ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Та на підвищення продуктивності сільського господарства.127. Які поняття і терміни слід використовувати, характеризуючи період існування Галицько-Волинської держави ?«вотчинне землеволодіння», «бояри», «смерди», «ікони», «билини», «літопис», «мозаїка», «фреска», «книжкова мініатюра».

128. Велика Скіфія включала в себе територію:Сучасна територія України включає в себе всю територію Великої Скіфії – держави, що існувала в VII – III ст. до н. е. – і всю територію Малої Скіфії у Криму та Нижній Наддніпрянщині (III ст. до н. е. – IV ст. н. е.), а також більшу частину території розселення сарматських племен (починаючи з III ст. до н. е. і до другої половини І тис. н. е.).

 

129. За правління якого князя до складу Великого князівства Литовського було включено більшість українських земель?

Її початки були покладені в першій чверті ХІІІ ст. князем Рінгольдом, який об’єднав під своєю владою декілька литовських племен. Син Рінгольда Міндовґ продовжив політику батька з розширення своїх володінь. Саме з його правлінням і пов’язують створення Великого князівства Литовського. Столицею своїх володінь Міндовґ обрав місто Новогрудок (Новгородок).

130. Правління гетьманського уряду в Лівобережній Гетьманщині було створено після смерті гетьмана-Данила Апостола 1734 р.

131. На початку XIX ст. у складі Російської імперії перебували такі українські землі:Лівобережна, Слобідська, Правобережна та Південна Україна.

132. Які міста поєднала перша залізнична лінія, споруджена 1863 р. в Наддніпрянській Україні?Одеса – Балта довжиною 213 км

134. У результаті укладення в 1921 р. Ризького мирного договору…формально закінчився польсько-радянський збройний конфлікт 1919–1920 років.

135. Неп було згорнуто - На початок 1930-х років НЕП був фактично згорнутий

136. План нападу гітлерівської Німеччини та її союзників на СРСР називався «Барбаросса» .
137. Гетьман Юрій Хмельницький підписав Новий Переяславський договір, який означав обмеження автономних прав України.
138. Радянську владу в Україні у грудні 1917 р. було проголошено у місті Харків.
139. Перелік посад, кадри яких затверджують вищестоячі органи називаються – номенклатурою.
140. На другий день після Всеукраїнського референдуму про визнання незалежної України оголосили: Канада і Польща
141. Які твердження характеризують життя людей на українських землях у період неоліту: 1) людство перейшло від привласнюю чого до відтворюючого господарства; 2)виникнення виробництва кераміки, прядіння й ткацтва; 3) з’явилися нові способи обробки кременю: шліфування, пиляння, свердлення; 4) освоєння племенами злакових культур
142. Вкажіть особливості розвитку Київської Русі наприкін. Х – сер. ХІ ст.
143. Які причини зумовили фактичний розгром дисидентського руху в Україні на поч. 1980-х рр. 1) не сформулювали виразної політичної програми; 2) проблеми, які вони вирішували не були проблемами щодленного життя населення; 3)ополчення рад. системи, особливо КДБ
144. У який період кам’яного віку люди винайшли лук зі стрілами? Мезоліт
145. У 1654 р. склався союз між Московською державою і Військом Запорозьким, який був спрямований на боротьбу за визволення проти польського гноблення, а також вірність цареві від населення
146. Україна вперше стала повновладним членом міжнародної співдружності – членом ООН 24 жовтня 1945 року
147. Вирішення проблеми походження народу в науці носить назву: етногенез
148. Визначте причини голоду 1932-1933 рр. в Україні: а) неврожаєм; б) намаганням зламати волю українського народу й ліквідувати традиційне українське село – потенційну соціальну опору українського визвольного руху; в) безоглядним намаганням накопичити максимум матеріальних засобів для проведення індустріалізації за рахунок тотального пограбування селянства.
149. Коліївщина – це селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М.Залізняком та І.Гонтою
150. Номенклатура – це партійно-господарська верхівка, яка займала панівне становище у системі управління державою

151.Золота орда

152.поляни

153.Батурин

154.19 серпня 1991 року

155.1917рік

156. Народився у передмісті Полтави. Походив із давніх козацьких і священицьких родин.

По завершенні бурси у 1895-1901 рр. навчався в Полтавській духовній семінарії. Був виключений за вияв революційно державних настроїв і запрошення до семінарії композитора М. Лисенка.

З 1900 грам. – Член Революційної Української Партії (РУП, 1905 року реорганізована в Українську Соціал-демократичну робітничу партію).

Під небезпекою арешту восени 1902 грам. виїхав на Кубань, де працював викладачем, архівістом (упорядковував документи Кубанського козацтва), був членом Чорноморської Независимой Громади РУП у Катеринодарі.

На початку грудня 1904 грам. на конференції РУП у Львові виступив проти з’єднання з РСДРП. Трохи місяців навчався на інститутських курсах українознавства у Львові, якими керував Мтр. Грушевський.

У нач. 1906 грам. редагував у Петербурзі партійний орган “Незалежна Україна».

З липня 1906 грам. – Секретар київського щоденника “Рада”, а з літа 1907 грам. по 1908 грам. – Співредактор легального соціал-демократичного журналу “Слово”.

З 1912 грам. – Редактор російськомовного журналу «Російська Життя» (Столиця), в якому публікувалися Мтр. Грушевський, Ц. Донцов, С. Русова, Є. Єфремов, Мтр. Гіркуватий.

У роки 1 світової війни 1914-1918 рр. – трудівник Союзу земств і населених пунктів, голова Українського Армійського Комітету Західного фронту у Мінську. Своє ставлення до війни виклав у статті-відозві “Війна і українського». У даній публікації підтверджував, власне українське лояльно виконують власний борг перед Російською державою і висловлював надію, власне пізніше ставлення російської влади до українського вопросцу поміняється.

Був одним з провідних функціонерів української національно-демократичної революції: з березня 1917 грам. – Член Української Центральної Ради, з травня – голова Українського Армійського Генерального Комітету, з червня – генеральний секретар армійських справ.

На початку грудня 1917 р., не погоджуючись із курсом на замирення з Німеччиною (за іншою версією – протестуючи проти пробільшовіцької орієнтації керівники уряду В. Винниченка), пішов у відставку.

У січні-лютому 1918 грам. сформував Гайдамацький Кіш Слобідської України і енергійно взяв участь у пригніченні більшовицького повстання в Києві.

Під час Гетьманату був призначений керівником в Київське губернське земство і Всеукраїнський альянс земств, організував упорядкування могили Шевченка і Чернечої гірці у Каневі. За антигетьманський маніфест Всеукраїнського союзу земств на початку липня був заарештований.

У період повстання проти гетьманського режиму на початку листопада 1918 грам. звільнений з в’язниці і обраний до складу Директорії УНР.

З листопада 1918 грам. – Керівний Отаман Армії Української Етнічній Республіки.

На початку лютого 1919 грам. вийшов із УСДРП і став головою Директорії УНР, отримавши фактично диктаторські можливості.

На чолі об’єднаних українських збройних сил 30 серпня 1919 грам. брав Київ.

5 грудня 1919 поїхав у Варшаву для організації військово-політичного союзу із Польщею проти більшовицької Росії. За його ініціативою український і польський уряди поставили свій підпис у на початку квітня 1920 грам. Варшавський домовленість.

Працюючи над істотою української армії, Петлюра зустрічав протидію будь-яких членів УЦР – дуже пацифістську угоду зайняв Винниченко (в тому числі і в тих випадках, коли було цілком ясним, власне виключно воно здатне виручити Республіку). Ймовірність формувати особисте військо Петлюра отримав в перших числах 1919 року, як скоро більша частина глав УНР почали втікати в іншу державу. Хоча шанси були набагато менше, ніж в 1917 році; Петлюра очолив практично малосилих уряд.

З листопада 1920 грам. керував роботою екзильного уряду УНР у Польщі (Тарнув, Ченстохова, Варшава).

31 грудня 1923 поїхав до Австрії, а потім – Угорщини, Швейцарії.

На початку жовтня 1924 грам. оселився в Парижі, де організував газета тижневика «Тризуб» і продовжував дотримуватися прямі обов’язки голови Директорії УНР і Основного Отамана УНР.

Що ж до нарікань Петлюри в єврейських погромах на Україну, треба зазначити, власне, будучи Основним Ватажком військ та головою Директорії УНР, Петлюра всіляко протидіяв погромам – їх чинили в основному зграї під начальством отаманів і так званих «засновників» і деморалізовані частки більшовицьких військ. В УНР було засновано Міністерство єврейських справ, кілька разів сприймалися документи, які зобов’язалися перешкодити розпалюванню міжетнічної ворожнечі. Розумно, власне законна влада пробувала навести порядок на власній землі (1919 року було видано закон, який поверталися смертну кару – були організовані військово-польові суди), а більшовицькі ватажки і агітатори підбурювали хвилювання і різанину, щоб у наступні дні прийти у вигляді «месії ».

Вбито 25 травня 1926 анархiстом Ш Шварцбардом, який нібито помстився за членів сім’ї, убитих в період єврейських погромів (більшість дослідників вважають, власне він був агентом НКВС, а помста вважається тільки приводом). Крім усього цього, збереглася низка документів, підписаних Петлюрою і націлених проти тих, хто чинив погроми.

Похований на цвинтарі Монпарнас у Парижі.

157.УНР хотіли зробити Україну незалежною,і об*єднати всі її землі в одне ціле

158. Задачи эти касаются трех вопросов: вопроса о линии нашей политической работы, вопроса о поднятии активности широких народных масс вообще, рабочего класса в особенности, и борьбы с бюрократизмом и, наконец вопроса о выработке новых кадров нашего хозяйственного строительства. I. Крепите боевую готовность рабочего класса. II. Организуйте массовую критику снизу. III. Молодежь должна овладеть наукой

159. Операція «Вісла» — етнічна чистка, здійснена у 1947 році (початок — 29 березня) під керівництвом Радянського Союзу, Польщі, Чехословаччини. Полягала у примусовій депортації (виселенні) з використанням збройних сил вказаних країн українців з Лемківщини, Посяння, Підляшшя і Холмщини на ті території у західній та північній частині польської держави, що до 1945 належали Німеччині, а також у різні регіони СРСР.

160. Колії́вщина — селянсько-козацьке повстання на Правобережній Україні у 1768 році проти кріпосницького, релігійного та національного гніту шляхетської Польщі.Очолив це повстання виходець із запорозької бідноти Максим Залізняк, а його найближчим сподвижником став Іван Ґонта.Коліївщина стала найвищим етапом гайдамацькогоруху.

161. Генера́льний секретаріа́т — виконавчий орган, уряд, сформований Українською Центральною Радою. Заснований 15 (28) червня 1917 року.

162. Українська Держава

163. Введення в дію в 1864 р. "Положення про земські установи" здійснювали тимчасові волосні комісії, що складалися з представника дворянства, міського голови, чиновників від палати державного майна І від контори удільних селян.

164.литовська і латинська.

165. Із наведених суджень про причини політичного роздроблення Київської Русі виберіть правильні- Кожен князь хотів правити сам, вважав себе не гіршим від великого князя, бо теж був Рюриковичем і мав військову силу, щоб позмагатися з великим князем. Внаслідок розвитку натурального господарства місцеві князі й економічно стали незалежними від центру

 

 

166. Основні заборонні положення Емського указу Олександра II:

1876 — Емський указ Олександра ІІ про заборону друкування та ввозу з-за кордону будь-якої україномовної літератури, а також про заборону українських сценічних вистав і друкування українських текстів під нотами, тобто народних пісень.

167.Учасники гуртка «руська трійця»:

М. Шашкевичем, Я. Головацьким та І. Вагилевичем,

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.252.156 (0.009 с.)