Використовуваний доход домашніх господарств та обсяг їхніх заощаджень.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Використовуваний доход домашніх господарств та обсяг їхніх заощаджень. 

Задача 13. Якщо величина споживання домогосподарств складає 5 000 грн., заощадження дорівнюють 3 000 грн., а 2 000 грн. сплачується у вигляді податків, то:

а) чому дорівнює особистий доход?

б) чому дорівнює використовуваний доход?

Задача 14. Доходи і податки населення країни характеризуються такими даними (млрд. євро): зарплата – 200, відрахування від зарплати в соціальні фонди – 60, чисті відсотки – 24, рента – 11, змішаний доход – 17, внутрішні соціальні трансферти – 38, чисті соціальні трансферти зовнішні – 5, дивіденди – 10.

Розрахуйте особистий доход населення країни.

 

Задача 15.Використовуючи наведені дані, розрахуйте загальну вартість продажів і додану вартість.

Видобуток сировини (бавовна) – 100 од.

Доставка сировини на переробку – 160 од.

Переробка сировини (тканина) – 300 од.

Доставка переробленої сировини виробнику (швейній фабриці) – 370 од.

Створення кінцевої продукції (пальто) – 550 од.

Доставка кінцевої продукції оптовому продавцю – 610 од.

Роздрібний продавець кінцевої продукції – 710 од.

 

Задача 16.Економіка країни характеризується наступними даними:

Реальний доход – 1400 од.

Споживчі витрати – 660 од.

Державні закупівлі товарів та послуг – 300 од.

Експорт – 740 од.

Імпорт – 560 од.

Визначте обсяг інвестицій.

 

 

Тема 3. Сукупний попит та сукупна пропозиція.

ТЕСТИ

Знайдіть єдину правильну відповідь

1. Сукупний попит це:

а) обсяг номінального ВВП, який макроекономічні суб'єкти готові закупити при будь-якому можливому рівні цін з метою задоволення своїх платоспроможних потреб;

б) обсяг потенційного ВВП, який макроекономічні суб'єкти готові закупити при будь-якому можливому рівні цін з метою задоволення своїх платоспроможних потреб;

в) обсяг реального ВВП, який макроекономічні суб'єкти готові закупити при будь-якому можливому рівні цін з метою задоволення своїх платоспроможних потреб;

г) обсяг номінального ЧНП, який економіка країни має бажання закупити з метою експорту;

д) усі відповіді неправильні.

 

2. До цінових факторів сукупного попиту належать:

а) продуктивність основного капіталу;

б) ефект багатства чи ефект реальних касових залишків;

в) зміни в державних видатках;

г) ефект відсоткової ставки;

д) правильні відповіді б) і г).

 

3. До нецінових факторівсукупного попиту належать:

а) ефект відсоткової ставки ;

б) зміни в державних видатках;

в) ефект іноземних закупок;

г) ефект багатства чи ефект реальних касових залишків;

д) зміни в продуктивності ресурсів;

е) правильні відповіді б) і д).

 

4. Нецінові факторі сукупного попиту це:

а) ефект відсоткової ставки;

б) ефект багатства чи ефект реальних касових залишків;

в) ефект іноземних закупок;

г) зміна видатків на чистий експорт;

д) зміна налогів.

 

5. Нецінові факторі сукупного попиту це:

а) ефект відсоткової ставки;

б) зміна в споживацьких видатках;

в) ефект іноземних закупок;

г) ефект багатства чи ефект реальних касових залишків;

д) зміна цін на ресурси;

е) правильні відповіді б) і д).

 

Що приведе до руху вздовж кривої сукупного попиту?

а) Збільшення державних витрат.

б) Збільшення в національних доходах інших країн.

в) Песимістичні настрої споживачів.

г) Зниження інвестиційних витрат.

д) Зміна рівня цін в даній економіці.

7. В умовах повної зайнятості зростання сукупного попиту супроводжується:

а) зменшенням безробіття;

б) збільшенням номінального ВВП;

в) збільшенням реального ВВП;

г) зниженням цін;

д) усі відповіді неправильні.

8. Сукупна пропозиція — це:

а) обсяг реального ВВП, який економіка пропонує для продажу з метою отримання прибутку;

б) обсяг потенційного ВВП, який економіка пропонує для експорту з метою отримання доходу;

в) обсяг номінального ВВП, який економіка пропонує для продажу з метою отримання прибутку;

г) обсяг прогнозного ВВП, який економіка планує ви­робити;

д) усі відповіді неправильні.

 

9. До цінових факторів сукупної пропозиції належать:

а) зміна товарних цін;

б) ефект відсоткової ставки;

в) зміна цін на ресурси;

г) ефект чистого експорту;

д) зміна налогів.

 

 

10. До нецінових факторів сукупної пропозиції належать:

а) зміна товарних цін;

б) зміна цін на ресурси;

в) зміни субсидій;

г) зміни в продуктивності ресурсів;

д) правильні відповіді в) і г);

е) правильні відповіді б), в) і г).

 

11. Класичний відрізок на кривій сукупної пропозиції:

а) має позитивний нахил;

б) має негативний нахил;

в) виступає як горизонтальна лінія;

г) виступає як вертикальна лінія;

д) усі відповіді неправильні.

 

12. Кейнсіанський відрізок на кривій сукупної пропозиції:

а) має позитивний нахил;

б) має негативний нахил;

в) виступає як горизонтальна лінія;

г) виступає як вертикальна лінія;

д) усі відповіді неправильні.

 

13. Згідно з класичною моделлю сукупної пропозиції падіння сукупного попиту спричинює:

а) збільшення реального ВВП;

б) зниження лише цін;

в) збільшення прибутковості;

г) зниження цін і зарплати;

д) збільшення номінального ВВП.

 

14. Згідно з кейнсіанською моделлю сукупної пропозиції, падіння сукупного попиту спричинює:

а) зниження лише зарплати;

б) зниження цін за незмінної зарплати;

в) зменшення прибутковості;

г) збільшення обсягів виробництва;

д) зменшення обсягів виробництва.

 

15. Зміни в економіці, які графічно можна зобразити як рух вправо вздовж горизонтальної ділянки кривої сукупної пропозиції, супроводжуються:

а) підвищенням обсягу виробництва;

б) зменшенням обсягу виробництва;

в) зростанням цін;

г) зниженням цін;

д) зниженням цін за незмінної зарплати.

16. Зміни в економіці, які графічно можна зобразити як рух вправо відносно похилої ділянки кривої сукупної пропозиції, супроводжуються:

а) падінням реального ВВП;

б) зниженням цін;

в) зростанням цін та обсягу ВВП ;

г) зростанням потенційного ВВП;

д) зниженням цін за незмінної зарплати.

 

17. Збільшення обсягу грошової маси не має ніякого впливу, або має дуже малий вплив на реальний обсяг національного продукту та рівень зайнятості:

а) на кейнсіанському відрізку кривої сукупної пропозиції;

б) на проміжному відрізку кривої сукупної пропозиції;

в) на класичному відрізку кривої сукупної пропозиції;

г) на кейнсіанському і проміжному відрізках кривої сукупної пропозиції;

д) на всіх відрізках кривої сукупної пропозиції.

 

ЗАДАЧІ

 

Задача 1.Припустимо, що економіка країни перебуває у стані тривалої рівноваги, що відповідає межі виробничих можливостей. Крива сукупного попиту характеризується наступною формулою: . ВВП складає 10 млрд. у.о. Унаслідок погашення урядом внутрішнього боргу домашні господарства отримали гроші, які вони повністю спрямували на закупівлю споживчих товарів і послуг. В результаті загальний рівень цін підвищився на 20%. За допомогою моделі AD-AS визначте рівноважні рівні цін, а також реальний і номінальний ВВП після підвищення загального рівня цін.

 

Розв'язання

Унаслідок погашення урядом країни внутрішнього боргу домашні господарства збільшили споживчі витрати, що викликало зрушення кривої AD праворуч. Оскільки, економіка країни перебуває у стані довгострокової рівноваги, що відповідає межі виробничих можливостей, це свідчить про те, що крапка рівноваги перебуває на вертикальному відрізку кривої AS і зрушення праворуч кривої AD викличе рух угору крапки рівноваги впродовж вертикального відрізку кривої AS. За таких обставин загальний рівень цін зросте, реальний ВВП залишиться незмінним (тобто 10млрд. у.о.), а номінальний ВВП підвищиться згідно із зростанням загального рівня цін.

 

 

 

Задача 2.Припустимо, що національна економіка перебуває у стані депресії, внаслідок чого її виробничі можливості використовуються неповністю і має місто високий рівень безробіття. Крива сукупного попиту характеризується наступною формулою: . ВВП складає 5 млрд. у.о Загальний рівень цін починає зростати, коли обсяг ВВП перевищує 8 млрд. у.о. З метою поліпшити стан економіки уряд збільшив обсяг державних витрат, внаслідок чого реальний ВВП підвищився на 2 млрд. у.о. Визначте рівноважний загальний рівень цін, а також реальний і номінальний ВВП після підвищення обсягу державних витрат.

 

Розв'язання

Якщо національна економіка перебуває у стані депресії це свідчить про те, що крапка рівноваги перебуває на горизонтальному відрізку кривої AS, який характеризується стабільністю загального рівня цін. За таких обставин, якщо обсяг національного виробництва збільшується і не перевищує 8 млрд. у.о. номінальний ВВП дорівнює реальному ВВП.

 

 

Задача 3. Економіка країни перебуває в стані довгострокової рівноваги, за якої реальний ВВП дорівнює потенційному і становить 5000 млрд.євро., а рівень цін – 1,5. До яких наслідків призведе різке зменшення ВВП до 4200 млрд.євро при незмінному сукупному попиті? (При розв'язанні цієї задачі скористайтеся моделлю AD-AS).

 

Задача 4.Реальний ВВП становить 300 млрд.євро., норма податків – 20% ВВП. Функція споживчих витрат має вигляд . Обсяг інвестицій дорівнює 50 млрд.євро, XN=0. Визначте рівноважний обсяг державних закупок.

 

Задача 5.Номінальний ВВП України у 2000 р. становив 163,.2 млрд.грн., споживчі витрати – 54%, внутрішні валові інвестиції – 20%, чистий експорт – 0. Розрахуйте обсяг державних закупок товарів і послуг у грошовому виразі.

 

Задача 6.Рівняння кривої сукупного попиту минулого року мало вигляд: ; цоьго року: . Потенційний ВВП незмінний і дорівнює 3000. Визначіть рівноважний ВВП в короткостроковому періоді та рівень інфляції.

 

Задача 7.Припустімо, що довгосторокова крива сукупної пропозиції являє собою вертикаль: Y=3000, а короткострокова крива сукупної пропозиції визначається фіксованою ціною: p=1. Крива сукупного попиту описується рівнянням: . За умови, що М - константа, побудуйте на графіку криві: сукупного попиту, довгострокової сукупної пропозиції, короткострокової сукупної пропозиції.

 

Задача 8.За наведеними даними (млрд. євро) розрахуйте рівноважний ВВП за витратами у поточному році:

У наступному році планується збільшити державні закупки до 700, податки – до 350, трансферти – до 75, імпорт – до 175 млрд.євро.

Визначте до яких наслідків призведуть ці заходи держави. Як зміниться величина ВВП і рівень цін в умовах пожвавлення економіки?

 

Задача 9.Економічна система характеризується такими показниками (млрд.євро):

Розрахуйте обсяг сукупного попиту, який в грошовій формі визначається сукупними витратами.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.204.31 (0.012 с.)