Для боротьби з якою загрозою папський посол обіцяв «поміч» князеві Данилу Галицькому?
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для боротьби з якою загрозою папський посол обіцяв «поміч» князеві Данилу Галицькому?для боротьби з татарами.

 

 

151. Яка умова містилася як у Зборівському (1649 р.), так і Білоцерківському (1651 р.) мирних договорах?

Козатьсяке військо обмежувалось у 40. Тис чол.)

152. Президентом Карпатської України був: Августин Волошин.

153. Політика колективізації в УРСР у 1930-ті рр. призвела: Діяльність хлібозаготівельних комісій. Голодомор 1932-1933 рр. і його наслідки. 4. Колгоспи в системі командної економіки після 1933 р. Відмова від продрозкладки. Політвідділи МТС і радгоспів.

154. Кого комуністична влада називала «українськими буржуазними націоналістами»? УВО-ОУН

155. Останній кошовий отаман Запорозької Січі – це Калнишевчький Петро Іванович .

156. Український археолог. Жив і працював у Києві. Відкрив і дослідив пам’ятки трипільської

культури. Вивчав археологічні знахідки

Київської Русі. Досліджував скіфські городища – це ________ .

157. Селянський син з Коломийщини, очолював загін у 30-50 осіб, що нападав на панські маєтки, купців і лихварів. Добуте майно роздавав людям. За легендою, загинув від срібної кулі, пущеної рукою зрадника –це _______ .

158. Групи населення, які відрізняються своїм політичним статусом (правами й привілеями, які фіксують відповідні юридичні документи) – це ___________ .

159. Другий поділ Речі Посполитої: включення Правобережної України до Російської імперії, відбувся у ____ 1793 ______ .

160. Які з перерахованих заходів були здійснені радянським керівництвом у сільському господарстві у 1953-1964 рр.

161. Із якими кочовими племенами вели боротьбу анти в VІ – на початку VІІ ст.? З Готами, Гуннами, Аварами.

162. Які терміни слід використовувати для характеристики розвитку міського життя на Русі?

163. Який документ регламентував відносини між реєстровими козаками і владою Речі Посполитої в роки «золотого спокою»? Ординація Війська Запорізького.

164. Які українські землі увійшли до складу Османської імперії в роки Руїни?

165. Яка суспільна верства відігравала провідну роль у поширенні української національної ідеї у Східній Галичині та на Закарпатті?

 

 

196. Основною галуззю господарства західноукраїнських земель було: рільництво

197. Український дисидент, громадський і державний діяч. У 1958 р. заснував Українську робітничо-селянську спілку. Заарештований в 1961 р. за антирадянську діяльність і до 1976 р. перебував мордовських таборах. У 1990-1992 рр. – голова Української республіканської партії, автор тексту Акта проголошення незалежності України.

Левко Лук’яненко

198. На чолі Запорозької Січі стояв КОШОВИЙ ОТАМАН .

199. Органи самоврядування на східноукраїнських землях, які створювалися відповідно до Міського положення 1870 р., називалися _ МІСЬКІ ДУМИ .

200. Україна увійшла до СРСР у травні 1925 році.

201. Багатогалузеве феодальне господарство, що ґрунтувалося на праці селян-кріпаків, називали фільварок.

202. Узяті під час татарських набігів полонені, яких продавали у неволю ЯСИР

203. Автором брошури “Самостійна Україна”, яка вважається програмою РУП, був: Микола Міхновський

204. Визначте факти, що відносяться до біографії Володимира Винниченка:***********************

205. Парламентська опозиція у новообраній у 1990 р. Верховній Раді носила назву: Народна Рада

206. Назвіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню: Можливість впливати на діяльність окремих осіб чи груп населення за допомогою певних засобів (авторитету, насилля, волі тощо) – це ВЛАДА

207. У Другому універсалі УЦР: зобов’язувалася не проголошувати автономного устрою України до скликання Всеросійських Установчих зборів

208. Політика українізації в Україні передбачала... запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку, виховання і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Україн

209. Гітлерівський план "Ост" передбачав ... перетворення України на колоніальну країну, аграрно-сировинний придаток до рейху. Місцеве населення оголошувалося людьми „третього ґатунку” і підлягало фізичному знищенню;

210. Народна рада – це офіційна опозиція комуністичній більшості у ВРУ, створена у 1990 р.;

211. Народна рада - політична організація української еміграції

212. П. Орлик був автором першої конституції

213. Серед наведених нижче прізвищ є й прізвище голови Української Центральної Ради, що утворилася в березні 1917 р. Назвіть його. Михайло Грушевський

214. Ознаками кризи первісного родоплемінного ладу і початку державної консолідації у східних слов’ян було (виберіть неправильну відповідь): існування родової общини

 

215. Засновниками Кирило-Мефодіївського товариства були: Василь Білозерський, Микола Гулак, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Опанас Маркевич.

 

216. Причини поразки козацько-селянських повстань кін. ХVІ – перш. пол. ХVІІ ст. були: стихійність, неорганізованість повстань, суперечності між реєстровими і нереєстровими козаками, відсутність єдиного командування, погане озброєння, локальність виступів, місницькі інтереси

217. Військові дії під час Першої світової війни велися на території: Європи, Азії, Африки.

 

218. Які характерні риси були притаманні демографічним процесам в українському суспільстві впродовж 1970-1980- х рр.

 

219. Основною галуззю господарства західноукраїнських земель було: рільництво.

 

220. Які зміни в соціально-економічному житті українського суспільства відбулися внаслідок Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст.? У ході війни сталися значні зміни в структурі, соціально-економічній та політичній вагомості найбагатшої частини міщанства – к у п е ц т в а. З вигнанням або знищенням польських і єврейських купців купецтво України стало національно одноріднішим. Хоч торговельний капітал не має національності, але його вплив на національну економіку й соціальну структуру суспільства безперечний. Відчутних людських втрат зазнало у війні й українське купецтво, а його капітал розпорошився по кишенях різних власників. Натомість збільшилася кількість торгових людей, які займалися переважно дрібною торгівлею й мали в майбутньому посісти звільнене в суспільстві місце. Але для цього були потрібні капітали, професійне вміння і зв’язки в торговельному світі, те, чого дрібні торговці не мали. У роки війни українське купецтво було слабким, нездатним ні повести за собою на боротьбу з польськими магнатами і шляхтою міське населення, ні навіть самостійно протистояти козацькій старшині в узурпації військово-адміністративної влади.

221. Що стало одним із наслідків Валуєвського циркуляру 1863 р.?.

 

222. У якому році відбулося міжнародне визнання приєднання Буковини до Румунії після Першої світової війни? 1921р

 

223. Яка подія стала свідченням патріотизму та самовідданості української молоді в боротьбі з агресією радянської Росії проти УНР?

 

224. Яке визначення розкриває суть поняття «індустріалізація»?

Яке поняття є зайвим у логічному ланцюжку? Політика, яка допускала лібералізацію в с/г, легкій промисловості та торгівлі, однак давала змогу радянській владі зберігати „командні” позиції у важкій промисловості, транспорті, банківській справі, кадровій політиці

 

225. Союз визволення України – «Шахтинська справа» - Спілка визволення України – Український національний центр

229. українські та литовські незаможні шляхтичі, які шукали пригод та військової слави

230. Панщина

232. Українська революція започаткувала процес формування модерної політичної нації, відродила традицію державності.

233. Володимир Винниченко, Симон Петлюра, Федір Швець, Євген Петрушевич

234. ЮНЕСКО, МАГАТЕ, МОП

235. Внаслідок здобутої перемоги Ольгерд відвоював у татар Київ i захоплене ними у середині 13 століття Поділля і розширив свої володіння далеко на південь у напрямку до Чорного моря.

Перемога литовсько-руського війська у Синьоводській битві задовго до Куликовської битви 1380 року підірвала могутність Золотої Орди і поклала початок звільненню східнослов'янських народів від монголо-татарського іга.

236. спричинений вивезенням хліба з України до Росіїрадянською владою в Україні, під тиском влади Радянської Росії, на тлі посухи та неврожаю на півдні України, Кубані та Поволжя

237. * 1720 рік.

Pp.

Pp

240. групи громадян певної держави, які не є представниками титульного етносу, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою.

241 Напади печенігів на Русь припинилися внаслідок їх остаточного розгрому: Князем Ярославом Мудрим

242 Програму розбудови Української козацької держави Б. Хмельницький проголосив:

243 Втрата І.Виговським, Ю.Хмельницьким, П.Тетерею соціальної опори своєї влади та підтримки народу пояснюється: їх пропольською орієнтацією та ігноруванням інтересів простих козаків, селян, міщан

244 Суверенітет – цілковита незалежність держави від інших держав у внутрішній та зовнішній політиці

245 І Універсал було проголошено? 10 червня 1917 р

246 Декларацію про державний суверенітет України було проголошено намір республіки в подальшому бути постійно нейтраль

ною державою

247 Урочисте проголошення положень чи принципів: декларація

248 Назва "анти" у тогочасних джерелах не згадується від .. 602 р..

249 Визначте факти, що відносяться до біографії Богдана Хмельницького:

250 Після проведення реформи 1861 року економіка Наддніпрянської України: переживала добу бурхливого зростання

251 Серед причин падіння авторитету Центральної Ради в Україні навесні 1918 р.: втрата соціальної основи внаслідок непослідов-

ної соціально-економічної політики;

252 Швидким успіхам у своїй діяльності гетьманський уряд П.Скоропадського завдячував: допомозі Німеччини – застосуванню

насильницьких методів наведення порядку та дисципліни;

253 До складу Румунії у 20-30-х рр. ХХ ст. входили такі українські землі: Буковина, Бессарабія;

254 Колективізація на західноукраїнських землях у повоєнний період проводилася: з 1944 року по 50-ті роки

255 Назву "помаранчева революція" отримало (-и) суперечність і неоднозначність перебігу державотворчих процесів

протягом перших років незалежності,дійшовши критичної точки,вилилися у потужній вибух масового невдоволення

під час президеньких виборів 2004 року

1. Серед гетьманів України XVII ст. гетьманами “обох берегів Дніпра” були: ??

2. Брест-Литовський мирний договір (1918 р.) передбачав: виведення російських військ, флоту і Червоної гвардії з фінської

території, припинення пропаганди і агітації на користь фінляндської революції.

3. “Спілка визволення України” (СВУ) це суспільно-політична еміграційна організація, заснована 1952 в Німеччині

4. Згідно з законом про адміністративну уніфікацію, прийнятим румунським урядом:

закони румунського королівства поширились на буковинські землі, за яким на Буковині було ліквідовано

автономію і самоврядування

5. Наприкінці 50-х – в середині 60-х років ХХ ст. зовнішньополітична діяльність УРСР: ??

6. Дисиденти не вдавалися до ... активних насильницьких дій з метою зміни існуючого державного ладу

7. Морський похід руських дружин 860 р. на Константинополь очолював князь ...Аскольд

8. І.Мазепа виражав інтереси: вищого духовенства, українських магнатів і шляхти

9. Яким Універсалом Центральної Ради УНР проголошувалася самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою українського народу. ІІІ Універсал

10. Мюнхенської угода була підписана: 30 вересня 1938 року

11. Систему раднаргоспів запровадили в ...1957

12. Акт проголошення незалежності України було прийнято ... 24 серпня 1991

13. Національну грошову одиницю гривню ввели в обіг ...1996

14. Визначте факти, що відносяться до біографії Івана Виговського: ??

15. Реформа 1861 р. забезпечила селянам східноукраїнських земель: особисту свободу; отримання наділів землі, достатніх лише для утримання родини; збільшення земельних наділів за рахунок "відрізків".

 

271. Із трьох поданих текстів відберіть той, що за своїм змістом відповідає ІІІ Універсалу Центральної Ради Віднині Україна стає Українською Народною Республікою.

 

272. Противниками Директорії УНР у 1919 р. були: Більшовики

273. До складу Польщі у міжвоєнний період входили такі українські землі: Після розпаду АвстроУгорщини значні території України потрапили під владу різних держав, зокрема СхіднаГаличинавідійшла до Польщі, ПівнічнаБуковинадо Румунії, а Закарпаттядо Чехословаччини.

274.Післявоєнна відбудова народного господарства України характеризувалася:

Відбудова народного господарства проходила в напруженій міжнародній обстановці—розпочалась «холодна війна» В цих умовах розраховувати можна було лише на власні сили. Країни Заходу згортали

торгові відносини з СРСР, не здійснювали передбачені угодами поставки.

В 1946 р. на основі Закону СРСР про п'ятирічний план відбудови народного господарства було прийнято

Закон про відбудову народного господарства України.

275. З 1957 р. органами управління народним господарством були Раднаргоспи

276. За якою виборчою системою відбулися вибори до Верховної Ради України 2006 р.: Пропорційною

277. Після 1659 р. між Козацькою державою (Гетьманщиною) та Московським царством регламентувалися, Юрий хмельницкий в 1659 году подписал новый и очень невыгодный вариант документа. По новому Переяславскому пакту 1659 года российские гарнизоны располагались не только в Киеве, а и во всех больших городах. Более того, казакам запрещалось вести войны и вступать во внешние отношения без разрешения царя. Также им не разрешалось без утверждения Москвы выбирать гетманов, генеральную старшину и полковников.

278. Для сільського господарства українських земель у др. пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. характерними були: капіталізація

279Організація українських націоналістів (ОУН), створена у 1929 р., ставила собі за мету...

встановлення Української соборної самостійної держави, її збереження та розвиток.

280. Проголошення української державної автономії Закарпаття в 1938 р. стало можливим завдяки

Послабленню Чехословаччини, яка після укладання мюнхенської угоди змушена була віддати Гітлеру значну частину своєї західної території

281. Політика реформ в аграрному комплексі, здійснена радянським урядом у 1959-1964 рр.: мала непослідовний та волюнтаристський характер, що в підсумку негативно вплинуло на стан сільськогоподарського виробництва в Україні, призвело до виникнення дефіциту продуктів харчування, передусім хліба, та зростання цін на продвольчі товари.

282. Українська Гельсінська спілка” – це:

Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод, відома також як Українська Гельсінська група (УГГ), об'єднання діячів українського правозахисного руху, утворене в Україні 9 листопада 1976.

її метою є сприяти виконанню в Україні постанов Заключного акту:

доводити факти порушення прав людини та націй в Україні

283. Україна стала без’ядерною державою в 1996 році

284. Іраномовні племена, що населяли територію України у ІX-VII ст. до н.е. кіммерійці

285. Правління гетьманського уряду в Лівобережній Гетьманщині було створено після смерті гетьмана: Данила апостола

16. Як називався перший український уряд, утворений УЦР?

Генеральний секретаріат;

17. Договір про дружбу і кордони між Німеччиною та СРСР було укладено 28 вересня 1939 року після спільного вторгнення до Польщі

18. Початком десталінізації в СРСР стала (-в, -о) ... У 1956 р. на XX з'їзді партії Хрущов виголосив одну з найдраматичніших у радянській історії промов. У тривалому й детальному виступі він піддав нищівній критиці Сталіна та його злочини, викликавши серед партійних ортодоксів велику розгубленість

19. Всеукраїнський референдум у грудні 1991 р. проводився ..

з метою вибору президента незалежної України

20. Закон про Збройні сили України було прийнято 6 грудня 1991 року

21. На території України близько 35-40 тис. років тому ...

22. Ярлик – це грамота-дозвіл хана Золотої Орди руським князям на право князювання;

23. Згідно з III Універсалом поміщицьке землеволодіння: конфіскувалося і землі передавалися трудовому народу без викупу.

24. Політика радянської влади, направлена на забезпечення економічної самостійності СРСР, забезпечення обороноздатності, створення матеріально-технічної бази для модернізації промисловості і сільського господарства в 20-х рр. ХХ ст.: «воєнного комунізму»

25. Економіка західноукраїнських земель у міжвоєнний період мала характер:

аграрний

26. У роки правління М.Хрущова розвиток присадибного господарства селян

обмежувався

27. Для загальної характеристики періоду правління М.Хрущова доцільно використовувати термін ... волюнтаризм;

28. Система раднаргоспів сприяла розвитку ... легкої промисловості

29. Втрата І.Виговським, Ю.Хмельницьким, П.Тетерею соціальної опори своєї влади та підтримки народу пояснюється: їх пропольською орієнтацією та ігноруванням інтересів простих козаків, селян, міщан;

30. Нова економічна політика більшовиків ... лише частково на основі товарно-грошових відносин забезпечила зв’язок між промисловістю і дрібнотоварним сільським господарством

 

2. Гітлерівський план „Ост” передбачав перетворення України на

колоніальну країну, аграрно – сировинний придаток рейху. На

власній території українці перетворилися на людей „третього

ґатунку”.

 

Історія політичної партії Народний Рух України веде свій початок від громадсько-політичного руху, який був заснований на базі численних демократичних угруповань, на основі запропонованих Спілкою письменників України Програми і Статуту (надруковано в «Літературній Україні» 16 лютого 1989 року).

У березні - вересні 1989 року в більшості областей пройшли установчі конференції. Установчий з'їзд відбувся 8-10 вересня 1989 року у Києві під назвою «Народний Рух України за перебудову».

У Народному Русі об'єдналися люди різних політичних переконань — від ліберальних комуністів до тих, хто сповідував ідеї інтегрального націоналізму. Домінували настрої національної демократії, що привели до виходу з Руху частини комуністів і національних радикалів. У перший же рік свого існування Рух організував ряд великих масових заходів, метою яких була боротьба за державну незалежність, відродження української нації, відтворення історії українського народу і державності. Особливу увагу в пропагандистській роботі Рух приділяв вихованню історією.

Найбільшими заходами Руху були: «Живий ланцюг» до дня Злуки ЗУНР та УНР (22 січня 1990 року), масовий виїзд на Нікопольщину та Запоріжжя до 500-ліття Запорозького козацтва (1-5 серпня 1990), великі заходи під Берестечком, Батурином, в Лубнах і Хотині.

Зареєстрований Радою Міністрів 9 лютого 1990 року, цього ж року Рух досяг значних успіхів у виборчій кампанії, що дало змогу створити у Верховній Раді України впливову фракцію Народна рада та забезпечити більшість в ряді місцевих рад Західної України. Робота рухівських депутатів в областях і Верховній Раді, масові заходи Руху, активна позиція Руху під час референдумів та інших політичних акцій мали вирішальний вплив на становлення незалежної української держави і забезпечили перемогу незалежної ідеї на референдумі 1 грудня 1991 року.

Після створення в січні 1990 року УРП, а пізніше ДемПУ, Рух існував як неформальна коаліція УРП, ДемПУ, інших невеликих організацій, що керувалися своїми статутами, та власне Руху, що об'єднував людей тільки на засадах програми та Статуту Руху.

ІІ з'їзд Руху відбувся у жовтні 1990 року. До Програми Руху введене положення про головну мету Руху — досягнення незалежності України; з назви виключені слова «за перебудову». Були обрані: голова Руху — Іван Драч, заступники — Михайло Горинь, Олександр Лавринович; Центральний провід Руху (19 чоловік); Секретаріат (голова — В. Бурлаков), Політрада (голова — Михайло Горинь), Координаційна рада (голова — Микола Поровський); Рада колегій (голова — Володимир Черняк, Іван Заєць), Рада національностей (голова — О.Бураковський).

Відбулася перша спроба об'єднати навколо Руху новостворені партії — УРП та ДемПУ; для цього був запроваджений інститут асоційованого членства у Русі. Однак ці партії відмовилися від асоційованого членства у Русі. Хитка коаліція партій навколо Руху проіснувала до вересня 1991 року і фактично розпалася в період президентської виборчої кампанії, коли УРП і ДемПУ, проігнорувавши рішення Великої ради Руху, висунули своїх кандидатів на Президента України й розгорнули виборчу боротьбу проти кандидата від Руху В'ячеслава Чорновола.

 

 

6 З IV тис. до н.е. починається епоха енеоліту, найвищого розвитку в якій досягла Трипільська культура (IV – III тис. до н. е.). Творці цієї культури заселяли територію від Дніпра до Карпат. За походженням племена трипільців були прийшли і злились з неолітичним населенням Буго – Дністровської к – ри. Відкрита ця культура була Вікентієм Хвайкою напр. ХIХ ст.

Головним заняттям трипільців було землеробство (жито, ячмінь, просо), займались садівництвом (слива, абрикос, алича), скотарством та рибальством. Поряд з кам’яними та кістяними знаряддями праці з’являються мідні. Поселення трипільців коливаються від кількох десятків до сотень. Відомі поселення – Ленківці, Лука – Врублевецька (Подністров’я), Троянів, Сандраки, Володимирівка, Майданецьке, Усатове, але найбільше їх на Черкащині. Будинки розташовувались сферичними колами.

З домашніх тварин розводили корів, свиней, овець, коней. Знали прядіння, ткацтво, гончарство.

 

 

7 За князювання сина Святослава - Володимира - загалом завершилося формування території Київської Русі, її площа стала найбільшою в Європі. Адміністративна реформа Володимира, про яку вже згадувалося, зміцнила систему державної влади.

 

 

8 Андрусівське сепаратне перемир’я 1667 (Андрусівський сепаратний договір, Андрусівський мир) — угода між Московським царством і Польщею за спиною України про припинення війни, підписана 30 січня 1667 року в селі Андрусове під Смоленськом терміном на 13,5 років. Угода стала завершенням російсько-польської війни 1654—1667 років. До миру з росіянами поляків змусив рокош (заколот) Ю. Любомирського, що охопив значну територію Речі Посполитої. Андрусівський сепаратний договір визначив місце Московії, Польщі та України в системі міжнар. відносин 60—70-х рр. 18 ст.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.34 (0.022 с.)