Робочий час, робочий день, робочий тиждень 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Робочий час, робочий день, робочий тижденьСтаття 50. Норма тривалості робочого часу.

Звичайна тривалість робочого часу не більше 40 год. на тиждень. Підприємства і організації можуть встановлювати меншу тривалість робочого часу при укладенні трудового договору.

Стаття 51. Скорочена тривалість робочого часу встановлюється:

а) для працівників у віці 16-18 років - 36 годин на тиждень; 15-16 років (учнів у віці 14 років, якщо вони працюють у період канікул) - 24 години на тиждень.

Тривалість робочого часу для учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час не може перевищувати половини зазначеного вище часу.

б) для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, не більше 36 годин на тиждень.

Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися для жінок, які мають дітей віком до 14 років або дітей-інвалідів.

Стаття 53. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників, крім зазначених в ст.51, скорочується на 1 годину.

При роботі в нічний час тривалість роботи (зміни) скорочується на 1 годину.

Нічним вважається час з 22.00 до 6.00.

Забороняється залучати до роботи в нічний час:

1 - вагітних жінок і жінок, які мають дітей у віці до 3 років;

2 – осіб, молодше 18 років;

3 - робота жінок у нічний час не допускається, за винятком тих галузей, де це є особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід.

Існує обмеження понаднормових робіт. Власник може використовувати їх тільки у виняткових випадках:

1 - при проведенні робіт, необхідних для оборони країни, запобігання стихійного лиха, ліквідації виробничої аварії або її наслідків;

2 - при проведенні суспільно-необхідних робіт з водо- постачання і газопостачання, опалювання, освітлення і т.п.;

3 - за необхідності закінчити почату роботу, якщо її зупинення може привести до серйозних втрат;

4 - за необхідності виконання навантажувально-розвантажувальних робіт для недопущення простою вагонів;

5 - для продовження роботи при нез'явленні змінника.

До понаднормових робіт забороняється залучати:

1 - вагітних жінок або жінок, що мають дітей у віці до 3 років;

2 – осіб, молодше 18 років;

3 - працівників, що навчаються в загальноосвітніх школах і ПТУ без відриву від виробництва в дні занять.

Жінок, що мають дітей до 14 років та дітей - інвалідів - тільки за їх згодою.

Понаднормові роботи - тільки з відома профспілкового комітету організації.

Обмеження вживання понаднормових робіт - 4 години протягом 2 днів підряд або не більше 120 годин на рік.

Час відпочинку

1 Перерва в роботі для відпочинку та приймання їжі - не більше 2 годин, як правило, через 4 години від часу початку роботи.

2 Вихідні дні 1 або 2 . Якщо 2, то загальним днем повинна бути неділя другий, як правило, підряд із загальним вихідним.

Тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менше 42 годин.

Робота у вихідні дні забороняється.

За винятком випадків, перелічених вище. Підставою є наказ по підприємству.

Робота у вихідні дні компенсується угодою сторін: або наданням іншого дня відпочинку, або оплатою в подвійному розмірі.

3 Святкові дні:

1 січня - Новий рік

7 січня - Різдво

8 березня

1 і 2 травня

9 травня

28 липня ( День Конституції)

24 серпня( День Незалежності)

Великдень

Трійця

4 Щорічні відпустки із збереженням роботи (посади) і зарплати.

Тривалість - не менше 15 робочих днів.

Молодше 18 років - один календарний місяць.

Додаткові відпустки надаються:

1 - працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці;

2 - працівникам, що мають великий стаж роботи на одному підприємстві;

3 - працівникам із ненормованим робочим днем;

4 - в інших випадках, передбачених законодавством.

Охорона праці жінок, підлітків і осіб із зниженою працездатністю

Для жінок існує перелік тяжких робіт і робіт із шкідливими умовами праці, де їхня праця не бажана, а також граничні норми перенесення вантажу(кг):

чоловіки юнаки жінки дівчата

50 10 15 5

- обмеження роботи жінок на роботах у нічний час;

- забороняється залучати вагітних жінок і жінок, які мають дітей у віці до 3 років до нічних, понаднормових робіт, робіт у вихідні дні і направлення їх у відрядження;

- обмеження залучення жінок, які мають дітей від 3 до 8 років до понаднормових робіт і направлення їх у відрядження;

- переведення на більш легку роботу вагітних і жінок, що мають дітей до 1,5 року;

- відпустки з вагітності і пологів 70 календарних днів до і після пологів;

- частково оплачувана відпустка за доглядом за дитиною до досягнення нею віку 2 років і без збереження зарплати до досягнення 3 річного віку;

- перерви для годування дитини жінкам, що мають дітей до 1,5 року даються, крім загальної перерви, через кожні 3 години по 0,5 години кожний.

Охорона праці підлітків

Підлітки, тобто особи, що не досягли 18 років, у правах прирівнюються до дорослих, але мають деякі пільги.

При прийомі на роботу:

1 - вік повинен бути не менше 16 років, в окремих випадках за узгодженням з профспілковим комітетом підприємства - з 15 років;

2 - повинен вестися облік працівників, що не досягли 18 років;

3 - заборона залучати на тяжкі роботи (відповідно більше 10 і 5 кг) і зі шкідливими умовами праці та на підземні роботи. Існують списки таких робіт;

4 - заборона залучати до нічних і понаднормованих робіт;

5 - оплата праці при скороченому робочому дні повинна здійснюватися як за повний робочий день;

6 - щорічні відпустки працівникам, молодше 18 років, надаються в літній час або за їх бажанням в будь-який інший період року;

7 - обмеження звільнення працівників, молодше 18 років.

Для відома:

У США питаннями забезпечення безпеки праці на виробництві займається Управління з охорони праці.

Основне завдання при розслідуванні нещасного випадку полягає у відповіді на 2 запитання:

1 Хто несе відповідальність за нещасний випадок?

2 Як і в якому розмірі повинен бути відшкодований збиток?

Розмір компенсації за травму дуже сильно залежить від того, хто винен:

- якщо встановлена вина самого потерпілого, витрати на його лікування будуть компенсовані за рахунок страховки. На інші виплати йому розраховувати не слід;

- якщо встановлена вина власника, може настати кримінальна відповідальність. Але це відбувається дуже рідко. Головна увага покладається на матеріальну відповідальність за заподіяний збиток.

Інтереси потерпілого в даному випадку подає профспілка. Необхідність судового розгляду виникає дуже рідко через їх високу вартість. Частіше укладається угода замирення між підприємцем і потерпілим на умові виплат значних сум потерпілому.

Приклад:

Робітник - будівник отримав черепно-мозкову травму. Після проведеного лікування повна працездатність не відновилася і за висновком медиків далека від відновлення. Через суд була встановлена вина підприємця. За угодою робітнику одноразово виплачено 4,5 млн $+200 тис. $ щорічно довічно або до відновлення працездатності.

Тести для самоконтролю.

Серед запропонованих варіантів знайдіть та обґрунтуйте правильну відповідь:

1.1 У чому полягають позитивні результати поліпшення умов праці, розроблення і здійснення заходів щодо профілактики виробничого травматизму?

1 Збільшення періоду професійної активності працівників.

2 Зростання продуктивності праці.

3 Ліквідація втрат, пов'язаних із травматизмом і професійними захворюваннями.

4 Зменшення плинності кадрів.

5 Усі перелічені фактори.

1.2 Чому підвищується працездатність людини при сприятливих умовах праці?

1 Не витрачаються зусилля на захист організму від впливу несприятливих факторів.

2 Нормалізується температура тіла працівника.

3 Підвищується повітрообмін при диханні людини.

4 Поліпшується пам'ять людини.

5 Зменшується час реакції на небезпеку.

1.3 Яким документом визначаються взаємини власника і трудового колективу в галузі економічного і соціального розвитку підприємства?

1 Трудовим договором.

2 Колективним договором.

3 Конституцією України.

4 Законом України «Про охорону праці».

5 Правилами внутрішнього розпорядку.

1.4 Хто здійснює відшкодування збитку потерпілому від нещасного випадку на виробництві?

1 Власник підприємства.

2 Трудовий колектив.

3 Профспілкова організація.

4 Фонд соціального страхування.

5 Місцеві органи виконавчої влади.

1.5 За рахунок яких засобів здійснюється відшкодування збитку потерпілому?

1 Внесків роботодавця.

2 Прибутку, отриманого від тимчасово вільних засобів фонду соціального страхування на депозитних рахунках.

3 Засобів, отриманих від стягнення штрафів з підприємств і працівників, винних у порушенні вимог охорони праці.

4 Добровільних внесків.

5 Засобів фонду соціального страхування.

1.6 Назвіть основні законодавчі акти і документи в галузі охорони праці:

1 Конституція України.

2 Закон України «Про охорону праці».

3 Система стандартів безпеки праці.

4 Посадові інструкції керівників підприємств.

5 Карний і цивільний кодекс.

1.7 Чи має працівник право укладати трудовий договір одночасно на декількох підприємствах?

1 Так.

2 Ні.

3 Так, якщо інше не передбачене колективним договором або угодою сторін.

4 Так при письмовій згоді власників підприємств.

5 Так при згоді зацікавлених сторін.

1.8 Яким працівникам обов'язково видається спеціальний одяг або інші засоби індивідуального захисту?

1 Працівникам, що виконують роботу зі шкідливими і небезпечними умовами праці.

2 На роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваним у несприятливих температурних умовах.

3 Працівникам, визначених колективним договором.

4 Працівникам, що уклали трудовий договір.

5 Усім переліченим вище працівникам.

1.9 Чи має право власник підприємства розірвати трудовий договір?

1 Ні.

2 Так у випадках, визначених трудовим законодавством.

3 Так при порушенні працівником трудової дисципліни.

4 Так при невиконанні працівником установлених норм виробітку.

5 Так при невикористанні працівником спеціального одягу.

1.10 Яка нормальна тривалість робочого часу в Україні, установлена законом?

1 40 годин на тиждень.

2 41 година на тиждень.

3 36 годин на тиждень.

4 45 годин на тиждень.

5 39 годин на тиждень.

 

 

ЛЕКЦІЯ 2

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 129; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.23.219.12 (0.007 с.)