Класифікація інфекційного ендокардитуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Класифікація інфекційного ендокардиту 

Ендокардит – І39* (МКХ 10)

I. Активність процесу: активний, неактивний

II. Ендокардит природніх клапанів:

- 1) первинний

- 2) вторинний (набуті вади серця, вроджені вади серця, іравма).

Ендокардит протезний

III. Локалізація:

- аортальний клапан,

- мітральний клапан,

- трикуспідальний клапан,

- клапан легеневої артерії

- ендокард передсердь або шлуночків

Збудник (грам+, грам–, L-форми, рикетсії, гриби)

IV. Стадія клапанної вади; стадія серцевої недостатності.

V. Ускладнення.

Примітки: * – при інфекційних захворюваннях має бути подвійне кодування.

 

 

Головний кардіолог МОЗ України проф. М.І. Лутай

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

Від 14.02.2002 № 54

 

Класифікація порушень ритму і провідності серця

 

Коди МКХ

Перегляду

І. Порушення утворення імпульсу

І49.8 - Синусова тахікардія (більше 90 комплексів за хвилину)
                                     
  - Синусова брадікардія (менше 60 комплексів за хвилину)
                                     
  - Синусова аритмія
                                     
І45.5 - Зупинка (відмова) синусового вузла
                                     
І49.8 - Вислизуючі комплекси та ритми
  * передсердні * повільні        
  * з АВ з’єднання * прискорені        
  * шглуночкові                    
                                     
І45.8 - АВ дисоціації
                                     
І49.8 - Міграція надшлуночкового водія ритму
                                     
  - Екстрасистолія (передчасна деполяризація – термін з міжнародної класифікації)
І49.1 * передсердна                    
І49.2 * атріовентрикулярна                    
І49.3 * шлуночкова * поодинока (до 30 за годину)        
                  * часта (30 і більше за годину)        
                  * алоритмія (бі-, три-, квадригемінія)        
                  * поліморфна        
                  * парна        
                  * рання (R на T)        
                                     
  - Тахікардії
                  * реципрокні * пароксизмальні
                  * вогнищеві (ектопічні) * хронічні
  – Надшлуночкові
  * сино-передсердна (сино-атріальна) * вузлова * звичайного типу
  * передсердна (атріальна)             * незвичайного типу
  * передсердно-шлуночкова (атріо-вентрикулярна) * з додатковими шляхами проведення * ортодромна
                              * антидромна
  – Шлуночкові
І47.2 * нестійка (від 3 шлуночкових комплексів до 30 секунд) * мономорфна        
І47.2 * стійка (більш ніж 30 секунд) * поліморфна        
І47.0 * постійно-зворотня                    
                                     
І48.0 - Фібрилляція і тріпотіння передсердь
                  * пароксизмальна (ритм відновлюється самостійно в межах 48 годин) * брадисистолина (частота шлуночкових скорочень менше 60 за хвилину)
                 
                  * персистуюча (коли для відновлення синусового ритму необхідно втручання)
                  * тахісистолічна (частота шлуночкових скорочень більше 90 за хвилину)
                  * постійна (коли синусовий ритм відновити неможливо або недоцільно)
                 
                                     
І49.0 - Фібрилляція і тріпотіння шлуночків
                                     

 

ІІ. Порушення проведення імпульсу

І45.5 - Синоаурикулярні блокади
                                     
  - Атріовентрикулярні блокади
І44.0 * І ст.                    
І44.1 * ІІ ст. * І типу        
                  * ІІ типу        
І44.2 * ІІІ ст.                    
                                     
  - Внутрішньошлуночкові блокади
                              * постійні
                              * минучі
  – Однопучкові
І45.0 * блокада правої ніжки пучка Гіса        
І44.4 * блокада передньоверхнього розгалуження лівої ніжки пучка Гіса        
І44.5 * блокада задньонижнього розгалуження лівої ніжки пучка Гіса        
  – Двопучкові
І45.2 * блокада лівої ніжки пучка Гіса        
  * блокада правої ніжки пучка Гіса та передньоверхнього розгалуження лівої ніжки пучка Гіса        
  * блокада правої ніжки пучка Гіса та задньонижнього розгалуження лівої ніжки пучка Гіса        
І45.3 – Трипучкові
                                     

ІІІ. Комбіновані порушення утворення і проведення імпульсу

І49.4 - Парасистолія
  * передсердна                    
  * з АВ з’єднання                    
  * шлуночкова                    
                                     
                                     

IV. Захворювання

І49.8 - Ідіопатичні фарми аритмій
                                     
  - Синдроми та ЕКГ-феномени передзбудження шлуночків
  * синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта                    
  * синдром Лауна-Ганонга-Лівайна (синдром укороченого інтервалу PR)        
                                     
І49.8 - Синдром ранньої реполяризації шлуночків
                                     
І49.8 - Синдром подовженого інтервалу QT
                  * вроджений        
                  * набутий        
                                     
І49.5 - Синдром слабкості синусового вузла
                                     
І46.9 - Синдром Морганьї-Адамса-Стокса (зупинка серця неуточненого генезу)
                                     
І49.8 - Аритмогенна дисплазія правого шлуночка
                                     
І49.8 - Синдром Бругада
                                     
І49.8 - Синдром Фредеріка
                                     
І46.1 - Раптова серцева смерть (аритмічна) (смерть, що настала протягом 1 години після появи перших симптовів захворювання, або суттєвого погіршення стану хворого на тлі стабільного хронічного перебігу захворювання)
 
  * з відновленням серцевої діяльності * фібриляція шлуночків (вказується
  * раптова серцева смерть (незворотня) * асистолія при
                  * електромеханічна дисоціація можливості)
                                     
  - Зупинка серця (смерть, що настала більш, ніж через 1 годину після появи чи посилення симптомів захворювання)
І46.0 * з відновленням серцевої діяльності * фібриляція шлуночків (вказується
І46.1 * раптова серцева смерть (незворотня) * асистолія при
                  * електромеханічна дисоціація можливості)
                                     

V. Аритмії при нормальній або порушеній функції кардіостимуляторів різного типу

 

Примітки:

У діагнозі треба вказати кардіохірургічні втручання та пристрої, застосовані для лікування аритмій та порушень провідноаі серця (із зазначенням методу і дати втручання) – катетерні (радіочастотні та інші) деструкції, імплантації водіїв ритму та кардіовертерів- дефібриляторів, проведення кардіоверсії чи дефібриляції (вказується дата останньої), тощо.

 

 

Головний кардіолог МОЗ України проф. М.І. Лутай

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

Від 14.02.2002 № 54

 

Класифікація хронічної серцевої недостатності

Основні терміни:

1. Клінічна стадія серцевої недостатності (СН)

2. Варіант серцевої недостатності

3. Функціональний клас пацієнта

 

Шифр за МКХ-10 – І50

 

Клінічні стадії: І; II А; II Б; III.

СН І СН ІІ А СН ІІ Б СН ІІІ – відповідає І стадії ХНК за класифікацією М.Д.Стражеска - В.Х. Василенка – відповідає II А стадії ХНК за класифікацією М.Д.Стражеска - В.Х. Василенка – відповідає II Б стадії ХНК за класифікацією М.Д.Стражеска - В.Х. Василенка – відповідає ІІІ стадії ХНК за класифікацією М.Д.Стражеска - В.Х. Василенка

 

Варіанти: систолічний; діастолічний; невизначений.

- з систолічною дисфункцією лівого шлуночка (ЛШ): фракція викиду ЛШ 40% і менше;

- із збереженою систолічною функцією ЛШ: фракція викиду ЛШ більше 40%.

 

Функціональні класи кардіологічних пацієнтів за критеріями Нью-Йоркської Асоціації серця:

Функціональний клас І – пацієнти із захворюванням серця, в яких виконання звичайних фізичних навантажень не викликає задишки, втоми чи серцебиття.

Функціональний клас II – пацієнти із захворюванням серця та помірним обмеженням фізичної активності. Задишка, втома, серцебиття спостерігаються при виконанні звичайних фізичних навантажень.

Функціональний клас III – пацієнти із захворюванням серця та вираженим обмеженням фізичної активності. В стані спокою скарги відсутні, але навіть при незначних фізичних навантаженнях виникають задишка, втома, серцебиття.

Функціональний клас IV – хворі із захворюванням серця, в яких будь-який рівень фізичної активності викликає зазначені вище суб’єктивні симптоми. Останні виникають і в стані спокою.

Примітки:

1. Стадія СН відображає етап клінічної еволюції даного синдрому, в той час як функціональний клас (ФК) пацієнта є динамічною характеристикою, що може змінюватися під впливом лікування (див. додаток 1 до класифікації ХСН).

2. Визначення варіантів ХСН (з систолічною дисфункцією ЛШ або з збереженою систолічною функцією ЛШ) можливе лише за наявності відповідних даних ехокардіографічного дослідження.

3. Функціональний клас хворого встановлюється за клінічними критеріями (див. вище) і може, в разі необхідності, бути об’єктивізований даними інструментального дослідження (див. додаток 2 до класифікації ХСН).

 

Додаток 1 до класифікації ХСН. Таблиця орієнтовної відповідності клінічних стадій ХСН функціональним класам хворих.

 

Стадія СН Функціональний клас пацієнта
І стадія II ФК (на фоні адекватного лікування – І ФК)
II А стадія III ФК (на фоні адекватного лікування – II ФК, інколи І ФК)
II Б стадія IV ФК (на фоні адекватного лікування – III ФК, інколи II ФК)
III стадія IV ФК (інколи III ФК на фоні адекватного лікування)

 

Додаток 2 до класифікації ХСН. Об’єктивні (інструментальні) критерії функціональних класів хворих з ХСН.

 

Функціональний клас хворих Максимальне споживання кисню за даними спіроергометрії Порогова потужність фізичного навантаження за даними велоергометри
І ФК чоловіки – 21-30 мл/хв/кг жінки – 19-26 мл/хв/кг чоловіки – 101-150 Вт жінки – 86-125 Вт
II ФК чоловіки – 15-20 мл/хв/кг жінки – 15-18 мл/хв/кг чоловіки – 51-100 Вт жінки – 51-85 Вт
ІІІ ФК 9-14 мл/хв/кг 15-50 Вт
IV ФК < 9 мл/хв/кг Велоергометрія протипоказана

 

 

Головний кардіолог МОЗ України проф. М.І. Лутай

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.01 с.)