ

Сильні сторони
Компактність міста
Сприятливі кліматичні умови
Самодостатнє інженерне забезпечення
Високий відсоток забезпечення житлом
Мережа закладів освіти та охорони здоров’я
Відкритість та прозорість місцевого самоврядування
Забезпечення мешканців виробництвом сільськогосподарських продуктів
Мережа закладів базової та вищої освіти
Високе інформаційне забезпечення
Мережа закладів розвитку культури та спорту
Слабкі сторони
Незадовільний стан інженерних комунікацій, доріг та шляхопроводів
Застарілий житловий фонд
Незадовільний стан дощової каналізації
Складні ґрунти
Вузькі напрямки підготовки спеціалістів
Складна демографічна ситуація
Відсутність альтернатив існуючому громадському транспорту
Відсутність об’їзної дороги
Низьке технічне забезпечення комунальних підприємств
Можливості
Розширення доходних джерел міського бюджету
Поліпшення екологічного стану міста
Розвиток туристичної інфраструктури
Відродження зон відпочинку городян
Створення історично-туристичного кластеру
Покращення ландшафтного дизайну
Відродження Микитинської січи
Розвиток телекомунікацій
Створення агроцентру та технопарку
Розвиток та підтримка народно-прикладного мистецтва та сувенірного виробництва
Створення та розвиток культурно-патріотичних закладів і організацій
Загрози
Демографічна «старілість» міста
Дефіцит коштів в міському бюджеті для розвитку міста
Розширення підтоплення та просадочних ґрунтів
Загрози існування ЗАЕС
Забруднення ґрунтових вод
Накопичення відходів без їх утилізації
Неможливість працевлаштування молоді та придбання житла для молодих сімей

 

НАПРЯМОК 3: РОЗВИТОК ГРОМАДИ ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

Сильні сторони
Зворотній зв'язок з органами влади в місті
Членство в асоціації міст та громад України
Мережа ОСББ (180 будинків, 25% від загальної кількості будинків)
Координаційні та галузеві ради підприємців
Мережа квартальних комітетів – 40%
Партнерство з USAID
Відкритість та прозорість влади
Громадські організації
Слабкі сторони
Недосконалість законодавства
Незадовільне фінансування ОМС щодо делегованих повноважень
Пасивність громади в управлінні містом
Неактуальність генплану забудови міста
Незручність міста для проживання людей з обмеженими можливостями
Відсутність взаємодії між ОСББ
Відсутність статуту міста
Можливості
Створення асоціації органів самоорганізації населення
Розширення міжнародного та регіонального партнерства
Оновлення генплану забудови міста як джерела розвитку громади
Участь у європейській асоціації міст стійкого розвитку
Затвердження статуту міста
Удосконалення міського сайту
Загрози
Морально-етична деградація населення
Політична та фінансова нестабільність в державі
Залучення до системи управління некваліфікованих спеціалістів
Нездатність протидіяти розміщенню «СВЯП» на території ЗАЕС
Недовіра до дій влади

 

4. РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ЖИТЕЛІВ

Ціль опитування

Опитування жителів м. Нікополя в період підготовки Стратегічного плану сталого розвитку були засновані на досвіді міст України, та європейському досвіді міст Польщі. Для успішного виконання будь-якого Стратегічного плану необхідно обов'язково підключати до процесу стратегічного планування всі верстви громади. Громада має відчути, що в місті відбуваються реальні позитивні зміни й, головне, що ці зміни більшість вважає дуже важливими для кожного.

 

Метод опитування

В період підготовки Стратегічного плану сталого розвитку міста було проведене анкетування жителів м. Нікополь. Анкета «Мета та пріоритетні напрями розвитку» складалася з питань, зразком у яких були надані галузі та цілі розвитку, напрямки діяльності, де потрібно було визначити і оцінити запропоноване, та додати свої пропозиції. Пропонувалося дати відкриті відповіді. Спосіб поширення - через школи, вищі та середньо спеціальні заклади міста.

Також на сайті Нікопольської міської ради було створено форум на тему «Стратегічний план розвитку міста», на якому всі бажаючі мали змогу залишити свої коментарі. Аналіз відповідей на питання анкети та коментарі на форумі свідчать про те, що переважній більшості населення всіх вікових категорій (98% всіх опитаних) не байдужа перспектива розвитку рідного міста, з чого можна зробити висновок про активну громадську позицію населення і можливість залучення громади до реалізації завдань стратегічного плану.

 

УЗАГАЛЬНЕНА АНКЕТА «Мета та пріоритетні напрямки розвитку»

 

ПИТАННЯ 1: ЦІЛІ РОЗВИТКУ

Ступінь важливості цілей розвитку міста Нікополя була визначена наступним чином:

Дуже важливо; 2 - важливо; 3 - менш важливо, і т.д.

Ціль розвитку Ступінь важливості
Зростання якості життя
Соціальна стабілізація
Зміцнення здоров'я населення
Поліпшення екологічної обстановки
Зниження рівня злочинності
Зниження рівня наркоманії
Зростання економічної активності
Удосконалювання інфраструктури міста
Зростання привабливості міста для туристів
Зміцнення сприятливого іміджу міста
Підвищення професіоналізму місцевого самоврядування
Розширення участі населення в місцевому самоврядуванні

 

ПИТАННЯ 2: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Визначені пріоритетними в роботі адміністрації органів місцевого самоврядування міста Нікополь:

У соціальній сфері:

Напрямок діяльності Ступінь важливості
Забезпечення соціальної стабільності
Забезпечення гарантованого мінімуму медичного обслуговування
Реформування житлового сектора
Підтримка установ освіти та культури
Забезпечення екологічної безпеки
Адресна соціальна підтримка
Підтримка та розвиток фізкультури і спорту

В економічній сфері:

Напрямок діяльності Ступінь важливості
Сприяння розвитку промислових підприємств
Поліпшення ділового клімату, залучення інвестицій
Створення конкурентного середовища
Підтримка малого й середнього бізнесу

У сфері інфраструктури, комунального господарства:

Напрямок діяльності Ступінь важливості
Ефективне керування комунальним господарством
Реконструкція дорожніх мереж
Реконструкція інженерних мереж
Приватизація галузей комунального господарства
Ресурсозбереження в господарстві міста
Збір та утилізація твердих побутових відходів
Відродження історичної частини міста

 

ПИТАННЯ 3: ОСНОВНІ ГАЛУЗІ РОЗВИТКУ МІСТА

Галузі, що повинні в перспективі визначати обличчя міста й зможуть стати основою його соціально-економічного розвитку:

1) збільшення доходів бюджету міста; 2) забезпечення зайнятості населення;Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 89; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.198.139.112 (0.008 с.)