Фінансово-економічна діяльність кластеру авіабудуванння та авіаремонтуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фінансово-економічна діяльність кластеру авіабудуванння та авіаремонтуНа світовій політичній арені, аби заслужити високий авторитет та повагу інших країн, одним із основних кроків до успіху є військова міць, а отже розвинений оборонно-промисловий комплекс.

За останніми даними агенства Bloomberg поданими у журналі Forbes: обсяг світового ринку зброї у 2015 році зріс до $65 млрд, що більш ніж на 10% перевищило значення 2014 року.

За оцінкою компанії Englewood, це найбільше щорічне зростання на глобальному ринку озброєнь за останні десять років. Воно сталося після різкого збільшення закупівель із боку Саудівської Аравії. Обсяг імпорту зброї до Ер-Ріяда у 2015 році підскочив на 50%, до $9,3 млрд, королівство посіло перше місце у світі за обсягом імпорту озброєнь. Крім того, попит на зброю зріс також у більшості країн Близького Сходу й Південно-східної Азії.

До збільшення імпорту озброєнь до Саудівської Аравії призвела операція очолюваної нею коаліції в Ємені і протистояння королівства його регіональному супернику Ірану.

Єгипет посів четверте місце у світі за обсягом імпорту зброї, витративши на закупівлю озброєння майже $2,3 млрд у 2015 році.

Найбільшим експортером озброєнь за підсумками 2015 року залишається США, постачивши зброї й обладнання майже на $23 млрд, з яких товари на $8,8 млрд було направлено на Близький Схід.

Продажі американських озброєнь зросли за рахунок продажів літаків і пов’язаних із ними систем. [21]

Бачимо, що країни-лідери виробництва та продажу військової техніки, збільшили свої прибутки за рахунок саме сектору авіабудування та авіаремонту. Нижче, я пропоную розглянути стан фінансово-економічної діяльності саме цього сектору оборонної промисловості.

Для характеристики фінансово-економічної діяльності кластеру авіабудування на авіаремонту, було обрано три підприємства однієї галузі виробництва та послуг:

- ДП «Авіакон», який було детально проаналізовано у розділі 2.1;

- ДП «Запорізький державний авіаційний ремонтний завод «МіГ ремонт»;

- ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод».

Дані підприємства схожі за направленістю виробництва та номенклатурою товарів і послуг, проте перелік співпрацюючих з ними країн, які дають замовлення на виробництво та подальше комплексне технічне обслуговування у них відрізняються.

Таблиця 3.1.1 – Обсяг реалізованої продукції за 2013-2015 рр.

Показник Підприємство
ДП "Авіакон" ДП "Запорізький державний авіаційний ремонтний завод "МіГ ремонт" ДП "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод"
Обсяги реалізованої продукції (тис.грн):
- за державним замовленням
- експорт

За даними таблиці 3.1.1, проаналізуємо та графічно зобразимо динаміку зміни обсягів прибутків за двома показниками: державним замовленням та експортом.

Рисунок 3.1.1 – Динаміка обсягів прибутку отриманого за державним замовленням

Рисунок 3.1.2 – Динаміка обсягів прибутку отриманого від експорту продукції та послуг

Стосовно рисунку 3.1.1 бачимо, що дня кожного підприємства, починаючи з 2014 року, обсяг державного замовлення значно виріс. Пов’язано це з початком проведення Антитерористичної операції(АТО) на сході України. В результаті цього, необхідність озброєння власної армії стало першочерговим завданням для України.

Щодо рисунку 3.1.2 необхідно сказати що обсяг експорту підприємства «Авіакон» поступово збільшується, що пов’язано із збільшенням прибутку від державних замовлень та, як результат, можливості обслуговувати більшу частину споживачів ніж раніше.

Інші два підприємства – не такі потужні як попереднє, і зараз орієнтуються на вітчизняного споживача – Збройні Сили України, а саме забезпечення української авіації необхідної техніки для проведення бойових дій.

Таблиця 3.1.2 – Динаміка чистого прибутку за 2013-2015 рр.

Показник Підприємство
ДП "Авіакон" ДП "Запорізький державний авіаційний ремонтний завод "МіГ ремонт" ДП "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод"
Чистий прибуток:

За даними таблиці 3.1.2 – проаналізуємо динаміку чистого прибутку за період 2013-2015 рр., та графічно зобразимо її на рисунку 3.1.3.

Рисунок 3.1.3 – Динаміка чистого прибутку за 2013-2015рр.

Враховуючі дані отримані від аналізу динаміки обсягу прибутку на держзамовлення та експорт, неможливо не помітити, що так, чистий прибуток від реалізації товарів та послуг, беззаперечно, порівняно із 2013 роком, у 2014-2015 збільшився для кожного підприємства.

Проте, порівняно із обсягами прибутку – розміри чистого прибутку у декілька разів менші. Підприємство отримує лише невелику частину коштів, яка залишається після усіх відрахувань до державного бюджету.

Наприклад, ДП «Авіакон» у 2015 році отримало 196658 тис.грн чистого прибутку, а послуг реалізувало на суму 739005 тис.грн., що майже в 4 рази більше.

Більш детально дана проблема ринку авіабудування та ремонту розглянута у розділі 1.2.

Для оцінки стану кластеру авіабудування та ремонту, було обрано такі показники:

- рентабельність активів;

- рентабельність діяльності;

- коефіцієнт стійкості.

Рентабельність активів – фінансовий коефіцієнт, що характеризує ефективність використання всіх активів підприємства.

Розрахуємо цей коефіцієнт за формулою 3.1:

(3.1)

Для ДП «Авіакон»

за 2013 рік = 16,5%

за 2014 рік = 17,2%

за 2015 рік = 26,9%

Для ДП «МіГ ремонт»

за 2013 рік = 18,1%

за 2014 рік = 24,8%

за 2015 рік = 26,7%

Для ДП ЛДАРЗ

за 2013 рік = 11,6%

за 2014 рік = 16,2%

за 2015 рік = 14,7%

Згідно розрахунків, побудуємо графік:

Рисунок 3.1.4 – Динаміка зміни показників рентабельності активів

Відповідно до отриманих даних можна зробити висновок про те, що на всіх трьох підприємствах(не беручи до уваги невеликий спад у 2015 році порівняно з 2014 на ДП ЛДАРЗ) відбулось збільшення рівня рентабельності активів, що свідчить про зростаючих попит на продукцію та послуги підприємств.

Рентабельність діяльності – розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг). Розраховуємо цей коефіцієнт за формулою 3.2.

(3.2)

Для ДП «Авіакон»

за 2013 рік = 9,4%

за 2014 рік = 8,4%

за 2015 рік = %

Для ДП «МіГ ремонт»

за 2013 рік = 14,6%

за 2014 рік = 27,5%

за 2015 рік = 34,8%

Для ДП ЛДАРЗ

за 2013 рік = 8,9%

за 2014 рік = 20,5%

за 2015 рік = 17,8%

Згідно розрахунків, побудуємо графік:

Рисунок 3.1.5 – Динаміка зміни показників рентабельності діяльності

Проаналізувавши отримані результати потрібно сказати, що для всіх підприємств відбулось безумовне зростання даного показника у 2015 році порівняно з 2013 роком, проте для підприємства «МіГ ремонт» ці зміни найбільш помітні, спостерігається поступове збільшення показника рентабельності діяльності, що свідчить про зростання ефективності господарської діяльності підприємства.

Коефіцієнт фінансової стійкості – значення, яке показує наскільки у підприємства гарантована платоспроможність, яка рівновага між власними та залученими засобами, довіра кредиторів і інвесторів та рівень залежності від них, наявність такої величини прибутку, який би забезпечив самофінансування.

Розраховується за формулою 3.3:

(3.3)

Для ДП «Авіакон»

за 2013 рік = 7,6

за 2014 рік = 2,1

за 2015 рік = 0,8

Для ДП «МіГ ремонт»

за 2013 рік = 11,7

за 2014 рік = 9,3

за 2015 рік = 10,1

Для ДП ЛДАРЗ

за 2013 рік = 9,8

за 2014 рік = 5,5

за 2015 рік = 6,4

Згідно розрахунків, побудуємо графік:

Рисунок 3.1.6 – Динаміка зміни показника коефіцієнта фінансової стійкості підприємства

Згідно з отриманими даними з розрахунків, можемо прийти висновків, що на ДП «Авіакон» відбувся різке зниження коефіцієнту фінансової стійкості, однією із основних причин цього є збільшення суми кредитних зобов’язань та кількості державних замовлень, для виконання яких й були взяті дані кредити.

Для ДП «МіГ ремонт» ситуація є доволі стабільною, підприємство контролює рівновагу між власними та залученими засобами. Для ДП ЛДАРЗ ситуація є досить схожою як на ДП «Авіакон», проте більш врівноваженою.

Загалом можна стверджувати, що ринок авіаційного будівництва та ремонту в Україні розвивається, на жаль, в основному за рахунок збільшених обсягів виробництва державних замовлень для Повітряних Збройних Сил України, для забезпечення боєздатності української армії у зоні проведення АТО.

Беззаперечно, усі підприємства почали отримувати більше прибутку, що допомагає їм розвиватися, модернізуватися, та виходити на міжнародну арену, як високоспеціалізовані виробники авіаційної техніки, та які також здатні професійно надавати послуги з технічного обслуговування.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 100; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.23.219.12 (0.012 с.)