Тема 6. Держава у системі макроекономічного регулюванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Держава у системі макроекономічного регулюванняТЕСТИ

Знайдіть єдину правильну відповідь

1. Метоюдержавного регулювання сучасної ринкової економіки є:

а) стимулювання економічного зростання;

б) боротьба з інфляцією;

в) стимулювання створення робочіх міст;

г) підтримка НТП;

д) вирішення екологічних проблем;

е) всі відповіді правильні.

2. Державне втручання в економіку країни спричинене необхідністю:

а) розвивати науково-технічний прогрес;

б) боротьби з інфляцією;

в) стимулювання створення робочіх міст;

г) вирішення екологічних проблем;

д) правильні відповіді а), б), в);

е) всі відповіді првильні.

3.Класичній теорії державного невтручання відповідає таке положення:

а) повна зайнятість економічних ресурсів — це норма ринкової економіки;

б) основним регулятором ринкової економіки є сукупний попит;

в) заробітна плата і ціни на товари і природні ресурси це гнучкі;

г) ринкова економіка здатна до саморегулювання;

д) правильні відповіді а) і г);

е) правильні відповіді а), б), в).

 

4. Кейнсіанській теорії державного регулювання економіки відповідає таке положення:

а) зарплата є абсолютно гнучкою;

б) зарплата є негнучкою в довгостроковому періоді;

в) зарплата є негнучкою в короткостроковому періоді;

г) ціни на товари гнучкі в короткостроковому періоді.

 

5. У системі макроекономічного регулювання держава виконує функцію:

а) розподільчу;

б) перерозподільну;

в) стабілізаційну;

г) виробничу;

д) правильні відповіді б), в);

 

6. Засобами державного регулювання є:

а) прискорена амортизація;

б) податки;

в) регулювання зайнятості;

г) бюджетна політика.

 

7. До засобів антикризової політики держави належать:

а) регулювання податкових ставок;

б) регулювання заробітної плати;

в) маніпулювання державним бюджетом;

г) регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

д) всі відповіді правильні.

 

 

Тема 7. Макроекономічна нестабільність: циклічність розвитку економіки, безробіття та інфляція

ТЕСТИ

Знайдіть єдину правильну відповідь

1. Причиною короткострокових циклів є:

а) необхідність збільшення ВВП;

б) процеси, що відбуваються на грошовому ринку;

в) необхідність оновлення об'єктів інфраструктури;

г) необхідність оновлення основного капіталу;

д) необхідність відновлення рівновагі на споживчому ринку.

 

2. Причиною середніх циклів є:

а) необхідність оновлення основного капіталу;

б) процеси, що відбуваються на грошовому ринку;

в) необхідність оновлення об'єктів інфраструктури;

г) необхідність відновлення рівновагі на споживчому ринку;

д) усі відповіді неправильні.

 

3. Причиною великого циклу є:

а) процеси, що відбуваються на грошовому ринку;

б) необхідність оновлення основного капіталу;

в) необхідність оновлення об'єктів інфраструктури;

г) необхідність зміни технологій;

д)правильні відповіді в) і г).

Яке з наведених явищ не відповідає фазі кризі?

а) зменшення обсягів виробництва;

б) зменшення обсягів інвестицій в основний капітал;

в) зменшення обсягу допомоги на випадок безробіття;

г) скорочення податкових надходжень;

д) правильні відповіді б) і г).

 

5. У чому сутність поняття "зайнятість"?

а) Праця в особистому підсобному та домашньому господарстві.

б) Участь працездатного населення у створенні матеріальних благ.

в) Участь працездатного населення у створенні матеріальних і духовних благ, в інших видах суспільно корисної праці, яка дає дохід.

г) Праця людей взагалі.

д) Усі відповіді неправильні.

 

6. Повна зайнятість забезпечується в умовах:

а) раціонального розподілу робочої сили;

б) використання робочої сили за професією;

в) відсутності безробіття;

г) відсутності циклічного безробіття;

д) відсутності усіх видів безробіття.

 

За яких умов виникає безробіття?

а) Збігання пропозиції робочої сили з попитом на неї.

б) На ринку праці попит на робочу силу менший від пропозиції.

в) Економіка країни перебуває у кризовому стані.

г) Міграція робочої сили.

д)) Усі відповіді неправильні.

 

8. Якщо працівник втратив роботу у зв'язку зі скороченням обсягу виробництва, то виникає безробіття:

а) природне;

б) циклічне;

в) структурне;

г) фрикційне;

д) структурне і фрикційне;

е) фрикційне і циклічне.

 

9. Якщо людина звільнилася з роботи за власним бажанням, то виникає безробіття:

а) структурне;

б) фрикційне;

в) циклічне;

г) структурне і фрикційне;

д) фрикційне і циклічне.

10. Рівень фрикційного безробіття повинен обов’язково…

а) бути вищим, у порівнянні з рівнем структурного безробіття;

б) бути нижчим, у порівнянні з рівнем структурного безробіття;

в) дорівнювати рівню циклічного безробіття;

г) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді неправильні.

 

11. В умовах повної зайнятості рівень фрикційного безробіття повинен:

а) бути рівним 0;

б) бути менше 1%;

в) бути менше, ніж рівень циклічної форми безробіття;

г) всі відповіді правильні;

д) усі відповіді неправильні.

12. Безробіття в умовах економічного спаду є:

а) фрикційним;

б) циклічним;

в) структурним;

г) прихованим;

д) усі відповіді неправильні.

 

13. Фактичний ВВП дорівнює потенційному за наявності лише:

а) фрикційного й циклічного безробіття;

б) структурного безробіття;

в) фрикційного й інституціонального безробіття;

г) природного безробіття;

д) усі відповіді неправильні.

 

14. Відставання фактичного ВВП від потенційного спричинюється безробіттям:

а) циклічним;

б) природним;

в) прихованим;

г) фрикційним;

д) застійним;

е) прихованим і фрикційним.

 

15. Якщо в економіці наявне загальне падіння обсягу виробництва, то:

а) фактичне безробіття більше за природне;

б) циклічне безробіття більше фактичного;

в) фактичне безробіття менше від природного;

г) фактичне безробіття дорівнює природному;

д) усі відповіді неправильні.

 

16. Які чинники безпосередньо впливають на зростан­ня зайнятості населення країни?

а) Низька заробітна плата.

б) Розширення виробництва за рахунок екстенсивних факторів.

в) Збільшення обсягів виробництва за рахунок інтен­сивних факторів.

г) Раціональне використання робочої сили.

д) Усі відповіді неправильні.

Хто регулює зайнятість і розподіл робочої сили в соціально орієнтованій ринковій економіці?

а) Держава та відповідні органи соціального захисту населення.

б) Ринок праці, біржі праці.

в) Підприємці й профспілки.

г) Політичні партії.

д) Правильні відповіді а) і б).

18. Інфляція попиту виникає в умовах, коли:

а) зростання сукупного попиту випереджає зростання сукупної пропозиції;

б) темпи зростання сукупного попиту і сукупної про­позиції однакові;

в) зростання сукупної пропозиції випереджає зростан­ня сукупного попиту;

г) усі відповіді неправильні.

 

19. Інфляція попиту виникає в умовах, коли:

а) збільшуються сукупні видатки в економіці;

б) зростають ціни на енергоресурси;

в) збільшуються середні витрати на виробництво про­дукції;

г) усі відповіді правильні.

 

21. Якщо інфляція витрат супроводжується падінням обсягів виробництва, то це явище називається:

а) девальвація;

б) неочікувана інфляція;

в) стагфляція;

г) гіперінфляція.

 

Які наслідки викликає інфляція в економіці країни?

а) Зниження реальних доходів на душу населення.

б) Підвищення інвестиційної активності.

в) Збільшення попиту на фінансові активи.

г) Підвищення курсу національної валюти.

23. Крива Філіпса показує взаємозв'язок між:

а) інфляцією витрат і безробіттям;

б) природним і циклічним безробіттям;

в) фактичним безробіттям і витратами економіки;

г) інфляцією і безробіттям.

24. Крива Філіпса фіксує зв'язок між інфляцією та:

а) пропозицією грошей;

б) безробіттям;

в) рівнем відсотку;

г) реальною ставкою відсотку;

д) податковими надходженнями до державного бюджету.

25. Найбільш незахищеними від інфляції є:

а) особи, які мають фіксовані доходи;

б) монополісти;

в) власники нерухомого майна;

г) домогосподарства;

д) власники коштовностей;

е) власники значних грошових сум.

 

26. Якщо темп інфляції в певній країні за рік склав 50%, то це:

а) нормальна інфляція;

б) помірна інфляція;

в) галопуюча інфляція;

г) гіперінфляція;

д) стагфляція;

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.011 с.)