ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мельников Леонід Георгійович(1906–1981), перший секретар ЦК КП(б)У —грудень 1949 — жовтень 1952 р.;
перший секретар ЦК Компартії України — жовтень 1952 — червень 1953 р.

Кириченко Олексій Іларіонович (1908–1975), перший секретар ЦК Компартії України — червень 1953 — грудень 1957 р.

Підгорний Микола Вікторович (1903–1983), перший секретар ЦК Компартії України — грудень 1957 — липень 1963 р.

Шелест Петро Юхимович (1908–1996), перший секретар ЦК Компартії України — липень 1967 — травень 1972 р.

Щербицький Володимир Васильович (1918–1990), перший секретар ЦК Компартії України — травень 1972 р. — вересень 1989р

Івашко Володимир Антонович (1932–1994), перший секретар ЦК Компартії України — з вересня 1989 р. — червень 1990 р.
Гуренко Станіслав Іванович (1932 р. н.), перший секретар ЦК Компартії України — з червня 1990 р. — вересень 1991 Симоненко Петро Миколайович (1952 р. н.), перший секретар ЦК Компартії України — з червня 1993 р. по нинішній час

 

69. Хто з галицько-волинських князів першим отримав королівський титул?

Данило Галицький

70. «Кревська унія» - це угода, що передбачала:

Угода передбачала об'єднання Литви і Польщі в єдину державу шляхом шлюбу польської королеви Ядвіґи

(з династії Андегавенов) і литовського князя

71. Що з названого було складовою частиною столипінської аграрної реформи?

ХЗ

72. Коли Підкарпатська Русь (Закарпаття) отримала автономні права у складі Чехословаччини?

Січня 1919 року про приєднання цього краю до УНР, і Карпатську Україну включили до складу Чехословаччини.

Це викликало рішучі протести урядів ЗУНР, УНР та УСРР. Статті 10-13 договору визначали автономний статус Закарпаття у складі

Чехословаччини (див. Підкарпатська Русь).

73. Безумовне земельне володіння у Київській Русі, яке передавалося у спадщину називалося

Вотчина – земельне володіння феодала, яке передавалось у спадщину, його можна було продати, обміняти, поділити.

74. Керівником Української думської громади у І Державній думі Росії був

Очолив її адвокат і громадський діяч з Чернігівщини І. Шраг

75. Примусове, насильницьке переселення людей за межі місць їх постійного проживання

Депортація

 

76. «Народився в родині українського шляхтича, навчався у Львівській єзуїтській колегії, брав участь у

битві під Цецорою (1620 р.), де потрапив у полон, приймав участь у козацьких повстаннях проти поляків

та морських походах козаків на турків, побував на службі у французького короля, аж до кінця свого

життя обіймав високі посади в козацькому війську, мав славу талановитого полководця, політика й

дипломата, довгий час очолював процес державного будівництва в Україні – це Богдан Хмельницький.

 

77.Які твердження характеризують основи господарювання, суспільний устрій та духовний світ давніх слов’ян?

- поселення розташовані групами на близькій відстані одне від одного на південних схилах річок;

- жили в напівземлянках або в землянках;

- померлих здебільшого спалювали;

- керамічні вироби ліпили руками.

 

78.Хто був засновником суспільно-культурного об’єднання «Руська трійця»:

1)Маркіян Шашкевич; 2)Іван Вагилевич; 3)Яків Головацький; Заснована «Руська трійця» в 1833 році.

 

79.Які заходи партійно-державного керівництва в 1950 – середині 1960-х рр. вплинули на життєвий рівень

населення України?

Реформи Хрущова поліпшили матеріальне становище людей: децентралізація управління промисловістю

(ліквідація галузевих міністерств та створення Рад народного господарства).

 

80.Якими були політичні наслідки битви на Синіх Водах?

Входження Київщини, Чернігово – Сіверщини, Поділля до складу Литовської держави.

 

81.Хто входив до керівництва Центральної Ради:

Михайло Грушевський (голова ради), Володимир Винниченко і Сергій Єфремов (його заступники).

 

82.Утворення династії Рюриковичів у Києві відбулося в результаті вбивства Князя Аскольда.

В Києві почав княжити Олег із роду Рюрика (882р.).

 

83.Що сприяло утворенню в ХV ст. Кримського ханства? Посилення боротьби за владу в Золотій Орді (1449р.)

 

84.Перша битва між українською повстанською армією і військом Речі Посполитої відбулася під: Пилявцями.

 

85.«Маніфест до малоросійського народу», підписаний Петром І у 1708 р., оголошував І. Мазепу: зрадником,

бо Мазепа мав намір віддати Україну Польщі.

 

86.Який документ проголосив автономію України у складі Російської держави:

Акт про державну незалежність.

 

87.Яка політика радянського керівництва сприяла процесу урбанізації України?

Політика «нового мислення» Михайла Горбачова.

 

88.У якому році показники інфляції за роки незалежності України були найвищими?

У 1993 році гроші знецінились у 103 рази – такої гіперінфляції не спостерігалось в жодній країні світу.

 

89.Теорія досягнення швидкої перемоги у війні, побудована на тому, що противник буде захоплений зненацька

і не встигне розгорнути свої сили. Була використана Німеччиною у Другій світовій війні 1 вересня 1939 року.

Напад Німеччини на Польщу був зненацька: авіаційні удари по Львову, Тернополю, Луцьку.

 

90. Після проголошення якого з Універсалів Української Центральної ради було створено український уряд. Четвертий – останній Універсал проголосив незалежність Української народної республіки (1918р.).

Головою Уряду став Володимир Голубович.

1.Кого було обрано гетьманом у вигнанні після смерті І.Мазепи- Пилипа Орлика.

 

2.Політична партія, що діяла на Західній Україні в 1930-х рр., використовувала терористичні методи боротьби - це Організація українських націоналістів (ОУН).

3. Як називалися срібні злитки, які виконували на Русі функцію грошей –гривні.

4. Рушійними силами Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст. були: козаки, міщани, селяни, шляхта.

5. Які воєводства мали увійти до складу Руського князівства за Гадяцькими пунктами 1658 р - київське, брацлавське і чернігівське воєводства.

6. Які терміни та поняття характеризують зміст і перебіг подій Другої світової війни на українських землях: мобілізація, евакуація, Голокост, "новий порядок", рух Опору.

7. Які чинники стали причинами виникнення українського козацтва: феодальні утиски і релігійний гніт українського населення.

8. Які заходи радянізації західноукраїнських земель у 1939-1941 рр. були позитивно сприйняті

українським Населенням: Націоналізація закладів торгівлі та промислових підприємств.

Створення системи соціального забезпечення.

Ліквідація польського та румунського державних апаратів.

 

9. Свідченням панування скіфів у Північному Причорномор’ї в VІІ-ІІІ ст. до н. е. ?

10. Обов’язок складати присягу Речі Посполитій реєстровими козаками був запроваджений 16 вересня 1578 р

11. Русь Галицка, Угорська, Києвська, Московська, Тобольська і пр. под виглядом

етнографіческим, лексикальним, літературним, обрядовим єсть одна тая же Русь» - це точка зору

москвофілів.

 

12. Яка українська політична організація, що виникла в роки Першої світової війни,

об’єднувала діячів із Наддніпрянської України та західноукраїнських земель- Революці́йна

украї́нська партія.

 

13. Серед причин падіння авторитету Центральної Ради в Україні навесні 1918 р - втрата соціальної основи внаслідок непослідовної соціально-економічної політики

14. Яким був наслідок радянсько-німецьких договорів 1939 р. для українських земель:

Окремою частиною радянсько-німецького договору став таємний протокол, що передбачав розмежування сфер інтересів обох держав у Європі. Низка його положень безпосередньо стосувалася українських земель: межа сфер та інтересів нацистської Німеччини та СРСР мала проходити по лінії рік Нарва, Вісла, Сян. Таким чином, більшість території Західної України повинна була відійти до Радянського Союзу. Лемківщина та Холмщина потрапляли до німецької зони впливу.

15. Проблема проходження державного кордону між Румунією та Україною в районі острова Зміїний була розв’язана?


 

106. Назва політичного режиму періоду «застою», що склалася за часів перебування при владі в СРСР Л.Брежнєва, В.Андропова К.Черненка, який характеризувався спробою поновлення деяких рис сталінського режиму без заходів масових репресій «розвинений соціалізм».

107. Процес зростання кількості і населення міст і посилення їхньої ролі в економічному й культурному житті суспільства УРБАНІЗАЦІЯ

108. У якому році розпочався радянський партизанський і підпільний рух проти нацистських окупантів 1941.

109. Які явища були характерні для золотоординського панування на українських землях? Руйнація та падіння ролі міст. Занепад ремесла і торгівлі. Демографічні втрати. Знищення значної частини феодальної еліти

110 Виберіть серед наведених положень ті, що розкривають наслідки реформ 60-70-х рр. ХІХ ст. в Російській імперії для покращення соціально-економічного життя населення України: прискорили процес урбанізації в східноукраїнських землях; стимулювали розгортання ринкових відносин; забезпечили провідну роль поміщицьких господарств у виробництві сільськогосподарської продукції та торгівлю нею;

111. Які поняття та терміни доречні для характеристики господарського життя України другої половини ХІV – ХV ст.? трипілля, плуг,соха,млинарство,присадибне бджільництво, рибальство, натуральне господарство.

112. Які основні складові радянізації 1930-х рр колективізація, індустріалізація, культурна революція і масові репресії

113. Які з вказаних подій відбулися в один рік Грошова реформа; 1947 р операція «Вісла»; 1947 скасування карткової системи; 1947 р

114. Сукупність яких понять і термінів слід використовувати, характеризуючи економічний розвиток українських земель у середині ХVІ - ХVІІ ст.? магнатське і шляхетське землеволодіння, "королівщини", староства, ключі, оренда,застава,"Устави на волоки","загороди" ,фільварково-панщинна система господарства, внутрішній ринок

115. Що стало поштовхом для прийняття польським сеймом у 1699 р. ухвали про ліквідацію козацького війська на Правобережній Україні? укладення між Річчю Посполитою і Османською імперією Карловацького перемир’я;

116. Проголошення української державної автономії Закарпаття в 1938 р. стало можливим завдяки: міжнародним обставинам, а саме Мюнхенській угоді 1938 р., наслідком якої стало розчленування Чехословаччини;

117. У результаті бойових дій літа-осені 1941 р. німецькі війська та їх союзники захопили всю Правобережну, більшу частину Лівобережної України та Крим.

118. Політика коренізації була проголошена: у квітні 1923 на 12 з'їзді РКП (б)

119. Основою індустрії УСРР у роки відбудови промисловості була: металургійна промисловість(важка)

120. У якому році відбулася описана подія? ..Президія Верховної Ради України постановляє: 1. Відповідно до частини другої статті 7 та керуючись пунктом 6 статті 106 Конституції України, заборонити діяльність Компартії України. 30 серпня 1991 року

 

121.Згідно з другим Універсалом УЦР поповнювалася представниками національних меншин.

122. Співробітництво урядів, окремих осіб з окупантами у роки Другої світової війни позначається терміном колабораціонізм;

123. Яку назву використовували на Русі стосовно осіб, котрі випали зі своєї соціальної групи і втратили зв'язок із нею? Ізгої

124.Які події з історії України відносяться до пер. пол. ХVІІІ ст.? демократична революція 1905-1907 рр

125. Які поняття і терміни належать до історії західноукраїнських земель другої половини ХІХ ст.? «трудова міграція», «партія», «українофіли», «москвофіли», «народовці», «нова ера».

126. Яку мету переслідували реформи прем’єр-міністра П.Столипіна

Столипінська реформа (Столипінська аграрна реформа) — ряд законодавчих актів, спрямованих на перерозподіл селянської земельної площі вРосійській Імперії

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.113.182 (0.017 с.)