Оцінка ефективності використання нематеріальних активівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оцінка ефективності використання нематеріальних активівВідповідно до п.4 П(С)БО 8 нематеріальним активом є немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання понад один рік.

Нематеріальні активи – це будь-які активи, що не мають матеріальної форми, за винятком:

- грошових коштів та їх еквівалентів;

- дебіторської заборгованості.

Ідентифікованими вважаються придбані активи, що можуть бути придбані чи продані окремо від інших активів підприємства.

Існує багато типів і класів нематеріальних активів, але найчастіше їх класифікують за шістьма основними категоріями:

1. Нематеріальні активи, пов’язані з ринком. Активи, що найбільше застосовуються в маркетингу, при просуванні товарів і послуг. Наприклад, торгові марки, фірмові імена, газетні заголовки, доменні імена.

2. Нематеріальні активи, пов’язані з замовником. Утворюються у результаті взаємодії з партнерами. Наприклад, список замовників (клієнтів), невиконаних замовлень.

3. Нематеріальні активи, пов’язані з мистецтвом. Авторські права на літературні, музичні твори, картини, фотографії , відео та аудіовізуальні матеріали.

4. Нематеріальні активи, пов’язані з договором (контрактом). Репрезентують вартість прав, що випливають з договору (контракту).

5. Нематеріальні активи, пов’язані з технічними та прикладними науками, інновацією та технічним прогресом. Наприклад, запатентовані технології та секрети виробництва.

6. Гудвіл. Його називають «найнематеріальним з нематеріальних активів» через те, що він просто «вбудований» в підприємство. Гудвіл можна продати тільки разом з підприємством. Всі нематеріальні активи, які важко ідентифікувати або оцінити, відносять до гудвілу.

Облік та аналіз нематеріальних активів ведеться щодо кожного об’кта за такими групами:

1. Права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища (енергетичними, рослинними ресурсами й ін..)

2. Права користування майном (право користування земельною ділянкою).

3. Права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо).

4. Права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо).

Оцінка ринкової вартості нематеріальних активів здійснюється на основі таких показників (див.табл. 3.3).

Таблиця 3.3 – Оцінка ринкової вартості нематеріальних активів

 

Показник Формула розрахунку Характеристика
1.Вартість об’єкта за формулою дисконтованих грошових потоків Вна = Показує вартість об’єкта на певну дату
2. Вартість об’єкта за формулою капіталізації Вна = Показує вартість об’єкта на певну дату
3.Розрахунок вартості гудвілу Г = Відображає ринкову вартість майна підприємства без урахування вартості його активів і пасивів    

прод. табл. 3.3

4.Економічний ефект від використання нематеріального активу за рахунок збільшення ціни продукції Показує реальний економічний ефект,що утвориться від використання нематеріального активу
5.Переоцінена вартість нематеріального активу ПЕ = ПВ x Відображає ринкову ціну нематеріального активу на певну дату

 

Умовні позначення:
Вна – вартість нематеріального активу; Ді – економічний ефект від використання нематеріального активу, що оцінюється, за найбільш характерний (типовий) період; Г – вартість гудвілу; П – скорегований фактичний та чистий прибуток підприємства; Р – середньоринкова дохідність на активи або власний капітал; А – ринкова вартість активів (власного капіталу); Д – економічний ефект від використання нематеріального активу; К – обсяг продукції, виробленої (реалізованої) з використанням нематеріального активу; Ц,Цб/вик – ціна одиниці продукції з використанням і без використання нематеріального активу відповідно.

 

Найчастіше право на перелічені об’єкти засвідчується:

- патентом – охоронним документом, що засвідчує приорітети, авторство і право власності на винахід (корисну модель);

- ліцензією – дозволом власника патенту (ліцензіара), що видається іншій особі (ліцензіату) на використання винаходу (корисної моделі) на певних умовах;

- авторські та суміжні з ними права (право на літературні та музичні дії, програми для ЕОМ, бази даних тощо);

- незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи (капітальні інвестиції в придбання, створення і модернізацію нематеріальних активів, використання яких за призначенням на дату балансу не відбулося);

- інші нематеріальні активи (право на здійснення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.009 с.)