ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗАДАЧІ ПО ТЕМІ «ОБ'ЄМИ МНОГОГРАННИКІВ» 1. Знайдіть об'єм прямокутного паралелепіпеда, в основі якого лежить квадрат з діагоналлю 2 дм. Висота його дорівнює 10 дм.
 2. Об'єм трикутної піраміди, у основі якої прямокутний трикутник з катетами 5,5 см і 4 см, висотою 6см. Знайдіть об'єм піраміди.
 3. Площа основи прямої трикутної призми дорівнює 25 см2, а бічне ребро дорівнює 4 см. Обчислите об'єм прямої трикутної призми.
 4. В основі прямої чотирикутної призми – ромб, площа якого 12 см2. Висота дорівнює 10 см. Знайдіть об'єм призми.
 5. Об'єм трикутної піраміди дорівнює 24 см2, висота піраміди 6 см. Знайдіть площу основи даної піраміди.
 6. Об'єм чотирикутної призми 72 дм2, а площа основи призми 12см2. Знайдіть висоту цієї призми.
 7. Основа піраміди - прямокутний трикутник з катетами 6см і 8 см. Висота піраміди 5 см. Обчислите об'єм піраміди.
 8. Обчислите об'єм прямокутного паралелепіпеда, виміри якого 5см, 4 см, 2 см.
 9. Знайдіть об'єм куба з ребром 5см.
 10. В основі прямої призми лежить ромб. Як обчислити площу основи призми, якщо діагоналі ромба 8 дм і 6 дм?
 11. Три латунних куби з ребрами 3см, 4 см і 5см переплавлені в один куб. Яке ребро в цього куба?
 12. Металевий куб має зовнішнє ребро 10,2 см і масу 514,15 г. Товщина стінок рівна 0,1 см. Знайдіть щільність металу, з якого зроблено куб.
 13. Якщо кожне ребро куба збільшити на 1м, то його об'єм збільшиться в 125 раз. Знайдіть ребро.
 14. Цеглина розміром 25 х 12 х 6,5 см має масу 3,51 кг. Знайдіть його щільність.
 15. Потрібно встановити резервуар для води ємкістю 10м3 на майданчику розміром 2,5 х 1,75 м, що служить для нього дном. Знайдіть висоту резервуара.
 16. Основою прямокутного паралелепіпеда є квадрат. Діагональ бічної грані, дорівнює 8 см, утворює із площиною кут 30о. Знайдіть об'єм паралелепіпеда.
 17. Основою прямокутного паралелепіпеда є квадрат. Знайдіть об'єм прямокутного паралелепіпеда, якщо його висота 6см, а діагональ паралелепіпеда утворює із площиною підстави кут 45о.
 18. Всі ребра прямої трикутної призми мають довжину 2 см. Знайдіть об'єм призми.
 19. Об'єм прямої призми, основа якої правильний трикутник, дорівнює 18 см3. Знайдіть сторону основи призми.
 20. Основа піраміди – прямокутний трикутник з катетами 6 см і 8см. Висота піраміди дорівнює 10 см. Обчислить об'єм піраміди.
 21. Висота правильної трикутної піраміди дорівнює 4 см, а сторона її основи - 2 см. Обчислить об'єм піраміди.
 22. В основі прямої призми лежить рівносторонній трикутник зі стороною 4см. Знайдіть висоту призми, якщо її об'єм 64 см3.
 23. В основі призми лежить рівносторонній трикутник, площа якого 9 см2. Знайдіть об'єм призми, якщо її висота в раз більше сторони основи.
 24. Основа прямого паралелепіпеда – ромб зі стороною 6см і кутом 60о. Менша діагональ паралелепіпеда нахилена до основи під кутом 45о. Знайдіть об'єм паралелепіпеда.
 25. Основа піраміди – прямокутний трикутник з гіпотенузою 12см і гострим кутом 60о. Знайдіть об'єм піраміди, якщо її висота рівна 10 см.
 26. В основі піраміди лежить трикутник зі сторонами 4см, 5см і 7см. Висота піраміди дорівнює 12см. Обчислить об'єм піраміди.
 27. В основі призми лежить рівнобедрений трикутник з бічною стороною 5см і кутом 30о при вершині. Висота призми 6см. Знайдіть об'єм призми.
 28. В основі призми лежить трикутник зі сторонами 7см, 5см і 6см. Висота призми дорівнює 4см. Обчислить об'єм призми.
 29. Площа поверхні куба 96см2. Знайдіть об'єм куба.
 30. Довжина сторони основи правильної чотирикутної піраміди 6см, а бічне ребро утворює з площиною основи кут 30о. Знайдіть об'єм піраміди.
 31. Бічне ребро правильної чотирикутної піраміди дорівнює 4см і утворює з площиною основи кут 60о. Знайдіть об'єм піраміди.
 32. Знайдіть об'єм прямокутного паралелепіпеда, якщо сторони основ 2см, 3см, а діагональ паралелепіпеда см.
 33. В основі прямокутного паралелепіпеда квадрат зі стороною 1см. Діагональ паралелепіпеда см. Знайдіть об'єм.
 34. Висота піраміди рівна 2 см. Двогранний кут при основі дорівнює 45о. Знайдіть об'єм піраміди.
 35. Висота правильної трикутної піраміди дорівнює 2 см. Двогранний кут при основі дорівнює 60о. Знайдіть об'єм піраміди.
 36. Основою прямого паралелепіпеда є паралелограм, у якого одна з діагоналей дорівнює 17см, а сторони дорівнюють 9см і 10см. Повна поверхня паралелепіпеда 334см2. Знайдіть об'єм.
 37. Основа піраміди є трикутник АВС, сторони якого АВ=20см, АС=29см, ВС=21см. Грані DАВ і DАС перпендикулярні до основи, а грань DВС утворює із нею кут 60о. Знайдіть об'єм піраміди.
 38. Основа призми – правильний трикутник зі стороною 4см, бічне ребро дорівнює 6см, утворює з площиною основи кут 60о. Знайдіть об'єм призми.
 39. Діагональ прямокутного паралелепіпеда дорівнює 2,5дм, а сторони основи 2дм і 0,9дм. Знайдіть об'єм паралелепіпеда.
 40. Основою призми є трикутник, у якого сторони дорівнюють 3см, 5см, 7см. Бічне ребро, довжиною 8см, утворює з площиною основи кут в 60о.Визначте об'єм призми.
 41. Діагональ правильної чотирикутної призми дорівнює 3,5см, а діагональ бічної грані 2,5см. Знайдіть об'єм призми.
 42. Діагональ квадрата, що лежить у основі правильної чотирикутної піраміди, дорівнює її бічному ребру і дорівнює 4см. Знайдіть об'єм піраміди.
 43. У похилій трикутній призмі сторони основи дорівнюють 4,13,15см. Бічне ребро 10 см нахилене до площини основи під кутом 45о. Обчислить об'єм призми.
 44. У основі похилої призми лежить паралелограм зі сторонами 6дм і 12дм і гострим кутом 60о. Бічне ребро призми дорівнює 14дм і утворює з площиною основи кут 30о. Обчислить об'єм призми.

Тема 10. Об'єм тіл обертання. Об'єм циліндра, конуса, кулі, кульового сегмента, кульового сектора. Загальна формула для об'ємів тіл обертання.

План:

1. Об'єм циліндра

2. Об'єм конуса

3. Загальна формула для об'ємів тіл обертання

4. Об'єм кулі

5. Об'єм кульового сегмента і сектора

 

1. Якщо тіло просте, тобто допускає розбиття на кінцеве число трикутних пірамід, то його об'єм дорівнює сумі об'ємів цих пірамід. Для довільного тіла об'єм визначають у такий спосіб.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.006 с.)