ТОП 10:

Вимоги до організації медичного обслуговуванняПрофесійні користувачі ЕОМ повинні проходити обов'язкові попередні (при надходженні на роботу) і періодичні огляди в порядку і в терміни, установлені Мінздравом України.

До безпосередньої роботи з моніторами і ЕОМ допускаються особи, що не мають медичних протипоказань.


ВИСНОВОК

У результаті виконання даного дипломного проекту була розроблена автоматизована інформаційна система медичного центру.

Автоматизована інформаційна система «Medical© control» створений для поліпшення користувачу контролю даних.

АІС медичного центру автоматизує роботу працівника підприємства. Вона дозволяє додавати, видаляти, редагувати дані, здійснювати пошук та фільтрацію даних, автоматизовано генерує звітність по заданій користувачем фільтрації або без неї, обчислювати прибуток за день та загальний прибуток, підраховує кількість записів.

Застосування АІС медичного центру працівником підприємства веде до підвищення продуктивності його праці, підвищенню престижності і культури роботи.

Доступ до всіх частин автоматизованої системи здійснюється через головне меню або панель інструментів. Структура елементів інтерфейсу і формат вікон проекту зручна навіть для починаючого користувача.

При створенні складних інформаційних систем велике значення має розробка програмного забезпечення, тому що саме програмні засоби створюють інтелект комп'ютера, що вирішує складні наукові задачі. В даний час при створенні подібних систем значно зростає роль людського чинника.

Приймаючи до уваги усе вище сказане, для розробки інформаційної системи керування було обране середовище візуального проектування C++ Builder 6, що забезпечує інтуїтивність користувацького інтерфейсу програм і мінімізує витрати на розробку системи.

Створений додаток було з’єднано з базою даних за допомогою компонента ADOConnection та драйвера Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider. Таблиці бази даних були підключені до програмного додатку за допомогою компонентів DataSource та ADOQuery, який містить в собі повний код SQL певної таблиці(Діагнози, Квитанції, Препарати, Лікарі, Клієнти). Виведення даних з таблиць було здійснено за допомогою компонента DBGrid. Було створено головне меню програмного додатку за допомогою MainMenu та панель швидкого доступу ToolBar на якому було розташовано 8 кнопок(Додати запис, Видалити запис, Пошук, Друк, Про нас, Довідка, Зміна паролю, Вихід) та додаткова 9 кнопка швидкого доступу( «Підрахунок» на формі «Квитанції»). Було розміщено компонент DBNavigator за допомогою якого можна додавати, видаляти, оновлювати дані, перемикати на наступний або попередній запис таблицях: Діагнози, Квитанції, Клієнти, Препарати, Лікарі. Також було розміщено панель фільтрації, яка містить компоненти: ComboBox(випадаючий список, в якому вибирається за яким атрибутом фільтрувати, або скинути фільтр), Edit(поле введення символів, по яких здійснюється фільтрація), Button(кнопка для підтвердження фільтрації по заданому атрибуту в ComboBox на основі введених символів в Edit). Було розташовано компонент StatusBar – для виведення підказок та кількості записів в таблиці, додатково виводить зароблену суму за день та загальну суму в формі «Квитанції».

Для розробки програмного додатку знадобилось створити схему функціональної діяльності проектованої системи (IDEF0), яка наведена в додатку 3 рис. 16; діаграму потоків даних проектованої системи (DFD), яка наведена в додатку 3 рис. 17; діаграма варіантів використання проектованої системи, яка наведена в додатку 3 рис. 18; логічну модель бази даних проектованої системи в ERwin, яка наведена в додатку 3 рис. 19.

При запуску розробленої системи користувачеві виводиться вікно ідентифікації користувача, що забезпечить захист даних від несанкціонованого доступу. Після проходження процесу ідентифікації, користувач отримує доступ до всіх даних та функцій системи.

В ході виконання економічної частини дипломного проекту було обраховано вартість продукту, яка становить 35516,33 гривень, при собівартості 28642,2 гривень та ПДВ в розмірі 6874,13 гривень.

Даний програмний додаток є простим у використанні та зрозумілим у інтерфейсі, що робить його зрозумілим з першого погляду. Програмним додатком може користуватись старша медсестра, лікарі та головний лікар медичного центру.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1 Кобевник В. «Охрана труда», Киев, 1990.

2 Лебединский Ю., Склянкин Ю., Попов П., «Ресурсосбережение і екологія», Киев, 1990 – 342с.

3 Соммервілла. Інженерія програмного забезпечення 2002.

4 Орлов С. А. Технології розробки програмного забезпечення: Розробка складних програмних систем (Вид. 3), 2004.

5 Ерік Дж. Брауде. Технологія розробки програмного забезпечення, 2004.

6 Липаев, В. В. Програмна інженерія. Методологічні основи: Учеб. / В. В. Липаев; Держ. ун-т - Вища школа економіки. - М. : ТЕИС, 2006. - 608 с. - 1000 екз. - ISBN 5-7598-0424-3, УДК 004,41 (075,8), ББК 32.973.26-018я73, Липаев, Вища школа економіки, ТЕИС, 2006, PDF, економіка, програмування.

7 Лапланте, Філ (2009). Вимоги Техніка для програмного забезпечення і систем (вид. 1). Редмонд, штат Вашингтон: CRC Press. ISBN 1-42006-467-3.

8 Макконнелл Стів (1996). Швидкий розвиток: Приборкання Дикого Software Розклади (. Вид 1). Редмонд, штат Вашингтон: Microsoft Press. ISBN 1-55615-900-5.

9 Віджерс, Карл Е. (2003). Вимоги до програмного забезпечення (вид. 2). Редмонд, штат Вашингтон: Microsoft Press. ISBN 0-7356-1879-8.

10 Андрій Стельман і Дженніфер Грін (2005). Прикладне програмне забезпечення для управління проектами. Кембридж, Массачусетс: O'Reilly Media. ISBN 0-596-00948-8.

11 Брайан Беренбач, Даніель Пауліш, Юрген Катзмеєр, Арнольд Рудофер (2009). Програмне забезпечення та системи технічних вимог: на практиці. Нью-Йорк: McGraw-Hill Професійний. ISBN 0-07-1605479.

12 Вальтер Собків (2008). Сталий розвиток можливий при Creative System Engineering. Нью-Джерсі: CassBeth. ISBN 0615216307.

13 Івахненков С. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту Знання: навч. посібник – К.: Академія, 2013.

14 Гордієнко І. Інформаційнй системи і технології в менеджменті: – К.: КНЕУ, 2003.

15 Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: Атака, 2002. – 480 с.

16 Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. – К.: КНЕУ,

17 2001. – 240 с.

18 Кириленко В.В. Економіка: Навч. посіб. / Тернопіль: Економічна думка, 2012. http://buklib.net/component/option,com_jbook/Itemid,36/catid,67/

19 Методичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з навчальної дисципліни «Економічне обґрунтування науково-технічних рішень» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.091501 – “Комп’ютерні системи і мережі”: В.О. Мосипан, І.І. Постіл. – Кременчук, 2009. – 44 с.

20 http://mu.od.ua/rozrobka-interfeysu-koristuvacha.html.

21 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0.

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор СПЕК ЧДТУ

______ Шиян В.Г.

„____” ________2016 р.

 

Тема дипломного проекту

Автоматизована інформаційна система медичного центру

 

Специфікація

Листів 24

 

 

Розробник Гребенюк І. А.

Керівник Зборівська В. П. .

Н.Контроль ________________

 

 

Сміла, 2016


Позначення Найменування Примітка
ПРДП.120200.106ПЗ Текст програми Додаток А
ПРДП.120201.106 Ілюстративний матеріал Додаток Б
ПРДП.120201.106 Схеми проекту Додаток В
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


ДОДАТОК А

void __fastcall Tdiag_delete::Button1Click(TObject *Sender)

{

Memo1->Clear();

bd_work->diagnoziz->Active=false;

AnsiString text[]={"DELETE FROM Діагнози",

" WHERE Діагнози.[Код діагнозу]=\""+Edit1->Text+"\"",

" OR Діагнози.[Термін лікування]=\""+Edit3->Text+"\" OR",

"Діагнози.Термін=\""+Edit2->Text+"\""};

for(unsigned t=0; t<sizeof(text)/sizeof(int); t++)

Memo1->Lines->Add(text[t]);

bd_work->diagnoziz->Close();

bd_work->diagnoziz->SQL->Clear();

bd_work->diagnoziz->SQL->Add(Memo1->Text);

bd_work->diagnoziz->ExecSQL();

AnsiString text2[]={"SELECT *",

"FROM Діагнози;"};

Memo1->Clear();

for(unsigned t=0; t<sizeof(text2)/sizeof(int); t++)

Memo1->Lines->Add(text2[t]);

bd_work->diagnoziz->Close();

bd_work->diagnoziz->SQL->Clear();

bd_work->diagnoziz->SQL->Add(Memo1->Text);

bd_work->diagnoziz->Open();

bd_work->diagnoziz->Active=true;

bd_work->count_diagnozi->Active=false;

bd_work->count_diagnozi->Active=true;

}

void __fastcall Tdiag_insert::Button1Click(TObject *Sender)

{

bool InsertDiagnoz = false;

///////// COntrol id key and termin //////////////

Diagnoz->DBText2->DataField = "";

bd_work->KeyDiagnoz->Active=false;

AnsiString text2[]={"SELECT count(Діагнози.[Код діагнозу]) as countKey ",

"FROM Діагнози where Діагнози.[Код діагнозу] = \""+Edit1->Text+"\""};

Memo1->Clear();

for(unsigned t=0; t<sizeof(text2)/sizeof(int); t++)

Memo1->Text = Memo1->Text + text2[t];

bd_work->KeyDiagnoz->Close();

bd_work->KeyDiagnoz->SQL->Clear();

bd_work->KeyDiagnoz->SQL->Add(Memo1->Text);

bd_work->KeyDiagnoz->Open();

bd_work->KeyDiagnoz->Active=true;

Diagnoz->DBText2->DataField = "countKey";

 

bd_work->TerminDiagnoz->Active=false;

AnsiString text3[]={"SELECT count(Діагнози.[Код діагнозу]) as countTermin ",

"FROM Діагнози where Діагнози.[Термін] = \""+Edit2->Text+"\""};

Memo1->Clear();

for(unsigned t=0; t<sizeof(text3)/sizeof(int); t++)

Memo1->Text = Memo1->Text + text3[t];

bd_work->TerminDiagnoz->Close();

bd_work->TerminDiagnoz->SQL->Clear();

bd_work->TerminDiagnoz->SQL->Add(Memo1->Text);

bd_work->TerminDiagnoz->Open();

bd_work->TerminDiagnoz->Active=true;

Diagnoz->DBText3->DataField = "countTermin";

if(Diagnoz->DBText3->Caption == "0" && Diagnoz->DBText2->Caption == "0"){

InsertDiagnoz = true;}

else if(Diagnoz->DBText2->Caption != "0") ShowMessage("Дані не додано в таблицю! Значення поля \"Код діагнозу\" не повинні співпадати!");

else if(Diagnoz->DBText3->Caption != "0") ShowMessage("Дані не додано в таблицю! Значення поля \"Термін\" не повинні співпадати!");

///////////////////////////////////////

if(InsertDiagnoz == true ){

if(Edit1->Text != "" && Edit2->Text != "" && Edit3->Text != ""){

Memo1->Clear();

bd_work->diagnoziz->Active=false;

AnsiString text[]={"INSERT INTO Діагнози([Код діагнозу], Термін,[Термін лікування])",

" VALUES ( \""+Edit1->Text+"\",\""+Edit2->Text+"\",\""+Edit3->Text+"\")"};

for(unsigned t=0; t<sizeof(text)/sizeof(int); t++)

Memo1->Lines->Add(text[t]);

bd_work->diagnoziz->Close();

bd_work->diagnoziz->SQL->Clear();

bd_work->diagnoziz->SQL->Add(Memo1->Text);

bd_work->diagnoziz->ExecSQL();

AnsiString text2[]={"SELECT *",

"FROM Діагнози;"};

Memo1->Clear();

for(unsigned t=0; t<sizeof(text2)/sizeof(int); t++)

Memo1->Lines->Add(text2[t]);

bd_work->diagnoziz->Close();

bd_work->diagnoziz->SQL->Clear();

bd_work->diagnoziz->SQL->Add(Memo1->Text);

bd_work->diagnoziz->Open();

bd_work->diagnoziz->Active=true;

bd_work->count_diagnozi->Active=false;

bd_work->count_diagnozi->Active=true;

}else ShowMessage("Заповніть пусті поля!");}

}

void __fastcall Tdiag_search::Button1Click(TObject *Sender)

{

bool ShowMessageVisible = false;

if((RadioButton2->Checked==true)&&(bd_work->diagnoziz->Locate("Термін",Edit2->Text, TLocateOptions())))

{ShowMessage("Присутній!");}

else { if((ShowMessageVisible == false)&&(RadioButton2->Checked==true)&&(Edit2->Text != "")){ShowMessage("Не знайдено!");ShowMessageVisible = true;}}

if((RadioButton1->Checked==true)&&(bd_work->diagnoziz->Locate("Код діагнозу",Edit1->Text, TLocateOptions())))

{ShowMessage("Присутній!");}

else { if((ShowMessageVisible == false)&&(RadioButton1->Checked==true)&&(Edit1->Text != "")){ShowMessage("Не знайдено!");ShowMessageVisible = true;}}

if((RadioButton3->Checked==true)&&(bd_work->diagnoziz->Locate("Термін лікування",Edit3->Text, TLocateOptions())))

{ShowMessage("Присутній!");}

else { if((ShowMessageVisible == false)&&(RadioButton3->Checked==true)&&(Edit3->Text != "")){ShowMessage("Не знайдено!");ShowMessageVisible = true;}}

}

void __fastcall Tklient_deletes::Button1Click(TObject *Sender)

{

String ed1 = "[Код клієнта] = \""+Edit1->Text+"\" OR ";

String ed2 = "[Діагноз клієнта] = \""+Edit2->Text+"\" OR ";

String ed3 = "[Код лікаря] = \""+Edit3->Text+"\" OR ";

String ed4 = "[Прізвище та ім'я] = \""+Edit4->Text+"\" OR ";

String ed5 = "[Код паспорту] = \""+Edit5->Text+"\" OR ";

String ed6 = "[Телефонний номер] = \""+Edit6->Text+"\" OR ";

String ed7 = "[Місто проживання] = \""+Edit7->Text+"\"";

String mainText = ed1+ed2+ed3+ed4+ed5+ed6+ed7;

Memo1->Clear();

bd_work->klientiz->Active=false;

AnsiString text[]={"DELETE FROM Клієнти ",

"WHERE "+mainText+";"};

for(unsigned t=0; t<sizeof(text)/sizeof(int); t++)

Memo1->Lines->Add(text[t]);

bd_work->klientiz->Close();

bd_work->klientiz->SQL->Clear();

bd_work->klientiz->SQL->Add(Memo1->Text);

bd_work->klientiz->ExecSQL();

AnsiString text2[]={"SELECT *",

"FROM Клієнти;"};

Memo1->Clear();

for(unsigned t=0; t<sizeof(text2)/sizeof(int); t++)

Memo1->Lines->Add(text2[t]);

bd_work->klientiz->Close();

bd_work->klientiz->SQL->Clear();

bd_work->klientiz->SQL->Add(Memo1->Text);

bd_work->klientiz->Open();

bd_work->klientiz->Active=true;

bd_work->count_klients->Active=false;

bd_work->count_klients->Active=true;

}

void __fastcall Tklient_insert::Button1Click(TObject *Sender)

{

////////////////////// control key id klient ////////////////////////

klient->DBText2->DataField = "";

bd_work->KeyKlient->Active=false;

AnsiString textKey[]={"SELECT count(Клієнти.[Код клієнта]) as countKey ",

"FROM Клієнти where Клієнти.[Код клієнта] = \""+Edit1->Text+"\""};

Memo1->Clear();

for(unsigned t=0; t<sizeof(textKey)/sizeof(int); t++)

Memo1->Text = Memo1->Text + textKey[t];

bd_work->KeyKlient->Close();

bd_work->KeyKlient->SQL->Clear();

bd_work->KeyKlient->SQL->Add(Memo1->Text);

bd_work->KeyKlient->Open();

bd_work->KeyKlient->Active=true;

klient->DBText2->DataField = "countKey";

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

if(klient->DBText2->Caption == "0") {

if(Edit1->Text != "" && Edit4->Text != "" && Edit5->Text != "" && Edit6->Text != "" &&

Edit7->Text != "" && DBLookupComboBox2->Text != "" && DBLookupComboBox1->Text != ""){

String ed1 = "\""+Edit1->Text+"\",";

String lcb1 = "\""+DBLookupComboBox1->Text+"\",";

String lcb2 = "\""+DBLookupComboBox2->Text+"\",";

String ed4 = "\""+Edit4->Text+"\",";

String ed5 = "\""+Edit5->Text+"\",";

String ed6 = "\""+Edit6->Text+"\",";

String ed7 = "\""+Edit7->Text+"\"";

String mainText = ed1+lcb1+lcb2+ed4+ed5+ed6+ed7;

Memo1->Clear();

bd_work->klientiz->Active=false;

AnsiString text[]={"INSERT INTO Клієнти([Код клієнта],[Діагноз клієнта],",

"[Код лікаря],[Прізвище та ім'я],[Код паспорту],",

"[Телефонний номер],[Місто проживання])"," VALUES ("+mainText+")"};

for(unsigned t=0; t<sizeof(text)/sizeof(int); t++)

Memo1->Lines->Add(text[t]);

bd_work->klientiz->Close();

bd_work->klientiz->SQL->Clear();

bd_work->klientiz->SQL->Add(Memo1->Text);

bd_work->klientiz->ExecSQL();

AnsiString text2[]={"SELECT *",

"FROM Клієнти;"};

Memo1->Clear();

for(unsigned t=0; t<sizeof(text2)/sizeof(int); t++)

Memo1->Lines->Add(text2[t]);

bd_work->klientiz->Close();

bd_work->klientiz->SQL->Clear();

bd_work->klientiz->SQL->Add(Memo1->Text);

bd_work->klientiz->Open();

bd_work->klientiz->Active=true;

bd_work->count_klients->Active=false;

bd_work->count_klients->Active=true;

}

else ShowMessage("Заповніть пусті поля!");

}

else ShowMessage("Дані не додано в таблицю! Значення поля \"Код клієнта\" не повинні співпадати!");

}

void __fastcall Tkvit_delete::Button1Click(TObject *Sender)

{

String ed1 = "[Код квитанції]=\""+Edit1->Text+"\" OR ";

String ed2 = "[Код клієнта]=\""+Edit2->Text+"\" OR ";

String ed3;

if(Edit3->Text != "") ed3 = "[Всього до оплати]="+Edit3->Text+" OR ";

else Edit3->Text = "0";

String ed5 = "[Прізвище та ім'я клієнта]=\""+Edit5->Text+"\" OR ";

String ed6 = "Діагноз=\""+Edit6->Text+"\" OR ";

String ed7 = "[Код препарату]=\""+Edit7->Text+"\"";

String mainText = ed1+ed2+ed3+ed5+ed6+ed7;

Memo1->Clear();

bd_work->kvitanciiz->Active=false;

AnsiString text[]={"DELETE FROM Квитанція where "+mainText+""};

for(unsigned t=0; t<sizeof(text)/sizeof(int); t++)

Memo1->Lines->Add(text[t]);

bd_work->kvitanciiz->Close();

bd_work->kvitanciiz->SQL->Clear();

bd_work->kvitanciiz->SQL->Add(Memo1->Text);

bd_work->kvitanciiz->ExecSQL();

AnsiString text2[]={"SELECT *",

"FROM Квитанція;"};

Memo1->Clear();

for(unsigned t=0; t<sizeof(text2)/sizeof(int); t++)

Memo1->Lines->Add(text2[t]);

bd_work->kvitanciiz->Close();

bd_work->kvitanciiz->SQL->Clear();

bd_work->kvitanciiz->SQL->Add(Memo1->Text);

bd_work->kvitanciiz->Open();

bd_work->kvitanciiz->Active=true;

}

void __fastcall TPasswordDlg::OKBtnClick(TObject *Sender)

{

Memo1->Clear();

Memo1->Lines->LoadFromFile("renew.bin");

String pass_file = Memo1->Text;

if(pass_file != Password->Text) { ShowMessage("Невірний пароль!"); }

else

{ PasswordDlg->Visible=false;

Diagnoz->Show();

}

}

void __fastcall TPasswordDlg::CancelBtnClick(TObject *Sender)

{

PasswordDlg->Close();

}

void __fastcall TPasswordDlg::FormCreate(TObject *Sender)

{

fstream file("renew.bin");

if(!file.is_open())

{ ofstream sozdat("renew.bin"); sozdat.close(); }

Left = 529; Top = 317;

}

void __fastcall TPasswordDlg::SpeedButton1Click(TObject *Sender)

{

PasswordDlg->Visible = false;

Pass_renew->Visible = true;

}

void __fastcall Tkvitancii::Button1Click(TObject *Sender)

{

if((ComboBox1->Text=="Скинути фільтр")||(Edit1->Text==""))

bd_work->kvitanciiz->Filtered = false;

String FN,FND; //FieldName, FieldNameDate

FND = "[Дата видачі] = "+DateToStr(DateTimePicker1->Date);

if((ComboBox1->Text=="Фільтр по \"Дата видачі\"")) { FN = FND;}

else if((ComboBox1->Text=="Фільтр по \"Код квитанції\"")&&(Edit1->Text!=""))

{FN = "[Код квитанції] like '"+Edit1->Text+"*'"; }

else if((ComboBox1->Text=="Фільтр по \"Код клієнта\"")&&(Edit1->Text!=""))

{FN = "[Код клієнта] like '"+Edit1->Text+"*'";}

else if((ComboBox1->Text=="Фільтр по \"Всього до оплати\"")&&(Edit1->Text!=""))

{FN = "[Всього до оплати] like "+Edit1->Text+"";}

else if((ComboBox1->Text=="Фільтр по \"Прізвище та ім'я клієнта\"")&&(Edit1->Text!=""))

{ FN = "[Прізвище та ім'я клієнта] like '"+Edit1->Text+"*'"; }

else if((ComboBox1->Text=="Фільтр по \"Діагноз клієнта\"")&&(Edit1->Text!=""))

{ FN = "[Діагноз] like '"+Edit1->Text+"*'"; }

else if((ComboBox1->Text=="Фільтр по \"Код препарату\"")&&(Edit1->Text!=""))

{ FN = "[Код препарату] like '"+Edit1->Text+"*'"; }

bd_work->kvitanciiz->Filtered = false;

bd_work->kvitanciiz->Filter = FN; bd_work->kvitanciiz->Filtered = true;

}


ДОДАТОК Б

Рис. 1 – Вікно довідки програми, та інструкція до неї

Рис. 2 – Вікно контролю доступу до програми

Рис. 3 – Вікно зміни пароля доступу до програми

Рис. 4 – Вікно обрахування заробленої суми за певний день

 

Рис. 5 – Вікно інформації про розробника

Рис. 6 – Вікна видалення, додавання, пошуку та друку даних в Діагнози

Рис. 7 – Вікна видалення, додавання, пошуку та друку даних в Квитанції

Рис. 8 – Вікна видалення, додавання, пошуку та друку даних в Клієнти

Рис. 9 – Вікна видалення, додавання, пошуку та друку даних в Лікарі

 

Рис. 10 – Вікна видалення, додавання, пошуку та друку даних в Препарати

Рис. 11 – Вікно контролю над таблицею БД «Діагнози»

Рис. 12 – Вікно контролю над таблицею БД «Квитанції»

Рис. 13 – Вікно контролю над таблицею БД «Клієнти»

Рис. 14 – Вікно контролю над таблицею БД «Лікарі»

Рис. 15 – Вікно контролю над таблицею БД «Препарати»

Рис. 16 – Повідомлення вікна «Ідентифікація» про невірний пароль

Рис. 17 – Повідомлення вікна «Зміна паролю» про успішно змінений пароль

Рис. 18 – Повідомлення вікна «Зміна паролю» про невдалу спробу змінити пароль

Рис. 19 – Повідомлення вікна «Зміна паролю» про не співпадання полів зміни паролю

Рис. 20 – Повідомлення вікна «Вставка запису в Діагнози» про не заповнені поля форми

Рис. 21 – Повідомлення вікна «Видалення запису в Діагнози» про не введені дані на видалення

Рис. 22 – Повідомлення вікна «Видалення запису в Діагнози» про успішне видалення даних

Рис. 23 – Повідомлення вікна «Пошук в Діагнози» про не заповнення потрібного поля

Рис. 24 – Повідомлення вікна «Пошук в Діагнози» про вдалий пошук потрібних даних

Рис. 25 – Повідомлення вікна «Пошук в Діагнози» про невдалий пошук потрібних даних

Рис. 26 – Повідомлення системи про повторність введення даних ключових полів

Рис. 27 – Представлення головної сторінки довідки «Medical© control»

Рис. 28 – Представлення сторінки довідки ознайомлення з програмним додатком «Medical© control»

Рис. 29 – Представлення сторінки довідки використання програмного додатку «Medical© control»

Рис. 30 – Представлення сторінки довідки адаптування в програмному середовищі «Medical© control»

Рис. 31 – Представлення сторінки довідки додавання даних в базу програмного додатку «Medical© control»

Рис. 32 – Представлення сторінки довідки видалення даних із бази програмного додатку «Medical© control»

 

 


ДОДАТОК В

Рис. 33 – Функціональна діяльність проектованої системи(IDEF0)

 

Рис. 34 – Діаграма потоків даних проектованої системи (DFD)

Рис. 35 – Діаграма використання

Рис. 36 – Діаграма послідовності

Рис. 37 – Діаграма класів системи

Рис. 38 – Кооперативна діаграма системи

Рис. 39 – Логічна модель БД системи

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.182.81 (0.047 с.)