ТОП 10:

Сфера застосування, особливості та порядок виконання факторного аналізу методом абсолютних різниць.Спосіб абсол-х різниць є однією з модифікацій елімінування. Як і спосіб ланцюгових підстановок, він застосовується для розрахунку впливу факторів на приріст результативного показника в детермінованому аналізі, але тільки в мультиплікативних та змішаних моделях типу: Y=(a-b)c i Y=a(b-c). І хоча його використання обмежене, проте завдяки своїй простоті він отримав широке застосування в ЕА. Особливо ефективно застосовується цей спосіб у тому випадку, коли вихідні дані вже містять абсолютне відхилення по факторним показникам. При його використанні величина впливу факторів розраховується множенням абсолютного приросту фактора, що вивчається на базову (планову) величину факторів, які знаходяться праворуч від нього, та на фактичну величину факторів, розташованих ліворуч від нього в моделі.

А) На результуючий показник впливає два фактори.

Послідовність розрахунку:

1) Із загального переліку досліджуваних показників визначається результуючий показник і фактори, які впливають на його зміну.

Z – результуючий показник.

х, у – фактори.

2) Серед виявлених факторів визначаються кількісний (х) і якісний (у) фактори.

3) Виявляється ступінь залежності між результуючим показником і фактором.

Z = ху – мультиплікативна модель.

4) Обчислюється абсолютна різниця між звітним і базовим значенням результуючого показника і факторів, які на нього впливають.

- звітні значення показників.

- базові значення показників.

5) Обчислюється розмір впливу кількісного фактора на зміну результуючого показника шляхом добутку абсолютної різниці по цьому фактору на базове значення якісного фактора:

6) Визначається розмір впливу якісного фактора на зміну результуючого показника як добуток абсолютної різниці по цьому фактору на звітне значення кількісного фактора:

7) виконується перевірка правильності розрахунків: сума впливу двох часткових факторів повинна дорівнювати абсолютній різниці між звітним і базовим значенням результуючого показника:

Сфера застосування цього методу: мультиплікативні моделі факторних систем.

Приклад

Застосовуючи метод абсолютних різниць обчислити вплив часткових факторів на зміну капіталу акціонерів.

Назва показників Умовні позначення Базовий рік Звітний рік Відхилення
1. Кількість випущених акцій КА
2. Вартість однієї акції, грн.. ВА -1
3. Загальний капітал акціонерів, тис. грн.. ЗКА -2

 

1. Визначимо розмір впливу кількості випущених акцій на зміну загального капіталу акціонерів: тис. грн. За рахунок збільшення кількості випущених акцій на 2 тис. штук загальний капітал акціонерів зріс на 10 тис. грн.

2. Обчислити: тис.грн. Зменшення вартості 1 акції на 1 грн. Вплинуло на скорочення капіталу акціонерів на 12 тис. грн.

3. Перевірка: 10+(-12)=48-50; -2=-2.

Припустимо похибка розрахунку – не більше 5 % зміни результуючого показника (-2=-2,1). Резервом збільшення загального капіталу акціонерів може бути збільшення вартості 1 акції.

Б) На результуючий показник впливає більше 2 факторів:

1. Визначається результуючий показник та часткові фактори, які впливають на його зміну. - мультиплікативна модель. Формулюється модель математичної залежності між факторами і результуючим показником.

2. Обчислюється абсолютне відхилення між звітним і базовим значенням результуючого показника та факторів, які на нього впливають:

3. Визначається розмір впливу 1-го фактора на зміну результуючого показника шляхом добутку абсолютної різниці по цьому фактору на базові значення нище розташованих показників: .

4. Визначається розмір впливу 2-го фактора як добуток абсолютної різниці по цьому фактору на базове значення нище розташованого показника і звітне значення вище розташованого фактора: .

5. Обчислюється розмір впливу 3-го останнього фактора як добуток абсолютної різниці по цьому фактору на звітні значення вище розташованих показників: .

6. Перевірка правильності розрахунку: сума впливу всіх факторів повинна дорівнювати абсолютній різниці між звітним і базовим значенням результуючого показника: ; .

Метод дослідження може бути використаний у випадку оцінки дії факторів в мультиплікативній моделі.

Приклад

Скласти модель розрахунку впливу факторів із застосуванням методу абсолютних різниць, якщо на зміну обсягу випуску продукції впливають наступні показники (фактори):

- чисельність персоналу (R);

- питома вага робітників (Пв);

- кількість відпрацьованих днів (N);

- середня тривалість робочого дня (Т);

- середнього динна продуктивність праці ( )

;

;

;

.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.008 с.)