ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Допомозі НІмечинни – застосуванню насильницьких методів наведення порядку та дисципліни.ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 

61. Швидким успіхам у своїй діяльності гетьманський уряд П.Скоропадського завдячував:

Допомозі НІмечинни – застосуванню насильницьких методів наведення порядку та дисципліни.

62. У 1985-1987 рр. радянське керівництво здійснило низку заходів з метою оздоровлення суспільно-політичних відносин у СРСР,

зокрема і в Україні, а саме:

§ а удосконалювалася робота адміністративно-бюрократичного апарату держави, каральних органів КДБ та УВС, вносилися зміни у карний кодекс з метою підвищення відповідальності за корупцію, порушення дисципліни, пияцтво, наркоманію тощо

§ б була відмінена стаття 6 Конституції СРСР про керівну та спрямовуючу роль КПРС у житті радянського суспільства, на засадах демократизму проведена реформа виборчої системи, забезпечений механізм реалізації демократичних свобод у країні – свободи слова, друку, віросповідання, права на мітинги, демонстрації тощо

§ в реабілітовані політв’язні, проведена чистка кадрів партапарату, вводилися демократичні засади виборів та переобрання партійних і державних керівників, а також керівників промислових підприємств.
Заходи з подолання системної кризи в СРСР, у тому числі в Україні, здійснені у 1985 — 1987 рр. партійно-державним керівництвом СРСР мали характер:
а кардинальних всеохоплюючих реформ, спрямованих на демократизацію усіх сторін життя радянського суспільства

§ б кардинальних всеохоплюючих реформ, метою яких був злам соціалістичної системи суспільних відносин і побудова в СРСР відкритого громадянського суспільства та вільно ринкової економіки

§ в часткових, обмежених реформ, які передбачили лібералізацію економіки країни та піднесення життєвого рівня населення, проте не торкалися сфери суспільно-політичних відносин

§ г повернення до сталінських методів управління державою, посилення її репресивно-каральних функцій, що мало сприяти подоланню кризових явищ в економіці та прискореному будівництву капіталізму в СРСР.

63. Загальна назва селянства за часів Київської Русі:

Посполиті — узагальнююча назва некозацького населення (селян, міщан та ін.) в Україні XV—XVIII ст

64. Керівником „Райскомісаріату Україна” у вересні 1941 р. було призначено Е.Коха, а столицею – місто:

 

65. За роки незалежності Україна стала членом нових міждержавних структур:

 

66. Які риси були притаманні розвитку УРСР у 1970-1980-ті рр.?

 

67. Серед Голів ВРУ декілька разів обиралися на посаду:

 

 

68. Розставте перебування на посаді перших секретарів ЦК КПУ у хронологічній послідовності:

Пятаков Георгій (Юрій) Леонідович (1890–1937), секретар ЦК КП(б)У — липень–вересень 1918 р.
Гопнер Серафима Іллівна (1880–1966), секретар ЦК КЦ(б)У — вересень–жовтень 1918 р. Квірінг Еммануїл Йонович (1888–1937), секретар ЦК КП(б)У — жовтень 1918 — березень 1919 р.
Пятаков Георгій (Юрій) Леонідович, секретар ЦК КП(б)У — березень–травень 1919 р.
Косіор Станіслав Вікентійович (1889–1939),секретар ЦК КП(б)У, голова Зафронтбюро — травень 1919 — листопад 1920 р.
Молотов (Скрябін) Вячеслав Михайлович (1890–1986), перший секретар ЦК КП(б)У — листопад 1920 — березень 1921 р.
Кон Фелікс Якович (1864–1941), відповідальний секретар ЦК КП(б)У — березень–грудень 1921 р.

Мануїльський Дмитро Захарович (1883–1959), перший секретар ЦК КП(б)У — грудень 1921 — квітень 1923 р.

Квірінг Еммануїл Йонович, перший секретар ЦК КП(б)У — квітень 1923 — березень 1925 р.; генеральний секретар ЦК КП(б)У — березень —квітень 1925 р.

Каганович Лазар Мойсейович (1893–1991), генеральний секретар ЦК КЦ(б)У — квітень 1925 — липень 1928 р.

Косіор Станіслав Вікентійович, генеральний секретар ЦК КП(б)У — липень 1928 — січень 1934 р.; перший секретар ЦК КП(б)У — січень 1934 —січень 1938 р.

Хрущов Микита Сергійович
(1894–1971), виконуючий обов'язки першого секретаря ЦК КП(б)У — січень —
червень 1938 р.; перший секретар ЦК КП (б) У — червень 1938 — березень
1947 р.
Каганович Лазар Мойсейович, перший секретар ЦК КП(б)У — березень — грудень 1947 р.

Хрущов Микита Сергійович, перший секретар ЦК КП(б)У—грудень 1947 —грудень 1949 р.

Мельников Леонід Георгійович

(1906–1981), перший секретар ЦК КП(б)У —грудень 1949 — жовтень 1952 р.;
перший секретар ЦК Компартії України — жовтень 1952 — червень 1953 р.

Кириченко Олексій Іларіонович (1908–1975), перший секретар ЦК Компартії України — червень 1953 — грудень 1957 р.

Підгорний Микола Вікторович (1903–1983), перший секретар ЦК Компартії України — грудень 1957 — липень 1963 р.

Шелест Петро Юхимович (1908–1996), перший секретар ЦК Компартії України — липень 1967 — травень 1972 р.

Щербицький Володимир Васильович (1918–1990), перший секретар ЦК Компартії України — травень 1972 р. — вересень 1989р

Івашко Володимир Антонович (1932–1994), перший секретар ЦК Компартії України — з вересня 1989 р. — червень 1990 р.
Гуренко Станіслав Іванович (1932 р. н.), перший секретар ЦК Компартії України — з червня 1990 р. — вересень 1991 Симоненко Петро Миколайович (1952 р. н.), перший секретар ЦК Компартії України — з червня 1993 р. по нинішній час

 

69. Хто з галицько-волинських князів першим отримав королівський титул?

Данило Галицький

70. «Кревська унія» - це угода, що передбачала:

Угода передбачала об'єднання Литви і Польщі в єдину державу шляхом шлюбу польської королеви Ядвіґи

(з династії Андегавенов) і литовського князя

71. Що з названого було складовою частиною столипінської аграрної реформи?

ХЗ

72. Коли Підкарпатська Русь (Закарпаття) отримала автономні права у складі Чехословаччини?

Січня 1919 року про приєднання цього краю до УНР, і Карпатську Україну включили до складу Чехословаччини.

Це викликало рішучі протести урядів ЗУНР, УНР та УСРР. Статті 10-13 договору визначали автономний статус Закарпаття у складі

Чехословаччини (див. Підкарпатська Русь).

73. Безумовне земельне володіння у Київській Русі, яке передавалося у спадщину називалося

Вотчина – земельне володіння феодала, яке передавалось у спадщину, його можна було продати, обміняти, поділити.

74. Керівником Української думської громади у І Державній думі Росії був

Очолив її адвокат і громадський діяч з Чернігівщини І. Шраг

75. Примусове, насильницьке переселення людей за межі місць їх постійного проживання

Депортація

 

76. «Народився в родині українського шляхтича, навчався у Львівській єзуїтській колегії, брав участь у

битві під Цецорою (1620 р.), де потрапив у полон, приймав участь у козацьких повстаннях проти поляків

та морських походах козаків на турків, побував на службі у французького короля, аж до кінця свого

життя обіймав високі посади в козацькому війську, мав славу талановитого полководця, політика й

дипломата, довгий час очолював процес державного будівництва в Україні – це Богдан Хмельницький.

 

77.Які твердження характеризують основи господарювання, суспільний устрій та духовний світ давніх слов’ян?

- поселення розташовані групами на близькій відстані одне від одного на південних схилах річок;

- жили в напівземлянках або в землянках;

- померлих здебільшого спалювали;

- керамічні вироби ліпили руками.

 

78.Хто був засновником суспільно-культурного об’єднання «Руська трійця»:

1)Маркіян Шашкевич; 2)Іван Вагилевич; 3)Яків Головацький; Заснована «Руська трійця» в 1833 році.

 

79.Які заходи партійно-державного керівництва в 1950 – середині 1960-х рр. вплинули на життєвий рівень

населення України?

Реформи Хрущова поліпшили матеріальне становище людей: децентралізація управління промисловістю

(ліквідація галузевих міністерств та створення Рад народного господарства).

 

80.Якими були політичні наслідки битви на Синіх Водах?

Входження Київщини, Чернігово – Сіверщини, Поділля до складу Литовської держави.

 

81.Хто входив до керівництва Центральної Ради:

Михайло Грушевський (голова ради), Володимир Винниченко і Сергій Єфремов (його заступники).

 

82.Утворення династії Рюриковичів у Києві відбулося в результаті вбивства Князя Аскольда.

В Києві почав княжити Олег із роду Рюрика (882р.).

 

83.Що сприяло утворенню в ХV ст. Кримського ханства? Посилення боротьби за владу в Золотій Орді (1449р.)

 

84.Перша битва між українською повстанською армією і військом Речі Посполитої відбулася під: Пилявцями.

 

85.«Маніфест до малоросійського народу», підписаний Петром І у 1708 р., оголошував І. Мазепу: зрадником,

бо Мазепа мав намір віддати Україну Польщі.

 

86.Який документ проголосив автономію України у складі Російської держави:

Акт про державну незалежність.

 

87.Яка політика радянського керівництва сприяла процесу урбанізації України?

Політика «нового мислення» Михайла Горбачова.

 

88.У якому році показники інфляції за роки незалежності України були найвищими?

У 1993 році гроші знецінились у 103 рази – такої гіперінфляції не спостерігалось в жодній країні світу.

 

89.Теорія досягнення швидкої перемоги у війні, побудована на тому, що противник буде захоплений зненацька

і не встигне розгорнути свої сили. Була використана Німеччиною у Другій світовій війні 1 вересня 1939 року.

Напад Німеччини на Польщу був зненацька: авіаційні удари по Львову, Тернополю, Луцьку.

 

90. Після проголошення якого з Універсалів Української Центральної ради було створено український уряд. Четвертий – останній Універсал проголосив незалежність Української народної республіки (1918р.).

Головою Уряду став Володимир Голубович.

1.Кого було обрано гетьманом у вигнанні після смерті І.Мазепи- Пилипа Орлика.

 

2.Політична партія, що діяла на Західній Україні в 1930-х рр., використовувала терористичні методи боротьби - це Організація українських націоналістів (ОУН).

3. Як називалися срібні злитки, які виконували на Русі функцію грошей –гривні.

4. Рушійними силами Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст. були: козаки, міщани, селяни, шляхта.

5. Які воєводства мали увійти до складу Руського князівства за Гадяцькими пунктами 1658 р - київське, брацлавське і чернігівське воєводства.

6. Які терміни та поняття характеризують зміст і перебіг подій Другої світової війни на українських землях: мобілізація, евакуація, Голокост, "новий порядок", рух Опору.

7. Які чинники стали причинами виникнення українського козацтва: феодальні утиски і релігійний гніт українського населення.

8. Які заходи радянізації західноукраїнських земель у 1939-1941 рр. були позитивно сприйняті

українським Населенням: Націоналізація закладів торгівлі та промислових підприємств.

Створення системи соціального забезпечення.

Ліквідація польського та румунського державних апаратів.

 

9. Свідченням панування скіфів у Північному Причорномор’ї в VІІ-ІІІ ст. до н. е. ?

10. Обов’язок складати присягу Речі Посполитій реєстровими козаками був запроваджений 16 вересня 1578 р

11. Русь Галицка, Угорська, Києвська, Московська, Тобольська і пр. под виглядом

етнографіческим, лексикальним, літературним, обрядовим єсть одна тая же Русь» - це точка зору

москвофілів.

 

12. Яка українська політична організація, що виникла в роки Першої світової війни,

об’єднувала діячів із Наддніпрянської України та західноукраїнських земель- Революці́йна

украї́нська партія.

 

13. Серед причин падіння авторитету Центральної Ради в Україні навесні 1918 р - втрата соціальної основи внаслідок непослідовної соціально-економічної політики

14. Яким був наслідок радянсько-німецьких договорів 1939 р. для українських земель:

Окремою частиною радянсько-німецького договору став таємний протокол, що передбачав розмежування сфер інтересів обох держав у Європі. Низка його положень безпосередньо стосувалася українських земель: межа сфер та інтересів нацистської Німеччини та СРСР мала проходити по лінії рік Нарва, Вісла, Сян. Таким чином, більшість території Західної України повинна була відійти до Радянського Союзу. Лемківщина та Холмщина потрапляли до німецької зони впливу.

15. Проблема проходження державного кордону між Румунією та Україною в районі острова Зміїний була розв’язана?


 

106. Назва політичного режиму періоду «застою», що склалася за часів перебування при владі в СРСР Л.Брежнєва, В.Андропова К.Черненка, який характеризувався спробою поновлення деяких рис сталінського режиму без заходів масових репресій «розвинений соціалізм».

107. Процес зростання кількості і населення міст і посилення їхньої ролі в економічному й культурному житті суспільства УРБАНІЗАЦІЯ

108. У якому році розпочався радянський партизанський і підпільний рух проти нацистських окупантів 1941.

109. Які явища були характерні для золотоординського панування на українських землях? Руйнація та падіння ролі міст. Занепад ремесла і торгівлі. Демографічні втрати. Знищення значної частини феодальної еліти

110 Виберіть серед наведених положень ті, що розкривають наслідки реформ 60-70-х рр. ХІХ ст. в Російській імперії для покращення соціально-економічного життя населення України: прискорили процес урбанізації в східноукраїнських землях; стимулювали розгортання ринкових відносин; забезпечили провідну роль поміщицьких господарств у виробництві сільськогосподарської продукції та торгівлю нею;

111. Які поняття та терміни доречні для характеристики господарського життя України другої половини ХІV – ХV ст.? трипілля, плуг,соха,млинарство,присадибне бджільництво, рибальство, натуральне господарство.

112. Які основні складові радянізації 1930-х рр колективізація, індустріалізація, культурна революція і масові репресії

113. Які з вказаних подій відбулися в один рік Грошова реформа; 1947 р операція «Вісла»; 1947 скасування карткової системи; 1947 р

114. Сукупність яких понять і термінів слід використовувати, характеризуючи економічний розвиток українських земель у середині ХVІ - ХVІІ ст.? магнатське і шляхетське землеволодіння, "королівщини", староства, ключі, оренда,застава,"Устави на волоки","загороди" ,фільварково-панщинна система господарства, внутрішній ринок

115. Що стало поштовхом для прийняття польським сеймом у 1699 р. ухвали про ліквідацію козацького війська на Правобережній Україні? укладення між Річчю Посполитою і Османською імперією Карловацького перемир’я;

116. Проголошення української державної автономії Закарпаття в 1938 р. стало можливим завдяки: міжнародним обставинам, а саме Мюнхенській угоді 1938 р., наслідком якої стало розчленування Чехословаччини;

117. У результаті бойових дій літа-осені 1941 р. німецькі війська та їх союзники захопили всю Правобережну, більшу частину Лівобережної України та Крим.

118. Політика коренізації була проголошена: у квітні 1923 на 12 з'їзді РКП (б)

119. Основою індустрії УСРР у роки відбудови промисловості була: металургійна промисловість(важка)

120. У якому році відбулася описана подія? ..Президія Верховної Ради України постановляє: 1. Відповідно до частини другої статті 7 та керуючись пунктом 6 статті 106 Конституції України, заборонити діяльність Компартії України. 30 серпня 1991 року

 

121.Згідно з другим Універсалом УЦР поповнювалася представниками національних меншин.

122. Співробітництво урядів, окремих осіб з окупантами у роки Другої світової війни позначається терміном колабораціонізм;

123. Яку назву використовували на Русі стосовно осіб, котрі випали зі своєї соціальної групи і втратили зв'язок із нею? Ізгої

124.Які події з історії України відносяться до пер. пол. ХVІІІ ст.? демократична революція 1905-1907 рр

125. Які поняття і терміни належать до історії західноукраїнських земель другої половини ХІХ ст.? «трудова міграція», «партія», «українофіли», «москвофіли», «народовці», «нова ера».

126. Яку мету переслідували реформи прем’єр-міністра П.Столипіна

Столипінська реформа (Столипінська аграрна реформа) — ряд законодавчих актів, спрямованих на перерозподіл селянської земельної площі вРосійській Імперії

Її початки були покладені в першій чверті ХІІІ ст. князем Рінгольдом, який об’єднав під своєю владою декілька литовських племен. Син Рінгольда Міндовґ продовжив політику батька з розширення своїх володінь. Саме з його правлінням і пов’язують створення Великого князівства Литовського. Столицею своїх володінь Міндовґ обрав місто Новогрудок (Новгородок).

130. Правління гетьманського уряду в Лівобережній Гетьманщині було створено після смерті гетьмана-Данила Апостола 1734 р.

131. На початку XIX ст. у складі Російської імперії перебували такі українські землі:Лівобережна, Слобідська, Правобережна та Південна Україна.

132. Які міста поєднала перша залізнична лінія, споруджена 1863 р. в Наддніпрянській Україні?Одеса – Балта довжиною 213 км

134. У результаті укладення в 1921 р. Ризького мирного договору…формально закінчився польсько-радянський збройний конфлікт 1919–1920 років.

135. Неп було згорнуто - На початок 1930-х років НЕП був фактично згорнутий

136. План нападу гітлерівської Німеччини та її союзників на СРСР називався «Барбаросса» .
137. Гетьман Юрій Хмельницький підписав Новий Переяславський договір, який означав обмеження автономних прав України.
138. Радянську владу в Україні у грудні 1917 р. було проголошено у місті Харків.
139. Перелік посад, кадри яких затверджують вищестоячі органи називаються – номенклатурою.
140. На другий день після Всеукраїнського референдуму про визнання незалежної України оголосили: Канада і Польща
141. Які твердження характеризують життя людей на українських землях у період неоліту: 1) людство перейшло від привласнюю чого до відтворюючого господарства; 2)виникнення виробництва кераміки, прядіння й ткацтва; 3) з’явилися нові способи обробки кременю: шліфування, пиляння, свердлення; 4) освоєння племенами злакових культур
142. Вкажіть особливості розвитку Київської Русі наприкін. Х – сер. ХІ ст.
143. Які причини зумовили фактичний розгром дисидентського руху в Україні на поч. 1980-х рр. 1) не сформулювали виразної політичної програми; 2) проблеми, які вони вирішували не були проблемами щодленного життя населення; 3)ополчення рад. системи, особливо КДБ
144. У який період кам’яного віку люди винайшли лук зі стрілами? Мезоліт
145. У 1654 р. склався союз між Московською державою і Військом Запорозьким, який був спрямований на боротьбу за визволення проти польського гноблення, а також вірність цареві від населення
146. Україна вперше стала повновладним членом міжнародної співдружності – членом ООН 24 жовтня 1945 року
147. Вирішення проблеми походження народу в науці носить назву: етногенез
148. Визначте причини голоду 1932-1933 рр. в Україні: а) неврожаєм; б) намаганням зламати волю українського народу й ліквідувати традиційне українське село – потенційну соціальну опору українського визвольного руху; в) безоглядним намаганням накопичити максимум матеріальних засобів для проведення індустріалізації за рахунок тотального пограбування селянства.
149. Коліївщина – це селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М.Залізняком та І.Гонтою
150. Номенклатура – це партійно-господарська верхівка, яка займала панівне становище у системі управління державою

151.Золота орда

152.поляни

153.Батурин

154.19 серпня 1991 року

155.1917рік

156. Народився у передмісті Полтави. Походив із давніх козацьких і священицьких родин.

По завершенні бурси у 1895-1901 рр. навчався в Полтавській духовній семінарії. Був виключений за вияв революційно державних настроїв і запрошення до семінарії композитора М. Лисенка.

З 1900 грам. – Член Революційної Української Партії (РУП, 1905 року реорганізована в Українську Соціал-демократичну робітничу партію).

Під небезпекою арешту восени 1902 грам. виїхав на Кубань, де працював викладачем, архівістом (упорядковував документи Кубанського козацтва), був членом Чорноморської Независимой Громади РУП у Катеринодарі.

На початку грудня 1904 грам. на конференції РУП у Львові виступив проти з’єднання з РСДРП. Трохи місяців навчався на інститутських курсах українознавства у Львові, якими керував Мтр. Грушевський.

У нач. 1906 грам. редагував у Петербурзі партійний орган “Незалежна Україна».

З липня 1906 грам. – Секретар київського щоденника “Рада”, а з літа 1907 грам. по 1908 грам. – Співредактор легального соціал-демократичного журналу “Слово”.

З 1912 грам. – Редактор російськомовного журналу «Російська Життя» (Столиця), в якому публікувалися Мтр. Грушевський, Ц. Донцов, С. Русова, Є. Єфремов, Мтр. Гіркуватий.

У роки 1 світової війни 1914-1918 рр. – трудівник Союзу земств і населених пунктів, голова Українського Армійського Комітету Західного фронту у Мінську. Своє ставлення до війни виклав у статті-відозві “Війна і українського». У даній публікації підтверджував, власне українське лояльно виконують власний борг перед Російською державою і висловлював надію, власне пізніше ставлення російської влади до українського вопросцу поміняється.

Був одним з провідних функціонерів української національно-демократичної революції: з березня 1917 грам. – Член Української Центральної Ради, з травня – голова Українського Армійського Генерального Комітету, з червня – генеральний секретар армійських справ.

На початку грудня 1917 р., не погоджуючись із курсом на замирення з Німеччиною (за іншою версією – протестуючи проти пробільшовіцької орієнтації керівники уряду В. Винниченка), пішов у відставку.

У січні-лютому 1918 грам. сформував Гайдамацький Кіш Слобідської України і енергійно взяв участь у пригніченні більшовицького повстання в Києві.

Під час Гетьманату був призначений керівником в Київське губернське земство і Всеукраїнський альянс земств, організував упорядкування могили Шевченка і Чернечої гірці у Каневі. За антигетьманський маніфест Всеукраїнського союзу земств на початку липня був заарештований.

У період повстання проти гетьманського режиму на початку листопада 1918 грам. звільнений з в’язниці і обраний до складу Директорії УНР.

З листопада 1918 грам. – Керівний Отаман Армії Української Етнічній Республіки.

На початку лютого 1919 грам. вийшов із УСДРП і став головою Директорії УНР, отримавши фактично диктаторські можливості.

На чолі об’єднаних українських збройних сил 30 серпня 1919 грам. брав Київ.

5 грудня 1919 поїхав у Варшаву для організації військово-політичного союзу із Польщею проти більшовицької Росії. За його ініціативою український і польський уряди поставили свій підпис у на початку квітня 1920 грам. Варшавський домовленість.

Працюючи над істотою української армії, Петлюра зустрічав протидію будь-яких членів УЦР – дуже пацифістську угоду зайняв Винниченко (в тому числі і в тих випадках, коли було цілком ясним, власне виключно воно здатне виручити Республіку). Ймовірність формувати особисте військо Петлюра отримав в перших числах 1919 року, як скоро більша частина глав УНР почали втікати в іншу державу. Хоча шанси були набагато менше, ніж в 1917 році; Петлюра очолив практично малосилих уряд.

З листопада 1920 грам. керував роботою екзильного уряду УНР у Польщі (Тарнув, Ченстохова, Варшава).

31 грудня 1923 поїхав до Австрії, а потім – Угорщини, Швейцарії.

На початку жовтня 1924 грам. оселився в Парижі, де організував газета тижневика «Тризуб» і продовжував дотримуватися прямі обов’язки голови Директорії УНР і Основного Отамана УНР.

Що ж до нарікань Петлюри в єврейських погромах на Україну, треба зазначити, власне, будучи Основним Ватажком військ та головою Директорії УНР, Петлюра всіляко протидіяв погромам – їх чинили в основному зграї під начальством отаманів і так званих «засновників» і деморалізовані частки більшовицьких військ. В УНР було засновано Міністерство єврейських справ, кілька разів сприймалися документи, які зобов’язалися перешкодити розпалюванню міжетнічної ворожнечі. Розумно, власне законна влада пробувала навести порядок на власній землі (1919 року було видано закон, який поверталися смертну кару – були організовані військово-польові суди), а більшовицькі ватажки і агітатори підбурювали хвилювання і різанину, щоб у наступні дні прийти у вигляді «месії ».

Вбито 25 травня 1926 анархiстом Ш Шварцбардом, який нібито помстився за членів сім’ї, убитих в період єврейських погромів (більшість дослідників вважають, власне він був агентом НКВС, а помста вважається тільки приводом). Крім усього цього, збереглася низка документів, підписаних Петлюрою і націлених проти тих, хто чинив погроми.

Похований на цвинтарі Монпарнас у Парижі.

157.УНР хотіли зробити Україну незалежною,і об*єднати всі її землі в одне ціле

158. Задачи эти касаются трех вопросов: вопроса о линии нашей политической работы, вопроса о поднятии активности широких народных масс вообще, рабочего класса в особенности, и борьбы с бюрократизмом и, наконец вопроса о выработке новых кадров нашего хозяйственного строительства. I. Крепите боевую готовность рабочего класса. II. Организуйте массовую критику снизу. III. Молодежь должна овладеть наукой

159. Операція «Вісла» — етнічна чистка, здійснена у 1947 році (початок — 29 березня) під керівництвом Радянського Союзу, Польщі, Чехословаччини. Полягала у примусовій депортації (виселенні) з використанням збройних сил вказаних країн українців з Лемківщини, Посяння, Підляшшя і Холмщини на ті території у західній та північній частині польської держави, що до 1945 належали Німеччині, а також у різні регіони СРСР.

160. Колії́вщина — селянсько-козацьке повстання на Правобережній Україні у 1768 році проти кріпосницького, релігійного та національного гніту шляхетської Польщі.Очолив це повстання виходець із запорозької бідноти Максим Залізняк, а його найближчим сподвижником став Іван Ґонта.Коліївщина стала найвищим етапом гайдамацькогоруху.

161. Генера́льний секретаріа́т — виконавчий орган, уряд, сформований Українською Центральною Радою. Заснований 15 (28) червня 1917 року.

162. Українська Держава

163. Введення в дію в 1864 р. "Положення про земські установи" здійснювали тимчасові волосні комісії, що складалися з представника дворянства, міського голови, чиновників від палати державного майна І від контори удільних селян.

164.литовська і латинська.

165. Із наведених суджень про причини політичного роздроблення Київської Русі виберіть правильні- Кожен князь хотів правити сам, вважав себе не гіршим від великого князя, бо теж був Рюриковичем і мав військову силу, щоб позмагатися з великим князем. Внаслідок розвитку натурального господарства місцеві князі й економічно стали незалежними від центру

 

 

166. Основні заборонні положення Емського указу Олександра II:

1876 — Емський указ Олександра ІІ про заборону друкування та ввозу з-за кордону будь-якої україномовної літератури, а також про заборону українських сценічних вистав і друкування українських текстів під нотами, тобто народних пісень.

167.Учасники гуртка «руська трійця»:

М. Шашкевичем, Я. Головацьким та І. Вагилевичем,

Pp.

Pp

240. групи громадян певної держави, які не є представниками титульного етносу, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою.

241 Напади печенігів на Русь припинилися внаслідок їх остаточного розгрому: Князем Ярославом Мудрим

242 Програму розбудови Української козацької держави Б. Хмельницький проголосив:

243 Втрата І.Виговським, Ю.Хмельницьким, П.Тетерею соціальної опори своєї влади та підтримки народу пояснюється: їх пропольською орієнтацією та ігноруванням інтересів простих козаків, селян, міщан

244 Суверенітет – цілковита незалежність держави від інших держав у внутрішній та зовнішній політиці

245 І Універсал було проголошено? 10 червня 1917 р

246 Декларацію про державний суверенітет України було проголошено намір республіки в подальшому бути постійно нейтраль

ною державою

247 Урочисте проголошення положень чи принципів: декларація

248 Назва "анти" у тогочасних джерелах не згадується від .. 602 р..

249 Визначте факти, що відносяться до біографії Богдана Хмельницького:

250 Після проведення реформи 1861 року економіка Наддніпрянської України: переживала добу бурхливого зростання

251 Серед причин падіння авторитету Центральної Ради в Україні навесні 1918 р.: втрата соціальної основи внаслідок непослідов-

ної соціально-економічної політики;

252 Швидким успіхам у своїй діяльності гетьманський уряд П.Скоропадського завдячував: допомозі Німеччини – застосуванню

насильницьких методів наведення порядку та дисципліни;

253 До складу Румунії у 20-30-х рр. ХХ ст. входили такі українські землі: Буковина, Бессарабія;

254 Колективізація на західноукраїнських землях у повоєнний період проводилася: з 1944 року по 50-ті роки

255 Назву "помаранчева революція" отримало (-и) суперечність і неоднозначність перебігу державотворчих процесів

протягом перших років незалежності,дійшовши критичної точки,вилилися у потужній вибух масового невдоволення

під час президеньких виборів 2004 року

1. Серед гетьманів України XVII ст. гетьманами “обох берегів Дніпра” були: ??

2. Брест-Литовський мирний договір (1918 р.) передбачав: виведення російських військ, флоту і Червоної гвардії з фінської

території, припинення пропаганди і агітації на користь фінляндської революції.

3. “Спілка визволення України” (СВУ) це суспільно-політична еміграційна організація, заснована 1952 в Німеччині

4. Згідно з законом про адміністративну уніфікацію, прийнятим румунським урядом:

закони румунського королівства поширились на буковинські землі, за яким на Буковині було ліквідовано

автономію і самоврядування

5. Наприкінці 50-х – в середині 60-х років ХХ ст. зовнішньополітична діяльність УРСР: ??

6. Дисиденти не вдавалися до ... активних насильницьких дій з метою зміни існуючого державного ладу

7. Морський похід руських дружин 860 р. на Константинополь очолював князь ...Аскольд

8. І.Мазепа виражав інтереси: вищого духовенства, українських магнатів і шляхти

9. Яким Універсалом Центральної Ради УНР проголошувалася самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою українського народу. ІІІ Універсал

10. Мюнхенської угода була підписана: 30 вересня 1938 року

11. Систему раднаргоспів запровадили в ...1957

12. Акт проголошення незалежності України було прийнято ... 24 серпня 1991

13. Національну грошову одиницю гривню ввели в обіг ...1996

14. Визначте факти, що відносяться до біографії Івана Виговського: ??

15. Реформа 1861 р. забезпечила селянам східноукраїнських земель: особисту свободу; отримання наділів землі, достатніх лише для утримання родини; збільшення земельних наділів за рахунок "відрізків".

 

271. Із трьох поданих текстів відберіть той, що за своїм змістом відповідає ІІІ Універсалу Центральної Ради Віднині Україна стає Українською Народною Республікою.

 

272. Противниками Директорії УНР у 1919 р. були: Більшовики

273. До складу Польщі у міжвоєнний період входили такі українські землі: Після розпаду АвстроУгорщини значні території України потрапили під владу різних держав, зокрема СхіднаГаличинавідійшла до Польщі, ПівнічнаБуковинадо Румунії, а Закарпаттядо Чехословаччини.

274.Післявоєнна відбудова народного господарства України характеризувалася:

Відбудова народного господарства проходила в напруженій міжнародній обстановці—розпочалась «холодна війна» В цих умовах розраховувати можна було лише на власні сили. Країни Заходу згортали

торгові відносини з СРСР, не здійснювали передбачені угодами поставки.

В 1946 р. на основі Закону СРСР про п'ятирічний план відбудови народного господарства було прийнято

Закон про відбудову народного господарства України.

275. З 1957 р. органами управління народним господарством були Раднаргоспи

276. За якою виборчою системою відбулися вибори до Верховної Ради України 2006 р.: Пропорційною

277. Після 1659 р. між Козацькою державою (Гетьманщиною) та Московським царством регламентувалися, Юрий хмельницкий в 1659 году подписал новый и очень невыгодный вариант документа. По новому Переяславскому пакту 1659 года российские гарнизоны располагались не только в Киеве, а и во всех больших городах. Более того, казакам запрещалось вести войны и вступать во внешние отношения без разрешения царя. Также им не разрешалось без утверждения Москвы выбирать гетманов, генеральную старшину и полковников.

278. Для сільського господарства українських земель у др. пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. характерними були: капіталізація

279Організація українських націоналістів (ОУН), створена у 1929 р., ставила собі за мету...

встановлення Української соборної самостійної держави, її збереження та розвиток.

280. Проголошення української державної автономії Закарпаття в 1938 р. стало можливим завдяки

Послабленню Чехословаччини, яка після укладання мюнхенської угоди змушена була віддати Гітлеру значну частину своєї західної території

281. Політика реформ в аграрному комплексі, здійснена радянським урядом у 1959-1964 рр.: мала непослідовний та волюнтаристський характер, що в підсумку негативно вплинуло на стан сільськогоподарського виробництва в Україні, призвело до виникнення дефіциту продуктів харчування, передусім хліба, та зростання цін на продвольчі товари.

282. Українська Гельсінська спілка” – це:

Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод, відома також як Українська Гельсінська група (УГГ), об'єднання діячів українського правозахисного руху, утворене в Україні 9 листопада 1976.

її метою є сприяти виконанню в Україні постанов Заключного акту:

доводити факти порушення прав людини та націй в Україні

283. Україна стала без’ядерною державою в 1996 році

284. Іраномовні племена, що населяли територію України у ІX-VII ст. до н.е. кіммерійці

285. Правління гетьманського уряду в Лівобережній Гетьманщині було створено після смерті гетьмана: Данила апостола

16. Як називався перший український уряд, утворений УЦР?

Генеральний секретаріат;

17. Договір про дружбу і кордони між Німеччиною та СРСР було укладено 28 вересня 1939 року після спільного вторгнення до Польщі

18. Початком десталінізації в СРСР стала (-в, -о) ... У 1956 р. на XX з'їзді партії Хрущов виголосив одну з найдраматичніших у радянській історії промов. У тривалому й детальному виступі він піддав нищівній критиці Сталіна та його злочини, викликавши серед партійних ортодоксів велику розгубленість

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.252.156 (0.046 с.)