СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯНайменування об’єкту земельна ділянка несільськогосподарського призначення під існуючим приміщенням кафе-магазину приватного підприємця Іванова В.М.
Власник (користувач) Приватний підприємець Іванов В.М.
Юридична особа – виконавець експертної грошової оцінки …………………………………………..
Дата оцінки 26 березня 2002 року
1.Місцерозташування
Область Район Населений пункт
Черкаська Катеринопільський с. Комарівка
Дані про населений пункт
Площа ~ 260 га
Населення ~ 2300 чол.
Зони в межах населеного пункту
Сельбищна Ландшафтно-рекреаційна   Виробнича  
Центральна   Серединна   Периферійна  
Відстань до, км Центру населеного пункту 1,5 залізничного вокзалу
аеропорту Автовокзалу річкового вокзалу -
адміністративного центру
основної магістралі
-
2.Характеристика об’єкту
Категорія земель, до якої належить земельна ділянка Забудовані землі
Функціональне призначення Комерційне
Фактичне використання Згідно призначення
Площа земельної ділянки, м2 Загальна площа будівлі, м2
Забудована площа, м2 Відновна вартість будівлі, грн.
Конфігурація земельної ділянки Прямокутна
Інженерно-геологічні умови Задовільні
Обмеження щодо забудови та використання земельної ділянки
Так
Узагальнюючий коментар обмежень Межує з землями загального користування
Додаткова інформація про земельну ділянку -
3.Інфраструктура
Під’їзні шляхи
з твердим покриттям Так залізничної колії - водні -
Мережі
електропостачання Так Теплопостачання - газопостачання -
водопостачання - Каналізація - телефонізація -
4.Краще, найбільш ефективне використання
Теперішнє використання
                               

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(закінчення)

5.Методичні підходи до оцінки
Грошова оцінка нормативна х
Норматив витрат на освоєння території (балансовий чи розрахунковий), грн. / м2 -
Валовий доход підприємства - Виробничі витрати -
Балансова вартість основних фондів підприємства - Балансова вартість будівель і споруд та інженерної іфрастуктури на балансі підприємства -
Капіталізація чистого доходу   Потенційна орендна ставка, грн. / м2 10; 3,5
Чистий доход (фактичний або очікуваний), грн. х Ставка капіталізації ( дисконту ), % 18,0
Метод розподілення доходу   Кількість аналогів
Метод урахування витрат х Вартість умовнооблаштованої ділянки, грн.
Вартість витрат на облаштування, грн. Ставка капіталізації для облаштування ділянки 18,0
Чистий доход облаштованої ділянки, грн.
6.Висновок про вартість (без ПДВ), грн.
Вартість 1 м2 ділянки
Грошова оцінка нормативна 16,11 Метод зіставлення 5,72   Метод урахування витрат 5,62
Висновок про вартість продажу ділянки грн.
Висновок про вартість 1 м2 ділянки 5,72 грн.
                 
Експерт …………………………………………..
Експерт …………………………………………..
Юридична особа …………………………………………..
Директор …………………………………………..

 

Затверджую:

Начальник Катеринопільського районного відділу земельних ресурсів

_________

(підпис)

« » …………….. 2002 р.

 

 

М.П.

 

 

В И С Н О В О К

 

Експертів про оціночну вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення

Експерти, ………………………………………….., які діяли на підставі ліцензії Державного комітету України по земельних ресурсах на проведення землевпорядних та землеоціночних робіт від …………………………………………..і договору між Замовником – приватним підприємцем Іванов В.М. та Юридичною особою………………………………………….. про виконання експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0355 га під існуючим приміщенням кафе-магазину приватного підприємця Іванова В.М., що знаходиться в с. Комарівка по вул. Петрова № 9-а, Катеринопільського району, Черкаської області, роблять висновок про наступне:

 

оціночна вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення становить -

 

2031 грн. (без урахування ПДВ)

Дві тисячі тридцять одна гривня

у розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки –

 

5,72 грн. (без урахування ПДВ)

П’ять гривень 72 коп.

Дата оцінки – 26 березня 2002 р.

 

Експерт …………………………………………..
Експерт …………………………………………..
Юридична особа …………………………………………..
Директор …………………………………………..

 

ДОГОВІР ОРЕНДИ

Нежитлового приміщення № 60

м.Черкаси 12 лютого 2002

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:НВП «Ніта» м. Черкаси, в особі Генерального директора

Крижа Руслана Володимировича, який діє на підставі Статуту, та

 

ОРЕНДАР:ТОВ “Прогрес” м.Черкаси, в особі директора Салтанова Андрія Ілліча, який діє на підставі Статуту, з другої сторони

уклали цей Договір про таке:

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1.Згідно цього Договору Орендодавець передає, а Орендар приймає в сплатне, тимчасове користування для здійснення своєї виробничої діяльності нежитлове приміщення інженерно-побутового корпусу загальною площею 546, 3 м2, по ціні 9 (дев'ять) гривеньз ПДВ за один м2, загальною вартістю 4916 (чоти­ри тисячі дев'ятсот шістнадцять) гривень 70 коп., в т.ч.ПДВ 819 (вісімсот дев'ятнадцять) гривень 45 коп.на місяць. Орендоване майно знаходиться за адресою: м.Черкаси, вул. Франка 15 і належить Орендодавцю на праві власності.

1.2.Орендодавець також надає послуги по: водопостачанню, постачанню теплової енергії в опалювальний період, постачанню електроенергії, користування каналізацією, обслуговування телефонних комунікацій.

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

2.1.Вартість послуг за користування електроенергією, тепловою енергією в опалювальний період, водопостачання та каналізацію, оплата експлуатаційних витрат по обслуговуванню теле­фонної мережі сплачується згідно виставлених рахунків по фактичних затратах до 20-го числа місяця, що йде за обліковим.

ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

3.1. Орендодавець має право:

3.1.1.один раз в три місяці здійснювати перевірку порядку використання Орендарем об'єк­ту, що орендується, у відповідності до умов Договору.

3.2. Орендодавець зобов'язаний:

3.2.1. забезпечити реальну можливість доступу працівників Орендаря чи його представників до орендованого майна;

3.2.2. надавати право Орендарю проводити реконструкцію, поточний та капітальний ремонти орендованих приміщень;

3.2.3. забезпечити Орендаря теплом в опалювальний період, холодним водопостачанням, послугами каналізації, електроенергією, обслуговуванням телефонних комунікацій в середині бу­дівлі.

3.3. Орендар має право:

3.3.1. зажадати повернення орендованого майна з будь-якого незаконного володіння, усунен­ня перешкод у користуванні ним, відшкодування збитків, заподіяних майну громадянами і юри­дичними особами, включаючи Орендодавця;

3.3.2. здавати орендоване приміщення в суборенду тільки з дозволу Орендодавця. 3.4.

Орендар зобов'язується:

3.4.1. використовувати орендоване майно за призначенням;

3.4.2. своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендні платежі, які передбачені цим Дого­вором;

3.4.3. забезпечувати збереження орендованого майна

3.4.4. відшкодувати Орендодавцю збитки, пов’язані із пошкодженням орендованого майна, заподіяні з вини Орендаря;

3.4.5. своєчасно повідомляти Орендодавця про виявлені недоліки, пошкодження, що пору­шують нормальну експлуатацію орендованого майна або призводять до перевитрат тепла, води, електроенергії, вживати заходи до їх усунення власними силами;

3.4.6. дотримуватись правил протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних вимог, умов безпечної експлуатації електричного обладнання;

3.4.7. у разі розірвання цього Договору або закінчення строку його дії, здати орендоване майно в належному стані з урахуванням його зносу за актом в місячний строк;

3.4.8. здійснювати ремонт обладнання за власний рахунок.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

4.1. У випадку прострочення орендних платежів, Орендар сплачує Орендодавцю пеню в роз­мірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочки платежу.

4.2. В разі загибелі чи пошкодження орендованого майна з вини Орендаря, останній несе пов­ну матеріальну відповідальність перед Орендодавцем.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ.

5.1.Цей Договір розірванню в односторонньому порядку не підлягає, за винятком випадків, коли одна із Сторін систематично порушує умови Договору і свої зобов'язання або за рішенням суду.

ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ.

6.1.Спірні моменти та суперечки вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разі не­можливості розв'язання протиріч, вони усуваються в судовому порядку.

6.2.Цей Договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по од­ному для кожної Сторони.

6.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

6.4. Договір набуває чинності з моменту підписання акту прийому-передачі 15 лютого 2002 р. і діє до 31 грудня 2002 року.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

Орендодавець: «НВП «Ніта» м. Черкаси код 31007467 18030, м.Черкаси, вул.Франка 15 р/р 26002320227001 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк» МФО 354347   Орендар: ТОВ “Прогрес ” код 14213509 18030, м.Черкаси, вул.Франка, 15 р/р 26008000065001 в ЧФ АО «Укрінбанк» МФО 142135023012

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.011 с.)