При обчисленні ВВП подвійний рахунок виникає тоді, колиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

При обчисленні ВВП подвійний рахунок виникає тоді, колипідсумовують:

а) додану вартість, створену на всіх стадіях виробництва товарів і послуг;

б) вартість кінцевих і проміжних товарів і послуг;

в) вартість лише кінцевих товарів і послуг;

г) вартість приросту запасів у даному році;

д) державні закупівлі товарів і послуг.

 

23. Для обчислення внеску фірми у ВВП, обчисленого як суми доданої вартості, необхідно з суми продажу фірми вираховати:

а) амортизацію;

б) обсяг продажу іншим фірмам;

в) податок на додану вартість;

г) заробітну плату, виплачену її працівникам;

д) усі відповіді неправильні.

 

24. Яке твердження неправильне:

а) дефлювання - це зменшення номінального ВНП до розмірів реального, коли дефлятор ВНП більший за одиницю;

б) інфлювання - це збільшення номінального ВНП до розмірів реального, коли дефлятор ВНП менший за одиницю;

в) темп зростання реального ВНП дорівнює темпові зростання номінального ВНП плюс значення дефлятора ВНП.

г) усі відповіді правильні.

 

25. Якщо "Дженерал моторз" будує новий автомобільний завод в Україні, то:

а) ВВП України зростатиме швидше, ніж ВНП;

б) ВВП України зростатиме повільніше, ніж ВНП;

в) і ВВП, і ВНП України зменшаться, оскільки частину доходу від цих інвестицій привласнюватимуть іноземці;

г) ВВП і ВНП України зростатимуть однаковим темпом;

д) усі відповіді неправильні.

 

26. 3а рівних інших умов, якщо ціни на імпортне взуття різко зросли, то ВВП:

а) і ІСЦ зростуть на однакову величину;

б) зросте, а ІСЦ не зміниться;

в) не зміниться, а ІСЦ зросте;

г) і ІСЦ зростуть на різну величину;

д) усі твердження неправильні.

 

 

ЗАДАЧІ

 

Задача 1.Як зміниться величина реального доходу, якщо:

а) номінальний доход збільшився на 10%, а рівень цін зріс на 5%;

б) номінальний доход поточного року дорівнює 34 тис. грн., індекс цін в цьому році становив 108%, а реальний доход минулого року склав 28 тис. грн.?

Розв'язання

а)

Зміна реального доходу,% = зміна номінального доходу,% - зміна індексу цін,%

 

 

б)

 

 

 

Задача 2. Розрахуйте дефлятор ВНП, якщо у поточному році зібрали врожай яблук, груш та слив у кількості відповідно 80, 60, 40 тон. Ціни продажу у даному році становили відповідно 100, 150, 75 у. о. за кг. Ціни минулого року відповідно були 60, 90, 100 у. о. за кг.

 

Розв'язання

q1=80т = 80 тис.кг q2=60т = 60 тис.кг q3=40т = 40 тис.кг

Задача 3.Припустимо, що національне виробництво складається з двох товарів: Х- споживчий товар, Y – засіб виробництва. В поточному році було виготовлено 500 одиниць Х (ціна за одиницю 8 у. о.), та 120 одиниць Y (ціна за одиницю 20 у.о.). До кінця року 30 машин (товар Y) повинні бути замінені новими. Розрахуйте : 1) ВНП; 2) ЧНП; 3) обсяг споживання; 4) обсяг валових інвестицій; 5) обсяг чистих інвестицій.

 

Розв'язання

qx = 500 ед. qy = 120 ед. px = 8 у.o. py = 20 y.o. qy заміна = 30 машин ВНП = qx px + qy py ЧНП = ВНП – А С = qx px Ig = qy py IN = Ig - A ВНП = 500 8 + 120 20 = = 4000 + 2400 = 6400 (у.о.) A = 30 20 = 600 (у.о.) ЧНП = 6400 – 600 = 5800 (у.о.) С = 500 8 = 4000 (у.о.) Ig = 120 20 = 2400 (y.o.) IN = 2400 – 600 = 1800 (y.o.)
ВНП - ? ЧНП - ? С - ? Ig - ? IN - ?

Задача 4.Маємо наступні дані: ВНП = 750 млрд. $; споживчі витрати – 520 млрд. $; державні витрати – 90 млрд.$; чистий експорт - 10 млрд. $. Знайти: а) внутрішні приватні валові та чисті інвестиції, б) ЧНП, якщо сума амортизації складає 80 млрд. $.

 

Розв'язання

Y = 750 млрд. дол. С = 520 млрд. дол. G = 90 млрд. дол. XN – 10 млрд. дол. A – 80 млрд. дол. Y = C + Ig + G + XN Ig = Y – (C + G + XN) IN = Ig – A ЧНП = ВНП - А Ig = 750 – (520 + 90 + 10) = =750 – 620 = 130 (млрд. дол.) IN = 130 – 80 = 50 (млрд. дол.) ЧНП = 750 – 80 = 670 (млрд. дол.)
I g - ? IN - ? ЧНП - ?

 

Задача 5. Величина номінального ВНП за 3 роки та індекси рівня цін характеризуються наступними даними (млрд. $).

 

Роки Номінальний ВНП Індекс рівня цін (%) Реальний ВНП
 
 
 

 

Розрахуйте реальний ВНП для кожного року. Вкажіть в якому випадку застосований дефлятор, а в якому інфлятор ВНП.

 

Розв'язання

 

 

Задача 6. Функція споживання домашніх господарств має вид: С = 50 + 0.75Yd, де Yd – післяподатковий доход. Треба визначити обсяг заощаджень домогосподарств, якщо ставка прибуткового податку складає 13%, а особистий доход домогосподарств дорівнює 400 млн. грн.

 

Розв'язання

 

Задача 7. Використовуючи наведені нижче дані (в млрд.грн.), знайдіть:

а) ВВП;

б) доход після сплати податків (використовуваний доход)

 

Споживчі витрати – 2500;

амортизація – 100;

індивідуальні податки – 400;

нерозподілений прибуток корпорацій – 150;

непрямі податки – 200;

внески на соціальне страхування – 250;

трансфертні платежі – 200;

державні видатки – 600;

валові приватні інвестиції - 500.

 

Розв'язання

   
Y-?

 

Задача 8.Використовуючи наведені нижче дані (в млн.грн.), розрахуйте обсяг ВВП:

Залежності споживчих витрат і валових інвестицій від обсягу ВВП виражаються наступними рівняннями: C = 6 + 0,8Y; I g = 0,1 Y; державні закупки товарів та послуг становитимуть 70 млн.грн.,а чистий експорт – 15 млн.грн.

 

Розв'язання

C = 6 + 0,8 Y Ig = 0,1 Y G = 70 млн. грн. XN = 15 млн.грн. Y = C + Ig + G + XN Y = 6 + 0,8 Y + 0,1 Y + 70 + 15 0,1 Y = 91 Y = 910 (млн.грн.)
Y - ?

Задача 9.Маємо наступні дані по економіці США за 1929 рік (в млрд дол.):

 

Трансфертні платежі 4,0
Валові внутрішні інвестиції 16,2
Непрямі податки на бізнес 7,0
Особисті прибуткові податки 2,6
Чистий експорт 1,1
Нерозподілений прибуток корпорацій 2,8
Амортизація 7,9
Особисті споживчі витрати 77,2
Податки на прибуток корпорацій 1,4
Внески на соціальне страхування 0,2
Державна закупівля товарів і послуг 8,5

 

1.Розрахуйте показники ВВП і післяподаткового доходу домашніх господарств.

2.Яка величина приватних заощаджень?

3.На яку величину збільшився запас капіталу в економіці?

 

Задача 10.В економіці виробляють і споживають лише три блага – хліб, сорочки та книги.

У таблиці наведено дані про їхню кількість і ціну (за одиницю) за два роки.

 

 

Благо 2000р. 2010р.
ціна, грн. кількість ціна, грн. кількість
Хліб 500 000 400 000
Сорочки
Книги 15 000 18 000

 

 

Приймаючи 2000 рік за базовий, обчисліть для кожного з років такі показники:

а) номінальний і реальний ВВП;

б) індекс споживчих цін і дефлятор ВВП.

 

 

Задача 11.Припустимо, що в економіці виробляються і споживаються три блага. У таблиці дані кількість і ціна (за одиницю) кожного з них за два періоди.

Розрахуйте індекс Ласпейреса, індекс Пааше і індекс Фішера (1982 р. базисний період).

 

роки
кількість ціна кількість ціна
А
Б
В

 

 

Задача 12. В минулому році ВВП країни склав 600 гр.од., обсяг валових інвестицій - 105 гр.од., обсяг чистих інвестицій – 50 гр.од., обсяг споживання домашніх господарств – 350 гр.од., непрямі податки – 5 гр.од., надлишок державного бюджету – 5 гр.од..

Визначити:

1. Національний доход (НД)

2. Чистий експортПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 714; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.166.111 (0.006 с.)