ТОП 10:

Закон електромагнітної індукції
 

Тл

 

Тл


 

e = - DF Dt

e = -N DF Dt

εi = Blυsinα


εi - ЕРС індукції контуру

 

Ф -зміна магнітного потоку t -час зміни потоку

 

N -кількість витків в котушціεi - ЕРС індукції, що виникає в прямолінійному провіднику

B -індукція магнітного поля

l -активна довжина провідника υ-швидкість руху провідника

 

α -кут між напрямами вектора магнітноїіндукції і швидкістю руху провідника


В

 

Вб

с

 

В

 

Тл

 

м

м/с

 

град


 

ЕРС самоіндукції

 

esi = -DFDt

Ф = LI

esi = -L DIDt


εsi -ЕРС самоіндукції

 

Ф - зміна магнітного потоку

Ф - магнітний потік, що пронизує контур I -сила струму,що проходить в контурі L -індуктивність контуру

I -зміна сили струму t -час


 

В

 

Вб

 

Вб

 

А

Гн

 

А

с


Енергія магнітного поля струму

  LI 2 Wм-енергія магнітного поля струму  
W   І -сила струму  
   
м L -індуктивність контуру  
   
        Механічні коливання і хвилі    
Рівняння гармонічного коливання    
x = xmcos(ω0t + φ0) p ö x -зміщення    
æ   xm-амплітуда коливань    
u x = w xmaxcosç wt +   ÷ φ = ω0t + φ0 -фаза    
     
è   2 ø φ0-початкова фаза    
u max = wxmax          
      ω0-циклічна частота    
                 

t -час


 

Дж

 

А

Гн

 

 

м

 

м

рад

рад рад/с

 

сa x = w 2 xmaxcos(w t + p ) υх - проекція швидкості на вісь ОХ м/с  
Частота і період коливань ν -частота коливань Гц  
v =                                
      T                               N -число повних коливань с  
v = N ;                     T -період коливань  
                         
             
        t                 2p        
w =2p v =     ω -кругова(циклічна)частота рад/с  
  T  
                                     
                               
w = k                        
       
                  m      
Період коливань пружинного і математичного маятників    
                                          m -маса вантажу кг  
T =2p         m    
        k -жорсткість пружини Н/м  
        k  
                            l -довжина маятника м  
                                           
T =2p         l    
        g -прискорення вільного падіння м/с2  
        g  
                                 
Довжина і швидкість хвилі λ -довжина хвилі м  
l = υT                        
                      T-період коливань с  
υ = λn                       υ-швидкість розповсюдження хвилі м/с  
                                          n -частота коливань в джерелі Гц  
                                        Електромагнітні коливання і хвилі    
Період і частота електромагнітних коливань    
Формула Томсона L -індуктивність Гн  
T =2p               C -ємність Ф  
        LC  
w   =                           T -період коливань с  
                            ω0-циклічна частота коливань в контурі рад/с  
                                 
        LC  
                   
                     
                         


Енергія у коливальному контурі

W = qU C -електроємність провідника,конденсатора  
e     або системи конденсаторів  
      q -електричний заряд конденсатора  
  q      
W =       U -напруга між обкладками конденсатора  
         
e 2C Wм-енергія магнітного поля струму  
   
W = CU 2 І -сила струму  
e          
           

 

Ф

 

Кл

 

В

 

Дж

 

А


W LI 2 L -індуктивність контуру Гн  
               
м            
               
Електромагнітні гармонічні коливання генератора    
              q -миттєве значення заряду Кл  
              qm-амплітудне значення заряду Кл  
q = qmcosωt Ф -магнітний потік Вб  
B -магнітна індукція Тл  
Ф = BScosωt  
S -площа контуру м2  
ε = BSωsinωt ε-миттєве значення ЕРС індукції В  
U = Umsinωt  
Um-амплітудне значення напруги В  
I = Imsin(ωt + φ0)  
U -миттєве значення напруги В  
               
              I -миттєве значення сили струму А  
              Im-амплітудне значення сили струму А  
Діюче значення сили струму і напруги    
  I         і -діюче значення сили змінного струму А  
i = m          
       
           
             


u = Um               Im-амплітудне значення сили змінного  
                                струму  
                     
                    и -діюче значення змінної напруги  
                                 
                                Um-амплітудне значення змінної напруги  
Індуктивний і ємнісний опори кола змінного струму  
XL= ωL           XL-індуктивний опір  
X C =   =   XC-ємнісний опір  
          w C     2pvC   Z –повний опір кола  
                                ω -циклічна частота коливань в контурі  
Z =       R 2+( X L - X c )2  
      ν -частота коливань  
Трансформатор N1-кількість витків у первинній обмотці  
      U1           N1        
k =   =       N2-кількість витків у вторинній обмотці  
      N2        
    U 2         I1; U1-струм і напруга в первинній обмотці  
h = I 2U2´100% I2; U2-струм і напруга у вторинній обмотці  
      I1U             k -коефіцієнт трансформації  
                                η -ККД трансформатора  
Поширення радіохвиль. Радіолокація  
                                l -відстань до предмета  
l = c × t                     c = 3·108м/с-швидкість електромагнітних  
            хвиль  
             
                          t -час проходження електромагнітних хвиль в  
                                 

прямому і зворотному напрямах


 

А

 

В

 

В

 

Ом

 

Ом

Ом рад/с Гц

 

А; В А; В

 

%

 

м

 

м/с

 

с


 

Заломлення хвилі і світла

 

n21=sin a sin b

n21= u1

u2

n = c

uсеред

Формула тонкої лінзи

1 ± 1 = ± 1

df   F  
G = H = f    
h d  
     
           

D =1

F


 

Геометрична оптика

 

n21-відносний показник заломлення град  
α -кут падіння  
β -кут заломлення град  
υ1-швидкість світла в першому середовищі м/с  
υ2-швидкість світла в другому середовищі м/с  
c -швидкість світла в вакуумі м/с  
υcеред-швидкість світла в середовищі м/с  
n -абсолютний показник заломлення    
d -відстань від предмета до лінзи м  
f -відстань від лінзи до зображення м  
F -фокусна відстань лінзи м  
Г-збільшення лінзи м  
h -висота предмету м  
H -висота зображення м  
D -оптична сила лінзи м  

Хвильова оптика

Інтерференція хвилі і світла d -різниця ходу м  
умова максимуму Dd = 2k l      
       
  l      
умова мінімуму Dd = ( 2 k +1) λ -довжина хвилі м  
 
Дифракція хвилі і світла d -період дифракційної гратки    
максимум м  
dsinφ= φ-кут спостереження град  
         

 


мінімум

 

d sin j =(2 k +1) l2

Теорія відносності


 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.222.93 (0.012 с.)