Проходження в суді апеляційної інстанції судових справ (матеріалів кримінального провадження)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Проходження в суді апеляційної інстанції судових справ (матеріалів кримінального провадження) 

9.2.1. Якщо апеляційна скарга на судові рішення, ухвалені судом першої інстанції, подана безпосередньо до суду апеляційної інстанції, працівник апарату суду, який забезпечує роботу судової палати у кримінальних справах, надсилає її до суду першої інстанції для виконання вимог статті 397 Кримінального процесуального кодексу України.

9.2.2. У разі постановлення суддею-доповідачем ухвали про повернення апеляційної скарги, відмову у відкритті провадження та за відсутності апеляційних скарг інших осіб копія ухвали невідкладно надсилається особі, яка подала апеляційну скаргу, разом з апеляційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.

9.2.3. У разі якщо обвинувачений захворів на психічну чи іншу тяжку тривалу хворобу, яка виключає його участь у судовому провадженні, та судом постановлено відповідну ухвалу сторонам кримінального провадження надсилається повідомлення про зупинення провадження у справі в порядку інформування.

9.2.4. Працівником апарату суду виготовляється та підшивається до матеріалів кримінального провадження копія апеляційної скарги. Матеріали кримінального провадження повертаються до суду першої інстанції, а копії ухвали зберігаються у відповідній справі за номенклатурою справ апеляційного суду.

9.2.5. Після закінчення апеляційного провадження, у тому числі закриття провадження у зв'язку з відмовою від апеляційної скарги, матеріали кримінального провадження не пізніш як у семиденний строк, а у провадженні за апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді - не пізніш як у триденний строк, направляються до суду першої інстанції.

9.2.6. Судовий розпорядник, а в разі його відсутності - секретар судового засідання роздає особам (потерпілому, його представнику та законному представнику, обвинуваченому, законному представнику обвинуваченого, захиснику, свідку, цивільному позивачу, представнику цивільного позивача та законному представнику цивільного позивача, цивільному відповідачу, представнику цивільного відповідача, перекладачу, експерту, спеціалісту), які беруть участь у судовому розгляді, пам'ятку про їхні права та обов'язки, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України (додатки 9-21).

Особливості проходження процесуальних документів, судових справ при розгляді адміністративних та цивільних справ

Робота з адміністративними позовами, залишеними без руху

 

10.1.1. Позовні заяви, які в передбачених Кодексом адміністративного судочинства України випадках залишені ухвалою без руху, вкладаються без підшивання в окремі обкладинки з зазначенням номеру справи та провадження, де зберігаються протягом строку, встановленого для усунення недоліків.

Позови третіх осіб з самостійними вимогами, які в передбачених Кодексом адміністративного судочинства України випадках залишені ухвалою без руху, підшиваються до матеріалів справи разом з ухвалою про залишення їх без руху, і таким чином зберігаються протягом строку, встановленого для усунення недоліків.

Заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами, які залишені в передбачених Кодексом адміністративного судочинства України випадках ухвалою без руху, вкладаються без підшивання в судову справу, де зберігаються протягом строку, встановленого для усунення недоліків.

Заяви, які залишені без руху для усунення недоліків та не підшиті до матеріалів справи зберігаються у сейфі головуючого судді.

10.1.2. Позивачу/заявнику або їх представнику не пізніше наступного дня після постановлення ухвали про залишення позовної заяви/заяви без руху надсилається копія ухвали про залишення заяви без руху рекомендованим поштовим відправленням із повідомленням про його вручення або видається цим особам під розписку .

Повідомлення про вручення поштового відправлення, після повернення до суду, чи розписка вкладається або відповідно підшивається до матеріалів справи, де зберігається до закінчення строку, встановленого для усунення недоліків.

10.1.3. У разі надходження від позивача/заявника документів в усунення недоліків позовна заява/заява, з ухвалою про залишення без руху та іншими матеріалами справи невідкладно передається для розгляду судді.

У разі не усунення недоліків у встановлений строк, якщо на ухвалу не надійшла апеляційна скарга, позовна заява/заява, з ухвалою про залишення без руху та іншими матеріалами справи не пізніше трьох днів після закінчення строку для усунення недоліків передається для розгляду судді.

У разі надходження апеляційної скарги на ухвалу про залишення без руху, справа підшивається в хронологічному порядку в міру надходження до суду документів та формування їх у суді, а саме:

позовна заява/заява з додатками в одному примірнику;

ухвала про залишення без руху;

супровідний лист про направлення копії ухвали;

повідомлення про вручення поштового відправлення;

апеляційна скарга з додатками в одному примірнику.

У разі надходження апеляційної скарги сформована як описано вище справа передається до канцелярії суду для приєднання апеляційної скарги та направлення до апеляційного суду.

10.1.4. У разі усунення позивачем/заявником недоліків подальше формування справи здійснюється у визначеному цією Інструкцією порядку.

Датою надходження позовної заяви/заяви вважається день першого її подання до суду.

10.1.5. У разі постановлення ухвали про повернення позовної заяви/заяви, копія ухвали не пізніше наступного дня з супровідним листом до неї надсилається позивачу/заявнику рекомендованим поштовим відправленням із повідомленням про його вручення.

Формування справи здійснюється у визначеному цією Інструкцією порядку.

Секретар судового засідання виготовляє світлокопію заяви, яка підшивається до матеріалів справи у наступному порядку:

щодо позовних заяв - після ухвали про залишення заяви без руху;

щодо інших заяв, які надішли після відкриття провадження у справі, - по хронології, перед ухвалою про залишення без руху.

Оригінал заяви з доданими до неї документами в одному примірнику підшивається до матеріалів справи після ухвали про повернення і таким чином зберігається в матеріалах справи до набрання ухвалою законної сили та повернення матеріалів заяви позивачу/заявнику.

Копії заяви з додатками до справи не підшиваються, вкладаються в окремий конверт, про що зазначається на конверті з застереженням кількості аркушів вмісту, конверт зберігається при матеріалах справи до набрання ухвалою законної сили та повернення матеріалів заяви позивачу/заявнику.

Сформована як описано вище справа передається до канцелярії суду на зберігання.

10.1.6. Виконання ухвали про повернення. Якщо апеляційна скарга на ухвалу про повернення позовної заяви/інших заяв не надійшла та ухвала набрала законної сили, через три дні після закінчення строку, встановленого для апеляційного оскарження, заява разом з усіма доданими до неї документами вишивається з матеріалів справи і з супровідним листом рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про його вручення надсилається позивачу/заявнику чи їх представнику або видається цим особам під розписку.

Ті ж самі дії з виконання ухвали вчиняються не пізніше трьох днів після повернення справи з апеляційного суду, у разі, якщо ухвала набрала законної сили.

Світлокопія заяви, оригінали ухвал про залишення без руху та про повернення заяви з супровідними листами про надсилання копій цих ухвал, а також повідомлення про вручення поштових відправлень формуються у визначеному цією Інструкцією порядку і зберігаються в справі.

До автоматизованої системи документообігу суду у відповідні пункти вносяться відомості про рух позовної заяви/заяви.

 

Робота з адміністративними позовними заявами, у відкритті провадження у справі за якими відмовлено,ю а також адміністративним позовами, повернутими з інших підстав, ніж у зв’язку з неусуненням недоліків після залишення заяви без руху

 

10.2.1. У разі постановлення суддею ухвали про відмову у відкритті провадження у справі або про повернення заяви копія цієї ухвали невідкладно надсилається рекомендованим поштовим відправленням із повідомленням про вручення поштового відправлення або видається під розписку позивачеві/заявникові чи їх представнику разом з заявою та всіма доданими до неї документами.

Повідомлення про вручення поштового відправлення, по поверненні до суду, або розписка з даними про вручення/одержання документів підшиваються до матеріалів справи.

Матеріали справи формуються у визначеному цією Інструкцією порядку.

Секретар судового засідання виготовляє світлокопію заяви, яка підшивається до матеріалів справи після ухвали про відмову у відкритті провадження чи повернення заяви.

Сформована справа передається на зберігання до канцелярії суду.

До автоматизованої системи документообігу суду у відповідні пункти вносяться відомості про рух позовної заяви/заяви.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.117.56 (0.009 с.)