ТОП 10:

Визначення ціни програмного продуктуРозрахуємо ціну за формулою:

,

де – собівартість або поточні витрати на розробку ПП (системи, мережі), грн;

– нормативний рівень рентабельності, (дорівнює 15 %, коефіцієнт складає 0,15), грн;

– торговельна надбавка ( ), грн.

Вартість програмного продукту становить 28642,2 грн, торгівельну надбавку візьмемо в розмірі 5 % від собівартості. Тоді:

ПДВ = (28642,2 + 28642,2 *(0,15+0,05) )*0,2 = 6874,13 грн.

Висновок економічної частини

В економічній частині дипломного проекту висловлено доцільність розробки програмного продукту медичного діагностичного центру «Medical© control», обраховано його собівартість(28642,2 грн) та ПДВ(6874,13 грн). Кількість днів, яка розрахована на розробку та впровадження програмного продукту в дію складає 55 днів. Кількість людей, які беруть участь в розробці проекту – 2(дипломник та керівник дипломника).

При виконані економічної частини було обраховані всі необхідні розрахунки для встановлення ціни собівартості та ПДВ, що складають собою ринкову ціну, яка дорівнює 35516,33 грн.

Даний продукт відповідає оптимальному рівню витрат, є економічно доцільним та конкурентоспроможним для впровадження.

 


ОХОРОНА ПРАЦІ

Вступ

Завдяки технічному переозброєнню виробництва істотно міняються функції і роль людини. Багато операцій, що раніш були його прерогативою, зараз починають виконувати машини, однак, яких би успіхів не досягала техніка, праця була і залишається надбанням людини, а машини, які б складні вони не були, залишаються лише знаряддями його праці. У зв'язку з цим виникла нова дисципліна - ергономіка, що увібрала в себе методи цілого ряду дисциплін – психології і фізіології праці, виробничої медицини, гігієни праці, наукової організації праці, інженерної психології і ряду інших дисциплін.

Ергономіка – це дисципліна, що комплексно вивчає людину (групу людей) у конкретних умовах її (їх) діяльності, зв'язаної з використанням технічних засобів.

Під час роботи часто виникають ситуації, у яких оператор ЕОМ повинний за короткий термін прийняти правильне рішення. Для успішної праці в таких умовах необхідно раціонально організувати навколишнє середовище, що одгороджує працівника від впливу сторонніх подразників, якими можуть бути похмуре забарвлення ЕОМ і приміщення, незручне розташування сигналізації, клавіш керування і т.п. Тому всіма способами потрібно знижувати стомлення і напругу оператора ЕОМ, створюючи обстановку виробничого комфорту.

Продуктивність праці співробітників, робота яких безпосередньо пов'язана із комп'ютером, а відповідно з додатковим шкідливим впливом цілої групи факторів, істотно знижується.

До таких факторів можна віднести:

· Вплив шкідливих випромінювань від монітора і комп'ютера;

· Вплив електромагнітних випромінювань;

· Неправильна освітленість;

· Не нормований рівень шуму;

· Не комфортні метеорологічні умови;

· Висока напруга;

· Інші фактори.

Вивчення і вирішення проблем, пов'язаних з забезпеченням здорових і безпечних умов, у яких протікає праця людини - одна з найбільш важливих задач у розробці сучасних технологій і систем виробництва. Вивчення і виявлення можливих причин виробничих нещасних випадків, професійних захворювань, аварій, вибухів, пожеж, і розробка заходів та вимог, спрямованих на усунення цих негативних факторів дозволяють створити безпечні і сприятливі умови для праці людини.

Аналіз перспектив розвитку технічних засобів показує, що поліпшення їх ергономічних характеристик складає важливий резерв підвищення ефективності діяльності оператора. Метою ергономічного аналізу є не тільки підвищення продуктивності праці людини й усунення її від помилок, але і збереження при цьому здоров'я людини, розвиток її особистості. Необхідний грамотний підхід, насамперед, до робочих місць, як до функціонально і конструктивно закінчених виробів, а також до розміщення і взаємного розташування окремих технічних засобів у робочій зоні, тобто на столах операторів і навколо них.

Робоче місце – це система функціонально і просторово організованих технічних засобів і предмета праці, що забезпечує умови для успішного рішення людиною-оператором поставленої перед ним задачі.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.94.109 (0.011 с.)