ТОП 10:

Зв'язок між масою і енергієюuвнс     = u врс     +uрс      
            u врс ×uрс          
      1 +          
                             
            m0           с2              
m =                                  
                                             
1 - u2              
                   
        c2                
            t0                    
t =                                                
                                                 
    1 - u2                            
                                 
        c2                            
                                           
E = mc2=             m c2      
               
                   
1 - u2      
                             
                          c2      
Ek = E - Ecп        
             

          æ             ö  
          ç       ÷  
E k = m c2 ç           -1÷  
                 
    ç   1 - u ÷  
          ç     ÷  
          c2  
          è         ø  
l = l 0     u2                  
1 -                    
c2                  
                                 


 

υвнс- швидкість відносно нерухомої системи м /с
υрнс- швидкість відносно рухомої системи м /с
υвнс- швидкість рухомої системи м /с
t0час тіла у стані спокою с
t – час с
m -маса тіла кг
m0-маса спокою тіла кг
E -повна енергія(тіла,випромінювання, поля) град
c = 3·108м/с- швидкість світла у вакуумі м /с
Ek-кінетична енергія Дж
Eсп-енергія спокою тіла Дж
υ- швидкість тіла м /с
l-лінійні розміри тіла м

 

 

l0-лінійні розміри тіла у стані спокою м


 

                    Світлові кванти  
m = hv =   h m -маса фотона  
              p -імпульс фотона  
c 2 cl      
p = mc = hv = h E -енергія кванта(фотона)  
n -частота світла  
     
E = hn     cl h = 6,63·10-34Дж·с-стала Планка  
               
E = hc               λ -довжина світлової хвилі  
               
    l                

Рівняння Ейнштейна для фотоефекту

Aвих-робота виходу електрона

ν -частота випромінювання світла


 

кг

 

Дж

 

Гц

 

 

м

 

 

Дж

 

Гц


 

hv = Aвих + mu2

2


 

mu2


 

- кінетична енергія електрона


 

Дж


 

Aвих = hc

lmax

A = hvmin


m = 9,1·10-31кг-маса електрона

λmax-максимальна довжина світлової хвилі,при якій ще можливий фотоефект; υ-швидкість електрона

 

νmin-частота світлової хвилі,при якій щеможливий фотоефект;


 

 

м

 

м/с

 

Гц


 


Правило квантування орбіт Основи атомної фізики  
m -маса електрона  
E = - e              
                υ- швидкість електрона  
4pe0 r          
          r -радіус n-ї орбіти  
            me4  
E = -       × n -номер орбіти  
( 4pe0 )2   2h2 n2   ħ = 1,05·10-34Дж·с-зведена стала Планка  
mur = nh         е –заряд електрона  
           
rn = 4pe0 h2 n2         ε0 - електрична стала  
m × e2          
                       

Частота випромінювання і поглинання світла


 

кг м/с

 

м

 

Дж·с Кл

 

Кл2

Н × м2


vkn = R æ 1 +   1 ö  
ç             ÷  
    k  
      è n             ø  
vnk = R æ 1   - 1 ö  
ç               ÷  
      n    
      è k             ø  
v = Ek - En              
             
kn       h                    
                           

 

R = 3,27·1015c-1-стала Рідберга n; k -номери орбіт

nkn -частота випромінювання nnk -частота поглинання

 

Ek, En -енергії відповідних стаціонарнихстанів атомів k і n;


c-1

 

Гц

 

Гц

 

Дж


 

Закон радіоактивного розпаду

 

 

- t

N = N0×2 T

 

 

Правила зміщення

 

ZA X ®24 He + AZ--42Y

 

α розпад

 

ZA X ®-10 e + Z +A1Y

 

β розпад

 

Енергія зв'язку атомних ядер

 

Eзв= тс2

 

т = (Zmp + Nm n) – тя тя=А-Zme

Enum = Eзв

A


Основи ядерної фізики

 

N -кількість радіоактивних ядер,що нерозпалися в момент часу t

N0-кількість радіоактивних ядер,що нерозпалися в момент часу t = 0

 

T -період піврозпаду

 

А –атомне число

 

Z –зарядове число

 

Eзв-енергія зв'язку атомного ядра

 

Z -кількість протонів у ядрі N -кількість нейтронів в ядрі тя–маса ядра те-маса електрона Езвенергія зв’язку

Епит -питомаенергія зв’язку


 

с

 

 

МеВ

 

а.о.м а.о.м МеВ МеВ


 

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.245.48 (0.017 с.)