Формування та визначення вартості послугиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Формування та визначення вартості послугиДля розгляду даного питання, пропоную навести визначення послуги, а саме «комплексного технічного обслуговування».

Комплексне технічне обслуговування авіатехніки – це комплекс організаційно-технічних заходів, які проводяться з метою забезпечення працездатності авіатехніки протягом усього терміну ії експлуатації. Технічне обслуговування носить плановий характер і запобігає виникненню випадкових відмов.

Комплексне ТО включає в себе:

· транспортування;

· технічне обслуговування (ТО);

· ремонт;

· зберігання.

Склад та періодичність робіт з технічного обслуговування визначається експлуатаційною документацією авіаційної техніки. [12]

Перелік робіт що проводяться в рамках технічних оглядів визначається в кошторисах або розрахунках витрат на виконання робіт для кожного окремого випадку та оформляється додатками до договору. Виконавець повинен надати товар/послугу Замовнику якість яких відповідає умовам державних стандартів, сертифікатам. Надати гарантії на виконані послуги, гарантійний термін починається з дати підписання Сторонами акту-приймання виконаних робіт згідно чинного законодавства.

Види і форми технічного обслуговування авіатехніки

Роботи з технічного обслуговування відрізняються обсягом, складністю, потрібним часом, періодичністю, місцем проведення, призначенням.

В авіації застосовують два види технічних обслуговувань: основні й особливі. До основних належать оперативне й періодичне технічні обслуговування, а до особливих – сезонне, спеціальне і технічне обслуговування при зберіганні.

Періодичне технічне обслуговування.

Основне призначення періодичного технічного обслуговування полягає у проведенні поглибленого контролю технічного стану, виявленні і усуненні несправностей систем, агрегатів, вузлів та деталей повітряного судна, проведенні профілактичних заходів для попередження можливості виникнення несправностей і відмов.

Періодичне ТО виконується у базових аеропортах або на підприємствах-виробниках через встановлені експлуатаційною документацією значення наробітку (годин нальоту, кількості посадок) або інтервали часу (календарні терміни служби). Роботи з періодичного ТО зведені у форми. Періодичність і перелік робіт кожної форми встановлюються регламентом ТО, а технологія виконання операцій, засоби діагностики (контролю), інструмент, пристосування та матеріали, а також обсяг робіт – технологічними вказівками.

Відлік наробітку і календарного терміну служби ведуть з початку експлуатації або від останнього ремонту повітряного судна. Допуск на наробіток (термін служби), який використаний на попередньому обслуговуванні, в подальшому не враховують.

Наприклад, на літаку Іл-62 форма Ф1 періодичного ТО виконується через кожні 300 ± 30 год нальоту. Якщо ТО за формою Ф1 виконали після Т = 325 год, то наступна форма періодичного ТО за формою Ф1 буде виконуватися не після 625 год, а після 600 ± 30 год.

Періодичне ТО за календарними термінами виконують на повітряних суднах, наліт яких у годинах за відповідний календарний період менший необхідного для виконання періодичного обслуговування за наробітком.

Наприклад, на літаку виконується періодичне ТО за формою Ф1 через кожні 300 ± 30 год нальоту, а форма 1К з календарною періодичністю ТО виконується через 3 міс + 15 діб. Якщо літак за 3 міс налітав, наприклад, 214 год (менше, ніж 300 ± 30 год), то в цьому випадку буде виконуватися періодичне ТО з календарною періодичністю 1К.

На повітряних суднах, які мають середню тривалість польоту, меншу встановленої для них за нормою, періодичне технічне обслуговування виконують за кількістю посадок.

Наприклад, форма Ф1 періодичного ТО для даного типу літака виконується через 300 ± 30 год нальоту або після 300 посадок. Якщо літак зробив 300 посадок, хоча наліт менший, ніж 300 ± 30 год, то в цьому випадку виконується форма Ф1 періодичного технічного обслуговування, не дивлячись на те, що наліт менший, ніж 300 ± 30 год.

Технічне обслуговування повітряного судна за календарними термінами не виключає виконання наступних форм за нальотом (кількістю посадок).

Форми періодичного ТО, на відміну від форм оперативного ТО, мають значно більшу трудомісткість і чітку періодичність.

Кількість форм періодичного ТО і періодичність їх виконання залежать від типу літака, умов і досвіду його експлуатації, рівня розвитку авіаційної техніки та засобів її обслуговування. Для деяких типів літаків з газотурбінними двигунами прийнята стандартна періодичність через кожні 300 год нальоту.

Для них встановлені такі форми періодичного ТО:

– форма 1 – через кожні (300 ± 30) год нальоту;

– форма 2 – через кожні (900 ± 30) год нальоту;

– форма 3 – через кожні (1800 ± 30) год нальоту.

Причому, для періодичних форм ТО так само, як і для форм з огляду і обслуговування (також форм, які забезпечують виліт) оперативного ТО, справедливі такі залежності:

Т(Ф3) = Т(Ф2) + Т(Ф3) =

= Т(Ф1) + Т(Ф2) + Т(Ф3), (2.1)

де: Т(Ф1), Т(Ф2), Т(Ф3) – тродомісткості періодичного ТО за формами Ф1, Ф2 і Ф3 відповідно;

Т (Ф2), Т (Ф3) – трудомісткості додаткових робіт: до форми Ф1 при обслуговуванні за формою Ф2 і до форми Ф2 при обслуговуванні за формою Ф3 відповідно.

Допуск часу + 30 год означає, що, якщо цех періодичного ТО внаслідок завантаження не може розпочати обслуговування даного літака через 300 год, то його експлуатація продовжується 30 год, що дозволяє уникнути невиправданих простоїв.

Допуск часу – 30 год дозволяє виконувати роботи за даною формою ТО на 30 год раніше, якщо є відповідні умови.

Для деяких літаків, наприклад Ан-24, Як-40, Ту-134, прийнята наскрізна нумерація періодичного ТО (кількість їх досягає 19) – через кожні 300 год, тобто:

Ф1 – через 300 ± 30 год;

Ф2 – через 600 ± 30 год;

Ф3 – через 900 ± 30 год;

---------------------------------

Ф19 – через 5700 ± 30 год.

Для літака Ту-154 Б новим регламентом встановлені такі форми періодичного ТО: Б (парна), Ф1, Ф1 (парна) та Ф2.

Форма Б (парна) виконується через кожні 300 ± 30 год нальоту (тобто через кожні 150 ± 30 год міняються місцями форма Б оперативного ТО і форма Б (парна) періодичного ТО).

Форма Ф1 виконується через кожні 600 ± 30 год нальоту.

Форма Ф1 (парна) виконується через кожні 1200 ± 30 год нальоту.

Форма Ф2 виконується у базовому аеропорту один раз на рік з інтервалом часу, який не перевищує 12 місяців, і суміщається з плановими періодичними формами Б (парною), Ф1 або Ф1 (парною).

Для нових літаків АНТК ім. О.К. Антонова, наприклад, для літака Ан-140 періодичне теоретичне обслуговування виконується за формами:

Ф1 – через кожні 300 ± 30 год і включає до свого складу відповідні роботи з контролю і оцінювання технічного стану бортових систем літака для забезпечення його льотної придатності;

Ф2 – через кожні 900 ± 30 год і включає до свого складу більш широкий перелік робіт з технічного обслуговування літака і його бортових систем;

Ф3 – через кожні 1800 ± 30 год і включає до свого складу поглиблене цільове обстеження силових конструкцій літака і відновлювальні роботи (при необхідності) для підтримки льотної придатності літака згідно з програмою оглядів планера.

Періодичне технічне обслуговування літака Ту-204 виконується за трьома формами. Форма 1 виконується після нальоту 300 год, форма 2 – 3000 год (але не менше 1 разу на рік), форма 3 – 9000 год для оцінки технічного стану літака та його бортового обладнання.

Для літаків з календарною періодичністю виконання ТО можуть бути встановлені такі форми періодичного ТО:

1К – через 3 міс + 15 діб;

2К – через 9 міс + 30 діб;

3К – через 19 міс + 30 діб.

Наприклад, для літака Ту-154 форма 1К виконується через 4 міс ± 15 діб, 2К – через 12 ± 1 міс, 3К – через 24 ± 1 міс.

Кожна форма періодичного технічного обслуговування складається з окремих блоків робіт: попередніх, оглядових, стандартних та заключних.

Попередні роботи – це приймання літака, підготовка необхідного обладнання, інструменту, матеріалів та інвентарю для обслуговування, вивчення завдання на технічне обслуговування, робота з регламентом і технологічними вказівками.

До оглядових робіт належить дефекація літака і його бортового обладнання по кожній системі, а також контрольні огляди вузлів, блоків та систем.

Демонтаж агрегатів і вузлів, контроль їх стану в лабораторіях, виконання регулювальних робіт і поточного ремонту, монтаж агрегатів і блоків на борт, перевірка працездатності бортових систем і їх відповідності нормам технічних параметрів тощо складають наступний блок – стандартні роботи.

Заключні роботи – це прибирання робочого місця, закриття люків, відсіків, щитків, контроль наявності інструменту і пристосувань, оформлення документації, передача ПС в цех оперативного технічного обслуговування для підготовки до польоту або виконання робіт з забезпечення його стоянки.

Спеціальне технічне обслуговування

Воно виконується після виникнення значних відхилень від умов нормальної експлуатації авіаційної техніки: груба посадка, посадка до ЗПС, викочування повітряного судна за межі ЗПС, політ в турбулентній атмосфері, попадання повітряного судна в зону грозової діяльності, попадання в повітряне судно блискавки, попадання повітряного судна в курну бурю, перевищення навантажень тощо.

Мета спеціального ТО полягає в контролі стану авіаційної техніки і усуненні несправностей, які виникли у зв’язку з особливими умовами польоту. Перелік робіт для кожного конкретного випадку визначається регламентом ТО і переліком додаткових робіт, які призначає головний інженер авіаційно-технічної бази.

Технічне обслуговування авіатехніки при зберіганні

Цей вид технічного обслуговування забезпечує зниження шкідливого впливу атмосферних та інших факторів і сприяє належному зберіганню авіатехніки в даних умовах. При цьому обслуговуванні роботи на повітряному судні виконують через кожні 10 днів.

Зі збільшенням часу зберігання зростає шкідливий вплив атмосферних факторів, а отже, збільшується і обсяг робіт; їх виконують через кожні 10 днів, 30 + 3 дні, 90 + 9 днів зберігання; збільшується також обсяг робіт з підготовки повітряного судна до польоту після зберігання. Перелік робіт визначається регламентом ТО.

На складах авіаційно-технічних баз і авіакомпаній постійно зберігається велика кількість різних агрегатів, приладів та систем. Їх систематично обслуговують згідно зі спеціальними інструкціями по зберіганню. [12]

У даній роботі ми розглядаємо заводський ремонт ДП «АВІАКОН», а згідно з організацією заводського ремонту на авіаційних ремонтних заводах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України та входять до складу Концерну “Авіавоєнремонт”, небхідним є трактування таких понять:

Заводський ремонт – ремонт авіаційної техніки на ремонтних підприємствах чи підприємствах-виробниках, коли АТ знімають з експлуатації для виконання ремонту.

Заводський ремонт АТ здійснюється для відновлення її справності та ресурсу. Авіаційні ремонтні заводи (АРЗ) виконують капітальний і середній ремонт АТ, регламентований ремонт та ремонт за технічним станом.

Регламентований ремонт АТ – плановий ремонт, здійснюваний з періодичністю та в обсязі, встановленими експлуатаційною документацією, незалежно від технічного стану АТ у момент початку ремонту.

Ремонт за технічним станом АТ – ремонт, під час якого контроль технічного стану виконується з періодичністю та в обсязі, встановленими нормативною документацією, чи при наявності несправної АТ, а обсяг і момент початку ремонту визначаються станом АТ.

Капітальний ремонт АТ – ремонт, який виконують для відновлення справного стану, повного чи близького до повного відновлення ресурсу АТ із заміною чи відновленням будь-яких її частин, у тому числі і базових. Такий тип ремонту є основним на підприємстві «АВІАКОН». (табл.2.2.1)

Середній ремонт АТ – ремонт, який виконується для відновлення справного стану і часткового відновлення ресурсу із заміною чи відновленням складників обмеженої номенклатури з відповідним контролем технічного стану АТ в обсязі, встановленому нормативною документацією.

Середній і капітальний ремонти можуть також виконуватися тільки для відновлення ресурсу чи тільки для відновлення справного стану.

 

Таблиця 2.2.1 – Виробничі спроможності ДП «Авіакон» 2015-2016 рр.

№ з/п Найменування (згідно зі Статутом підприємства) Код ЄДРПОУ Галузь Найменування продукції Виробничі можливості (од./рік), тривалість технологічного циклу Орієнтовна ціна за одиницю продукції (тис.грн/долл.) Відсоток завантаження виробничих потужностей у попередньому році
Державне підприємство "Конотопський авіаремонтний завод "АВІАКОН" Капітальний ремонт Ми-2 2 34 роб.дня 11020/523560 97%
Ми-8 20 57 роб.днів 23060/1095580
Ми-8Т (в базовій комплектації без ремонту АД, ВР, комплектування ЛНГ, ЛРГ) -
Ми-8МТ (в базовій комплектації без ремонту АД, ВР, комплектування ЛНГ, ЛРГ) -
Ми-24 22 54 роб.дня 18500/878935
Капітальний ремонт та модернізація вертольотів типу МИ Ми - 24ПУ1 4 180 роб.днів 45735/2172870
Капітальний ремонт ДСУ АИ-9В - 353,544
Капітальний ремонт комбінованого агрегату управління КАУ-30Б - 30,408
РА-60Б - 33,186

Розглянемо формування вартості послуги на прикладі експортного товару Ми-8Т.

Для визначення термінів експлуатації даного ЛА, необхідно мати Загальну довідку по ресурсам для Ми-8Т, аби визначити дату заміни або ремонту кожної з її комплектуючих, або ресурсів.

Для цього використовуємо необіхні дві таблиці:

Таблиця 2.2.2 – Термін служби комплектуючих ЛА

ТИП ЛА ДОКУМЕНТ РЕСУРС (ТЕРМІН СЛУЖБИ)
Призначений До 1 ремонту Міжремонтний
Мі-8 МТ, МТВ Бюлетень № 061.6.0.1398.4 (Т 2056-БЕ-В) від 11.09.86 р. 7000 годин 15 років 1500 годин 8 років 1000 годин 7 років
Вказівка ГІ ВПС України №172 від10.11.95р. ”Про розповсюдження дії бюл. №061.4.0.1814.4 (Т2612-БЕ-В)” 22 роки (вип.після 01.01.88р-по форм.) -- --
Технічне розпорядження НО ВПС № 152 (0199) від 10.06.99р. 26 років поетапно на 1 рік 12 років поетапно на 1 рік 12 років поетапно на 1 рік
Агрегати переліку бюл.1398 Технічне розпорядження НО ВПС № 152 (0199) від 10.06.99р. (акт в/ч, дефектна відомість) 10 років поетапно на 1 рік (для лоп. НГ і РГ) 12 років поетапно на 1 рік 12 років поетапно на 1 рік
Лопаті НГ Технічне розпорядження НО ВПС № 301(0100) від 06.09.2000 (акт НО об’єд., дефект.відомість) 12 років поетапно на 1 рік -- --
Рульовий гвинт Технічне розпорядження НО ВПС № 301(0100) від 06.09.2000 (акт НО об’єд., дефект.відомість) 12 років поетапно на 1 рік -- --

 

 

Продовження таблиці 2.2.2
Втулково-роликові ланцюги Технічне розпорядження НО ВПС № 104 (0198) від 08.11.98 р “Про продовження призначеного строку служби”. 12 років поетапно на 1 рік -- --
Масло ВО-12 Технічне розпорядження НО ВПС № 226(0100) від 20.03.2000р ” Про допуск до застосування в осьових шарнірах втулок нес. та рул. гвинтів всесез масла ВО-12” заміна через 200+10 годин -- --

Таблиця 2.2.3 – Термін служби авіаційного двигуна (АД)

ТИП АД ДОКУМЕНТ РЕСУРС (ТЕРМІН СЛУЖБИ)
Призначений До 1 ремонту Міжремонтний
ТВ3-117МТ Бюлетень № 200.4.0.0225.4 від 24.01.84 р. 2000 год. згідно формул.
Вказівка ГІ ВПС №39 (8200) від 13.02.90 р. -- -- 10 років
Бюлетень № 200.0.0.0349.4 (Н78-197БЕ-В) від 18.10.90 р. -- 1000 год. 11 років --
Бюлетень № Н78М-111 БЕ-В від 17.06.98 р.      
- вип. і рем. з 1.06.86 до 1.08.93 р. 3000 год. 1250 год. 12 років 1250 год. 12 років
- вип. і рем. після 1.08.93 р 3000 год. 1500 год. 12 років 1500 год. 12 років
Бюлетень № Н78М-112 БЕ-В від 30.06.2000 р. 3000 год. 1500 год. 15 років 1500 год. 15 років
Редуктор ВР-14 Бюлетень № 200.1.0.0352.4 (14009-БЕ-В) від 30.01.91 р. -- 1500 год. 12 років (випробн. ППОМ) --
Бюлетень № 200.7.0.0290.4 (6.180.15-БЕ) від 27.03.87 р. -- 2000 год. (поетап. на 250 г. і 1 рік після 1000 год.) --

 

Продовження таблиці 2.2.3
Редуктор ВР-14 Бюлетень № 200.1.0.0145.4 (6.140.29-БЕ) від 3000 год., індекс "Л" -- 1000 год., індекс "Л"
Бюлетень №200.4.0.0379.4 (6.180.29-БЕ) від (комп.7870.0100; 7870.0200) 3000 год. 10 років 1000 год.
ТР НО ВПС № 406(0101) від 07.08.01 р. “Про допуск до лідерної експлуатації ВР-14” -- з 12 до 15 років з 8 до 12 років
ТР НО ВПС № 434(0101) від 24.10.2001 р. -- 16 років поетапно на 1 рік 16 років поетапно на 1 рік
ТР НО ВПС №463(0602) від 18.02.2002 р.”Про допуск до експл.ВР-14, що пройшли кап. ремонт в в/ч А1992” -- -- 1000/8 інд."Л" 500/8 інд"104"
АІ-9В Технічне розпорядження НО ВПС № 304 (0100) від 20.09.2000 р Бюлетень № Н9В-36БЕ-Г -- 12 років поетапно на 1 р.від. зазнач.у форм. 12 років поетапно на 1 р.від. зазнач.у форм.
Бюлетень № Н9В-39БЕ-В від 14.09.2000 р. 3600 зап. 6000 відборів, 600 год 1800 зап. 3000 відборів, 300 годин, 14 років поетапно на 1р. від зазнач. у форм. 1800 зап. 3000 відборів, 300 годин, 14 років поетапно на 1р. від зазнач. у форм.

Отже, ціна на комплексне технічне обслуговування формується індивідуально до кожного виду авіаційної техніки відповідно до:

1. виду та складності ремонту;

2. вартості комплектуючих;

3. націнки зі сторони третіх країн, якщо річ йдеться про купівлю продукції на території РФ;

4. комісійної винагороди уповноваженого спецекспортера;

5. транспортування ЛА з аеропорту до підприємства-виконувача робіт;

6. необхідності зберігання.

Проте основною складовою комплексного ТО є капітальний ремонт.

Таблиця 2.2.4 – Розрахунок вартості капітального ремонту Ми-8Т

Конотопський АРЗ "Авіакон" Найменування ОВТ Ціна, тисяч євро  
 
 
Ми-8Т , у т.ч. 1,366.1  
Ми-8Т Капітальний ремонт планер, системи, агрегати, закупівля лопатів РГ 1 кат, з них 336.7  
собівартість  
прибуток 36.6  
ПДВ 56.1  
Капітальний ремонт двигунів, голвного редуктору, укомплектування ЛНГв, з них  
вартість ремонту  
ПДВ  
Модернізація: адаптація під ОНВ, закупівля ОНВ західного виробництва, встановлення 6-ти касетного АСО-2В, встановлення системи АДРОС, встановлення футоміру КЕА-130, встановлення КМА-24-70, радіостанція діапазон НАТО, навігаційний комплекс, БУР-4-1 591.0  
собівартість, всього 447.7  
системи АДРОС 122.6  
радіостанція діапазон НАТО 98.7  
навігаційний комплекс 80.7  
АСО-2В 51.7  
БУР-4-1 33.3  
футоміру КЕА-130 7.0  
встановлення КМА-24-70 6.0  
адаптація під ОНВ 20.2  
закупівля ОНВ 27.5  
прибуток 44.8  
ПДВ 98.5  

Причому, даний розрахунок ціни здійснений без врахування розміру комісійної винагороди уповноваженого спецекспортера. В даному випадку це «Укрспецекспорт». Комісійна виногорода встановлються індивідуально до кожного замовлення залежно від його складності на терміну виконання.[24]

До даної вартості необхідно додати ціну на транспортування по визначеному маршруту Бориспіль-Конотоп-Бориспіль. Розцінки на транспортування можна побачити у наведеній нище Таблиці 2.2.5

Таблиця 2.2.5 – Вартість обслуговування Ми-8Т у 2013-2015 рр.

Вид експортного товару Інформація Експортер/ імпортер Дата, рік Вартість, долл.Сша Вартість гарантійного обслуговування долл.Сша Вартість транспортування по маршруту Бориспіль-Конотоп-Бориспіль (автомобільний транспорт), долл.Сша
Ми-8Т Капітальний ремонт та допрацювання Україна-Африканські країни

Як правило, затрати на зберігання бере на себе завод - виконавець робіт, який проводить ремонт.

Висновки до розділу 2

ДП Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» працює у галузях авіабудування та авіаремонту. Та надає послуги капітально-відновлювального ремонту, переобладнання та модернізації вертольотів марки Мі всіх типів і модифікацій.

Маючи у своєму розпорядженні необхідне виробниче обладнання та фонди, технічну документацію і кваліфікований персонал, ДП “АВІАКОН”, за станом на сьогоднішній день, має можливість здійснювати капітальний ремонт 4-5 вертольотів різних типів, а також 2-3 вертоліто-комплектів агрегатів в місяць.

Для виконання повного циклу ремонту вертольотів завод розміщує на спеціалізованих підприємствах замовлення на ремонт авіаційних двигунів та головних редукторів.

Надання послуг з комплексного технічного обслуговування є основним видом діяльності підприємства, основною складовою якого є капітальний ремонт АТ – це ремонт, який виконують для відновлення справного стану, повного чи близького до повного відновлення ресурсу АТ із заміною чи відновленням будь-яких її частин, у тому числі і базових.

Вартість комплексного технічного обслуговування формується індивідуально до кожної одиниці авіаційної техніки відповідно до:

1. виду та складності ремонту;

2. вартості комплектуючих;

3. націнки зі сторони третіх країн, якщо річ йдеться про купівлю продукції на території РФ;

4. комісійної винагороди уповноваженого спецекспортера;

5. транспортування ЛА з аеропорту до підприємства-виконувача робіт;

6. необхідності зберігання.


 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 108; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.23.219.12 (0.009 с.)