ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Особливості та порядок виконання факторного аналізу методом абсолютних різниць для моделі, що складається з двох факторів. Наведіть приклад моделі розрахунку.А) На результуючий показник впливає два фактори.

Послідовність розрахунку:

1) Із загального переліку досліджуваних показників визначається результуючий показник і фактори, які впливають на його зміну.

Z – результуючий показник.

х, у – фактори.

2) Серед виявлених факторів визначаються кількісний (х) і якісний (у) фактори.

3) Виявляється ступінь залежності між результуючим показником і фактором.

Z = ху – мультиплікативна модель.

4) Обчислюється абсолютна різниця між звітним і базовим значенням результуючого показника і факторів, які на нього впливають.

- звітні значення показників.

- базові значення показників.

5) Обчислюється розмір впливу кількісного фактора на зміну результуючого показника шляхом добутку абсолютної різниці по цьому фактору на базове значення якісного фактора:

6) Визначається розмір впливу якісного фактора на зміну результуючого показника як добуток абсолютної різниці по цьому фактору на звітне значення кількісного фактора:

7) виконується перевірка правильності розрахунків: сума впливу двох часткових факторів повинна дорівнювати абсолютній різниці між звітним і базовим значенням результуючого показника:

Сфера застосування цього методу: мультиплікативні моделі факторних систем.

 

Приклад

Застосовуючи метод абсолютних різниць обчислити вплив часткових факторів на зміну капіталу акціонерів.

Назва показників Умовні позначення Базовий рік Звітний рік Відхилення
1. Кількість випущених акцій КА
2. Вартість однієї акції, грн.. ВА -1
3. Загальний капітал акціонерів, тис. грн.. ЗКА -2

 

4. Визначимо розмір впливу кількості випущених акцій на зміну загального капіталу акціонерів: тис. грн. За рахунок збільшення кількості випущених акцій на 2 тис. штук загальний капітал акціонерів зріс на 10 тис. грн.

5. Обчислити: тис.грн. Зменшення вартості 1 акції на 1 грн. Вплинуло на скорочення капіталу акціонерів на 12 тис. грн.

6. Перевірка: 10+(-12)=48-50; -2=-2.

Припустимо похибка розрахунку – не більше 5 % зміни результуючого показника (-2=-2,1). Резервом збільшення загального капіталу акціонерів може бути збільшення вартості 1 акції.

 

Особливості та порядок виконання факторного аналізу методом ланцюгових підстановок для різних моделей.

А) На результуючий показник впливає два фактори.

Послідовність розрахунку:

1) Із загального переліку досліджуваних показників визначається результуючий показник і фактори, які впливають на його зміну.

Z – результуючий показник.

х, у – фактори.

2) Серед виявлених факторів визначаються кількісний (х) і якісний (у) фактори.

3) Виявляється ступінь залежності між результуючим показником і фактором.

Z = ху – мультиплікативна модель.

4) Обчислюється абсолютна різниця між звітним і базовим значенням результуючого показника і факторів, які на нього впливають.

- звітні значення показників.

- базові значення показників.

5) Обчислюється розмір впливу кількісного фактора на зміну результуючого показника шляхом добутку абсолютної різниці по цьому фактору на базове значення якісного фактора:

6) Визначається розмір впливу якісного фактора на зміну результуючого показника як добуток абсолютної різниці по цьому фактору на звітне значення кількісного фактора:

7) виконується перевірка правильності розрахунків: сума впливу двох часткових факторів повинна дорівнювати абсолютній різниці між звітним і базовим значенням результуючого показника:

Сфера застосування цього методу: мультиплікативні моделі факторних систем.

Приклад

Застосовуючи метод абсолютних різниць обчислити вплив часткових факторів на зміну капіталу акціонерів.

Назва показників Умовні позначення Базовий рік Звітний рік Відхилення
1. Кількість випущених акцій КА
2. Вартість однієї акції, грн.. ВА -1
3. Загальний капітал акціонерів, тис. грн.. ЗКА -2

 

7. Визначимо розмір впливу кількості випущених акцій на зміну загального капіталу акціонерів: тис. грн. За рахунок збільшення кількості випущених акцій на 2 тис. штук загальний капітал акціонерів зріс на 10 тис. грн.

8. Обчислити: тис.грн. Зменшення вартості 1 акції на 1 грн. Вплинуло на скорочення капіталу акціонерів на 12 тис. грн.

9. Перевірка: 10+(-12)=48-50; -2=-2.

Припустимо похибка розрахунку – не більше 5 % зміни результуючого показника (-2=-2,1). Резервом збільшення загального капіталу акціонерів може бути збільшення вартості 1 акції.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.005 с.)