Тема 5. Грошовий ринок та банківська система в ринковій економіціМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Грошовий ринок та банківська система в ринковій економіціТЕСТИ

Знайдіть єдину правильну відповідь

1. Попит на гроші для угод залежить від:

а) відсоткової ставки комерційних банків;

б) номінального валового внутрішнього продукту;

в) кількості готівкових грошей поза банками;

г) швидкості обертання грошей;

д) правильні відповіді б) і в);

е) правильні відповіді б) і г).

 

2. Якщо реальний валовий внутрішній продукт країни зменшиться, то за відносно постійної швидкості обертання грошей:

а) зросте попит на гроші для угод;

б) зменшиться попит на гроші для угод;

в) попит на гроші для угод буде незмінним;

г) усі відповіді неправильні.

 

3. Якщо реальний валовий внутрішній продукт становитиме 5000 млрд.євро, а швидкість обертання грошей – 5 раз на рік, то попит на гроші для угод дорівнюватиме:

а) 500 млрд.євро;

б) 1000 млрд.євро;

в) 1500 млрд.євро;

г) 4500 млрд.євро.

 

 

4. Попит на гроші як активи залежить від:

а) відсоткової ставки комерційних банків;

б) норми резервів комерційного банка;

в) загального обсягу грошової маси;

г) граничної схильності до заощаджень;

д) правильні відповіді а) і б).

 

5. Що із наведеного нижче не включають в агрегат М2?

а) готівкові гроші поза банками;

б) строкові депозити;

в) кошти на розрахункових рахунках;

г) кошти клієнтів за трастовими операціями банків;

д) правильні відповіді в) і г).

 

6. Загальна сума грошової маси збільшується, якщо комерційні банки країни:

а) зменшують свої надлишкові резерви;

б) збільшують обсяги кредитів, які надаються населенню;

в) збільшують свої резерви у національному банку;

г) продають облігації національному банку.

7. Що має за мету комерційний банк, зменшуючи відсоткову ставку?

а) Збільшення заощаджень населення.

б) Збільшення кредитів.

в) Сприяння інвестуванню.

г) Пожвавлення кон'юнктури ринку.

д) Правильні відповіді б) і в).

8. Що має за мету центральний банк, підвищуючи облікову ставку:

а) зменшення рівня інфляції;

б) збільшення попиту комерційних банків на кредити;

в) пожвавлення національної економіки;

г) правильні відповіді а) і б);

д) усі відповіді неправильні.

 

9. Якщо центральний банк продає велику кількість державних цінних паперів на відкритому ринку, то він переслідує мету:

а) зробити кредит більш доступним;

б) ускладнити купівлю населенням державних цінних паперів;

в) збільшити обсяг інвестицій;

г) зменшити облікову ставку;

д) зменшити загальну масу грошей в обігу.

 

10. Термін “операції на відкритому ринку” означає:

а) діяльність комерційних банків по кредитуванню фірм і населення;

б) діяльність центрального банку по наданню кредитів комерційним банкам;

в) вплив на рівень процентних ставок, зростання або зниження загального розміру позик, що надають комерційні банки;

г) операції центрального банку, що приводять до збільшення або зменшення загальної величини поточних рахунків комерційних банків;

д) діяльність центрального банку по купівлі або продажу державних цінних паперів.

 

11. Термін “облікова ставка” означає:

а) рівень зниження ціни для центрального банку, коли він купує державні цінні папери;

б) ступень тиску центрального банку на комерційні банки з метою зниження обсягу позик, що надають ці банки;

в) процентну ставку по позикам, що надає центральний банк комерційним банкам;

г) ступінь впливу центрального банку на зростання грошової маси і обсягу ВНП;

д) усі відповіді неправильні.

 

12.Якщо норма обов'язкових резервів комерційного банку становить 50%, то величина грошового мультиплікатора дорівнює:

а) 50;

б) 100;

в) 1;

г) 2;

д) 5.

 

13.Якщо номінальний ВВП зменшиться, то:

а) і попит на гроші для операцій, і сукупний попит на гроші не зміняться;

б) попит на гроші для операцій збільшиться, але сукупний попит на гроші зменшиться;

в) і попит на гроші для операцій, і сукупний попит на гроші збільшаться;

г) і попит на гроші для операцій, і сукупний попит на гроші зменшаться;

д) усі відповіді неправильні.

 

14. Яка з операцій центрального банку збільшує пропозицію грошей у національній економіці:

а) підвищення норми резервування;

б) підвищення ставки рефінансування;

в) продаж іноземної валюти населенню та комерційним банкам;

г) купівля державних цінних паперів на відкритому ринку;

д) усі відповіді неправильні.

 

15. Чим викликана різниця між номінальною процентною ставкою і реальноюпроцентною ставкою:

а) зміною податків;

б) інфляцією;

в) сеньйоражом;

г) зміною чистого експорту;

д) усі відповіді неправильні.

 

 

16. Пропозиція грошей у національній економіці збільшується щоразу, коли комерційні банки:

а) збільшують свої вклади у центральному банку;

б) зменшують свої зобов'язання за поточними рахунками;

в) збільшують обсяги кредитів, наданих домогосподарствам і виробничим одиницям;

г) правильні відповіді а) і б);

д) правильні відповіді а) і в).

 

17. Надлишкові резерви комерційного банку - це:

а) активи, які у разі потреби можуть швидко перетворюватися на готівку;

б) різниця між величиною фактичних резервів та величиною обов'язкових резервів;

в) різниця між величиною активів і власним капіталом;

г) різниця між величиною фактичних резервів та величиною понаднормативних резервів;

д) усі відповіді неправильні.

 

18. Комерційний банк може створювати безготівкові гроші в межах:

а) своїх надлишкових резервів;

б) своїх депозитів;

в) своєї готівки у касі;

г) своїх фактичних резервів;

д) своїх обов'язкових резервів.

 

19. Якщо грошова маса подвоїлась і розмір грошового мультиплікатора також збільшився у 2 рази, то пропозиція грошей:

а) не змінилась;

б) подвоїлась;

в) зросла у чотири рази;

г) зросла, але менш ніж у 2 рази;

д) усі відповіді неправильні.

 

20. Якщо центральний банк підвищує облікову ставку, то грошова маса:

а) зменшиться і пропозиція грошей також зменшиться;

б) зменшиться, а пропозиція грошей збільшиться;

в) збільшиться і пропозиція грошей збільшиться;

г) збільшиться, а пропозиція грошей зменшиться;

д) усі відповіді неправильні.

 

21. Зменшення норми резервування:

а) збільшуватиме пропозицію грошей унаслідок збільшення розміру грошового мультиплікатора;

б) збільшуватиме пропозицію грошей унаслідок зменшення розміру грошового мультиплікатора;

в) зменшуватиме пропозицію грошей унаслідок зменшення грошового мультиплікатора;

г) зменшуватиме пропозицію грошей унаслідок збільшення розміру грошового мультиплікатора;

д) усі відповіді неправильні.

 

22. Якщо центральний банк продає велику кількість державних цінних паперів домогосподарствам і комерційним банкам, то:

а) збільшиться загальна сума особистих заощаджень;

б) збільшиться загальна сума депозитів комерційних банків;

в) зменшиться сума кредитів, наданих комерційними банками;

г) знизиться рівень процентної ставки;

д) збільшиться пропозиція грошей.

 

23. Центральний банк не виконує такі функції:

а) регулювання та контроль пропозиції грошей у національній економіці;

б) емісія грошових знаків;

в) зберігання золото-валютних резервів та обов'язкових резервів комерційних банків;

г) надання кредитів населенню;

д) надання кредитів комерційним банкам.

 

ЗАДАЧІ

Задача 1.Кожний долар, призначений для угод, обертається в середньому 4 рази на рік і спрямовується на купівлю кінцевих товарів та послуг. Номінальний об'єм ВВП складає 2.4 трлн. $. Визначте величину попиту на гроші для угод.

Розв'язання

Задача 2. Припустимо, що попит на гроші для угод складає 20% номінального обсягу ВВП. Номінальний обсяг ВНП – 2 трлн. $. Пропозиція грошей - 520 млрд. $., а попит на гроші з боку активів віддзеркалює таблиця. Визначте, як зміниться рівноважна процентна ставка, якщо номінальний обсяг ВВП не зміниться, а пропозиція грошей зросте до 560 млрд. $

 

Процентна ставка (%) Попит на гроші з боку активів (млрд. дол.)

 

Розв'язання

 

 

 

Задача 3. Капітал банку складає 80 млн. грн. Обов'язкова резервна норма складає 15%. Визначте величину обов'язкового резерву і кількість грошей, які банк може дати в кредит фірмам.

 

Розв'язання

 

 

Задача 4. Грошовий обіг характеризується наступними даними:

– дрібні строкові вклади – 18,37 млрд. грн.;

– крупні строкові вклади – 1,2 млрд. грн.;

– чекові вклади – 0,93 млрд. грн.;

– безчекові ощадні вклади – 0,5 млрд. грн.;

– готівка – 2,2 млрд. грн.

Визначте: а) величину М1;

б) величину М2;

в) величину М3.

 

Розв'язання

 

1) готівка – 2,2 млрд.грн. 2) чекові вклади – 0,93 млрд.грн. 3) безчекові ощ. вклади – 0,5 млрд.грн. 4) дрібні строкові вклади – 18,37 млрд.грн. 5) великі строкові вклади – 1,2 млрд. грн. М1 = (1) + (2) М2 = М1 + (3) + (4) М3 = М2 + (5) М1 =2,2 + 0,93 = 3,13 млрд.грн. М2 = 3,13 + 0,5 + 18,37 = =22 млрд.грн. М3 = 22 + 1,2 = 23,2 млрд.грн.
М1, М2, М3 - ?

 

Задача 5. У скільки разів збільшиться кожна гривня, що попадає у банківську систему, якщо в системі діє 200 банків, а норма резервування складає 20 % ?

 

Розв'язання

 

 

 

Задача 6.У таблиці наведені дані про попит на гривні та їхню пропозицію.

 

Ціна гривні ($) Величина пропозиції гривень, млн. Величина попиту на гривні, млн.
0,14
0,16
0,18
0,20
0,22

 

а) Визначте рівноважний обмінний курс гривні.

б) Визначте рівноважний обмінний курс долара.

 

Задача 7. У 2000 р. коефіцієнт депонування грошей становив 10%, коефіцієнт фактичного резервування депозитів – 30%, а грошова база – 200 млрд. грн. У 2005 р. коефіцієнт депонування грошей дорівнює 20%, коефіцієнт фактичного резервування не змінився, а грошова база збільшилася на 50 млрд. грн. Визначте зміну грошової пропозиції за цей період внаслідок дії ефекту грошового мультиплікатора.

 

Задача 8.Припустимо, що: національний доход складає 1000 грош. од.; в обігу перебувають 900 грош. од.; на грошовому ринку досягнута рівновага і ставка відсотку дорівнює 8%; функція попиту на гроші для угод має вид: Lугод = 0,25Y, а функція попиту на гроші як на майно: Lмайно = 4800/i. Визначте обсяг попиту на гроші з мотиву обачливості.

 

Задача 9. Пропозиція грошей характеризується наступною формулою: М = 150 + 5і; швидкість обігу грошової одиниці дорівнює 25 обертів за період, впродовж якого створюється національний доход у 2900 грош. од. Попит на гроші з мотиву обачливості складає 1% від отриманого доходу, а попит на гроші як на майно характеризується формулою: Lмайно = 47 - 2і. Визначте рівноважну ставку відсотку.

 

Задача 10.Пасив балансу комерційного банку має наступні статті: вклади до запитання – 500 млн. грн.; термінові вклади – 250 млн. грн.; власний капітал банку – 100 млн. грн. Мінімальна норма резервного покриття по вкладам до запитання складає 15%, а по терміновим вкладам – 10%. Визначте, на яку суму банк може збільшити кредити, якщо половина вкладів до запитання буде переоформлена у термінові вклади.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.01 с.)